วิชาการดอทคอม ptt logo

ดนตรีและเพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์

โพสต์เมื่อ: 21:10 วันที่ 27 พ.ค. 2551         ชมแล้ว: 108,150 ตอบแล้ว: 22
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป


ดนตรีและเพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์


ดนตรี เพลง และการขับร้องเพลงไทยสำหรับประกอบการแสดง สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย และเพลงสำหรับประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย

1. ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วย

  1.1 ดนตรีประกอบการแสดงโขน – ละคร


  วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขนและละครของไทยคือ วงปี่พาทย์ ซึ่งมีขนาดของวงเป็นแบบวงประเภทใดนั้นข้นอยุ่กับลักษณะของการแสดงนั้น ๆ ด้วย เช่น การแสดงโขนนั่งราวใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า 2 วง การแสดงละครในอาจใช้วงปี่พาทย์เครื่องคู่ หรือการแสดงดึกดำบรรพ์ต้องใช้วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์เป็นต้น 1. 1.2ดนตรีประกอบการแสดงรำและระบำมาตราฐาน


การแสดงรำและระบำที่เป็นชุดการแสดงที่เรียกว่า รำมาตราฐานและระบำมาตราฐานนั้น เครื่องดนตรีทีใช้ประกอบการแสดงอาจมีการนำเครื่องดนตรีบางชนิดเข้ามาประกอบการแสดง จะใช้วงปี่พาทย์บรรเลง เช่น ระบำกฤดาภินิหาร อาจนำเครื่องดนตรี ขิมหรือซอด้วง ม้าล่อ กลองต๊อก และกลองแด๋ว มาบรรเลงในช่วงท้ายของการรำที่เป็นเพลงเชิดจีนก็ได้


          1.3 ดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมือง ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นเมืองภาคต่าง ๆ ของไทยจะเป็นวงดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ 1. ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ มีเครื่องดนตรี เช่น พิณเปี๊ยะ ซึง สะล้อ ปี่แน ปี่กลาง ปี่ก้อย ปี่ตัด ปี่เล็ก ป้าดไม้ (ระนาดไม้) ป้าดเหล็ก (ระนาดเหล็ก ) ป้าดฆ้อง (ฆ้องวงใหญ่) ฆ้องหุ่ย ฆ้องเหม่ง กลองหลวง กลองแอว กลองปู่เจ่ กลองปูจา กลองสะบัดไชย กลองมองเซิง กลองเต่งทิ้ง กลองม่าน และกลองตะโล้ดโป้ด เมื่อนำมารวมเป็นวง จะได้วงต่าง ๆ คือ วงสะล้อ ซอ ซึง วงปู่จา วงกลองแอว วงกลองม่าน วงปี่จุม วงเติ่งทิ้ง วงกลองปูจาและวงกลองสะบัดไชย
 2. ดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง เป็นเครื่องดนตรีประเภทเดียวกับวงดนตรีหลักของไทยคือ วงปี่พาทย์และเครื่องสาย ซึ่งลักษณะในการนำมาใช้อำนาจนำมาเป็นบางส่วนหรือบางประเภท เช่น กลองตะโพนและเครื่องประกอบจังหวะนำมาใช้ในการเล่นเพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว กลองรำมะนาใช้เล่นเพลงลำตัด กลองยาวใช้เล่นรำเถิดเทิง กลองโทนใช้เล่นรำวงและรำโทน ส่วนเครื่องเดินทำนองก็นิยมใช้ระนาด ซอหรือปี่ เป็นต้น
 3. ดนตรีพื้นเมืองภาคอีสาน มีเครื่องดนตรีสำคัญ ได้แก่ พิณ อาจเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น ซุง หมากจับปี่ หมากตับแต่งและหมากต๊ดโต่ง ซอ โปงลาง แคน โหวด กลองยาวอีสาน กลองกันตรึม ซอกันตรึม ซอด้วง ซอตรัวเอก ปี่อ้อ ปราเตรียง ปี่สไล เมื่อนำมาประสมวงแล้วจะได้วงดนตรีพื้นเมือง คือ วงโปงลาง วงแคน วงมโหรีอีสานใต้ วงทุ่มโหม่ง และวงเจรียงเมริน
 4. ดนตรีพื้นเมืองภาคใต้มีเครื่องดนตรีที่สำคัญ ได้แก่ กลองโนรา กลองชาตรีหรือกลองตุ๊ก กลองโพน กลองปืด โทน กลองทับ รำมะนา โหม่ง ฆ้องคู่ ปี่กาหลอ ปี่ไหน กรับพวงภาคใต้ แกระ และนำเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสม ได้แก่ ไวโอลิน กีต้าร์ เบนโจ อัคคอร์เดียน ลูกแซ็ก ส่วนการประสมวงนั้น เป็นการประสมวงตามประเภทของการแสดงแต่ละชนิด

2.เพลงไทยสำหรับประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย2.1 เพลงไทยประกอบการแสดงโขน ละคร รำ และระบำมาตราฐาน


เพลงไทยที่ใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร รำและระบำมาตราฐาน


นั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
  1. เพลงหน้าพาทย์ได้แก่ เพลงที่ใช้บรรเลงหรือขับร้องประกอบอากัปกิริยาของตัวโขน ละคร เช่น การเดินทาง ยกทัพ สู้รบ แปลงกาย และนำเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการรำและระบำ เช่น รัว โคมเวียน ชำนาญ ตระบองกัน เป็นต้น
  2. เพลงขับร้องรับส่ง คือเพลงไทยทีนำมาบรรจุไว้ในบทโขน – ละคร อาจนำมาจากเพลงตับ เถา หรือเพลงเกร็ด เพื่อบรรเลงขับร้องประกอบการรำบทหรือใช้บทของตัวโขน ละครหรือเป็นบทขับร้องในเพลงสำหรับการรำแลระบำ เช่น เพลงช้าปี่ เพลงขึ้นพลับพลา เพลงนกกระจอกทอง เพลงลมพัดชายเขา เพลงเวสสุกรรม เพลงแขกตะเขิ่ง เพลงแขกเจ้าเซ็น เป็นต้น2.2 เพลงไทยประกอบการแสดงพื้นเมือง เพลงไทยที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง เป็นบทเพลงพื้นบ้านที่ใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง โดยแบ่งออกตามภูมิภาคดังนี้
  1. เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ เพลงประกอบการฟ้อนเล็บได้แก่ เพลงแหย่งหลวง ฟ้อนเทียน ได้แก่ เพลงลาวเสี่ยงเทียน ฟ้อนสาวไหม ได้แก่ เพลงปราสาทไหวและสาวสมเด็จ ระบำซอ ได้แก่ ทำนองซอยิ๊และซอจ๊อยเชียงแสน บรเลง เพลงลาวจ้อย ต้อยตลิ่งและลาวกระแซ เป็นต้น
  2. เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง เพลงประกอบการเต้นรำกำเคียว ได้แก่ เพลงระบำชาวนา เป็นต้น
  3. เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน เพลงประกอบการแสดงเซิ้งโปงลาง บรรเลงเพลงลายโปงลาง เซิ้งภูไทย บรรเลงลายลำภูไทย เป็นต้น
  4. เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้ เพลงประกอบการแสดงลิเกป่า นิยมใช้เพลงตะลุ่มโปง เพลงสร้อยสน เพลงดอกดิน การแสดงชุดรองเง็งบรรเลงเพลงลาฆูดูวอ เพลงมะอีนังลามา เพลงลานัง เพลงปูโจ๊ะปิชัง เป็นต้น


foremost
ร่วมแบ่งปัน19 ครั้ง - ดาว 120 ดวง

จำนวน 17 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 2 มี.ค. 2552 (19:11)

โขน เป็นการแสดงที่ต้องดูจากท่าทางเอาใช่ไหมคะ กะลังศึกษาอยู่


ขอบคุณมากค่ะ (IP:58.9.101.31)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 17 พ.ค. 2552 (21:16)

ขอบคุณค่ะ =]


snink (IP:61.90.230.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 17 มิ.ย. 2552 (17:44)

(-.-งับ-.-)


wi (IP:58.8.231.42)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 25 ก.ค. 2552 (16:01)

ไม่เห็นมีเลย
แงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
แง แง แง


0003 (IP:117.47.212.146)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 17 พ.ย. 2552 (19:25)
คิดว่าก็ดี ทำดี มีความรู้ขึ้นนิดนึงแหละแต่ช่วยตอบกลับเร็วๆด่วนจี๋ไปรษณีย์จ๋าด้วยนะคะ
ขอร้องอย่างแรงเลย

ป.ล.ขอบคุณนะคะที่ช่วยตอบคำถามนะ
นักเรียนม.4/4 (IP:180.180.89.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 23 พ.ย. 2552 (16:01)

ดีน่ะ


manutsanun@hotmail.com (IP:117.47.104.150)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 27 พ.ย. 2552 (18:46)
ก็ดีนะ
เด็กเรียน (IP:125.27.148.33)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 2 ก.พ. 2553 (15:54)
ได้ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์
หยก (IP:117.47.248.96)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 10 ส.ค. 2553 (20:25)
ไม่เห็นสนุกเลย
pa@gmail.com (IP:112.142.118.52)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 16 ส.ค. 2553 (13:31)
ไม่มีเลยยยยยยยยยยยยยยยงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
ดะดัะพดเ (IP:119.42.82.219)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 13 ก.ย. 2553 (13:04)
ได้ความรู้มากก
คนอีสาน 101 (IP:113.53.95.73)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 26 พ.ย. 2553 (15:39)
ขอบคุณค่ะ
patcharin_38@hotmail.com (IP:58.9.19.231)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 8 ธ.ค. 2553 (17:46)
ไม่เห็นมีเลยนี่นาเนื้อเพลงที่ว่าไม่ดีเล้ย เฮ้อออออ
คุJ_ชาe_บิ๊ก >_ (IP:182.52.186.68)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 29 ม.ค. 2554 (19:39)
ไม่เห็นรู้เรื่องเลย
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
เจเจ (IP:118.173.47.101)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 22 พ.ย. 2554 (20:31)
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
GGP, (IP:101.109.31.141)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 13 ม.ค. 2555 (15:29)
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
sssssssssssssssssssssssssssssssssssss (IP:182.93.229.161)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 13 ม.ค. 2555 (15:31)
หนูจะบอกว่างงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
พิมพ์ฮายแพรว (IP:182.93.229.161)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม