ค่า DO, BOD ,COD คืออะไร

....


ความคิดเห็นที่ 61 

Jariwat_Tul
17 เม.ย. 2551 19:33
 1. ลองยืมอุปกรณ์ของมหาลัย  DO meter ดูนะคับ
ความคิดเห็นที่ 63

vastblazo_mai
24 ก.ค. 2551 17:20
 1. COD หรือ Chemical Oxygen Demand เป็นการวัดความสกปรกของน้ำ โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ในน้ำให้กลายเป็น คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

  หลักการคือ ใช้สารเคมีซึ่งมีอำนาจในการออกซิไดส์สูงที่นิยมใช้กันมากคือ ไคโครเมท ไปออกซิไดส์สารอินทรีย์คาร์บอนในสภาวะที่เป็นกรดอย่างแรง ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ถ้าใช้อุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงใช้การ reflux เพื่อป้องกันการสูญหายไปของสารที่ระเหยได้

  มีวิธีในการวิเคราะห์ 3 วิธี

  1. Open reflux method วิธีนี้สามารถใช้ได้กับของเสียชนิดต่างๆที่สามารถเก็บตัวอย่างจำนวนมากได้

  2. Close reflux , titrimetric method เป็นวิธีที่ประหยัดกว่า Open reflux เพราะใช้ปริมาณตัวอย่างและสารเคมีน้อยกว่า แต่ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ต้องมีเนื้อเดียวกัน มิฉะนั้นจะทำให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อน ทั้งนี้วิธี close reflux ทำให้สารอินทรีย์ที่ระเหยจะสามารถถูกออกซิไดส์ได้มากกว่าในระบบเปิด เพราะมีเวลาสัมผัสกับสารออกซิไดส์ได้นานกว่า

  3. Close reflux , colorimetric method ใช้หลักการเดียวกับ Close reflux , titrimetric method แต่นำมาวัดสีด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 600 nm แทนการไตเตรท และในปัจจุบันได้มีหลายบริษัทผลิตเป็นชุดทดสอบสำเร็จรูป เหมือนอย่างที่ศูนย์เครื่องมือได้นำมาใช้ ทำให้การทดสอบมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

  ค่า COD ใช้มากในการวิเคราะห์น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังใช้ในการสำรวจออกแบบเพื่อพิจารณาและควบคุมเกี่ยวกับระบบท่อน้ำเสีย เนื่องจากผลที่ได้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการหา จึงสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที นอกจากนี้ ถ้าใช้ร่วมกับ BOD จะบอกถึงสภาวะที่เป็นพิษหรือ การมีสารอินทรีย์ที่ต้านต่อการออกซิไดส์ทางชีวะได้

  แถมอีกนิด ความสัมพันธ์ระหว่าง COD และ BOD

  โดยปกติแล้วค่า COD จะสูงกว่า BOD (ประมาณ 60%) เนื่องจาก สารอินทรีย์คาร์บอกถูกเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำโดยไม่ต้องอาศัยการดูดซึมทางชีวะของสารเหล่านั้น และจะสูงกว่ามากถ้ามีสารอินทรีย์ที่ไม่สามารถถูกออกซิไดส์ทางชีวะอยู่ด้วย เช่น เซลลูโลส แต่ในบางกรณีถ้าน้ำนั้นมีพวก aromatic hydrocarbon และ pyridine ซึ่งไม่ถูกออกซิไดส์ทางเคมี ค่า COD จะน้อยกว่าค่า BOD  Copy มาค่ะ จากhttp://www.sec.psu.ac.th/web-board/?pid=view_replies&thread_id=138&forum_id=7

  ^^ความคิดเห็นที่ 66

seneige
22 ก.พ. 2552 22:40
 1. ค่ามาตฐานน้ำทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดให้มีสารแขวงลอยได้ไม่เกินเท่าไหร่ค่ะ  และค่าBOD ไม่เกินเท่าไหร่ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 29

poojames007@yahoo.co.th (Guest)
19 ส.ค. 2549 11:27
 1. กระผมอยากทราบความหมายของแต่ละตัว และค่ามาตรฐานที่ควรมีในแหล่งน้ำ ในน้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงาน

  pH

  TDS

  SS

  COD

  BOD

  TOC

  ขอรบกวนหน่อยนะครับ ใครตอบได้ช่วยผมที ขอบคุณครัยความคิดเห็นที่ 86

goodmouse007@hotmail.com (Guest)
17 มี.ค. 2554 11:26
 1. พวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Aerobic)เช่น

  Azotobacter sp.

  Xanthomonas sp.

  พวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic)เช่น

  Veillonela sp.

  พวกที่ใช้หรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ (Facaltative aerobic)เช่น

  Proteus sp.

  Serratia sp.  อ้อๆ ที่ว่าไม่ใช้ออกซิเจน หมายถึง ไม่ใช้ออกซิเจนโมเลกุลอะครับ(O2 ในอากาศทั่วไป) แต่ก็ต้องใช้อะตอมออกซิเจนจากสารประกอบอื่นๆนะครับ ทีนี้ สำหรับPathwayของพวกนี้ บอกตามตรง ผมก็ไม่ทราบ ส่วนกระบวนการหมักที่เราเรียนๆกันใน ม.ปลาย เราไม่นับเป็นการหายใจเพราะไม่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอน อย่าเข้าใจผิดว่ากระบวนการ Fermenyation เป็นการหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนล่ะ  สำหรับคำแปล

  DO = Dissolved Oxygen

  ค่าร้อยละของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ หรือของเหลว  BOD = Bilogical Oxygen Demand

  ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ไปในกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด  COD = Chemical Oxygen Demand

  ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ในปฏิกริยาทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเกิดในสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตามความคิดเห็นที่ 21

axn.gook@hotmail.com (Guest)
1 ส.ค. 2549 16:48
 1. ค่ามาตรฐาน Do - BOD -COD ของแหล่งน้ำทั่วไป (น้ำผิวดิน) มีค่าเท่าไหร่คะ ไม่เกินเท่าไหร่ความคิดเห็นที่ 71

nidnoi^^
1 เม.ย. 2553 09:02
 1. อยากทราบค่ะ ว่า จะคำนวณค่า COD จากบ่อ 1-บ่อที่ 4 ได้มั้ยค่ะ
  ใครมีสูตรบ้าง
  บ่อเป็นบ่อปรับเสถียรค่ะ
  กำหนดให้ค่า COD บ่อ 1และ บ่อ 4
  และทราบริมตรากักเก็บบ่อ 1-4 ให้

  ใครมีสูตรบ้าง ตอบด้วยค๊าความคิดเห็นที่ 11

9009 (Guest)
21 มิ.ย. 2546 20:06
 1. เซลล์คุมคืออะไรความคิดเห็นที่ 4

four (Guest)
16 มิ.ย. 2546 18:03
 1. ช่วยอธิบาย ง่ายๆกว่านี้ได้มั๊ยครับ พอดีผมอยู่ม.ต้นครับความคิดเห็นที่ 2

four (Guest)
14 มิ.ย. 2546 19:34
 1. แล้วจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าอะไร ที่ใช้/ไม่ใช้ออกซิเจนในการหายใจครับความคิดเห็นที่ 7

wub (Guest)
18 มิ.ย. 2546 18:16
 1. ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ จะไปรวมกันโครงสร้างของน้ำ( h2o) มั๊ยความคิดเห็นที่ 8

ไม่รู้คะ (Guest)
18 มิ.ย. 2546 18:22
 1. แล้วนอกจากออกซิเจนแล้ว ยังมีก๊าซอื่นอีกมั๊ยที่ละลายในน้ำความคิดเห็นที่ 15

T (Guest)
19 ม.ค. 2549 20:08
 1. อยากทราบส่วนประกอบของ autoclave (หมอนิ่งความดันไอ) เอาแบบละเอียดเลย และส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนอย่างละเอียดพร้อมรูป และคำอธิบายความคิดเห็นที่ 65

momic
18 ธ.ค. 2551 08:45
 1. do
  คือค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในนำ
ความคิดเห็นที่ 60

014079049
1 ก.พ. 2551 12:47
 1. หวัดดีครัฟ อยากรู้วิธีหาค่าdoอย่างง่ายๆอ่ะทำไง ผมงง + +ความคิดเห็นที่ 62

uttamo
21 ก.ค. 2551 00:14
 1. ถึง 50 ครับ การที่มีค่า BOD น้อย ก็แสดงว่ามีสารอินทรีย์น้อยไปด้วย และถ้าในน้ำที่มีค่าBOD น้อย ก็ย่อมเป็นน้ำที่สะอาด เพราะมีสารอินทรีย์ที่ทำให้น้ำเสียน้อยด้วยครับ ข้อ 3 ถูก 100% ครับ พูดง่ายๆคือ มีแบคทีเรียที่ย่อยสลายสารอินทรีย์อยู่น้องจึงทำให้มี ออกซิเจนเหลืออยู่มาก ครับ


  คำตอบของผมเชื่อได้ครับ ถ้าสงสัยถามได้น่ะครับ ผมเป็นนักเรียนม.6ครับ เคยรู้มาบ้างครับความคิดเห็นที่ 34

dino (Guest)
28 ส.ค. 2549 20:37
 1. ลองเข้าไปอ่านในกรมควบคุมมลพิษกันนะครับ มีทุกอย่างที่พวกคุณอยากรู้เลยความคิดเห็นที่ 17

kkchickha (Guest)
23 ม.ค. 2549 12:12
 1. ค่า DO น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็นน้ำเสีย

  ค่า BOD สูงกว่า 60 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็นน้ำเสียความคิดเห็นที่ 27

pornlarpmek
5 ส.ค. 2549 18:39
 1. ค่า do ก็วัดโดยตรงเลยนะครับ  ส่วนค่า cod ใช้สารคะตะไลส์เอานะครับ  ส่วนค่า bod ซับซ้อนหน่อยนะครับ

  เราต้องใช้ขวด 2 ขวดนะครับ ขวดแรกวัด do ตรงๆ ก่อน ขวดที่ 2 ให้นำจุลินทรีย์ไปใส่เก็บไว้ที่ๆที่เหมาะสมที่สุดของจุลินทรีย์

  แล้วนำค่ามาลบกันนะครับ  ส่วนระดับค่า bod co cod ก็อ่านหนังสือม.3 ทั่วไปนะครับ  ที่อยากเพิ่มเติมคือ cod>bod>do เสมอนะครับ  มีอะไรถามมาได้เสมอนะครับ  ขอคำแนะนำด้วยครับความคิดเห็นที่ 31

สงสัย (Guest)
26 ส.ค. 2549 15:31
 1. พอจะมีเอกสารเกี่ยวกับ ค่า BOD ไหมครับ ขอแบบละเอียดนะครับ แนะนำให้หน่อยนะครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น