ช่วยแปรสาขาของชีววิทยาเป็นภาษาไทยหน่อยค่า

แปรว่าอะไรบ้างคะ แล้วก็เกี่ยวกับอะไรด้วย ต้องส่งอาจารย์วันจันทร์นี้ค่ะ ใครช่วยได้ขอความกรุณาเถอะค่ะ

1)Multidisciplinary items

- Biochemistry

- Biophysics

- Mathematical biology

- Sociobiology

2)Specific items

- Zoology

- Botany

- Entamology

- Physiology

- Anatomy

- Taxonomy

- Systematics

- Paleontology

- Genomics

- Ecology

- Behavioral ecology

- Ethology

- Neurology

- Encrinology

- Parasitology

- Virology

- Microbiology

- Mycology

- Embryology

- Histology

- Immunology

- Dermatology

- Ornithrology

- Genetics

- Evolutions

- Cytology

- Cell biology

- Molecular biology

- Environmental science

-Mammology


ความคิดเห็นที่ 1 

พระยาขยายกำจายมูลมูก (Guest)
8 มิ.ย. 2546 00:25
 1. จะพยายามครับ แต่ทั้งหมดคงไม่ไหว มันเยอะนะครับถ้าจะเอาว่าเกี่ยวกับอะไรด้วยความคิดเห็นที่ 2

พระยาขยายกำจายมูลมูก (Guest)
8 มิ.ย. 2546 01:22
 1. 1)Multidisciplinary items = วิชาชีววิทยาที่ใช้ควบกับศาสตร์แขนงอื่นๆ

  - Biochemistry = ชีวเคมี

  - Biophysics = ชีวฟิสิกส์ เรียนเกี่ยวกับอะไรไม่แน่ใจ รู้สึกว่าศึกษากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับร่างกาย เช่นการยกแขน ใช้อะไรเป็นจุดหมุน ประมาณนี้มั้ง

  - Mathematical biology = ชีววิทยาเชิงคณิต? อันนี้จนปัญญาจริงๆ ไม่รู้และไม่เคยคิดว่าสองวิชานี้จะไปกันได้

  - Sociobiology = ไม่รู้อีกเหมือนกัน  2)Specific items วิชาเฉพาะทาง

  - Zoology สัตววิทยา

  - Botany พฤกษศาสตร์

  - Entamology กีฏวิทยา เกี่ยวกับแมลง ของโปรดผมเลยนะเนี่ย

  - Physiology สรีระวิทยา เกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกาย

  - Anatomy กายวิภาคศาสตร์ เกี่ยวกับชื่อ และที่ตั้งของส่วนประกอบของร่างกายทุกชิ้น

  - Taxonomy อนุกรมวิธาน การจัดสิ่งมีชีวิตเป็นหมวดหมู่

  - Systematics ?

  - Paleontology โบราณคดีศึกษาสิ่งมีชีวิตยุคเก่าๆจากฟอสซิล

  - Genomics ?

  - Ecology นิเวศน์วิทยา

  - Behavioral ecology นิเวศน์วิทยาเชิงฟฤติกรรม สัตว์มีการปรับพฤติกรรมอย่างไรเพื่ออยู่รอดในสภาวะแวดล้อมของมัน

  - Ethology ไม่รู้คำแปล แต่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ตามธรรมชาติ ไม่ใช่ในห้องทดลอง

  - Neurology ประสาทวิยา ศึกษาระบบประสาท

  - Encrinology ?

  - Parasitology ปรสิตวิทยา ศึกษาสิ่งมีชีวิทที่เป็นปรสิตและผลกระทบ

  - Virology ไวรัส(วิสา)วิทยา

  - Microbiology จุลชีววิทยา ศึกษาสิ่งมีชีวิตเล็กๆ

  - Mycology ราวิทยา

  - Embryology คัพภะวิยา การเจริญของตัวอ่อน

  - Histology มินญชวิทยา หรือวิทยาฮิสโต เนื้อเยื่อวิทยา จริงๆก็ไม่มีศัพท์ที่เป็นทางการ เรียกทัพศัพท์จะดีกว่า เรียนเกี่ยวกับเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย

  - Immunology วิทยาภูมิคุ้มกัน ศึกษากลไกการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม

  - Dermatology ?

  - Ornithrology ?

  - Genetics พันธุศาสตร์

  - Evolutions วิวัฒนาการ

  - Cytology ?

  - Cell biology ก็ชื่อก็บอก ชีววิทยาของเซลล์

  - Molecular biology ชีวโมเลกุล

  - Environmental science วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  -Mammology ? ให้เดานะ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมความคิดเห็นที่ 3

พระยาขยายกำจายมูลมูก (Guest)
8 มิ.ย. 2546 01:26
 1. เนี่ย เห็นก็ตอบเลย ไม่ได้ค้นคว้าอะไรเลย

  บางวิชาก็ไม่รู้จริงๆนะ แล้วก็ง่วงแล้วด้วย

  อ้อ ฝากต่อว่าคุณBieriologyด้วย ไม่รับผิดชอบกระทู้(แฮ่ๆ ล้อเล่นครับ)ความคิดเห็นที่ 5

เด้กน้อยคนเดิม (Guest)
8 มิ.ย. 2546 16:26
 1. ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  มีเพิ่มอีกนะคะ

  Arthrology

  Bacteriology

  Heamology

  Ichthyology

  Myology

  Oganology

  Osteology

  Protozoologyความคิดเห็นที่ 6

Bieriology (Guest)
8 มิ.ย. 2546 20:35
 1. มารับผิดชอบแล้วนะครับ  Systematics วิชาที่ศึกษาการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่ครอบคลุมอนุกรมวิธานอีกทีหนึ่ง (ระบบวิทยา เป็นศัพท์ที่ยังไม่นิยมนัก)

  - Paleontology (บรรพชีวินวิทยา)

  - Genomics วิชาที่ศึกษาเจาะลงใน Genomes ของสิ่งมีชีวิต

  - Encrinology วิทยาต่อมไร้ท่อ ศึกษาการทำงานของต่อมไร้ท่อ

  - Dermatology ศึกษาเกี่ยวกับผิวหนัง (ตจวิทยา)

  - Ornithrology ปักษีวิทยา

  - Cytology เซลล์วิทยา  Arthrology ลองเช็คอีกที อาจเป็น Arthropology หรือเปล่า แปลว่า มานุษยวิทยา

  Bacteriology ศึกษาเกี่ยวกับ แบคทีเรีย

  Heamology เคยได้ยินแต่ Haematology โลหิตวิทยา

  Ichthyology มีนวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับปลา

  Myology ศึกษาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ

  Osteology เข้าใจว่าเกี่ยวกับกระดูก คงคล้ายกับ Ortropidicsความคิดเห็นที่ 7

ลีลาวดี (Guest)
16 มิ.ย. 2547 16:10
 1. อยากได้รูปภาพแสดงการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในระยะต่างๆคะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของทารกในครรภ์ที่เป็นภาพจริงความคิดเห็นที่ 8

Kit (Guest)
9 พ.ย. 2547 01:11
 1. เพิ่มเติม

  Systematics = วิชาที่ว่าด้วยการจัดระบบความสัมพันธ์ ซึ่งรวมวิชาอนุกรมวิธาน(Taxonomy)เข้าไปด้วย

  Mammology = ชีววิทยาของสัตวืเลี้ยงลูกด้วยนมความคิดเห็นที่ 9

Diophantine (Guest)
9 พ.ย. 2547 03:30
 1. อืมมม สงสัยน้องจะไม่เก่งภาษาไทยจริงๆ ถึงแปลไม่ได้ความคิดเห็นที่ 10

Bieriology (Guest)
11 พ.ย. 2547 04:32
 1. ถ้าอยากได้คำแปลที่ถูกต้องตามหลักราชบัณฑิต  http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php  ดูกันเอานะครับความคิดเห็นที่ 11

อยากขึ้นบอร์ดเด็กดี (Guest)
11 พ.ย. 2547 06:17
 1. ซีดีการเจริญแห่งรูปของคัพไสยกสัตว์ ซีดีนี้เปรียบเทียบเรื่องรูปตามพระพุทธวจนและอรรถกถาได้บอกไว้ กับที่วิทยาศาสตร์ได้บอกไว้ครับ จะมีรูปอยู่เพียบครับ สนใจให้ลองไปถามดูที่เว็บซีดีธรรมมะนะครับ www.cddhamma.comความคิดเห็นที่ 12

48567486 (Guest)
15 ก.ย. 2548 00:34
 1. Zoology (สัตววิทยา)

  Botany (พฤกษศาสตร์)

  Entomology (กีฏวิทยา)

  Physiology (สรีรวิทยา)

  Anatomy (กายวิภาคศาสตร์)

  Taxonomy (อนุกรมวิธาน)

  Paleontology (บรรพชีวินวิทยา)

  Ecology (นิเวศวิทยา)

  Ethology (พฤติกรรมวิทยา)

  Neurology (ประสาทวิทยา)

  Encrinology (วิทยาต่อมไร้ท่อ)

  Parasitology (ปรสิตวิทยา)

  Virology (วิทยาไวรัส)

  Microbiology (จุลชีววิทยา)

  Mycology (กิณวิทยา)

  Embryology (คัพภะวิทยา)

  Histology (มิญชวิทยา)

  Immunology (วิทยาภูมิคุ้มกัน)

  Ornithrology (ปักษีวิทยา)

  Genetics (พันธุศาสตร์)

  Evolutions (วิวัฒนาการ)

  Cell biology (ชีววิทยาของเซลล์)

  Environmental science (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

  Mammology (กษีรกวิทยา)

  Bacteriology (วิทยาแบคทีเรีย)

  Ichthyology (มีนวิทยา)

  Protozoology (วิทยาสัตว์เซลล์เดียว)ความคิดเห็นที่ 13

วิชา (Guest)
21 พ.ค. 2549 12:58
 1. เรียนเเผน 1ปวดหัวจังเเลยมีเเต่ฟิสิกส์ เคมี ชีว ยิ่งชีวเเล้วมีวิชาที่ว่าด้วยชีวอีกหลายเเขนง มีศัพท์เพิ่มให้นะ

  anatomy=กายวิภาคศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย

  embryology=คัพภะวิทยา เกี่ยวกับพัฒนาการของเอ็มบริโอ

  จากคนอยากเก่ง ม.4/1m.kความคิดเห็นที่ 14

anothailand@msn.com (Guest)
22 พ.ค. 2549 18:05
 1. Thank you มากครับความคิดเห็นที่ 15

cupii_x
27 พ.ค. 2551 19:58
 1. ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ  ^^ความคิดเห็นที่ 16

MaskedriderQuantumGravityRelav
15 มิ.ย. 2551 13:28
 1. Mammology ? ให้เดานะ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  แมมมอธวิทยาครับ 55 ล้อเล่นน่ะความคิดเห็นที่ 17

chaykedkaw
26 พ.ค. 2552 20:19
 1. คำศัพท์ข้างล่างแปลว่าอะไรคับ

  gemmale formation
  phototroph
  autotroph
  chemotroph

  ถ้าได้ขอบคุณมากครับ
ความคิดเห็นที่ 18

นา (Guest)
9 พ.ค. 2554 20:14
 1. อ่านแล้วมีความรู้มากกว่าเดิมมากค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น