ปัจจัยของการแพร่มีไรมั๊ง

.............ไม่รู้จริงๆมีใครช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะ...........????


ความคิดเห็นที่ 2 

Insane Biologist (Guest)
11 มิ.ย. 2546 19:42
 1. การแพร่เป็นการเคลื่อนที่โดยธรรมชาติของสารซึ่งจะเคลื่อนที่จากที่ที่มีพลังงานสูง ไปยังที่ที่มีพลังงานต่ำเสมอ เหมือนน้ำไหลจากที่สูงไปต่ำ ทีนี้พลังงานของสารที่คิดในการแพร่มีอะไรบ้างล่ะ

  พลังงานในการแพร่เรียกว่าเคมิคอลโพเทนเชียล หรือพลังงานอิสระต่อโมล ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสามปัจจัยหลักคือ  1. ความเข้มข้นของสาร ยิ่งมีความเข้มข้นมากเท่าใดก็ยิ่งมีพลังงานสูงขึ้น

  2. อุณหภูมิของสารก็บ่งบอกถึงพลังงานเช่นกัน

  3. ความดัน ความดันที่มากขึ้นทำให้มีพลังงานอิศระมากขึ้นด้วย

  ทิศทางและอัตราเร็ว ของการแพร่ขึ้นกับ "ความแตกต่าง" ของค่าพลังงานอิศระต่อโมล ระหว่างสองจุด และอัตราเร็วยังแปรผกผันกันกำลังสองของระยะทางด้วย นั่นคือการแพร่ในระยะสั้นๆเช่น ระหว่างเซลล์อาจใช้เวลาไม่ถึงวินาที แต่การแพร่ระยะทางไกลขึ้นเช่น 1 เมตรจะใช้เวลาเป็นปีปีเชียว  ที่เป็นเช่นนี้เพราะการแพร่ไม่มีทิศแน่นอน มีแพร่ไป และแพร่กลับ ที่เราทำนายได้ว่าจะแพร่ไปทางไหนโดยดูระดับพลังงาน ก็เพราะบริเวณไหนที่มีพลังงานสูงสารจะมีการแพร่ออกไปได้มาก มากกว่าการแพร่เข้าจากบริเวณที่มีพลังงานต่ำ ทำให้เมื่อดูโดยภาพรวมแล้ว สารมีการแพร่ "สุทธิ" จากบริเวณที่มีพลังงานอิศระต่อโมล สูง ไปยังที่ที่มีพลังงานฯ ต่ำเสมอ  การจะหวังให้สารแพร่ไปยังที่ใดๆได้นั้นสารจะไปถึงที่ได้โดยการมั่วเหมือนหลับตาเดินโดยเปลี่ยนทิศไปเรื่อยๆ ถ้าจุดหมายอยู่แถวๆ นั้นก็ไปถึงเร็ว แต่ถ้าจุดหมายอยู่ไกลเป็นกิโลก็ไปถึงยากหน่อยละ  การแพร่ "สุทธิ" จะหยุดเมื่อความแตกต่างของพลังงานอิศระหมดไป แต่การเคลื่อนที่ของสารยังไม่หยุด จะมีการแพร่ไป-กลับ ตลอดเวลาในอัตราเร็วที่เท่ากัน  อย่าสับสนการแพร่ของสารคนละชนิดกัน การแพร่ของสารเป็นอิศระในสารแต่ละชนิด เวลาคิดให้คิดสารทีละตัว เช่น เวลาน้ำเชื่อม กับนำเกลือมาเจอกัน น้ำตาลก็จะแพร่ออกจากน้ำเชื่อมไปยังน้ำเกลือ ส่วนเกลือก็จะแพร่ออกจากน้ำเกลือไปในน้ำเชื่อมความคิดเห็นที่ 3

jj (Guest)
20 ก.ค. 2546 03:37
 1. หมายถึงการแพร่ของน้ำใช่เปล่า ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ความเข้มข้นของสาร สาร แหละ สารที่มีความเข้มข้นของน้ำมากมักจะแพร่ไปยังที่ที่มีความเข้มข้นของน้ำมากเสมอ แรงดันก็มีผลนะความคิดเห็นที่ 4

.. (Guest)
9 ก.พ. 2548 17:04
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่

  ความเร็วของการแพร่จะมากหรือน้อย เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ

  1. อุณหภูมิห้อง ในขณะที่อุณหภูมิสูง โมเลกุลของสารพลังงานจลน์มาขึ้น ทำให้โมเลกุลเหล่านี้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า เมื่ออุณหภูมิต่ำ การแพร่จึงเกิดขึ้นได้เร็ว

  2. ความแตกต่างของความเข้มข้น ถ้ามีความเข้มข้นของสาร 2 บริเวณ แตกต่างกันมากจะทำให้การแพร่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นด้วย

  3. ขนาดของโมเลกุลสาร สารที่มีโมเลกุลเล็กจะเกิดการแพร่ได้เร็วกว่าสารโมเลกุลใหญ่เนื่องจากสารโมเลกุลเล็กสามารถแทรกไประหว่างโมเลกุลของสารตัวกลางได้ดีกว่า สารโมเลกุลเล็กจึงแพร่ได้ดี

  4. ความเข้มข้นและชนิดของสารตัวกลาง สารตัวกลางที่มีความเข้มข้นมากจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของตัวกลางมาก ทำให้โมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปได้ยาก แต่ถ้าหากสารตัวกลางมีความเข้มข้นน้อยโมเลกุลของสารก็จะเคลื่อนที่ได้ดีทำให้การแพร่เกิดขึ้นเร็วด้วยความคิดเห็นที่ 5

ppp (Guest)
15 ก.พ. 2548 18:10
 1. บาวเนี้ยน ที่ลูกพี่ผมค้นพบความคิดเห็นที่ 6

strawberry_in_love1 (Guest)
31 ก.ค. 2548 16:23
 1. tonหาไม่เจอเรื่องที่แอนให้หาความคิดเห็นที่ 7

knew (Guest)
1 ก.ค. 2549 14:38
 1. หาเรื่องการแพร่ของสารเจอแต่มีน้อยอยากจะได้เยอะกว่านี้จะไปทำงาน power poit ค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น