Idioms ที่จำเป็นในภาษาอังกฤษ

 


ความคิดเห็นที่ 1

แขชนะ vcharkarn vteam
27 มี.ค. 2551 03:02
 1. การคำในภาษาอังกฤษ มีอยู่บ่อยครั้งที่ต้องใช้ Idiom เพื่อความไพเราะและงดงามของภาษา แต่บางครั้งคนไทยเราอาศัยความรู้สึกของเราในภาษาไทยมาแปลตรงต้วก็ทำให้สื่อความหมายไม่ตรงกัน หรือให้ความหมายในแง่ลบเช่น

  ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง คุณมาลีและสามีได้รับเชิญไปในงานของฝรั่ง สามีของคุณมาลีมาร่วมงานไม่ได้ตลอดงาน แค่เพียงผ่านมาเดี๋ยวเดียวแล้วไปไปประชุมต่อ ฝรั่งในงานหลายคนแสดงความสงสารคุณมาลีมาก คุณมาลีเองก็แปลกใจที่ทำไมตัวเองจึงแลดูเป็นบุคคลที่น่าสงสารมาก เหตุที่เป็นดังนี้เพราะว่า มีฝรั่งหลายคนเข้ามาทักทายสนทนากับคุณมาลีดังนี้.....

  ฝรั่ง: Good evening, khun Malee how are you?


  มาลี: Oh! I am fine, thank you and you?


  ฝรั่ง: Thank you, I am quite all right. But where is your husband?


  มาลี: (คุณมาลีคิดในใจเป็นภาษาไทยว่า สามีของดิฉันเพิ่ง"ผ่านไป" เมื่อสักครู่นี้เอง เธอจึงตอบไปว่า) My husband just "passed away".


  ฝรั่ง: Oh! dear. I am so sorry to hear that.

  หากเราแปลตรงตัวจากภาษาไทยคำว่า "ผ่านไป" เป็น "pass away" ล่ะก็ผิดความหมายอย่างมาก เพราะคำนี้ ในภาษาอังกฤษแปลว่า "ถึงแก่กรรม" ด้วยเหตุนี้เองใครๆจึงสงสารมาลีอย่างมากที่สามี"ถึงแก่กรรม" (pass way).ความคิดเห็นที่ 2

แขชนะ vcharkarn vteam
27 มี.ค. 2551 03:04
 1. to get on = ขึ้น(รถ) (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to enter, board)


  Somsak always gets on the bus at Sukhumvit road. (สมศักดิ์ขึ้นรถโดยสารประจำทางที่ถนนสุขุมวิทเป็นประจำ)


  Thanee gets on the skytrain at the same station every morning. (ธานีขึ้นรถไฟลอยฟ้าที่สถานีเดิมทุกๆเช้า)


  ------------------------------------------------------------------------------


  to get off =   ลง(รถ), ออก, รอดมาได้ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to leave, descend from)


  Kanchana got off the bus at Silom road. (กาญจนาลงจากรถประจำทางที่ถนนสีลม)

ความคิดเห็นที่ 3

แขชนะ vcharkarn vteam
27 มี.ค. 2551 03:13
 1. to put on = สวม,  เร่ง, เพิ่ม, ขึ้น(ราคา)


  Thongdee put on his dancing shoes and left the room. (ทองดีได้สวมรองเท้าเต้นรำและออกไปจากห้อง)


  Why is Malee putting on her hat? (ทำไมมาลีกำลังสวมหมวกของเธอ?)

  ------------------------------------------------------------------------------

   

  to take off = ถอด, ขึ้น(เครื่องบิน), (เครื่องบิน)ขึ้น, ลาไป, จาก

   

  Thongdee took of his hat as he entered the room. (ทองดีถอดสวมหมวกของเขาขณะที่เขาเข้ามาในห้อง)

   

  ***** คำนี้ตรงกันข้ามกับตำว่า put on ซึ่งแปลว่าสวม มีคนหลายคนมักจำคำว่า get on = ขึ้น(รถ) และคำตรงข้ามคือ get off = ลง(รถ) และใช้ผิดความหมายคือ คิดว่า put on = สวม ตรงข้ามกับ put off

   

  ความจริง to put off = เลื่อนออกไป (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to postpone)

   

  You should put off your meeting.  (คุณควรจะเลื่อนการประชุมของคุณออกไป)ความคิดเห็นที่ 4

แขชนะ vcharkarn vteam
27 มี.ค. 2551 03:14

 1. เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ idiom แต่อยากเล่าให้ฟังสนุกๆ ตอนที่ผมไปทำงานที่ Liverpool มีเรื่องเล่า(ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า)เกี่ยวกับนักเรียนไทยว่า สมัยก่อนพอไปถึงต่างประเทศใหม่ๆ คิดถึงบ้าน ก็เขียนจดหมายแล้วเอาไปทิ้งตู้ไปรษณีย์ แต่ดันไปทิ้งผิดตู้ เอาไปทิ้งในตู้ที่เขียนว่า "Litter" แทนที่จะเป็น  "Letter" เลยถ่ายรูปมาให้ดูสนุกๆครับความคิดเห็นที่ 5

แขชนะ vcharkarn vteam
27 มี.ค. 2551 11:27
 1. to call up = โทรศัพท์ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to telephone)


  Khun Taweesak forgot to call up Khun Sudarat yesterday.(คุณทวีศักดิ์ลืมโทรศัพท์ไปหาคุนสุดารัตน์เมื่อวานนี้)


  Did anyone call her up while she was out? (มีใครโทรศัท์มาหาเธอบ้างไหม ขณะที่เธอออกไปข้างนอก)


ความคิดเห็นที่ 6

OnOn
27 มี.ค. 2551 11:36
 1. ได้ความรู้มากเลย  อยากรู้อีกมาก ๆ เลยคะ
ความคิดเห็นที่ 8

แขชนะ vcharkarn vteam
27 มี.ค. 2551 12:23
 1. to call on = เยี่ยมเยียน (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to visit)

  Yesterday several friends called on Dr.Janchai at UNESCO headquarter in Paris. (เมื่อวานนี้มีเพื่อนหลายคนมาเยี่ยม ดร.จันทร์ชัยที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกที่กรุงปารีส)

  Khun Somchai promised to call me up before his friends called on me.(คุณสมชายสัญญาว่าจะโทรศัพท์มาหาผมก่อนที่เพื่อนของเขาจะมาเยี่ยมผม)ความคิดเห็นที่ 9

แขชนะ vcharkarn vteam
27 มี.ค. 2551 16:17
 1. to turn on = เปิด(วิทยุ), เริ่มต้น (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to start, begin)
  This room is dark. Please turn on the light. (ห้องนี้มืด กรุณาเปิดไฟให้หน่อย
  to turn off = ปิด(วิทยุ), หยุด, ดับ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to start, begin)
  Please turn off the light because we do not need it now (กรุณาเปิดไฟให้หน่อย เพราะตอนนี้เราไม่ต้องการมันแล้ว)

   


  to pick up = หยิบขึ้นมา, เลือก (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to take โดยใช้มือ)
  Please pick up the newspaper on the desk for me. (กรุณาหยิบหนังสือพิมพ์บนโต๊ะให้หน่อย)

   


  to turn on = เปิด(วิทยุ), เริ่มต้น (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to start, begin)
  This room is dark. Please turn on the light. (ห้องนี้มืด กรุณาเปิดไฟให้หน่อย)

   


  right away = เดี๋ยวนี้, ทันทีทันใด  (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ immediately, at once, very soon)
  Mother says that dinner will be ready right away (คุณแม่บอกว่าอาหารเย็นกำลังจะเรียบร้อยเดี๋ยวนี้แล้ว)

   


  at once = เดี๋ยวนี้, ทันทีทันใด  (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ immediately, right away, very soon)
  I want you to send this email at once. (ผมต้องการให้คุณส่งอีเมล์เดี๋ยวนี้ครับ)

   


  to get up = ลุกขึ้น, ตื่นนอน  (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to arise)
  I get up at six o’clock every morning (ผมตื่นนอนเวลา 6 นาฬิกาทุกๆเช้า)

   


  at first = ทีแรก, เดิมทีเดียว  (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ originally, in the first instant)
  At first I thought it was Somsak who was sending an email to me. (ทีแรกผมคิดว่าเป็นคุณสมศักดิ์เสียอีกที่ส่งอีเมล์มาถึงผม)
ความคิดเห็นที่ 10

KNowarp
27 มี.ค. 2551 16:21
 1. มาเป็นชุดเลยนะคะ

  ดีคะ  รออ่านต่อความคิดเห็นที่ 11

ศานติ vcharkarn vteam
27 มี.ค. 2551 18:55
 1. Other meanings for the words turn on and turn off:  turn on = produce interest in something or someone, posssibly sexually but not necessarily.   She turns me on. = She made me take an interest in her, most probably sexually.   The possibility of winning a scholarship to study in the U.K. turns me on. = I am excited about the possibility of winning a scholarship to the U.K.  turn off =  producing or resulting in loss of interest  The unsanitary conditions in this restaurant has turned me off.  I will not eat there again.  His insistence on talking about the oncoming election is a big turn-off.  I hate to sit down with him. = not much fun talking to him anymore  He is very handsome but he is only concerned about his appearance.  That turned me off. = I lost interest in him.
ความคิดเห็นที่ 12

แขชนะ vcharkarn vteam
28 มี.ค. 2551 22:58
 1. to wait for = รอคอย (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to expect, await)
  We will wait for you until 8 o’clock. (เราจะรอคอยเธอจนถึงเวลา 8 นาฬิกา)  at last = ในที่สุด (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ finally)
  Somchai waited for Malee until midnight and at last Malee arrived.  (สมชายรอคอยมาลีจนถึงเที่ยงคืนและในที่สุดมาลีก็มาถึง)


   
  as usual = ตามปกติ, เหมือนเช่นเคย (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ as always, customarily)
  Thongdee is late for class again as usual. (ทองดีมาเรียนสายเหมือนเช่นเคย)

ความคิดเห็นที่ 13

แขชนะ vcharkarn vteam
14 เม.ย. 2551 05:28
 1. to find out = สอบถามให้ได้ความ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to get information, discover, learn)


  Could you please find out what time the show starts? (คุณกรุณาสอบถามดูว่าการแสดงจะเริ่มเมื่อไร?)   

  to look at = มองดู, พิจารณาดู, ตรวจสอบ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to watch)

  Somchai likes to walk in the park and looks at the stars at night. (สมชายชอบเดินในสวนและมองดูดาวตอนกลางคืน)

   

  to look for = หา, ค้นหา, ตามหา (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to search for, seek)

  I have lost my watch. Can you help me look for it. (ผมทำนาฬิกาข้อมือหาย คุณจะกรุณาค้นหาให้หน่อยได้ไหมครับ)

   

  all right = ถูกต้อง, แน่นอน, เป็นที่พอใจ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ satisfactory, correct)

  Will it be all right with you if I come to see you now instead of tomorrow. (คุณจะพอใจไหมถ้าผมจะไปพบคุณเดี๋ยวนี้แทนที่จะเป็นวันพรุ่งนี้)

   

  right here, right there, right now = ตรงนี้, ตรงนั้น, เดี๋ยวนี้ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to exactly here, exactly there, etc.)

  Let’s do it right now. (เรามาทำกันเดี๋ยวนี้เลย)

   

  little by little = ทีละเล็กที่ละน้อย (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ gradually, slowly, by degrees)

  Her health seems to be improving little by little. (สุขภาพของเธอดูจะดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อย)

   

  never mind = ไม่เป็นไร (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ do not mind, do not pay any attention to it)

  “Never mind” Ladda said when I offered to that job for her. (ลัดดาบอกว่า “ไม่เป็นไร” เมื่อผมอาสาจะทำงานนั้นให้เธอ)ความคิดเห็นที่ 16

สิง
23 เม.ย. 2551 10:12
 1. เห็นด้วยกับ อาจารย์แขชนะ เป็นอย่างยิ่งครับความคิดเห็นที่ 17

หน้าใหม่
23 เม.ย. 2551 11:48
 1. ขออนุญาตถาม  ค่ะ   เคยดูหนังฝรั่งเรื่อง  ทหารเสือราชินี   แล้ว ก็มีการปฏิญาณ  ของเหล่าทหารเสือว่า  One For  All  and  All For One  ในหนังน่ะใช้ในความหมายหนึ่ง   คือ  ทหารเสือ พลีเพื่อ ราชันย์   และ ราชันย์ ก็ เป็นหนึ่งเดียวกับ  เหล่าทหารหาญ  เพราะเป็นจอมทัพ  (  อาจผิดก็ได้  เพราะคิดไปเอง)  สมมติว่า  เรานำคำนั้นออกมาใช้ในสถานการณ์อื่นค่ะ   เหมือนกับเรานำคำคม  มาใช้เขียน หรือ พูดให้น่าอ่าน  น่าฟัง   ทำนองนั้น  คำถามคือ.... ทำได้ไหมคะ   เช่น  เรานำมาใช้ในความหมายว่า   แต่ละคน ใน องค์กร   ในชาติ   นั้น  รวมกันเป็นหนึ่ง   คือ เป็นการแสดงออกในลักษณะ สามัคคี  คือ   ทั้งผู้นำและผู้ตาม  ต่างก็เป็นส่วนของกันและกัน   ถามผู้รู้ทุกท่าน   หรือ  ทุกท่านที่อยากแลกเปลี่ยนความเห็นค่ะ    
ความคิดเห็นที่ 18

น้องแต้ว (Guest)
20 ก.พ. 2552 19:35
 1. ประมาณว่า คนที่ทำดีคนเดียว ก้เหมือนทำดีทุก

  เช่น เพื่อนในห้องได้รับรางวัลเป็นหน้าเป็นตา ก้เหมือนเป็นหน้าให้กับทุกคน

  หรือ ที่เข้าใจง่ายๆ คือ 1ในทุกคน และ ทุกคนใน1เดียว
ความคิดเห็นที่ 19

ศานติ vcharkarn vteam
20 ก.พ. 2552 21:26
 1. One for all and all for one. (un pour tous, tous pour un) คติประจำใจของ The Three Musketeers เขียนโดย Alexander Dumas สุสานบรรจุศพของนักเขียนคนนี้ มีคตินี้แกะสลักไว้ เป็นคติของชาวสวิสด้วย (ไม่เป็นทางการ) บางทีใช้กลับ All for one and one for all.

  มีความหมายว่า แต่ละคนทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมและส่วนรวมก็มีหน้าทีต่อแต่ละบุคคล

  ถ้าเขียนเป็นภาษาบาลีได้ คงน่าดู เพราะกลับไปกลับมาได้
ความคิดเห็นที่ 20

surasak08_@hotmail.com (Guest)
10 ก.ค. 2552 12:42
 1. อยากได้สำนวนรับโทรศัพท์ 10 สำนวนความคิดเห็นที่ 21

ศานติ vcharkarn vteam
10 ก.ค. 2552 20:09
 1. Good morning/afternoon/day/evening. ไม่ใช้ good night เพราะเป็นการลา
  Thaweesak Construction. (This is Bangkok Buddhist College).
  May I help you? จะให้ช่วยยังไง
  I am sorry, Mr. Somsak just stepped out of the office. ขอโทษด้วย คุณสมศักดิ์เพิ่งออกไปเมือ่ครู่
  I am sorry, Mr. Somsak is in a meeting and asked not to be interrupted. ขอโทษด้วย คุณสมศักดิ์อยู่ในที่ประชุม สั่งไว้ว่าไม่ให้กวน
  Can he call you back? โทร.กลับได้ไหม
  May I tell him who called? ขอชื่อคุณได้ไหม
  What is your phone number? Is there an extension? คุณเบอร์เท่าไหร่ มีหมายเลขต่อภายในหรือเปล่า
  May I give him a message? มีข้อความจะฝากไว้ไหม
  Mr. Somsak is in Afghanistan and won't be back for 2 weeks. Can someone else be of help? Can somebody else help you? คุณสมศักดิ์ไปแอฟริกานิสถาน อีกสองอาทิตย์ถึงจะกลับ พอให้คนอื่นช่วยได้ไหม
  I'm sorry but I don't know the answer to that question. Let me pass you on to someone who can. ขอโทษเถอะ แต่ผมตอบคำถามของคุณไม่ได้ ขอผ่านสายไปให้คนอื่น
  I think Mrs. Pranee will be able to help you. I'll ring her. คิดว่าคุณปราณีจะช่วยได้ จะต่อสายให้
ความคิดเห็นที่ 24

honeyjangsk@hotmail.com (Guest)
16 ธ.ค. 2552 10:17
 1. อยากทราบความหมายของ สำนวน

  It's a must.ความคิดเห็นที่ 25

แขชนะ vcharkarn vteam
11 ก.พ. 2553 00:19
 1. ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิชาการ.คอมช่วง 2-3 เดือนมานี้ อะไรหลายอย่างดูไม่สะดวกเหมือนก่อน ลองโพสต์เข้าไปถามก็ไม่ได้ตำตอบ ผมลองคิดดูเองเหมือนที่หลายคนให้ความเห็นที่ตรงกันก็คือปัญหาหน่วยความจำ ผมเข้ามาใช้บริการ 2 ปี โพสต์ข้อคิดเห็นและกระทู้ต่างๆเกือบ 100 กระทู้ นับว่าใช้หน่วยความจำไปมากโขทีเดียว ก็เลยจะช่วยวิชาการ.คอมโดยการลบกระทู้เก่าๆของผมทิ้งเสีย หากท่านที่สนใจกระทู้ที่ผมเขียนก็ขอให้รีบ copy ข้อมูลไว้ก่อน เพราะผมจะทยอยลบกระทู้่ไปเรื่อยๆจนกว่ากระทู้ของผมจะหมดไปจากวิชาการ.คอม คงมีพื้นที่ให้เพื่อนสมาชิกได้ใช้เพิ่มขึ้นอีกมากครับ ขอบคุณที่ให้ความสนใจกระทู้ต่างๆของผมครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น