การจัดการคุณภาพ (Quality Management)จากความหมายของคำว่าคุณภาพมาสู่แนวทางการดำเนินการเพื่อคุณภาพที่ดีนั้นได้มีคำหลายคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงการปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ หรือ การบริหารงานคุณภาพ ฯลฯ ซึงมีความหมายแตกต่างกันดังต่อไปนี้
         1 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ QC) หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการด้านคุณภาพภายในธุรกิจ โดยการตรวจสอบ การวัด และการทดสอบที่มุ่งจะควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการ และการกำจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมด เช่น การสุ่มตัวอย่างน้ำผลไม้กระป๋องมาตรวจสอบรสชาติ
การควบคุมคุณภาพเน้นการตรวจสอบและแยกแยะของดีและของเสียออกจากกัน โดยระบุเป็นร้อยละของของเสียที่พบจากล็อตการผลิต เพื่อควบคุมมิให้ของเสียมีมากเกินกว่าที่กำหนดและในปัจจุบันการควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นที่ของเสียต้องเป็นศูนย์
(Zero Defect)
2.การประกันคุณภาพ (Quality Assurance หรือ QA) หมายถึง การดำเนินการเพื่อสุขภาพตามระบบและแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น การดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพสากล
ISO 9000
3 การบริหารคุณภาพ (Quality Management หรือ QM) หมายถึง การจัดการระบบคุณภาพโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องานที่ตนเองกระทำอย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าและบริการเป็นไปตามต้องการของลูกค้า เช่น การใช้ระบบการบริหารคุณภาพสมบูรณ์แบบ (Total Quality Management หรือ
TQM)วัตถุประสงค์หลักของการบริการคุณภาพ คือ การผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งความต้องการของลูกค้าจะเป็นกรอบกำหนดระบบคุณภาพขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการบริหารคุณภาพจะมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

5 เม.ย. 2551 19:24
9 ความเห็น
82617 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 dddde (Guest)

ตอบมาไม่เคยตรงกับคำถามเลย ถามอย่างตอบอย่าง

3 มิ.ย. 2552 09:59


ความคิดเห็นที่ 2 honda.Yamaha@hotmail.com (Guest)

เขาเรียกว่า จับแพะชนแกะ ถามอย่าง-ตอบอย่าง วัวออกลูกเป็นควาย

24 ก.ค. 2552 13:54


ความคิดเห็นที่ 3 noob (Guest)

สุภาษิตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ต่อให้เราทำดีแทบตายยังไงหมามันก็ยังเห่า บางตัวมันก็กัด เพราะหมามันก็คือหมา ปากมันก็หมาไม่ใช่คน ทำดีต่อไปเถอะครับเจ้าของกระทู้ คนเรามีหลายประเภท พวกติเพื่อก่อ กับ ติเพื่อหาเรื่อง

12 พ.ย. 2552 15:48


ความคิดเห็นที่ 4 ก็งี้ไงขัดขากันไปมา ไม่เจริญ (Guest)

น่านดิ สู้ๆนะ
8 ม.ค. 2553 19:56


ความคิดเห็นที่ 5 เด็กบ้านๆ (Guest)

ขอบคุณคะข้อความเป็นประโยชน์มากคะ ไม่มีใครเห็นคุณค่าแต่เราเห็นค่านะ
28 ก.ค. 2553 13:18


ความคิดเห็นที่ 6 หาข้อมูล (Guest)

เห็นด้วยค่ะ คนอื่นจะพูดไรก็พูดไป ช่างหัวมัน ดีแต่เห่าคนอื่นไม่หัดดูตัวเอง แต่เราเห็นคุณค่าค่ะ
1 ต.ค. 2553 21:24


ความคิดเห็นที่ 7 lek (Guest)

Quality management หมายถึงการบริหารคุณภาพครับ
23 ต.ค. 2553 20:51


ความคิดเห็นที่ 9 sutti_ty54@hotmail (Guest)

ช่วยบอกด้วยจะขอบพระคุณ กำลังหาคำนี้อยู่ บทบาทความสำคัญของการจัดการการคุณภาพ quality management
24 ก.ย. 2555 15:09

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น