ลักษณะอย่างไร คือ คนดี-คนชั่ว

กรณีศึกษา  เหตุเกิดที่สภาวันพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วันสุดท้าย แสดงให้เห็นอะไรได้อย่างน้อยสองประการ     สิ่งแรกคือ ทำให้เห็นว่า พรรคความหวังใหม่พร้อมที่จะเดินตาม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองหัวหน้าพรรคคนใหม่     เพราะเห็นเดินตามกันเป็นแถวออกนอนห้องประชุม  ต่อมาก็คือ ทำให้เห็นว่าเมื่อถึงคราวที่ควรจะเป็น พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ก็ยังทำตัวให้เป็นที่พึ่งและเป็นหลักได้อยู่     เพราะในขณะที่ใครต่อใครในพรรคความหวังใหม่แสดงคามโกรธแค้นรองประธานสภา สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ถึงขนาดประกาศจะไม่ยอมร่วมสังฆกรรมด้วย แต่ พล.อ.ชวลิต กลับเห็นไปอีกอย่าง     "คงไม่มีอะไร เหตุที่เกิดขึ้นเพราะดึกแล้ว ทุกคนก็มีอารมณ์กันบ้างเป็นธรรมดาให้อภัยกันเดี๋ยวก็หาย ที่บอกว่าคุณสมศักดิ์ขึ้นนั่งเป็นประธานแล้วจะไม่เข้าร่วมประชุมนั้น คิดว่าคงไม่มีอะไร เป็นเรื่องที่พูดจากันได้"     นี่คือการแสดงท่าทีที่น่ายกย่องสมกับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ จะไปเอาอะไรนักหนากับเรื่องการเมือง แถมรองฯ สมศักดิ์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน     เคยเป็นคนโปรดของ "บิ๊กจิ๋ว" มาก่อนเมื่อครั้งอยู่ความหวังใหม่ด้วยกัน     วันนี้มาฟังทรรศนะของคนสนใจบ้านเมือง เจ้าของนาม "ชูชีพชนบท" กันสักหน่อยนัยว่าเห็นความไร้สาระของนักการเมืองแล้วทนไม่ได้ ท่านว่ามาดังนี้     การเมืองและประชาธิปไตยแบบไทย ๆ เราชักจะเป็นเรื่องไร้สาระเข้าไปทุกวันเพราะนักการเมืองที่วิวาทะโต้คารมกันไปมาขณะนี้ล้วนอยู่ในระดับสูง ดำรงตำแหน่งสูงส่งในขณะที่พวงเกราราษฎรกำลังเฝ้าแหงนหน้ามองว่า เมื่อไหร่ฯพณฯ ผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายาจะช่วยกันแก้ปัญหาปากท้องของราษฎรได้ แต่กลับทะเลาะวิวาทโต้คารมกัน ฝากของไปให้เพื่อยั่วยุอารมณ์ซึ่งกันและกันเหมือนแม่ค้าปากคลองตลาด     แสดงให้เห็นว่านักการเมืองเข้าไปทำงานการเมือง เพียงเพื่อต้องการตำแหน่ง เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลประโยชน์ของพรรคและพวกตนเองเท่านั้น    ความหายนะถึงขั้นวิกฤตที่เกิดขั้นในบ้านเมืองของเรา จนเดือดร้อนกันทั่วหน้าในขณะนี้ สาเหตุมาจากการฉ้อฉล กลโกง ความโลภ อยากไม่ร้จักพอ และความผิดพลาดของนักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจที่ไร้คุณธรรมไม่กี่คน     แต่พวกเรา 60 ล้านคน ได้รับความเดือดร้อนเต็ม ๆ ทั้ง ๆ ที่พวกเรามีความผิดพลาดอย่างเดียว ตรงที่เลือกคนชั่ว เลือกคนไร้สาระเข้าไปนั้งในสภา เราตกเป็นเครื่องมือเป็นบันไดให้นักกการเมืองชั่ว นัการเมืองที่ดีแต่พูดและนักการเมืองน้ำเน่า ได้ตำแหน่งแล้วสร้างความเสียหายในบ้านเมือง และก่อความเดือดร้อนให้พวกเรา     พวกเราถูกนักการเมืองหลอก อ้างเป็นฉากบังหน้า และเอาเปรียบมาตลอด     ดังนั้น ในการเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญใหม่ ขอเรียกร้องให้พวกเราร่วมือกันสกัดกั้น อย่าให้คนไร้สาระ อย่าให้คนชั่วเข้าไปนั่งในสภา พยายามเลือกแต่คนดีมีสาระและมีคุณธรรมเข้าไปรับผิดชอบบ้านเมือง   แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนดี คนไหนชั่ว ลักษณะคนชั่วมี 4 ประการคือ     1.  ไม่ต้องถามก็เปิดเผยความชั่วของคนอื่น ยิ่งถูกถามก็ยิ่งกล่าวความชั่วของคนอื่นอย่างบริบูรณ์พิสดาร     2.  แม้ถูกถามก็ไม่เปิดเผยความดีของคนอื่น หรือเปิดเผยก็ไม่บริบูรณ์พิสดาร     3.  แม้ถูกถามก็ไม่เปิดเผยความชั่วของตน ยิ่งถูกถามก็ยิ่งกล่าวความดีของตนอย่างบริบูรณ์พิสดาร     4.  ไม่ต้องถามก็เปิดเผยคุณความดีของตน ยิ่งถูกตามก็ยิ่งกล่าวความดีของตนอย่างบริบูรณ์พิสดาร      ส่วนคนดีพึงทราบโดยนัยตรงข้าม เมื่อทราบแล้วต้องร่วมกันสรรหาคนดี คนมีสาระ และมีคุณธรรมเข้าไปรับผิดชอบบ้านเมืองแทนเราต่อไป                                                                      กำแหง  ภริตานนท์ (บทความบางส่วน)จากบทความดังกล่าว ท่านคิดเห็นอย่างไรจากหัวข้อต่อไปนี้   1.  การเมืองเป็นเรื่องสกปรก   2.  นักการเมืองเลวร้าย   3.  ตำรวจแย่มาก   และเมื่อเปรียบเทียบกับองค์การ ท่านคิดอย่างไร กับกับกล่าวนี้"บริษัทนี้แย่มาก" หรือ "ผู้บริหารของเราไม่เอาไหน"                                                                  

nn
nn
20 พ.ค. 2551 10:37
4 ความเห็น
13608 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 par0777@hotmail.com (Guest)

คนส่วนใหญ่ชอบการมีเงินทองจึงมักทำอะไรไม่คิดเลยมักทำชั่วเป็นธรรมดา
20 ต.ค. 2552 09:18


ความคิดเห็นที่ 3 archer-design@hotmail.com (Guest)

ผมมีมุมมองที่ให้นิยาม คนดี สั้นๆง่ายๆ แต่คิดว่าน่าจะครอบคลุมทุกอย่างไว้ดังนี้

คิดดี ทำดี พูดดี

คนดีจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตนและผู้อื่นมีความสุข

คนดีจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตนและผู้อื่นต้องเดือดร้อน

คนดีจะเห็นดีเห็นงามและยกย่องส่งเสริมสนับสนุนให้คนทำดี( ถามว่าทำไมต้องเริ่มจากตนเองก่อน....ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัว แต่ก็เพราะ

เมื่อตนเองมีสุข เราจึงสามารถเข้าใจและสร้างส่งความสุขของเราให้แก่ผู้อื่น....และได้อย่างเต็มที่อีกด้วย )

.
.
.

คนไม่ดี

จะทำตรงข้ามทุกอย่างที่คนดีทำ

.
.
.
.

แต่...ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัจจัยต่างๆในโลกปัจจุบัน เอื้อต่อการทำไม่ดีได้ง่าย

จึงอาจทำให้คนเรา " มักง่าย " ชอบอะไรง่ายๆ จนเห็นอะไรง่ายๆ กลายเป็นเรื่องปกติไปโดยไม่รู้ตัว

จนอาจนำไปสู่การมองอะไรง่ายๆตามไปด้วย

ทำให้บางครั้งเราไม่อาจแยกแยะ ไม่ทันต่อวิวัฒนาการของคนไม่ดีในปัจจุบันได้ทัน

เนื่องจาก คนไม่ดีในยุคนี้ ได้นำเทคนิคผสมผสานมาใช้ได้อย่างแยบยล จึงเกิดเป็น

" ทำดีแต่ประสงค์ร้าย " ขึ้นมา

หมายถึง แกล้งทำดีเพื่อให้ผู้อื่นหลง เข้าใจว่าเป็นคนดี
แต่จริงๆคือมุ่งหวัง เพื่อชิงบางสิ่งจากคนอื่น ตามที่ตนต้องการในภายหลัง
16 พ.ค. 2553 11:47

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น