กฏของลูกเสือ 10 ข้อ

1. ลุกเสือมีเกียรติ เชื้อถือได้2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ3.4.5.6.7.8.9.10.ความคิดเห็นที่ 2


28 มิ.ย. 2551 22:23
 1. ทำไมมีไม่ถึง 10 ข้อ อยากรู้อะว่ามีไรบ้าง

  ปฏิญาณพรุ่งนี้อะ อยากรุจังเลยอะ

   

  ทำไงดีอะจาสอบได้อะป่าว

   

  อย่าลืมทำให้ครบ 10 ข้อนะเค้าจะได้รู้กันทั่ว

   


ความคิดเห็นที่ 4

16 ก.ค. 2551 16:30
 1. จำยังไม่ได้ถึง 10 ข้อเลยช่วยบอกหน่อยสิคะ


ความคิดเห็นที่ 5

28 ก.ค. 2551 20:15
 1. ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพีน้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

ความคิดเห็นที่ 6

3 ส.ค. 2551 18:29
 1. ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพีน้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

   


ความคิดเห็นที่ 8

30 ม.ค. 2552 15:02
 1. ไม่ดีไม่ชอบ


ความคิดเห็นที่ 9

28 พ.ค. 2552 18:43
 1. เราพึ่งท่องตอนกลางวันนี้เองจ้าผิดๆถูกๆแต่ก็ม่าเปงรายเพราะครูม่าค่อยเข้มง่า    อ่านะ


ความคิดเห็นที่ 10

6 มิ.ย. 2552 12:06
 1. ขอบคุณครับถ้าไม่มีเว้ปนี้ผมคงถ้องไม่ได้ต้องขอขอบคุณจริงๆ


ความคิดเห็นที่ 11

15 มิ.ย. 2552 22:17
 1. อยากได้เป็นภาษาอังกฤษคับคัยมีช่วยส่งให้หน่อยนะคับ


ความคิดเห็นที่ 12

14 ก.ค. 2552 16:44
 1. ทำไหมไม่มีครบ10ข้อหะไอบ้า


ความคิดเห็นที่ 13

14 ก.ค. 2552 21:39
 1. ขอบคุณมาก....


ความคิดเห็นที่ 14

27 ก.ค. 2552 17:49
 1. ปฏิยานศุกร์หน้า โคตรยาก

ความคิดเห็นที่ 15

27 ก.ค. 2552 17:51
 1. 3ข้อไม่ได้หรือไง


ความคิดเห็นที่ 17

10 ส.ค. 2552 15:30
 1. ทำไมไม่ครบ10ข้อล่ะ


ความคิดเห็นที่ 18

29 ส.ค. 2552 18:41
 1. ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ หมายความว่าอะไร


ความคิดเห็นที่ 19

30 ส.ค. 2552 16:57
 1. ถ้าจะให้ดีต้องมีคำอธิบายข้อนั้นๆๆหรือยกตัวอย่างข้อนั้น


ความคิดเห็นที่ 20

30 ส.ค. 2552 17:10
 1. ช่วยบอกความหมายของทั้ง10ข้อด้วยนะ


ความคิดเห็นที่ 21

11 ก.ย. 2552 19:03
 1. ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพีน้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

   


ความคิดเห็นที่ 23

22 ก.ย. 2552 19:02
 1. ต้อง ท่อง พุ่ง นี้ละ กลัว ครุ ด่า จัง อะ 55+

ความคิดเห็นที่ 40

6 มิ.ย. 2553 16:06
 1. ครูนายฮะ เจ็บก้นสุดยอด 13รอบก่อน ก้นอักเสบบบบบบ

ความคิดเห็นที่ 42

30 มิ.ย. 2553 20:33
 1. ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพีน้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

ความคิดเห็นที่ 43

7 ก.ค. 2553 20:16
 1. ขอเถอะ ! ถ้าอยากจะให้ความรู้ใครๆๆๆๆๆนะ พยามหาความรู้มาให้ครบหน่อย ยอมรับว่าโง่(เพราะเป็นผู้หญิง(ยุวกาชาด)เลยไม่เคยท่อง) แต่อย่ามาหลอกกันอย่างนี้ จากบุญจะกลายเป็น.......บาป..........

ความคิดเห็นที่ 48

25 ก.ค. 2553 02:48
 1. ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพีน้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ เพิ่มเติม ข้อ11 พี่เลี้ยงถูกเสมอ ข้อ12 ถ้าหากพี่เลี้ยงผิดจิงให้กลับไปดู ข้อ 11 ( ลุกเสือควรดูไว้ พี่เลี้ยงมาโพสต์เอง อิอิ) ขำๆ

ความคิดเห็นที่ 49

8 ส.ค. 2553 20:36
 1. ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

ความคิดเห็นที่ 55

24 ก.ย. 2553 09:53
 1. คำปฏิญาณของลูกเสือ ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า ข้อ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ ข้อ 3 . ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฏของลูกเสือ ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพีน้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

ความคิดเห็นที่ 56

25 ก.ย. 2553 11:33
 1. ไทย ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพีน้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

ความคิดเห็นที่ 57

7 ต.ค. 2553 20:25
 1. ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพีน้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก ข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย ข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ ข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ ข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

ความคิดเห็นที่ 66

13 ธ.ค. 2553 21:06
 1. ขอบคุนคับ ขอบอกหน่อยว่า......ความคิดเห็นที่43 มันบ่นอะไรของมันว้ะ เดะทำเวปบอร์ดเขาแปดเปื้อนไปด้วยคำด่ารึไงคับ ทำสังคมเวปไซต์เสียหาย เค้าเปอดบอร์ดอยากจะช่วยเราก้อดีขนาดไหนละ มาดูยังจะว่าเขาอีก แล้วเข้ามาทำ...อะไร

ความคิดเห็นที่ 67

22 ธ.ค. 2553 19:51
 1. ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 71

3 ก.พ. 2554 21:03
 1. yes! เห็นด้วยกะความเห็น66แหม่ตรงจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 72

25 พ.ค. 2554 20:20
 1. ขอคำปฏิญาณของลูกเสือ เป็นภาษาอังกฤษคับ

ความคิดเห็นที่ 73

6 ก.ค. 2554 19:58
 1. ควาย ไม่ครบ10ข้อ พ่อมึงตาย

ความคิดเห็นที่ 74

7 ก.ค. 2554 18:19
 1. อยากได้เป็นภาษาอังกฤษด้วย................................

ความคิดเห็นที่ 75

6 ก.ย. 2554 20:24
 1. จำ ได้ 3 ข้อ เอง อ่า คร๊

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น