ค่า DO, BOD ,COD คืออะไร

....ความคิดเห็นที่ 61 

Jariwat_Tul
17 เม.ย. 2551 19:33
 1. ลองยืมอุปกรณ์ของมหาลัย  DO meter ดูนะคับ
ความคิดเห็นที่ 63

vastblazo_mai
24 ก.ค. 2551 17:20
 1. COD หรือ Chemical Oxygen Demand เป็นการวัดความสกปรกของน้ำ โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ในน้ำให้กลายเป็น คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

  หลักการคือ ใช้สารเคมีซึ่งมีอำนาจในการออกซิไดส์สูงที่นิยมใช้กันมากคือ ไคโครเมท ไปออกซิไดส์สารอินทรีย์คาร์บอนในสภาวะที่เป็นกรดอย่างแรง ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ถ้าใช้อุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงใช้การ reflux เพื่อป้องกันการสูญหายไปของสารที่ระเหยได้

  มีวิธีในการวิเคราะห์ 3 วิธี

  1. Open reflux method วิธีนี้สามารถใช้ได้กับของเสียชนิดต่างๆที่สามารถเก็บตัวอย่างจำนวนมากได้

  2. Close reflux , titrimetric method เป็นวิธีที่ประหยัดกว่า Open reflux เพราะใช้ปริมาณตัวอย่างและสารเคมีน้อยกว่า แต่ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ต้องมีเนื้อเดียวกัน มิฉะนั้นจะทำให้ค่าที่ได้คลาดเคลื่อน ทั้งนี้วิธี close reflux ทำให้สารอินทรีย์ที่ระเหยจะสามารถถูกออกซิไดส์ได้มากกว่าในระบบเปิด เพราะมีเวลาสัมผัสกับสารออกซิไดส์ได้นานกว่า

  3. Close reflux , colorimetric method ใช้หลักการเดียวกับ Close reflux , titrimetric method แต่นำมาวัดสีด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 600 nm แทนการไตเตรท และในปัจจุบันได้มีหลายบริษัทผลิตเป็นชุดทดสอบสำเร็จรูป เหมือนอย่างที่ศูนย์เครื่องมือได้นำมาใช้ ทำให้การทดสอบมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

  ค่า COD ใช้มากในการวิเคราะห์น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังใช้ในการสำรวจออกแบบเพื่อพิจารณาและควบคุมเกี่ยวกับระบบท่อน้ำเสีย เนื่องจากผลที่ได้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการหา จึงสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที นอกจากนี้ ถ้าใช้ร่วมกับ BOD จะบอกถึงสภาวะที่เป็นพิษหรือ การมีสารอินทรีย์ที่ต้านต่อการออกซิไดส์ทางชีวะได้

  แถมอีกนิด ความสัมพันธ์ระหว่าง COD และ BOD

  โดยปกติแล้วค่า COD จะสูงกว่า BOD (ประมาณ 60%) เนื่องจาก สารอินทรีย์คาร์บอกถูกเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำโดยไม่ต้องอาศัยการดูดซึมทางชีวะของสารเหล่านั้น และจะสูงกว่ามากถ้ามีสารอินทรีย์ที่ไม่สามารถถูกออกซิไดส์ทางชีวะอยู่ด้วย เช่น เซลลูโลส แต่ในบางกรณีถ้าน้ำนั้นมีพวก aromatic hydrocarbon และ pyridine ซึ่งไม่ถูกออกซิไดส์ทางเคมี ค่า COD จะน้อยกว่าค่า BOD  Copy มาค่ะ จากhttp://www.sec.psu.ac.th/web-board/?pid=view_replies&thread_id=138&forum_id=7

  ^^ความคิดเห็นที่ 43

ข้าวค่ะ (Guest)
6 พ.ย. 2549 14:34
 1. คือเราอยากทราบว่า การหาค่าบีโอดี จากเครื่องวัดดีโอ ก่อนนำน้ำมาวัดจากเครื่องเราต้องเตรียมน้ำตัวอย่างก่อนยังไงบ้าง หรือว่าไม่ต้องเตรียมอะไรเลย แค่ตักน้ำตัวอย่างมาในปริมาณที่ต้องการใส่ขวดไว้ซัก 2 ขวด แล้วเอาขวดแรกจุ่มเครื่องวัด จดค่าไว้ แล้วนำขวดที่ 2 แช่ตู้เย็นไว้ อีก 5 วันนำออกมาวัดค่า แล้วเอามาลบออกจากกัน.....คือเรางงที่ว่าเพื่อนเราบอกมาว่า ต้องเตรียมสารอาหาร และนำน้ำกลั่นไปตีอากาศจนอิ่มตัวแล้วค่อยนำมาผสมกับน้ำตัวอย่างนะ เพราะสูตรที่เรามีคือ [(DO0 - DO5)*300]/ปริมาตรน้ำตัวอย่าง= เราก็จะได้ค่าบีโอดี...หรือถ้าใครมีเวลารบกวนช่วยบอกขั้นตอนอย่างละเอียด และสูตรคำนวณให้ด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ส่งมาที่อีเมล์ได้นะค่ะ rhythm_ny@hotmail.comความคิดเห็นที่ 49

nongpao_22@hotmail.com (Guest)
15 ธ.ค. 2549 09:36
 1. ค่าcodหายังไงค่ะ ขอแบบละเอียดนะคะ (ขอบคุณล่วงหน้า)ความคิดเห็นที่ 66

seneige
22 ก.พ. 2552 22:40
 1. ค่ามาตฐานน้ำทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดให้มีสารแขวงลอยได้ไม่เกินเท่าไหร่ค่ะ  และค่าBOD ไม่เกินเท่าไหร่ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 29

poojames007@yahoo.co.th (Guest)
19 ส.ค. 2549 11:27
 1. กระผมอยากทราบความหมายของแต่ละตัว และค่ามาตรฐานที่ควรมีในแหล่งน้ำ ในน้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงาน

  pH

  TDS

  SS

  COD

  BOD

  TOC

  ขอรบกวนหน่อยนะครับ ใครตอบได้ช่วยผมที ขอบคุณครัยความคิดเห็นที่ 22

supernova_boy
5 ส.ค. 2549 16:19
 1. ผมเป็นคนตรวจค่า DO ในแม่น้ำปราจีนบุรีครับความคิดเห็นที่ 23

supernova_boy
5 ส.ค. 2549 16:20
 1. น้ำอยู่ในคุณภาพไม่ควรใช้ด้วยความคิดเห็นที่ 24

supernova_boy
5 ส.ค. 2549 16:20
 1. เพราะตรวจแล้ว มีออกซิเจนอยู่ในน้ำเพียง 2.8 เองความคิดเห็นที่ 25

supernova_boy
5 ส.ค. 2549 16:21
 1. มีใครเป็นตัวแทนกลุ่มนักสืบสายน้ำบ้างความคิดเห็นที่ 26

supernova_boy
5 ส.ค. 2549 16:21
 1. ผมคนนึงล่ะความคิดเห็นที่ 86

goodmouse007@hotmail.com (Guest)
17 มี.ค. 2554 11:26
 1. พวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Aerobic)เช่น

  Azotobacter sp.

  Xanthomonas sp.

  พวกที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic)เช่น

  Veillonela sp.

  พวกที่ใช้หรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ (Facaltative aerobic)เช่น

  Proteus sp.

  Serratia sp.  อ้อๆ ที่ว่าไม่ใช้ออกซิเจน หมายถึง ไม่ใช้ออกซิเจนโมเลกุลอะครับ(O2 ในอากาศทั่วไป) แต่ก็ต้องใช้อะตอมออกซิเจนจากสารประกอบอื่นๆนะครับ ทีนี้ สำหรับPathwayของพวกนี้ บอกตามตรง ผมก็ไม่ทราบ ส่วนกระบวนการหมักที่เราเรียนๆกันใน ม.ปลาย เราไม่นับเป็นการหายใจเพราะไม่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอน อย่าเข้าใจผิดว่ากระบวนการ Fermenyation เป็นการหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนล่ะ  สำหรับคำแปล

  DO = Dissolved Oxygen

  ค่าร้อยละของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ หรือของเหลว  BOD = Bilogical Oxygen Demand

  ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ไปในกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด  COD = Chemical Oxygen Demand

  ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ในปฏิกริยาทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเกิดในสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตามความคิดเห็นที่ 54

insecta
24 ก.พ. 2550 22:38
 1. do ยิ่งมากยิ่งดี แต่ถ้ามากเกินไปจะทำให้เกิดปรากฎการณ์ algy boom คือ สาหร่ายเจริญเติบโตได้ดี และแย่งoxygen จากปลาความคิดเห็นที่ 21

axn.gook@hotmail.com (Guest)
1 ส.ค. 2549 16:48
 1. ค่ามาตรฐาน Do - BOD -COD ของแหล่งน้ำทั่วไป (น้ำผิวดิน) มีค่าเท่าไหร่คะ ไม่เกินเท่าไหร่ความคิดเห็นที่ 52

looming shade
3 ก.พ. 2550 17:25
 1. จากข้อความที่ 50

  ขออธิบายเป็งข้อไปนะ^o^

  1.ค่า BOD สูงหมายถึงในน้ำมีการสช้ออกซิเจนมากโดยสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีเชือจุลลินทร์อยู่มากก็เป็นไปได้

  2.ค่า DO สูงหมายถึงในน้ำมีออกซิเจนละลายอยู่มาก แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีหรือไม่มีเชื่อจุลลินทร์อยู่(สะอาดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้)

  3.ค่า BOD ต่ำนั้นหมายถึงระดับการใช้ออกซิเจนของสิ่งมีชีวิตในน้ำนั้นต่ำ จึงไม่สามารถบอกได้ว่าในน้ำนั้นมีสาอินทรีย์มากน้อยหรือไม่(จุลลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็มีเหมือนกัน...-.-) และการที่ค่า BOD ต่ำนั้นอาจหมายถึงน้ำนั้นเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำนั้นเน้าแล้ว(มีออกซิเจนไม่พอให้สิ่งมีชีวิตในน้ำได้ใช้) การจะสันนิฐานว่ามีสารอินทรีย์อยุ่มากหรือน้อยนั้นจะตัองดูดจากหลายค่าเช่น ค่า pH (ต้องอธิบายด้วยหรือเปล่านิ),ความขุ่นใส,และอื่นๆ

  4.น้ำสะอาดมีค่า BOD สูงและค่า DO ต่ำ ...อืม คิดว่าคงไม่ใช้อะ จุดสังเกตคือค่า BOD ค่า BOD สูงหมายถึงในน้ำนั้นมีจุลลินทรีย์อยู่มาก จึงคิดว่าไม่หน้าจะสะอาด นะครับ (น้ำสะอาดนี้หมายถึงน้ำดื่มใช้ไหมครับ คุณ..ไรก็ได้)

  สรุปก็คือ ข้อ 1 หน้าจะถูกต้องที่สุดคราบ

  ปร.ถ้าอธิบายผิดหรือไม่ถูกใจ ก็อภัยด้วยนะครับ^.^ความคิดเห็นที่ 44

Brabara (Guest)
14 พ.ย. 2549 11:22
 1. BOD คือ Biochemical Oxygen Demand  นะจ๊ะ มะช่าย Biochemicalความคิดเห็นที่ 48

ขอคำแนะนำ (Guest)
13 ธ.ค. 2549 12:54
 1. อยากทราบเรื่องการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำมาตรวจวัดค่า DO ค่ะ ใครทราบช่วยแนะนำหน่อยค่ะ จะทำการทดลองค่ะความคิดเห็นที่ 71

nidnoi^^
1 เม.ย. 2553 09:02
 1. อยากทราบค่ะ ว่า จะคำนวณค่า COD จากบ่อ 1-บ่อที่ 4 ได้มั้ยค่ะ
  ใครมีสูตรบ้าง
  บ่อเป็นบ่อปรับเสถียรค่ะ
  กำหนดให้ค่า COD บ่อ 1และ บ่อ 4
  และทราบริมตรากักเก็บบ่อ 1-4 ให้

  ใครมีสูตรบ้าง ตอบด้วยค๊าความคิดเห็นที่ 53

เจวิส
24 ก.พ. 2550 20:04
 1. พระยามูลมูกกระจายอะไรน่ะครับ ช่วยเช็คข้อมูลให้ถูกก่อนโพสต์ด้วย ท่าทางจะอยู่ระดับมัธยมปลายใช่หรือไม่ครับ เด็กๆ อ่านเยอะ เด้วจะจำผิดไป บาปปล่าวๆความคิดเห็นที่ 11

9009 (Guest)
21 มิ.ย. 2546 20:06
 1. เซลล์คุมคืออะไร

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น