การผลิตสื่อการเรียนการสอน

ดีจังเลยนะครับที่ได้ดูเทคนิกการทำสื่อของอาจารย์ดร. ผมเองก็มีสื่อที่ทำด้วยมือมากมายหลายชิ้นเช่นกัน โอกาสเหมาะจะส่งมาได้ชมบ้าง