ค่า DO, BOD ,COD คืออะไร

....


ความคิดเห็นที่ 1


12 มิ.ย. 2546 19:41
 1. DO = Dissolved Oxygen BOD = Bilogical Oxygen Demand COD = Chemical Oxygen Demand

ความคิดเห็นที่ 2

14 มิ.ย. 2546 19:34
 1. แล้วจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าอะไร ที่ใช้/ไม่ใช้ออกซิเจนในการหายใจครับ

ความคิดเห็นที่ 3

15 มิ.ย. 2546 22:20
 1. โหย มันมีตั้งหลายชนิดนะครับ จะให้บอกหมดคงเป็นไปไม่ได้ แต่ยกตัวอย่างบางชนิดคงได้ครับ พวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Aerobic)เช่น Azotobacter sp. Xanthomonas sp. พวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic)เช่น Veillonela sp. พวกที่ใช้หรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ (Facaltative aerobic)เช่น Proteus sp. Serratia sp. อ้อๆ ที่ว่าไม่ใช้ออกซิเจน หมายถึง ไม่ใช้ออกซิเจนโมเลกุลอะครับ(O2 ในอากาศทั่วไป) แต่ก็ต้องใช้อะตอมออกซิเจนจากสารประกอบอื่นๆนะครับ ทีนี้ สำหรับPathwayของพวกนี้ บอกตามตรง ผมก็ไม่ทราบ ส่วนกระบวนการหมักที่เราเรียนๆกันใน ม.ปลาย เราไม่นับเป็นการหายใจเพราะไม่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอน อย่าเข้าใจผิดว่ากระบวนการ Fermenyation เป็นการหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนล่ะ สำหรับคำแปล DO = Dissolved Oxygen ค่าร้อยละของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ หรือของเหลว BOD = Bilogical Oxygen Demand ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ไปในกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด COD = Chemical Oxygen Demand ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ในปฏิกริยาทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเกิดในสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม

ความคิดเห็นที่ 4

16 มิ.ย. 2546 18:03
 1. ช่วยอธิบาย ง่ายๆกว่านี้ได้มั๊ยครับ พอดีผมอยู่ม.ต้นครับ

ความคิดเห็นที่ 5

16 มิ.ย. 2546 20:32
 1. แบบง่ายๆ สำหรับชื่อจุลินทรีย์มันมีหลายชนิดมากไงครับ คงเข้าใจการยกตัวอย่างนะครับ ทีนี้ เรื่องการหายใจเอาเป็นว่าพวกที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็คือไม่ต้องการแก๊สออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ หรือจากอากาศนั่นแหละ เพราะมันมีระบบการหายใจที่ไม่เหมือนเรา ทีนี้ ค่าต่างๆ DO = Dissolved Oxygen ค่าร้อยละของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ หรือของเหลว BOD = Bilogical Oxygen Demand ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สาร COD = Chemical Oxygen Demand BOD+ปริมาณออกซิเจนที่ต้องใช้ในปฏิกริยาเคมีอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิต เข้าใจไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 6

17 มิ.ย. 2546 20:45
 1. ครับ แล้วพวกที่ใช้ออกซิเจน เอาจากน้ำไปได้ยังไงครับ

ความคิดเห็นที่ 7

18 มิ.ย. 2546 18:16
 1. ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ จะไปรวมกันโครงสร้างของน้ำ( h2o) มั๊ย

ความคิดเห็นที่ 8

18 มิ.ย. 2546 18:22
 1. แล้วนอกจากออกซิเจนแล้ว ยังมีก๊าซอื่นอีกมั๊ยที่ละลายในน้ำ

ความคิดเห็นที่ 9

18 มิ.ย. 2546 19:51
 1. ที่ถามๆกันมาอะครับ ถ้าตอบไปคงเข้าใจยากหน่อยนะ ถ้ายังเรียนอยู่ ม.ต้น...แต่เอาเป็นว่าจะลองอธิบายแบบง่ายดูแล้วกันครับ คห ที่ 6...ผมตอบไม่ได้ครับ ไม่มีความรู้ด้านนี้ คห ที่ 7...ออซิเจนที่อยู่ในน้ำกับ ที่อยู่ในโมเลกุลของน้ำนั้น มันคนละส่วนกันครับ...ดังนั้น มันจะไม่ไปรวมกับโครงสร้างของน้ำ อย่างแน่นอนครับ ส่วนเหตุผลนั้น คุณ wub ต้องมีความรู้ด้าน โคร้งสร้างโมเลกุลของ น้ำกับ ออกซิเจนที่ละลายอยู่ครับ ถึงจะอธิบายให้กระจางได้ คห ที่ 8...ที่จริงแล้วออกซิเจนไม่ละลายน้ำนะครับ เพราะอะไรนั้น คงต้องรออธิบาย ตอนคุณ ไม่รู้คะ มีความรู้มากกว่านี้หน่อยนะครับ...แต่ที่มันละลายอยู่ได้ ก็เพราะความดันอากาศครับ (ตั้ง 760 mmHg)...และมันก็จะละลายได้มากในระดับผิวน้ำเท่านั้นครับ เพราะว่ายิ่งลึกลงไป แรงดันน้ำมันมากครับ...ก๊าซอื่นที่ละลายน้ำก็มีนะ แต่ส่วนใหญ่ มันละลายเพราะเหตุผลเดียวกับออกซิเจนอะครับ

ความคิดเห็นที่ 10

18 มิ.ย. 2546 20:15
 1. ตอบข้อความที่6 จริงๆแล้วออกซิเจนก็แพร่ผ่านเข้าเซลไปเลยครับ แม้แต่ในสัตว์บกเองก็ดึงออกซิเจนที่ละลายน้ำมาใช้ครับ คือ เราเอาออกซิเจนในอากาศละลายในของเหลวที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สของเราก่อน เช่น พออากาศลงไปในปอด ออกซิเจนจะละลายในของเหลวที่ถุงลมก่อนจึงแพร่เข้าสู่กระแสเลือด ดังนั้นปอด(หรืออวัยวะหายใจอื่นใด)จึงต้องชื้นตลอดเวลาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแก๊สได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 11

21 มิ.ย. 2546 20:06
 1. เซลล์คุมคืออะไร

ความคิดเห็นที่ 12

22 มิ.ย. 2546 12:45
 1. เซลคุม(Guard cell) เซลผิว(Epidermal cell)ที่เปลี่ยนรูปร่างไปเพื่อควบคุมการปิดและเปิดปากใบ(Stomata)

ความคิดเห็นที่ 14

15 ก.ค. 2546 00:24
 1. ไม่ได้ใช้คายน้ำครับ เซลล์คุมใช้ควบคุมการปิดและเปิดของปากใบ ปากใบ ก็คือช่องว่างที่ภายในใบติดต่อกับโลกภายนอก(คล้ายๆจมูกของเรา) ยิ่งปากใบเปิดกว้างเท่าไร พืชก็ยิ่งคายน้ำได้มากเท่านั้น และ ใช่ เซลล์คุมเต่งจะทำให้ปากใบเปิดกว้างขึ้น จึงคายน้ำได้มากครับ

ความคิดเห็นที่ 15

19 ม.ค. 2549 20:08
 1. อยากทราบส่วนประกอบของ autoclave (หมอนิ่งความดันไอ) เอาแบบละเอียดเลย และส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนอย่างละเอียดพร้อมรูป และคำอธิบาย

ความคิดเห็นที่ 16

Tanname
20 ม.ค. 2549 18:08
 1. แล้วปริมาณค่า DO BOD และCOD ที่เหมาะสมในแหล่งน้ำคือเท่าไรครับ

ความคิดเห็นที่ 17

23 ม.ค. 2549 12:12
 1. ค่า DO น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็นน้ำเสีย ค่า BOD สูงกว่า 60 มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็นน้ำเสีย

ความคิดเห็นที่ 18

5 มี.ค. 2549 13:55
 1. อยากทราบวิธีการทำ ซีโอดี กับ เอศ.เอศ

ความคิดเห็นที่ 19

7 มี.ค. 2549 20:36
 1. ขอแก้ไข คำตอบ คห.3 ครับ พวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Aerobic) แก้เป็น พวกที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ (Aerobic) พวกที่ใช้ออกซิเจน ที่รู้จักกันดีก็เช่น Acetobacter aceti ผลิตน้ำส้มสายชู และ ฯลฯ เจริญได้เฉพาะที่ที่มีอากาศ พวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน เช่น Clostridium tatani ก่อโรคบาดทะยัก ฯลฯ เจริญได้เฉพาะที่ที่ไม่มีออกซิเจน พวกที่สามารถใช้และไม่ใช้ออกซิเจน เช่น Escherichia coli (E. coli) ในลำไส้สัตว์เลือดอุ่น และฯลฯ

ความคิดเห็นที่ 21

1 ส.ค. 2549 16:48
 1. ค่ามาตรฐาน Do - BOD -COD ของแหล่งน้ำทั่วไป (น้ำผิวดิน) มีค่าเท่าไหร่คะ ไม่เกินเท่าไหร่

ความคิดเห็นที่ 27

pornlarpmek
5 ส.ค. 2549 18:39
 1. ค่า do ก็วัดโดยตรงเลยนะครับ ส่วนค่า cod ใช้สารคะตะไลส์เอานะครับ ส่วนค่า bod ซับซ้อนหน่อยนะครับ เราต้องใช้ขวด 2 ขวดนะครับ ขวดแรกวัด do ตรงๆ ก่อน ขวดที่ 2 ให้นำจุลินทรีย์ไปใส่เก็บไว้ที่ๆที่เหมาะสมที่สุดของจุลินทรีย์ แล้วนำค่ามาลบกันนะครับ ส่วนระดับค่า bod co cod ก็อ่านหนังสือม.3 ทั่วไปนะครับ ที่อยากเพิ่มเติมคือ cod>bod>do เสมอนะครับ มีอะไรถามมาได้เสมอนะครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 28

17 ส.ค. 2549 12:43
 1. do,cod,bod หมายถึงอะไร ขอทราบข้อมูลโดยละเอียด

ความคิดเห็นที่ 29

19 ส.ค. 2549 11:27
 1. กระผมอยากทราบความหมายของแต่ละตัว และค่ามาตรฐานที่ควรมีในแหล่งน้ำ ในน้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงาน pH TDS SS COD BOD TOC ขอรบกวนหน่อยนะครับ ใครตอบได้ช่วยผมที ขอบคุณครัย

ความคิดเห็นที่ 30

22 ส.ค. 2549 18:08
 1. คือผมทำการบ้านอยู่เป็นรูปน้ำเน่าจะอธิบายอย่างไรดีครับ ช่วยตอบด้วย

ความคิดเห็นที่ 31

26 ส.ค. 2549 15:31
 1. พอจะมีเอกสารเกี่ยวกับ ค่า BOD ไหมครับ ขอแบบละเอียดนะครับ แนะนำให้หน่อยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 32

27 ส.ค. 2549 20:11
 1. เป็นเครือข่ายปลายน้ำของคลองอู่ตะเภาที่จ.สงขลาอ่ะครับ ใกล้อบรมแล้วเลยแวะมาหาข้อมูล

ความคิดเห็นที่ 33

27 ส.ค. 2549 20:12
 1. เป็นเครือข่ายปลายน้ำของคลองอู่ตะเภาที่จ.สงขลาอ่ะครับ ใกล้อบรมแล้วเลยแวะมาหาข้อมูล

ความคิดเห็นที่ 34

28 ส.ค. 2549 20:37
 1. ลองเข้าไปอ่านในกรมควบคุมมลพิษกันนะครับ มีทุกอย่างที่พวกคุณอยากรู้เลย

ความคิดเห็นที่ 60

014079049
1 ก.พ. 2551 12:47
 1. หวัดดีครัฟ อยากรู้วิธีหาค่าdoอย่างง่ายๆอ่ะทำไง ผมงง + +

ความคิดเห็นที่ 61

Jariwat_Tul
17 เม.ย. 2551 19:33
 1. ลองยืมอุปกรณ์ของมหาลัย

  DO meter ดูนะคับ


ความคิดเห็นที่ 62

uttamo
21 ก.ค. 2551 00:14
 1. ถึง 50 ครับ การที่มีค่า BOD น้อย ก็แสดงว่ามีสารอินทรีย์น้อยไปด้วย และถ้าในน้ำที่มีค่าBOD น้อย ก็ย่อมเป็นน้ำที่สะอาด เพราะมีสารอินทรีย์ที่ทำให้น้ำเสียน้อยด้วยครับ ข้อ 3 ถูก 100% ครับ พูดง่ายๆคือ มีแบคทีเรียที่ย่อยสลายสารอินทรีย์อยู่น้องจึงทำให้มี ออกซิเจนเหลืออยู่มาก ครับ คำตอบของผมเชื่อได้ครับ ถ้าสงสัยถามได้น่ะครับ ผมเป็นนักเรียนม.6ครับ เคยรู้มาบ้างครับ

ความคิดเห็นที่ 63

vastblazo_mai
24 ก.ค. 2551 17:20
 1. COD หรือ Chemical Oxygen Demand เป็นการวัดความสกปรกของน้ำ โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ในน้ำให้กลายเป็น คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ หลักการคือ ใช้สารเคมีซึ่งมีอำนาจในการออกซิไดส์สูงที่นิยมใช้กันมากคือ ไคโครเมท ไปออกซิไดส์สารอินทรีย์คาร์บอนในสภาวะที่เป็นกรดอย่างแรง ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ถ้าใช้อุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงใช้การ reflux เพื่อป้องกันการสูญหายไปของสารที่ระเหยได้ มีวิธีในการวิเคราะห์ 3 วิธี 1. Open reflux method วิธีนี้สามารถใช้ได้กับของเสียชนิดต่างๆที่สามารถเก็บตัวอย่างจำนวนมากได้ 2. Close reflux , titrimetric method เป็นวิธีที่ประหยัดกว่า Open reflux เพราะใช้ปริมาณตัวอย่างและสารเคมีน้อยกว่า แต่ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ต้องมีเนื้อเดียวกัน มิฉะนั้นจะทำให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อน ทั้งนี้วิธี close reflux ทำให้สารอินทรีย์ที่ระเหยจะสามารถถูกออกซิไดส์ได้มากกว่าในระบบเปิด เพราะมีเวลาสัมผัสกับสารออกซิไดส์ได้นานกว่า 3. Close reflux , colorimetric method ใช้หลักการเดียวกับ Close reflux , titrimetric method แต่นำมาวัดสีด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 600 nm แทนการไตเตรท และในปัจจุบันได้มีหลายบริษัทผลิตเป็นชุดทดสอบสำเร็จรูป เหมือนอย่างที่ศูนย์เครื่องมือได้นำมาใช้ ทำให้การทดสอบมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ค่า COD ใช้มากในการวิเคราะห์น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังใช้ในการสำรวจออกแบบเพื่อพิจารณาและควบคุมเกี่ยวกับระบบท่อน้ำเสีย เนื่องจากผลที่ได้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการหา จึงสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที นอกจากนี้ ถ้าใช้ร่วมกับ BOD จะบอกถึงสภาวะที่เป็นพิษหรือ การมีสารอินทรีย์ที่ต้านต่อการออกซิไดส์ทางชีวะได้ แถมอีกนิด ความสัมพันธ์ระหว่าง COD และ BOD โดยปกติแล้วค่า COD จะสูงกว่า BOD (ประมาณ 60%) เนื่องจาก สารอินทรีย์คาร์บอกถูกเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำโดยไม่ต้องอาศัยการดูดซึมทางชีวะของสารเหล่านั้น และจะสูงกว่ามากถ้ามีสารอินทรีย์ที่ไม่สามารถถูกออกซิไดส์ทางชีวะอยู่ด้วย เช่น เซลลูโลส แต่ในบางกรณีถ้าน้ำนั้นมีพวก aromatic hydrocarbon และ pyridine ซึ่งไม่ถูกออกซิไดส์ทางเคมี ค่า COD จะน้อยกว่าค่า BOD Copy มาค่ะ จากhttp://www.sec.psu.ac.th/web-board/?pid=view_replies&thread_id=138&forum_id=7 ^^

ความคิดเห็นที่ 64

pangza >0<
19 ต.ค. 2551 09:47
 1. [[114881]] do คือไรอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 65

momic
18 ธ.ค. 2551 08:45
 1. doคือค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในนำ


ความคิดเห็นที่ 66

seneige
22 ก.พ. 2552 22:40
 1. ค่ามาตฐานน้ำทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดให้มีสารแขวงลอยได้ไม่เกินเท่าไหร่ค่ะ  และค่าBOD ไม่เกินเท่าไหร่ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 67

QANTAS
23 ก.พ. 2552 20:14
 1. ค่า COD ในระบบบำบัดมีค่าเกินมาตราฐาน 120 mg/L จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างคับ


ความคิดเห็นที่ 68

picgoroo
5 มิ.ย. 2552 01:28
 1. COD เกินมาตรฐานเหรอครับ ลองดูว่าค่า Ts มากเกินไปรึปล่าว หรือว่าเอาจุลินทรีย์ในระบบออกมากเกินไปรึปล่าว แล้วก็เพิ่มอากาศเข้าไปอีก ครับวิธีนี้น่าจะช่วยลดค่า COD ได้บ้างนะ


ความคิดเห็นที่ 69

Wichit_0325
27 ก.ย. 2552 05:47
 1. การใช้ ระบบ DAF มีการโซดาไฟในการเพิ่มค่า PH ถ้าจะไม่ใช้โซดาไฟจะสามารถใช้อะไรแทนได้บ้าง 


ความคิดเห็นที่ 70

lalita6986
24 มี.ค. 2553 22:04
 1. ค่า BOD ขึ้นอยู่กับปริมาณสารอินทรีย์ค่ะ ที่เคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าโดยทั่วไปน้ำเสียจะมากกว่า 100 อ่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 71

nidnoi^^
1 เม.ย. 2553 09:02
 1. อยากทราบค่ะ ว่า จะคำนวณค่า COD จากบ่อ 1-บ่อที่ 4 ได้มั้ยค่ะ ใครมีสูตรบ้าง บ่อเป็นบ่อปรับเสถียรค่ะ กำหนดให้ค่า COD บ่อ 1และ บ่อ 4 และทราบริมตรากักเก็บบ่อ 1-4 ให้ ใครมีสูตรบ้าง ตอบด้วยค๊า

ความคิดเห็นที่ 76

5 ส.ค. 2553 18:33
 1. เพ้งเรียน ง่ะ

ความคิดเห็นที่ 77

10 ส.ค. 2553 22:15
 1. ค่าph ง่ายจะตาย ก็ กรด เบส ไง นี่หนูเด็ก ป.6 นะยังรู้เลย (ไม่ได้รู้ตั้งแต่ ป.6 แต่รู้ตั้งแต่ ป.5 แล้ว)

ความคิดเห็นที่ 78

17 ส.ค. 2553 12:57
 1. แล้วไอ้ขวดBODมันต่างจากขวดทั่วๆไปไงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 79

21 ส.ค. 2553 19:37
 1. แล้วตกลก DO มันคืออะไรหรือค่ะ ช่วยสรุปหน่อย ตอบที BOD เเละ COD ต้องทำรายงานส่งครู23/08/53 ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 80

13 ก.ย. 2553 22:35
 1. ค่า bod เขียนผิดอยู่นะครับ

ความคิดเห็นที่ 82

8 พ.ย. 2553 21:11
 1. ค่า ss กับ toc คืออะไรคับ

ความคิดเห็นที่ 83

14 ก.พ. 2554 03:16
 1. ss คือของแข็งแขวนลอยที่ไม่ละลายน้ำ toc คือปริมาณสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอนเป็นองศ์ประกอบทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 84

14 ก.พ. 2554 03:20
 1. หนังสือแนะนำ เคมีวิทยาของน้ำและน้ำเสีย อ.มั่นรักษ์ อ.มั่นสิน

ความคิดเห็นที่ 85

21 ก.พ. 2554 23:36
 1. ใครใช้เครื่อง COD เป็นบ้างคะอยากทราบวิธีใช้อย่างละเอียดว่าทำยังไง ทำอะไรได้บ้าง คู่มือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 86

17 มี.ค. 2554 11:26
 1. พวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Aerobic)เช่น Azotobacter sp. Xanthomonas sp. พวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic)เช่น Veillonela sp. พวกที่ใช้หรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ (Facaltative aerobic)เช่น Proteus sp. Serratia sp. อ้อๆ ที่ว่าไม่ใช้ออกซิเจน หมายถึง ไม่ใช้ออกซิเจนโมเลกุลอะครับ(O2 ในอากาศทั่วไป) แต่ก็ต้องใช้อะตอมออกซิเจนจากสารประกอบอื่นๆนะครับ ทีนี้ สำหรับPathwayของพวกนี้ บอกตามตรง ผมก็ไม่ทราบ ส่วนกระบวนการหมักที่เราเรียนๆกันใน ม.ปลาย เราไม่นับเป็นการหายใจเพราะไม่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอน อย่าเข้าใจผิดว่ากระบวนการ Fermenyation เป็นการหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนล่ะ สำหรับคำแปล DO = Dissolved Oxygen ค่าร้อยละของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ หรือของเหลว BOD = Bilogical Oxygen Demand ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ไปในกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด COD = Chemical Oxygen Demand ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ในปฏิกริยาทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเกิดในสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม

ความคิดเห็นที่ 87

6 เม.ย. 2554 22:04
 1. โหยมันมีตั้งหลายอย่างนะครับเรามาเริ่มเลยกันดีกว่า 1.DOคือ Dissolved Oxygen ค่าร้อยละของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ หรือของเหลว 2 BODคือ Bilogical Oxygen Demand ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ไปในกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 3CODคือ Chemical Oxygen Demand ค่าปริมาณออกซิเจที่ต้องการเพื่อใช้ในปฏิกริยาทุกๆอย่างไม่ว่าจะเกิดในสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม

ความคิดเห็นที่ 88

18 พ.ค. 2554 11:56
 1. ขอถามผู้รู้ครับ ผมวิเคราะห์ COD โดยเจือจาง น้ำตัวอย่าง 2 ml. น้ัำกลั่น 8 ml. วิเคราะห์แบบปิด ไม่ทราบว่า ml น้ำตัวอย่างที่ใชคำนวณในสูตรนั้น ใช้ 10 ml. หรือ 2 ml. ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 89

18 พ.ค. 2554 13:43
 1. ใช้ 2ml แล้วเสนอผลเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร

ความคิดเห็นที่ 90

25 ก.ค. 2554 20:55
 1. BOD และ COD สัมพันธ์กันอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 91

25 ก.ค. 2554 20:57
 1. BOD และ COD สัมพันธ์กันอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 92

8 ก.ย. 2554 13:52
 1. BOD ; Biochemical Oxygen Demand (หน่วย mg/l) ปริมาณออกซิเจน(อากาศ)ที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ ถ้ามีการใช้ปริมาณออกซิเจนมากแสดงว่ามีสารอินทรีย์ในน้ำเสียสูง หมายความว่าเป็นน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียนั้นเอง COD ; Chemical Oxygen Demand (หน่วย mg/l) ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการ เพื่อใช้ในการ oxidize สารอินทรีย์ในน้ำเสียให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ต่างกันคือ COD ทำปฎิกิริยาโดยตรงกับสารอินทรีย์ ส่วน BOD จะเป็นตัวจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการกินสารอินทรีย์

ความคิดเห็นที่ 93

16 ม.ค. 2555 15:56
 1. ค่า BOD ในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่เกิน 400 หรือ 500 นี้แหละ ที่ นิคม จ.สมุทรสาคร ไม่เกิน 500

ความคิดเห็นที่ 94

22 ก.พ. 2555 18:42
 1. อยากทราบความสัมพันธ์ของค่าCODกับการกำจัดสี อ่ะค่ะ คือแบบว่าไม่รุจะอธิบายยังไง เมื่อ ความเข้มข้นสีลดลงทำไม COD ต้องลดลงด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 95

23 เม.ย. 2555 17:24
 1. บจ.อีโค ไชเเอนทิฟิค ผลิต และ จำหน่าย TEST KITS ในน้ำ อาหาร ดิน สนใจกรุณาติดต่อ สุ 089 412013

ความคิดเห็นที่ 96

29 ม.ค. 2556 18:35
 1. ถ้าสมมุดว่าน้ำถูกแยกโมเลกุลเหลือแค่Hอย่างเดียวเเล้วมีโอกาศที่จะเกิดTemonewclearฟิวชั่วไหมคับ

ความคิดเห็นที่ 98

Nuchjaree Moolmanee
5 ก.พ. 2556 18:39
 1.        เป็นค่าที่ใช้ในการวัดน้ำเสีย   ในการวัดว่าน้ำในแหล่งน้ำนั้นๆ อยู่ในสภาวะเป็นมลพิษทางน้ำหรือไม่นิยมวัดจากค่า BOD ค่า COD ค่า DO และ ค่า pH ของน้ำ       ค่า BOD (บีโอดี) ย่อมาจากคำว่า Biological Oxygen Demand หมายถึง ค่าของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ       การวิเคราะห์ค่าบีโอดี เป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะทราบปริมาณความสกปรกของน้ำ โดยทั่วไปเป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกจุลินทรีย์ใช้หมดไปใน 5 วันติดต่อกันในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส        ค่า COD (ซีโอดี) ย่อมาจากคำว่า Chemical Oxygen Demand หมายถึง ค่าของปริมาณออกซิเจนที่ต้องการใช้ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ       ค่า DO (ดีโอ) ย่อมาจากคำว่า Dissolved Oxygen หมายถึง ค่าของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ โดยปกติในน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จะมีออกซิเจนละลายอยู่ประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ซึ่งเป็นจำนวนจำกัด ส่วนในแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด จะมีออกซิเจนละลายอยู่ประมาณ 7-8 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ถ้ามีค่าต่ำกว่านี้ ออกซิเจนในอากาศจะสามารถละลายน้ำได้อีก


ความคิดเห็นที่ 99

5 ก.พ. 2556 19:46
 1. เป็นการตรวจวัดคุณภาพน้ำค่ะ DO (Dissolved Oxygen) คือ ค่าร้อยละของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ หรือของเหลว ค่า DO สูงหมายถึงในน้ำมีออกซิเจนละลายอยู่มาก แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีหรือไม่มีเชื่อจุลลินทร์อยู่(สะอาดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้) BOD (Bilogical Oxygen Demand) คือ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ไปในกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ค่า BOD สูงหมายถึงในน้ำมีการใช้ออกซิเจนมากโดยสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีเชือจุลลินทร์อยู่มากก็เป็นไปได้ ค่า BOD ต่ำนั้นหมายถึงระดับการใช้ออกซิเจนของสิ่งมีชีวิตในน้ำนั้นต่ำ จึงไม่สามารถบอกได้ว่าในน้ำนั้นมีสาอินทรีย์มากน้อยหรือไม่(จุลลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็มีเหมือนกัน...-.-) และการที่ค่า BOD ต่ำนั้นอาจหมายถึงน้ำนั้นเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำนั้นเน้าแล้ว(มีออกซิเจนไม่พอให้สิ่งมีชีวิตในน้ำได้ใช้) การจะสันนิฐานว่ามีสารอินทรีย์อยุ่มากหรือน้อยนั้นจะต้องดูจากหลายค่าเช่น ค่า pH (ต้องอธิบายด้วยหรือเปล่านิ),ความขุ่นใส,และอื่นๆ COD (Chemical Oxygen Demand) คือ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ในปฏิกริยาทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเกิดในสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม COD เป็นการวัดความสกปรกของน้ำ โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ในน้ำให้กลายเป็น คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

ความคิดเห็นที่ 100

6 ก.พ. 2556 14:58
 1. เป็นการตรวจสอบความเน่าเสียของน้ำค่ะ... DO - Dissolved Oxygen คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายได้ในน้ำ ค่าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิต่ำ ออกซิเจนจะละลายได้ดีกว่า อุณหภูมิสูง ข้อสอบชอบออกประเด็นนี้บ่อยๆ ในน้ำที่อุณหภูมิห้อง ความดัน 1 atm ออกซิเจนอิ่มตัวที่ประมาณ 8-9 มก/ล นั่นคือ เติมอากาศแค่ไหนก็มีค่าสูงสุดได้เท่านี้ หาก DO มีค่าต่ำกว่า 2 มก/ล สัตว์น้ำส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ DO สูง = ดี COD - Chemical Oxygen Demand คือ ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ BOD - Biochemical Oxygen Demand คือ ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ หรือ DO5 (ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หลังจากเติมอากาศจนอิ่มตัว แล้วนำมาวิเคราะห์หลังจากตั้งไว้ 5 วัน) COD และ BOD สูง = ไม่ดี ข้อดีของ COD คือ ใช้เวลาในการวิเคราะห์เร็ว (close/open reflux) สามารถนำผลที่ได้มาปรับปรุงระบบบำบัดได้ทัน และวิศวกรสามารถนำค่า COD มาประมาณหาค่า BOD ได้ เพื่อใช้ในการควบคุมระบบ AS (COD:BOD = 1.5:1.0) BOD ใช้เป็นตัวชี้วัดความสกปรกของน้ำ หากมีค่าสูง นั่นก็คือ น้ำเน่า นั่นเอง และ COD ไม่จำเป็นต้องสูงกว่า BOD เสมอไป

ความคิดเห็นที่ 101

18 เม.ย. 2556 17:16
 1. เป็นการตรวจวัดคุณภาพน้ำค่ะ DO (Dissolved Oxygen) คือ ค่าร้อยละของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ หรือของเหลว ค่า DO สูงหมายถึงในน้ำมีออกซิเจนละลายอยู่มาก แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีหรือไม่มีเชื่อจุลลินทร์อยู่(สะอาดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้) BOD (Bilogical Oxygen Demand) คือ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ไปในกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ค่า BOD สูงหมายถึงในน้ำมีการใช้ออกซิเจนมากโดยสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีเชือจุลลินทร์อยู่มากก็เป็นไปได้ ค่า BOD ต่ำนั้นหมายถึงระดับการใช้ออกซิเจนของสิ่งมีชีวิตในน้ำนั้นต่ำ จึงไม่สามารถบอกได้ว่าในน้ำนั้นมีสาอินทรีย์มากน้อยหรือไม่(จุลลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็มีเหมือนกัน...-.-) และการที่ค่า BOD ต่ำนั้นอาจหมายถึงน้ำนั้นเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำนั้นเน้าแล้ว(มีออกซิเจนไม่พอให้สิ่งมีชีวิตในน้ำได้ใช้) การจะสันนิฐานว่ามีสารอินทรีย์อยุ่มากหรือน้อยนั้นจะต้องดูจากหลายค่าเช่น ค่า pH (ต้องอธิบายด้วยหรือเปล่านิ),ความขุ่นใส,และอื่นๆ COD (Chemical Oxygen Demand) คือ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ในปฏิกริยาทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเกิดในสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม COD เป็นการวัดความสกปรกของน้ำ โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ในน้ำให้กลายเป็น คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

ความคิดเห็นที่ 102

28 เม.ย. 2556 14:54
 1. หนูขอถามคะ ในการเจือจางตัวอย่างน้ำเสียที่สกปรกมาก ไม่ทราบว่าเราต้องเจือจางยังไง และต้องนำค่าอะไรไปคำนวนในสูตร COD คะ เช่น เอาน้ำเสียปิเปตมา 2 ml เจือจางด้วยน้ำกลั่น 10 ml ผสมให้เข้ากันแล้วปิเปตใส่หลอด COD มา 2.5 ml สูตรตาราง COD แบบปิดหลอดย่อยขนาดเล็ก ปริมาตรน้ำเสียตัวอย่าง โปแตสเซียมไดโครเมต เมอคิวรี่ซัลเฟต 2.5 ml 1.5 ml 3.5 ml รวมปริมาณในหลอดทั้งหมด 7.5 ml โดยสูตร COD ที่ต้องหารน้ำเสียตัวอย่าง หนูต้องหารตัวอย่างน้ำที่เจือจางแล้ว 2.5 ml หรือว่า หารตัวอย่างน้ำเสียดิบที่ปิเปตมาครั้งแรก 2 ml คะ และเมื่อได้ค่า COD มาแล้วหนูต้องรายงานผลยังไงเพราะน้ำตัวอย่างมันเจือจางกับน้ำกลั่นแล้วไม่ใช้น้ำเสียแบบเข้มข้นคะ ช่วยตอบเพื่อให้หนูเข้าใจด้วยคะ เพราะทำตามสูตรแล้วค่าCOD ต่ำทั้งๆ ที่น้ำเสียมันดำมากเลยคะ เลยไม่แน่ใจว่าหนูทำผิดขั้นตอนหรือคำนวนผิดคะ

ความคิดเห็นที่ 103

23 ก.ย. 2556 20:33
 1. อยากรู้ที่มาของสูตร DO=8000cv/v คัยรู้ช่วยบอกที่ #ด่วน#

ความคิดเห็นที่ 104

26 ม.ค. 2557 02:33
 1. Do = ( 8000 × ความเข้มข้นของna2s2o3 × ปริมาตรของ na2s2o3 ) / ปริมาตรน้ำตัวอย่าง ค่ะ ปล.ไม่รู้ว่าถูกรึเปล่า ในหนังสือมันเป็นแบบนี้

ความคิดเห็นที่ 105

26 ม.ค. 2557 02:34
 1. Do = ( 8000 × ความเข้มข้นของna2s2o3 × ปริมาตรของ na2s2o3 ) / ปริมาตรน้ำตัวอย่าง ค่ะ ปล.ไม่รู้ว่าถูกรึเปล่า ในหนังสือมันเป็นแบบนี้

ความคิดเห็นที่ 106

28 พ.ค. 2557 12:35
 1. อยากทราบสมการ การเกิดก๊าซมีเทน และ สมการก๊าซ H2S ที่ผ่านโซดาไฟ และเศษเหล็ก มาเป็นแก๊ซชีวภาพ คับ

ความคิดเห็นที่ 107

28 พ.ค. 2557 12:38
 1. อยากทราบสมการ การเกิดก๊าซมีเทน และ สมการก๊าซ H2S ที่ผ่านโซดาไฟ และเศษเหล็ก มาเป็นแก๊ซชีวภาพ คับ

ความคิดเห็นที่ 108

3 มิ.ย. 2557 14:59
 1. พอจะมีใครรู้ ค่ามาตรฐานของพารามิเตอร์เหล่านี้มั้ยค่ะ ( COD TOC แอมโมเนีย ไนไตรท ไนเตรท TKN ) พอดีว่า วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภท น้ำผิวดินอยู่ค่ะ ... ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น