Idioms ที่จำเป็นในภาษาอังกฤษ

 
27 มี.ค. 2551 03:01
30 ความเห็น
65478 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย แขชนะ

การคำในภาษาอังกฤษ มีอยู่บ่อยครั้งที่ต้องใช้ Idiom เพื่อความไพเราะและงดงามของภาษา แต่บางครั้งคนไทยเราอาศัยความรู้สึกของเราในภาษาไทยมาแปลตรงต้วก็ทำให้สื่อความหมายไม่ตรงกัน หรือให้ความหมายในแง่ลบเช่น

ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง คุณมาลีและสามีได้รับเชิญไปในงานของฝรั่ง สามีของคุณมาลีมาร่วมงานไม่ได้ตลอดงาน แค่เพียงผ่านมาเดี๋ยวเดียวแล้วไปไปประชุมต่อ ฝรั่งในงานหลายคนแสดงความสงสารคุณมาลีมาก คุณมาลีเองก็แปลกใจที่ทำไมตัวเองจึงแลดูเป็นบุคคลที่น่าสงสารมาก เหตุที่เป็นดังนี้เพราะว่า มีฝรั่งหลายคนเข้ามาทักทายสนทนากับคุณมาลีดังนี้.....

ฝรั่ง: Good evening, khun Malee how are you?


มาลี: Oh! I am fine, thank you and you?


ฝรั่ง: Thank you, I am quite all right. But where is your husband?


มาลี: (คุณมาลีคิดในใจเป็นภาษาไทยว่า สามีของดิฉันเพิ่ง"ผ่านไป" เมื่อสักครู่นี้เอง เธอจึงตอบไปว่า) My husband just "passed away".


ฝรั่ง: Oh! dear. I am so sorry to hear that.

หากเราแปลตรงตัวจากภาษาไทยคำว่า "ผ่านไป" เป็น "pass away" ล่ะก็ผิดความหมายอย่างมาก เพราะคำนี้ ในภาษาอังกฤษแปลว่า "ถึงแก่กรรม" ด้วยเหตุนี้เองใครๆจึงสงสารมาลีอย่างมากที่สามี"ถึงแก่กรรม" (pass way).
27 มี.ค. 2551 03:02


ความคิดเห็นที่ 2 โดย แขชนะ

to get on = ขึ้น(รถ) (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to enter, board)


Somsak always gets on the bus at Sukhumvit road. (สมศักดิ์ขึ้นรถโดยสารประจำทางที่ถนนสุขุมวิทเป็นประจำ)


Thanee gets on the skytrain at the same station every morning. (ธานีขึ้นรถไฟลอยฟ้าที่สถานีเดิมทุกๆเช้า)


------------------------------------------------------------------------------


to get off =   ลง(รถ), ออก, รอดมาได้ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to leave, descend from)


Kanchana got off the bus at Silom road. (กาญจนาลงจากรถประจำทางที่ถนนสีลม)


27 มี.ค. 2551 03:04


ความคิดเห็นที่ 3 โดย แขชนะ

to put on = สวม,  เร่ง, เพิ่ม, ขึ้น(ราคา)


Thongdee put on his dancing shoes and left the room. (ทองดีได้สวมรองเท้าเต้นรำและออกไปจากห้อง)


Why is Malee putting on her hat? (ทำไมมาลีกำลังสวมหมวกของเธอ?)

------------------------------------------------------------------------------

 

to take off = ถอด, ขึ้น(เครื่องบิน), (เครื่องบิน)ขึ้น, ลาไป, จาก

 

Thongdee took of his hat as he entered the room. (ทองดีถอดสวมหมวกของเขาขณะที่เขาเข้ามาในห้อง)

 

***** คำนี้ตรงกันข้ามกับตำว่า put on ซึ่งแปลว่าสวม มีคนหลายคนมักจำคำว่า get on = ขึ้น(รถ) และคำตรงข้ามคือ get off = ลง(รถ) และใช้ผิดความหมายคือ คิดว่า put on = สวม ตรงข้ามกับ put off

 

ความจริง to put off = เลื่อนออกไป (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to postpone)

 

You should put off your meeting.  (คุณควรจะเลื่อนการประชุมของคุณออกไป)
27 มี.ค. 2551 03:13


ความคิดเห็นที่ 4 โดย แขชนะ


เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ idiom แต่อยากเล่าให้ฟังสนุกๆ ตอนที่ผมไปทำงานที่ Liverpool มีเรื่องเล่า(ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า)เกี่ยวกับนักเรียนไทยว่า สมัยก่อนพอไปถึงต่างประเทศใหม่ๆ คิดถึงบ้าน ก็เขียนจดหมายแล้วเอาไปทิ้งตู้ไปรษณีย์ แต่ดันไปทิ้งผิดตู้ เอาไปทิ้งในตู้ที่เขียนว่า "Litter" แทนที่จะเป็น  "Letter" เลยถ่ายรูปมาให้ดูสนุกๆครับ
27 มี.ค. 2551 03:14


ความคิดเห็นที่ 5 โดย แขชนะ

to call up = โทรศัพท์ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to telephone)


Khun Taweesak forgot to call up Khun Sudarat yesterday.(คุณทวีศักดิ์ลืมโทรศัพท์ไปหาคุนสุดารัตน์เมื่อวานนี้)


Did anyone call her up while she was out? (มีใครโทรศัท์มาหาเธอบ้างไหม ขณะที่เธอออกไปข้างนอก)27 มี.ค. 2551 11:27


ความคิดเห็นที่ 6 โดย OnOn

ได้ความรู้มากเลยอยากรู้อีกมาก ๆ เลยคะ

27 มี.ค. 2551 11:36


ความคิดเห็นที่ 8 โดย แขชนะ

to call on = เยี่ยมเยียน (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to visit)

Yesterday several friends called on Dr.Janchai at UNESCO headquarter in Paris. (เมื่อวานนี้มีเพื่อนหลายคนมาเยี่ยม ดร.จันทร์ชัยที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกที่กรุงปารีส)

Khun Somchai promised to call me up before his friends called on me.(คุณสมชายสัญญาว่าจะโทรศัพท์มาหาผมก่อนที่เพื่อนของเขาจะมาเยี่ยมผม)
27 มี.ค. 2551 12:23


ความคิดเห็นที่ 9 โดย แขชนะ

to turn on = เปิด(วิทยุ), เริ่มต้น (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to start, begin)
This room is dark. Please turn on the light. (ห้องนี้มืด กรุณาเปิดไฟให้หน่อย
to turn off = ปิด(วิทยุ), หยุด, ดับ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to start, begin)
Please turn off the light because we do not need it now (กรุณาเปิดไฟให้หน่อย เพราะตอนนี้เราไม่ต้องการมันแล้ว)

 


to pick up = หยิบขึ้นมา, เลือก (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to take โดยใช้มือ)
Please pick up the newspaper on the desk for me. (กรุณาหยิบหนังสือพิมพ์บนโต๊ะให้หน่อย)

 


to turn on = เปิด(วิทยุ), เริ่มต้น (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to start, begin)
This room is dark. Please turn on the light. (ห้องนี้มืด กรุณาเปิดไฟให้หน่อย)

 


right away = เดี๋ยวนี้, ทันทีทันใด  (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ immediately, at once, very soon)
Mother says that dinner will be ready right away (คุณแม่บอกว่าอาหารเย็นกำลังจะเรียบร้อยเดี๋ยวนี้แล้ว)

 


at once = เดี๋ยวนี้, ทันทีทันใด  (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ immediately, right away, very soon)
I want you to send this email at once. (ผมต้องการให้คุณส่งอีเมล์เดี๋ยวนี้ครับ)

 


to get up = ลุกขึ้น, ตื่นนอน  (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to arise)
I get up at six o’clock every morning (ผมตื่นนอนเวลา 6 นาฬิกาทุกๆเช้า)

 


at first = ทีแรก, เดิมทีเดียว  (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ originally, in the first instant)
At first I thought it was Somsak who was sending an email to me. (ทีแรกผมคิดว่าเป็นคุณสมศักดิ์เสียอีกที่ส่งอีเมล์มาถึงผม)

27 มี.ค. 2551 16:17


ความคิดเห็นที่ 10 โดย KNowarp

มาเป็นชุดเลยนะคะ

ดีคะรออ่านต่อ
27 มี.ค. 2551 16:21


ความคิดเห็นที่ 11 โดย ศานติ

Other meanings for the words turn on and turn off:turn on = produce interest in something or someone, posssibly sexually but not necessarily. She turns me on. = She made me take an interest in her, most probably sexually. The possibility of winning a scholarship to study in the U.K. turns me on. = I am excited about the possibility of winning a scholarship to the U.K.turn off =  producing or resulting in loss of interestThe unsanitary conditions in this restaurant has turned me off.  I will not eat there again.His insistence on talking about the oncoming election is a big turn-off.  I hate to sit down with him. = not much fun talking to him anymoreHe is very handsome but he is only concerned about his appearance.  That turned me off. = I lost interest in him.

27 มี.ค. 2551 18:55


ความคิดเห็นที่ 12 โดย แขชนะ

to wait for = รอคอย (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to expect, await)
We will wait for you until 8 o’clock. (เราจะรอคอยเธอจนถึงเวลา 8 นาฬิกา)at last = ในที่สุด (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ finally)
Somchai waited for Malee until midnight and at last Malee arrived.  (สมชายรอคอยมาลีจนถึงเที่ยงคืนและในที่สุดมาลีก็มาถึง)


 
as usual = ตามปกติ, เหมือนเช่นเคย (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ as always, customarily)
Thongdee is late for class again as usual. (ทองดีมาเรียนสายเหมือนเช่นเคย)


28 มี.ค. 2551 22:58


ความคิดเห็นที่ 13 โดย แขชนะ

to find out = สอบถามให้ได้ความ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to get information, discover, learn)


Could you please find out what time the show starts? (คุณกรุณาสอบถามดูว่าการแสดงจะเริ่มเมื่อไร?) 

to look at = มองดู, พิจารณาดู, ตรวจสอบ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to watch)

Somchai likes to walk in the park and looks at the stars at night. (สมชายชอบเดินในสวนและมองดูดาวตอนกลางคืน)

 

to look for = หา, ค้นหา, ตามหา (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to search for, seek)

I have lost my watch. Can you help me look for it. (ผมทำนาฬิกาข้อมือหาย คุณจะกรุณาค้นหาให้หน่อยได้ไหมครับ)

 

all right = ถูกต้อง, แน่นอน, เป็นที่พอใจ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ satisfactory, correct)

Will it be all right with you if I come to see you now instead of tomorrow. (คุณจะพอใจไหมถ้าผมจะไปพบคุณเดี๋ยวนี้แทนที่จะเป็นวันพรุ่งนี้)

 

right here, right there, right now = ตรงนี้, ตรงนั้น, เดี๋ยวนี้ (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ to exactly here, exactly there, etc.)

Let’s do it right now. (เรามาทำกันเดี๋ยวนี้เลย)

 

little by little = ทีละเล็กที่ละน้อย (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ gradually, slowly, by degrees)

Her health seems to be improving little by little. (สุขภาพของเธอดูจะดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อย)

 

never mind = ไม่เป็นไร (คำที่มีความหมายเหมือนกัน คือ do not mind, do not pay any attention to it)

“Never mind” Ladda said when I offered to that job for her. (ลัดดาบอกว่า “ไม่เป็นไร” เมื่อผมอาสาจะทำงานนั้นให้เธอ)
14 เม.ย. 2551 05:28


ความคิดเห็นที่ 16 โดย สิง

เห็นด้วยกับ อาจารย์แขชนะ เป็นอย่างยิ่งครับ
23 เม.ย. 2551 10:12


ความคิดเห็นที่ 17 โดย หน้าใหม่

ขออนุญาตถาม  ค่ะ เคยดูหนังฝรั่งเรื่อง  ทหารเสือราชินี   แล้ว ก็มีการปฏิญาณ  ของเหล่าทหารเสือว่าOne For  All  and  All For Oneในหนังน่ะใช้ในความหมายหนึ่ง   คือ  ทหารเสือ พลีเพื่อ ราชันย์   และ ราชันย์ ก็ เป็นหนึ่งเดียวกับ  เหล่าทหารหาญ  เพราะเป็นจอมทัพ  (  อาจผิดก็ได้  เพราะคิดไปเอง)สมมติว่า  เรานำคำนั้นออกมาใช้ในสถานการณ์อื่นค่ะ   เหมือนกับเรานำคำคม  มาใช้เขียน หรือ พูดให้น่าอ่าน  น่าฟัง   ทำนองนั้นคำถามคือ.... ทำได้ไหมคะ   เช่น  เรานำมาใช้ในความหมายว่า   แต่ละคน ใน องค์กร   ในชาติ   นั้น  รวมกันเป็นหนึ่ง   คือ เป็นการแสดงออกในลักษณะ สามัคคี  คือ   ทั้งผู้นำและผู้ตาม  ต่างก็เป็นส่วนของกันและกัน ถามผู้รู้ทุกท่าน   หรือ  ทุกท่านที่อยากแลกเปลี่ยนความเห็นค่ะ  

23 เม.ย. 2551 11:48


ความคิดเห็นที่ 18 น้องแต้ว (Guest)

ประมาณว่า คนที่ทำดีคนเดียว ก้เหมือนทำดีทุก

เช่น เพื่อนในห้องได้รับรางวัลเป็นหน้าเป็นตา ก้เหมือนเป็นหน้าให้กับทุกคน

หรือ ที่เข้าใจง่ายๆ คือ 1ในทุกคน และ ทุกคนใน1เดียว

20 ก.พ. 2552 19:35


ความคิดเห็นที่ 19 โดย ศานติ

One for all and all for one. (un pour tous, tous pour un) คติประจำใจของ The Three Musketeers เขียนโดย Alexander Dumas สุสานบรรจุศพของนักเขียนคนนี้ มีคตินี้แกะสลักไว้ เป็นคติของชาวสวิสด้วย (ไม่เป็นทางการ) บางทีใช้กลับ All for one and one for all.

มีความหมายว่า แต่ละคนทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมและส่วนรวมก็มีหน้าทีต่อแต่ละบุคคล

ถ้าเขียนเป็นภาษาบาลีได้ คงน่าดู เพราะกลับไปกลับมาได้

20 ก.พ. 2552 21:26


ความคิดเห็นที่ 20 surasak08_@hotmail.com (Guest)

อยากได้สำนวนรับโทรศัพท์ 10 สำนวน
10 ก.ค. 2552 12:42


ความคิดเห็นที่ 21 โดย ศานติ

Good morning/afternoon/day/evening. ไม่ใช้ good night เพราะเป็นการลา
Thaweesak Construction. (This is Bangkok Buddhist College).
May I help you? จะให้ช่วยยังไง
I am sorry, Mr. Somsak just stepped out of the office. ขอโทษด้วย คุณสมศักดิ์เพิ่งออกไปเมือ่ครู่
I am sorry, Mr. Somsak is in a meeting and asked not to be interrupted. ขอโทษด้วย คุณสมศักดิ์อยู่ในที่ประชุม สั่งไว้ว่าไม่ให้กวน
Can he call you back? โทร.กลับได้ไหม
May I tell him who called? ขอชื่อคุณได้ไหม
What is your phone number? Is there an extension? คุณเบอร์เท่าไหร่ มีหมายเลขต่อภายในหรือเปล่า
May I give him a message? มีข้อความจะฝากไว้ไหม
Mr. Somsak is in Afghanistan and won't be back for 2 weeks. Can someone else be of help? Can somebody else help you? คุณสมศักดิ์ไปแอฟริกานิสถาน อีกสองอาทิตย์ถึงจะกลับ พอให้คนอื่นช่วยได้ไหม
I'm sorry but I don't know the answer to that question. Let me pass you on to someone who can. ขอโทษเถอะ แต่ผมตอบคำถามของคุณไม่ได้ ขอผ่านสายไปให้คนอื่น
I think Mrs. Pranee will be able to help you. I'll ring her. คิดว่าคุณปราณีจะช่วยได้ จะต่อสายให้

10 ก.ค. 2552 20:09


ความคิดเห็นที่ 24 honeyjangsk@hotmail.com (Guest)

อยากทราบความหมายของ สำนวน

It's a must.
16 ธ.ค. 2552 10:17


ความคิดเห็นที่ 28 โดย หน้าใหม่

มีปัญหาคับข้องใจในภาษา
ก็เลยมาหาความหมายในที่นี้
ขอเรียนถามคำแปลในวจี
" The Truth Can Be Adjusted " คืออย่างไร

คำนี้ได้มาจากภาพยนตร์
เขาเขียนบนใบปิด คาดหน้าไว้
ชื่อเรื่อง ไมเคิล เคลยตัน นักกฎหมาย
โปรดขยาย ความนัยด้วย ช่วยเอาบุญ ....ค่ะ

นึกคำแปลที่สละสลวยแล้วก็สั้นๆ ไม่ออกจริงๆ ค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
22 มี.ค. 2553 07:11

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น