เฉลย แบบฝึกหัด เรื่อง โครงสร้างอะตอม ในแบบเรียน

เฉลยเล่นๆค่ะ เผื่อเปิดเทอม อ.สั่งการบ้านไปทำ แล้วมีคนมาถาม ก็เลยเฉลยให้เล่นๆ ถ้าใครทำเสร็จแล้ว ลองมาตรวจคำตอบเล่นๆดูก็ได้ค่ะ
ถ้าข้อไหนคิดแล้วไม่ตรง ก็แย้งได้ค่ะ

บฝ.1.1(หน้า15)
1.  จงหาจำนวนของอิเลคตรอนที่มีมวลรวม 1 กรัม (ตอบ 1.1x1027ตัว)
2.  จงหามวลของอิเลคตรอนจำนวน 12.04x1023อิเล็คตรอน (ตอบ 1.1x10-3กรัม)
3.  (ขี้เกียจลอกโจทย์) สูตรของน้ำถ้าเป็นดิวทิเรียม(แทนH 2อะตอม) D2O และ ทรีเทียม T2O
4.  189X   199X    209X
5.  มี  p+=3ตัว  e-=3ตัว  n=4ตัว

เอาแค่นี้ก่อนนะค่ะ เดี๊ยวมาอัพเดตค่ะความคิดเห็นที่ 56

นกแสก
21 มิ.ย. 2555 09:20
 1. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมhttp://www.kr.ac.th/tech/detchm48/atommodel100.html


ความคิดเห็นที่ 55

นกแสก
21 มิ.ย. 2555 09:18
 1. การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ (หน้าข้อมูล)

  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_%28%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%29


ความคิดเห็นที่ 54

20 มิ.ย. 2555 20:14
 1. 1ธาตุวาเนเดียมและแพลทินัม มีเลขอะตอม 23 และ 78 ตามลำดับ จงแสดงการ จัดอิเล็กตรอนของธาตุทั้งสอง ช่วยหาคำตอบ+แสดงวิธีทำด้วยคับ ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 53

3 ม.ค. 2555 13:57
 1. ธาตุคู่ใดต่อไปนี้ที่สร้างพันธะไอออนิก -โพแทสเซียมหกับกำมะถัน - ไฮโดรเจนกับกำมะถัน - ลิเทียมกับออกซิเจน -ฟอสฟอรัสกับบออกซิเจน สารใดต่อไปนี้จัดเป็นสารประกอบไอออนิก -ไอร์ออน ( II ) -คลอไรด์ ( FeCIยกกำลัง2) น้ำ ( Hยกกำลัง 2 O ) -ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( SO ยกกำลัง 2 ) -แมกนีเซียมคลอไรด์ ( MgCI ยกกำลัง 2) ซิงค์ซัลไฟต์ (ZnS ) โพแทสเซียมไอโอไดด์ ( KI ) และไฮโดรเจนคลอไรด์ ( HCI )ช่วยตอบให้หน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 52

3 ม.ค. 2555 13:26
 1. พันธะโลหะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ความคิดเห็นที่ 51

16 พ.ย. 2554 18:32
 1. เร็วๆค้า....อีกสามข้อ ช่วยหน่วย .........ๆ

ความคิดเห็นที่ 50

นกแสก
15 พ.ย. 2554 21:46
 1. 8.อะตอมของธาตุไฮโดรเจนมีเพียง1อิเล็กตรอน แต่เหตุใดเมื่อให้พลังงานจึงเกิดสเปกตรัมได้หลายเส้น

  ตอบ          เพราะอะตอมไฮโดรเจน  มีระดับพลังงานของอะตอมหลายระดับ  การเกิดสเปกตรัมชนิดเส้นตามทฤษฎีของบอร์  เกิดจากอิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจรหรือเปลี่ยนระดับพลังงาน  ดังนั้นเมื่อมีสนามไฟฟ้าหรือพลังงานรูปแบบอื่น ๆ จากภายนอกเข้ามากระตุ้นแก๊สไฮโดรเจนในหลอดบรรจุแก๊ส  อะตอมไฮโดรเจนจะดูดกลืนพลังงาน  ทำให้อิเล็กตรอนเปลี่ยนจากระดับพลังงานต่ำขึ้นไปอยู่ยังระดับพลังงานสูง  E2, E3, E4,....  การดูดกลืนพลังงานแล้วอิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานเช่นนี้  ทำให้ได้สเปกตรัมชนิดเส้นมืด  อิเล็กตรอนที่ไปอยู่ในระดับพลังงานสูงจะอยู่ไม่ได้นาน  เนื่องจากอะตอมอยู่ในสภาพไม่คงตัว  จึงพยายามกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยคายพลังงานออกมาเป็นโฟตอน  โฟตอนของแสงที่ให้ออกมาจากอะตอมที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับเหมือนกันจะให้สีเดียวกัน  ในกรณีที่เปลี่ยนจาก  n  =  3  ไปยัง  n  =  2  จะให้โฟตอนที่มองเห็นเป็นสีแดง  ถ้าเปลี่ยนจาก  n  =  4  ไปยัง  n  =  2  จะมองเห็นเป็นสีเขียว  ฯลฯ  การที่อิเล็กตรอนเปลี่ยนจากระดับพลังงานสูงมายังระดับพลังงานต่ำ  จะได้สเปกตรัมชนิดเส้นสว่าง


ความคิดเห็นที่ 49

นกแสก
15 พ.ย. 2554 21:39
 1. 4.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงาน 2.0x10ยกกำลัง-19 Jจะปรากฏในช่วงแสงขาวที่มองเห็นได้หรือไม่

  วิธีทำ               ใช้สูตร        E  =  hf

                หาความถี่  จะได้

                                        f  =  E/h

                                           =  2.0 × 10-19  J /6.626 × 10-34  Js

                                           =  3.018 × 1014  Hz

              จากการเปรียบเทียบกับแถบสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  จะได้ว่า  ค่าความถี่ของช่วงแสงขาวหรือแสงที่มองเห็นได้จะมีความถี่อยู่ระหว่าง  4 × 1014  Hz  จนถึง  8 × 1014  Hz  ดังนั้น  ค่าความถี่ที่คำนวณได้นี้  จะอยู่ในช่วงที่  "ไม่สามารถมองเห็นได้"


ความคิดเห็นที่ 48

นกแสก
15 พ.ย. 2554 21:28
 1. 3.เส้นสเปกตรัมที่เกิดจากธาตุหนึ่งมีพลังงานเท่ากับ3.5x10ยกกำลัง-22 kJ เส้นสเปกตรัมนี้มีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตรและมีสีอะไร (กำหนดให้ h=6.626x10ยกกำลัง-34 Js c]tc=3.0x10ยกกำลัง8msยกกำลัง-1)

  วิธีทำ               ใช้สูตร         E  =  hc/λ

             หาความยาวคลื่น  จะได้

                                         λ  =  hc/E

                                             =  6.626 × 10-34  Js × 3.0 × 108  ms-1 /3.5 × 10-22 × 103  J

                                             =  5.679 × 10-7  m

   


ความคิดเห็นที่ 47

นกแสก
15 พ.ย. 2554 21:21
 1. 2.เส้นสเปกตรัมสีม่วงมีพลังงาน 4.84x10ยกกำลัง-22 kJ มีความถี่เท่าใด (กำหนดให้h=6.626x10ยกกำลัง-34 Js)

  วิธีทำ                    ใช้สูตร        E  =  hf

                             จะได้

                                             f  =  E/h

                                                =  4.84 × 10-22 × 103  J /6.626 × 10-34  Js

                                                =  7.304 × 1014  Hz

      (*หมายเหตุ :  1  กิโลจูล (kJ)  เท่ากับ  103  หรือ  1000  จูล (J) )

   

   


ความคิดเห็นที่ 46

นกแสก
15 พ.ย. 2554 21:13
 1. 1.เส้นสเปกตรัมสีน้ำเงินมีความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร มีพลังงานเท่าใด (กำหนดให้ h=6.626x10ยกกำลัง-34 Js และc=3.0x10ยกกำลัง8 msยกกำลัง-1)

  วิธีทำ          ใช้สูตร       E  =  hc/λ

                                     =  6.626 × 10-34  Js × 3.0 × 108  ms-1 /450 × 10-9  m

                                     =  4.417 × 10-19  J

      (*หมายเหตุ :  1  นาโนเมตร  เท่ากับ  1 × 10-9  เมตร)

   

   

   


ความคิดเห็นที่ 45

15 พ.ย. 2554 17:56
 1. ช่วยด้วยนะค้า 1.เส้นสเปกตรัมสีน้ำเงินมีความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร มีพลังงานเท่าใด (กำหนดให้ h=6.626x10ยกกำลัง-34 Js และc=3.0x10ยกกำลัง8 msยกกำลัง-1) 2.เส้นสเปกตรัมสีม่วงมีพลังงาน 4.84x10ยกกำลัง-22 kJ มีความถี่เท่าใด (กำหนดให้h=6.626x10ยกกำลัง-34 Js) 3.เส้นสเปกตรัมที่เกิดจากธาตุหนึ่งมีพลังงานเท่ากับ3.5x10ยกกำลัง-22 kJ เส้นสเปกตรัมนี้มีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตรและมีสีอะไร (กำหนดให้ h=6.626x10ยกกำลัง-34 Js c]tc=3.0x10ยกกำลัง8msยกกำลัง-1) 4.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงาน 2.0x10ยกกำลัง-19 Jจะปรากฏในช่วงแสงขาวที่มองเห็นได้หรือไม่ 5.ในการเผาสารประกอบ สีของเปลวไฟและสีของเส้นสเปกตรัมเกิดจากส่วนใดในสารประกอบและเกิดขึ้นได้อย่างไร 6.เมื่อเผาสารประกอบต่อไปนี้ KCI CaBr2(NO3)2 CuI2 CaSO4 K2CO3 และNaF จะเกิดเปลวไฟสีใดตามลำดับ 7.เมื่อเผาสารประกอบCuSO4 และ K2SO4 เส้นสเปกตรัมที่เกิดขึ้นที่เห็นเด่นชัดที่สุด จากสารประกอบใดมีความยาวคลื่นมากกว่า 8.อะตอมของธาตุไฮโดรเจนมีเพียง1อิเล็กตรอน แต่เหตุใดเมื่อให้พลังงานจึงเกิดสเปกตรัมได้หลายเส้น

ความคิดเห็นที่ 44

24 มิ.ย. 2554 19:39
 1. ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ^^' แต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเลย ยังไงก็แอดมาสอนหน่อยนะคะ >> jinni.1980@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 43

5 มิ.ย. 2554 14:56
 1. หนูขอขอบคุณเว็บนี้มากจริงจริงที่ทำให้มีเว็บดีดีอย่างนี้ ขอให้เว็บดีดีอย่างนี้ไม่หยุดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีดีต่อไปนะค่ะ ^^

ความคิดเห็นที่ 42

5 มิ.ย. 2554 14:39
 1. คำตอบข้อ 3 มีความถี่ประมาณ 0.009*10ยกกำลัง17 มีพลังงาน ประมาณ 0.059*10ยกกำลังยก -17

ความคิดเห็นที่ 41

5 มิ.ย. 2554 14:27
 1. ขอบคุณมากมากนะค่ะ ^^ ขอบคุณจริงจริง

ความคิดเห็นที่ 40

นกแสก
1 มิ.ย. 2554 06:30
 1. 3.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความยาวคลื่น 300 นาโนเมตร จะปรากฎในช่วงคลื่นของแสงที่มองเห็นได้หรือไม่ และมีความถี่กับพลังงานเท่าไร  เมื่อเปิดตารางเปรียบเทียบดูสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่น  (λ)  =  300 × 10-9  เมตร  จะอยู่ในช่วงคลื่นประมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตถึงรังสีเอกซ์  ฉะนั้น ทำให้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้และมีความถี่               สูตร          c  =  fλ              ดังนั้น                              f  =  c/λ                                 =  3 × 108  เมตร/วินาที/300 × 10-9  เมตร                                 =  ........  วินาที-1  (หรือ  Hz)และมีพลังงาน              สูตร           E  =  hf                                  =  6.63 × 10-34  จูล · วินาที ×  ..........  วินาที-1                                                =  .........  จูล


ความคิดเห็นที่ 39

นกแสก
1 มิ.ย. 2554 05:48
 1. 2.เส้นสเปกตรัมเส้นหนึ่งของธาตุซีเซียมมีความยาวคลื่น 456 นาโนเมตร ความถี่ของเส้นสเปกตรัมเส้นนี้มีค่าเท่าไร และปรากฎเป็นสีใด        สูตร         c  =  fλ       ดังนั้น                     f  =  c/λ                        =  3 × 108  เมตร/วินาที/456 × 10-9  เมตร          ( 1  นาโน  =  10-9)                        =  .......  วินาที-1  (หรือ  Hz)และความถี่นี้ เมื่อเปิดตารางเปรียบเทียบสีกับความยาวคลื่นหรือความถี่ของคลื่นแสงที่ตามองเห็น จะอยู่ในช่วงสีน้ำเงิน             


ความคิดเห็นที่ 38

นกแสก
1 มิ.ย. 2554 05:41
 1. 1.เส้นสเปกตรัมสีแดงของโพแทสเซียมมีความถี่  3.91x1014Hz จะมีความยาวคลื่นเป็นเท่าไร       สูตร         c  =  fλ       ดังนั้น                     λ  =  c/f                     λ  =  3 × 108  เมตร/วินาที/3.91 × 1014  วินาที-1                         =  7.67 × 10-7  เมตร                         


ความคิดเห็นที่ 37

31 พ.ค. 2554 14:37
 1. แบบฝึกหัดที่1.2 ช่วยแสดงวิธีทำให้ด้วยได้มั้ยคะ คือว่างงมากว่าคำตอบมันมาได้ยังไง

ความคิดเห็นที่ 36

23 ก.พ. 2554 16:14
 1. ความเห็นที่4 ขอบคุนม๊ากกกกค่ะ จารย์ ออกข้อสอบด้วย ^^~

ความคิดเห็นที่ 35

22 พ.ย. 2553 13:11
 1. น่าจะมีวิธีคิดให้ จะได้เข้าใจง่ายขึ้น ขอบคุณนะครับ

ความคิดเห็นที่ 34

14 พ.ย. 2553 14:08
 1. Thanks, really very other

ความคิดเห็นที่ 33

6 พ.ย. 2553 18:12
 1. ขอบคุณค่ะมากๆ


ความคิดเห็นที่ 32

28 ส.ค. 2553 16:04
 1. ช่วยแอดมาบอกทีนะ อยากได้ข้อสอบ O-NET A-NET ENTRANCE เรื่อง -อะตอมและตารางธาตุ 75ข้อ -พันธะเคมี 75 ข้อ -สมบัติของธาตุและสารประกอบ 75 ข้อ พร้อมเฉลย

ความคิดเห็นที่ 31

28 ส.ค. 2553 15:59
 1. อยากได้ข้อสอบ O-NET A-NET ENTRANCE เรื่อง -อะตอมและตารางธาตุ 75ข้อ -พันธะเคมี 75 ข้อ -สมบัติของธาตุและสารประกอบ 75 ข้อ พร้อมเฉลย

ความคิดเห็นที่ 30

20 ก.ค. 2553 17:35
 1. ดีมากเลย

ความคิดเห็นที่ 29

3 มิ.ย. 2553 22:11
 1. ขอบคุนทุกๆคนมากนะครับ ช่วยผมได้มากเรยทีเดียววว'5555 ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับ ผมอยู่4/1 มาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยองครับ พี่ๆหรือเพื่อนๆคนไหน เก่งเคมี ช่วยแอดมาหาผมที Amoam_oammy@hotmail.com ไว้มาช่วยสอนการบ้านนครับ 55555555555555555

ความคิดเห็นที่ 28

1 มิ.ย. 2553 19:22
 1. คิดดีทำดี

ความคิดเห็นที่ 27

29 พ.ค. 2553 22:07
 1. บฝห 1.2 น่าจะมีวิธีทำด้วยนะ มีแต่คำตอบอะ มันไม่รุ้เรื่องหรอก ว่าได้คำตอบมาจากไหน โดยเฉพาะคนหัวอ่อนๆอย่างเรา ลอกไป มีส่ง ก้แค่นั้น

ความคิดเห็นที่ 26

28 พ.ค. 2553 18:51
 1. ขอบคุนมากๆค่ะ ^^

ความคิดเห็นที่ 25

25 พ.ค. 2553 21:17
 1. อยากให้มีวิธีการคิด

ความคิดเห็นที่ 24

25 พ.ค. 2553 18:06
 1. อ่ะๆๆนู๋อยู่ม.4ร.ร ลือคำหาญฯจ.อุบลนะค๊ะ 4/11ค่ะยินดีที่ดั้ยรุจักทุกๆๆคนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22

19 ธ.ค. 2552 19:00
 1. แล้ว แบบฝึกหัด2.4 หน้า121

  ข้อ1หล่ะ คับ??


ความคิดเห็นที่ 21

16 ส.ค. 2552 12:43
 1. เฉลยหน้า 98 ในบทเรียนเคมีม.4ให้หน่อยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 20

9 ก.ค. 2552 19:05
 1. ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดต่อจากข้อ(Kr)5s2 4d5 .shsojvp8y[


ความคิดเห็นที่ 19

22 มิ.ย. 2552 20:42
 1. ขอบ คุง มาก มาย คร๊า

ความคิดเห็นที่ 18

มาซามุเนะ
9 มิ.ย. 2552 18:42
 1. อยากให้ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยอ่ะคับ จะได้เข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋ได้เยย


ความคิดเห็นที่ 17

enary
22 พ.ค. 2552 21:06
 1. ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ถ้ามีวิธีทำจะดีกว่านี้นะคะ


ความคิดเห็นที่ 11

9 มิ.ย. 2551 19:29
 1. <P><U><STRONG><FONT size=5>แสดงวิธีทำให้ดูได้ไหมคับ</FONT></STRONG></U> </P>

ความคิดเห็นที่ 10

9 มิ.ย. 2551 19:25
 1. <P><U><FONT size=6>แบบฝึกหัดที่ 1.2 รบกวนแสดงวิธ๊ทำให้ดูได้ไหมคับ</FONT></U></P>

ความคิดเห็นที่ 9

biggunboom
31 พ.ค. 2551 14:10
 1. ขอบคุนมากๆเลยคับ^^

  เราเรียนอยู่ขอนแก่น ยินดีที่ได้รู้จักนะคับ


ความคิดเห็นที่ 8

Colodinate Colvalent
31 พ.ค. 2551 11:11
 1. ก็คือ ข้อ5 บ.ฝ.1.1 ไม่ได้ลอกโจทย์อ่ะค่ะ ขี้เกียจพิม รีบนต้องดูสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็นนะค่ะ   ข้อ5.ไอโซโทปของธาตุชนิดหนึ่งมีประจุในนิวเคลียสเป็น3เท่าของประจุในนิวเคลียสของไฮโดรเจน และมีเลขมวลเป็น7เท่าของไฮโดรเจน ไอโซโทปนี้จะมีอนุภาคมูลฐานอย่างละเท่าไร ก็คือ ข้อนี้เขาให้เราสร้างสัญลักษณ์นิวเคลียร์ออกมาเองให้ได้ก่อนค่ะ ถ้าสร้างสัญลักษณ์ออกมาได้ก็จะตอบได้หมด เขาก็เลยใบ้ว่า สมมติเป็นธาตุXล่ะกัน "ไอโซโทปของธาตุชนิดหนึ่งมีประจุในนิวเคลียสเป็น3เท่าของประจุในนิวเคลียสของไฮโดรเจน" คำว่าประจุในนิวเคลียส คือ โปรตอน เพราะสิ่งที่อยุ่ในนิวเคลียสคือ โปรตอนกับนิวตรอน อิเล็กตรอนไม่เกี่ยวน่ะ เขาถามประจุในนิวเคลียส ต้องเป็นโปรตอนแน่นอน ไม่ใช่นิวตรอน เพราะนิวตรอนเป็นกลางไม่ใช่ประจุ ซึ่งถ้ารู้จำนวนโปรตอน เราก็จะสามารถรุ้เลขอะตอมของธาตุนั้นได้ ซึ่งเขาบอกมีโปรตอน 3เท่า ของไฮโดรเจน (ต้องรู้ทันทีว่าHมีโปรตอน=1 <---อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ ไม่รุ้ไม่ได้เด็ดขาด)ก็คือ มีเลขอะตอมเท่ากับ3นั้นเอง สร้างสัญลักษณ์เลย 3X ทีนี้เขาก้บอกต่อไปอีกว่า และมีเลขมวลเป็น7เท่าของไฮโดรเจน  แสดงว่าหนักเป้น7เท่าของไฮโดรเจนนั้นเอง(Hหนักเท่ากับ1) แสดงว่าเลขมวล=7  จบแล้ว สร้างสัญลักษณ์เสร็จสมบูรณ์ 73X จริงๆ ธาตุนี้คือ Li เขาถามว่า "มีอนุภาคมูลฐานอย่างละเท่าใด" ก็คือ ถามว่ามี โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน มีอย่างละเท่าใด นั้นเอง 73X โปรตอน ดูเลขอะตอมทันที ตอบ3 นิวตรอน คือ โปรตอน+นิวตรอน แน่นอนว่าเลขมวลเท่ากับ7 โปรตอนคือ3 ดังนั้นนิวตรอน คือ4 (พูดง่ายๆว่า จะหานิวตรอน จับเลขบนลบเลขล่าง 7-3=4) นิวตรอน=4 อิเล้กตรอน ก้คือธาตุนี้เป็นกลาง ก้ดูที่เลขอะอะตอมได้เลย เพราะ โปรตอนกับอิเล้กตรอนเท่ากันธาตุนั้นก็จะเป็นกลาง ก้ดูที่เลขอะตอมได้เลย ตอบ3 okน่ะ ส่วนข้ออื่นๆ คำนวณเราให้คำตอบเฉยๆ แสดงวิธีทำไปทำเอง แล้วดุว่าตรงกับเราไหม ถ้าไม่ตรงก้แย้งได้ สุตรมีแค่3สุตร กลับไปกลับมา มันไม่ยากหรอก แค่ย้ายข้างเฉยๆ


ความคิดเห็นที่ 7

biggunboom
31 พ.ค. 2551 09:44
 1. ขอบคุ๊มากๆเลยค๊าบบบแต่ว่าช่วยแสดงวิธีทำหรืออธิบายให้ดูหน่อยได้ไหมคับยิ่ง ข้อ 5 ของ บฝห.1.1ขอบคุณคับผม


ความคิดเห็นที่ 5

25 พ.ค. 2551 11:55
 1. <P>คราวหลังช่วยแสดงให้ดูหน่อยได้มั้ยก๊าบ</P> <P>&nbsp;</P> <P>ผมม่ะค่อนรุเรื่องอ่ะค้าบ</P>

ความคิดเห็นที่ 4

24 พ.ค. 2551 13:41
 1. <P>จาก ค.ห.3 นะครับ</P> <P>ทั้ง 2 ธาตุเป็นธาตุ Transition ครับ</P> <P>วาเนเดียมมีเลขอะตอม 23 จัดเรียงได้เป็น 2, 8, 11, 2</P> <P>แพลทินัมมีเลขอะตอม 78 จัดเรียงได้เป็น 2, 8, 18, 32, 16, 2</P> <P>การจัดเรียงของธาตุ Transition จะไม่เหมือนธาตุทั่วๆ ไปครับ</P> <P>&nbsp;</P>

ความคิดเห็นที่ 3

supbpong
22 พ.ค. 2551 20:57
 1. 1ธาตุวาเนเดียมและแพลทินัม มีเลขอะตอม 23 และ 78 ตามลำดับ จงแสดงการ จัดอิเล็กตรอนของธาตุทั้งสอง

   

  >.<ช่วยป๋มทีน่ะคับ

  ช่วยหาคำตอบ+แสดงวิธีทำด้วยคับ  ขอบคุงคับ


ความคิดเห็นที่ 1

Colodinate Colvalent
5 เม.ย. 2551 07:57
 1. บ.ฝ. 1.2 หน้า31 (คำนวณหาความยาวคลื่น สีสเปกตรัม) สูตรมี 3 แบบนะค่ะ1.λV=C� (λ=ความยาวคลื่น) 2.E=hV (V=ความถี่ Hz) 3.E=hc/λ� ทั้ง3สูตร สามารถกลับไปกลับมา ตามตัวแปรที่เราต้องการจะหาได้ค่ะT_T กำหนดค่า c=3x108 m/s , h=6.625x10-34J.sT_T -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.เส้นสเปกตรัมสีแดงของโพแทสเซียมมีความถี่� 3.91x1014Hz จะมีความยาวคลื่นเป็นเท่าไร (ตอบ λ=0.77x10-6 m) 2.เส้นสเปกตรัมเส้นหนึ่งของธาตุซีเซียมมีความยาวคลื่น 456 นาโนเมตร ความถี่ของเส้นสเปกตรัมเส้นนี้มีค่าเท่าไร และปรากฎเป็นสีใด (ตอบ 6.6x1014Hz เนื่องจากความยาวคลื่น 456nm มันจะให้สีในช่วง คราม ออกไปทางน้ำเงิน) 3.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความยาวคลื่น 300 นาโนเมตร จะปรากฎในช่วงคลื่นของแสงที่มองเห็นได้หรือไม่ และมีความถี่กับพลังงานเท่าไร(ตอบ ไม่สามารถมองเห็นได้ , V=1x1015Hz ,E= 6.625x10-19J) 4.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ 8.5x104 Hz จะมีพลังงานและความยาวคลื่นเท่าไร������� (ตอบ E= 5.63x10-29J , λ=3.53x103m) 5.ให้ดูในหนังสือเรียนค่ะ มันจะอธิบายเอาไว้ว่า.....ทำไมไฮโดรเจนจึงมีสีสเปกตรัมหลายเส้น(4เส้น)ทั้งๆที่เป็นธาตุที่มีเพียง1อิเล็คตรอน

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น