เพลงพื้นบ้าน

 เพลงพื้นบ้านเกิดจากชาวบ้านเป็นผู้สร้างบทเพลงและสืบทอดกันมาแบบปากต่อปากโดยการจดจำบทเพลง

เป็นคำร้อง  ง่าย   ๆ ที่เป็นเรื่องราวใกล้ตัวในท้องถิ่นนั้น ๆ จึงทำให้เพลงพื้นบ้านขชองไทยในภาคต่าง ๆ มีความแตกต่างกันออกไปดังนี้ 

 

 1. เพลงพื้นบ้านภาคกลาง มีอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  การประกอบอาชีพวิถีการดำเนินชีวิต พิธีกรรม และเทศกาลต่าง ๆ โดยสามารถแยกประเภทได้ดังนี้คือ  1. เพลงที่ร้องเล่นในฤดูน้ำมาก ได้แก่เพลงเรือ เพลงร่อยพรรษา เพลงรำภาข้าวสาร เพลงหน้าใย เพลงครึ่งท่อน เป็นต้น

  2. เพลงที่ร้องเล่นในฤดูเกี่ยวข้าวและนวดข้าว ได้แก่ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นรำกำเคียว เพลงจาก ซึ่งใช้ร้องเล่นระหว่างเกี่ยวข้าว สำหรับเพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลงโอก เพลงสงคอลำพวน เพลงเตะข้าว และเพลงชักกระดาน ใช้ร้องเล่นระหว่างนวดข้าว

  3. เพลงที่ร้องเล่นในช่วงตรุษสงกรานต์ ได้แก่เพลงสงกรานต์ ได้แก่ เพลงสงกรานต์ เพลงหย่อย เพลงระบำบ้านไร่ เพลงช้าเจ้าหงส์ เพลงพวงมาลัย เพลงสันนิษฐาน เพลงคล้องช้าง และเพลงใจหวัง เพลงฮินเลเล เพลงกรุ่น เพลงยั่ว เพลงชักเย่อ เพลงเข้าทรงต่าง ๆ เป็นต้น

  4. เพลงที่ร้องเล่นได้ทุกโอกาส เพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มักจะร้องเล่นกันในโอกาสทำงานร่วมกัน หรือมีงานบุญและงานรื่นเริงต่าง ๆ โดยเป็นเพลงในลักษณะพ่อเพลงแม่เพลงอาชีพที่ใช้โต้ตอบกันได้แก่ เพลงเทพทอง เพลงปรบไก่ เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงลำตัด เพลงทรงเครื่อง เป็นต้น


 

 

2. เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ สามารถใช้ร้องเล่นได้ทุกโอกาส โดยไม่จำกัดฤดูหรือเทศกาลใด ๆซึ่งใช้ร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์และการพักผ่อนหย่อนใจ โดยลักษณะการขับร้องและท่วงทำนองจะอ่อนโยน ฟังดูเนิบนาบนุ่มนวล สอดคล้องกับเครื่องดนตรีหลัก ได้แก่ ปี่ ซึง สะล้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถจัดประเภทของเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือได้ 3 ประเภท คือ

  1. เพลงซอ ใช้ร้องโต้ตอบกัน โดยมีการบรรเลงปี่ สะล้อและซึงคลอไปด้วย

  2. เพลงจ๊อย เป็นการนำบทประพันธ์ของภาคเหนือมาขับร้องเป็นทำนองสั้น ๆ โดยเนื้อหาของคำร้องจะเป็นการระบายความในใจ แสดงอารมณ์ความรัก ความเงียบเหงา มีนักร้องเพียงคนเดียวและจะใช้ดนตรีบรรเลงหรือไม่ก็ได้ เช่น จ๊อยให้กับคนรักรู้คนในใจ จ๊อยประชันกันระหว่างเพื่อนฝูงและจ๊อยเพื่ออวยพรในโอกาสต่าง ๆ หรือจ๊อยอำลา

  3. เพลงเด็ก มีลักษณะคล้ายกับเพลงเด็กของภาคอื่นๆ คือเพลงกล่อมเด็ก เพลงปลอบเด็ก และเพลงที่เด็กใช้ร้องเล่นกันได้แก่ เพลงฮื่อลูก และเพลงสิกจุงจา


 

 

3.เพลงพื้นบ้านตะวันออกเฉียงเหนือ (เพลงพื้นบ้านของภาคอีสาน ) ใช้ร้องเพื่อความสนุกสนานในงานรุ่งเรืองต่าง ๆ สามรถแต่งได้ตามกลุ่มวัฒนธรรม 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มวัฒนธรรมหมอลำ กลุ่มวัฒนธรรมเพลงโคราช และกลุ่มวัฒนธรรมเจรียงกันตรึม ดังนี้

  1. เพลงพื้นบ้านกลุ่มวัฒนธรรมหมอลำ ประกอบด้วยหมอลำและเซิ้งโดยหมอลำ แบ่งการลำและการร้องออกเป็น 5 ประเภทคือ ลำเรื่อง ลำกลอน ลำหมู่ ลำเพลิน และลำผีฟ้า ส่วนเซิ้งหรือคำร้อง จะใช้คำร้องรื่นเริง เช่น การแห่บั้งไฟ การแห่นางแมว การแห่นางด้ง โดยเนื้อเรื่องในการเซิ้งอาจเป็นการขอบริจาคเงินในงานบุญ การเซิ้งอวยชัยให้พร หรือการเซิ้งเล่านิทานชาดกตามแต่โอกาส

  2. เพลงพื้นบ้านกลุ่มวัฒนธรรมเพลงโคราช เป็นเพลงพื้นบ้านที่เล่นกันมานาน ในจังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช ซึ่งเนื้อเพลงมีลักษณะเด่นมนการเล่นสัมผัสอักษรและสัมผัสสระทำให้เพลงน่าฟังยิ่งขึ้น และยังมีเสียงร้อง ไช ชะ ชะ ชิ ชาย พร้อมทั้งการรำประกอบแบบเยาะตัวตามจังหวะขึ้นลง ซึ่งเพลงโคราชนี้นิยมเล่นทุกโอกาสตามความเหมาะสม

  3. เพลงพื้นบ้านกลุ่มวัฒนธรรมเจรียงกันตรึม ที่นิยมร้องเล่นกันในแถบจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับเขมร ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ โดยคำว่ากันตรึม นั้นหมายถึงกลองกันตรึม ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักเวลาตีจะใช้จังหวะเสียงดัง โจ๊ะกันตรึม โจ๊ะตรึม ๆ และเจรียงหมายถึง การขับหรือการร้องเพลงมี 2 แบบคือ เจรียงใช้ประกอบการบรรเลงดนตรีกันตรึม ซึ่งเมื่อขับร้องไปท่อนหนึ่ง ดนตรีกันตรึมก็จะรับและบรรเลงยาว ต่อไปเป็นเจรียงดนตรีใช้ร้องในงาน โดยจะขับร้องไปเรื่อย ๆ และมีดนตรีบรรเลงคลอไปเบา ๆ ซึ่งในการร้องเจรียงนั้นสามารถร้องเล่นได้ทุกโอกาส โดยไม่จำกัดฤดูหรือเทศกาล
 

4.เพลงพื้นบ้านภาคใต้ มีอยู่ประมาณ 8 ชนิด มรทั้งการ้องเดี่ยวและการร้องเป็นหมู่คณะ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

  1. เพลงที่ร้องเฉพาะโอกาสหรือในฤดูกาล ได้แก่เพลงเรือ เพลงบอก เพลงนาคำตัก เพลงกล่อมนาคหรือเพลงแห่นาคเป็นต้น

  2. เพลงที่ร้องไม่จำกัดโอกาส ได้แก่เพลงตันหยง ซึ่งนิยมร้องในงานบวช งานอตางงาน งานขึ้นปีใหม่ และงานมงคลต่าง ๆ เพลงเด็กที่ร้องกล่อมเด็กให้หลับ และเพลงฮูลู หรือลิเกฮูลู ที่เป็นการร้องคล้าย ๆ ลำตัด โดยมีรำมะนา เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะกับบทขับร้องภาษาท้องถิ่นคือภาษามลายูเป็นกลอนโต้ตอบก
27 พ.ค. 2551 21:16
106 ความเห็น
315524 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 fueng_lovely@hotmail.com (Guest)

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

23 ก.ย. 2551 19:36


ความคิดเห็นที่ 3 fueng_lovely@hotmail.com (Guest)

เนื้อหาดีมากทำให้เราได้รู้ว่าเพลงไหนมาจากที่ไหน

23 ก.ย. 2551 19:38


ความคิดเห็นที่ 6 โดย dragonfirebrad

เพลงพื้นบ้านเกิดจากชาวบ้านเป็นผู้สร้างบทเพลงและสืบทอดกันมาแบบปากต่อปากโดยการจดจำบทเพลง

8 พ.ย. 2551 21:33


ความคิดเห็นที่ 8 โบว์ (Guest)

ขอบคุณค่ะที่นำมาให้ดูได้นำไปทำรายงานขอบคุณค่ะ
3 ส.ค. 2552 19:31


ความคิดเห็นที่ 9 โดย jrpee

ตัวอย่างเพลงพื้นบ้านภาคใต้�


�� ฝนตกเหอ�������� ตกลงแช่แช่


กางชิงไปรับแม่��� ��� แม่เหอแกมากลางฝน


แม่คนอื่นเขากางร่ม��� แม่เรากางชิงใบมน


แม่เหอแกมากลางฝน� ตกทั่วหนนหนทางเดินเอย

��

5 ส.ค. 2552 01:38


ความคิดเห็นที่ 10 AOR (Guest)

น่าจะมีตัวอย่างเพลงสัก 2-3 เพลงนะค่ะ

21 ส.ค. 2552 14:05


ความคิดเห็นที่ 11 hohmabsang@hotmail.com (Guest)

ไงล่ะ เราหาไม่เจออ่ะเพลงรำวง
29 ส.ค. 2552 12:16


ความคิดเห็นที่ 12 นิราภร ทิมทอง (Guest)

เวลาหา หาอยากมาก

11 ก.ย. 2552 12:13


ความคิดเห็นที่ 13 cop (Guest)

น่าจะมีตัวอย่างเพลง

16 ก.ย. 2552 20:38


ความคิดเห็นที่ 15 ตุ๊กตา (Guest)

ขอบคุณที่ให้เราได้ค้นหาข้อมูลดีๆ
21 ก.ย. 2552 18:27


ความคิดเห็นที่ 16 น้ำฝน (Guest)

เนื้อหาดีมากคะ

29 ก.ย. 2552 10:55


ความคิดเห็นที่ 18 amp (Guest)

เจ้าขาว แม่ลาละลอกเอย
ลาหอมดอก ดอกเอ๋ยจำปา
ข้างขึ้นแล้วหนอ เรามาขอรำพา
เฮ เฮ้ ลา เห่ ลา สาวเอย
9 ต.ค. 2552 10:35


ความคิดเห็นที่ 25 jijijiji@hotmail.com (Guest)

ไม่ร้นเรื่อง เม้นมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
6 พ.ย. 2552 19:42


ความคิดเห็นที่ 26 yosita_namza@hotmail.com (Guest)

น่าจะมีตัวอย่างเพลงพื้นบ้านหลายๆภาค พร้อมเนื้อเพลงประกอบ
7 พ.ย. 2552 10:36


ความคิดเห็นที่ 27 jenifer2800@hotmail.com (Guest)

น่าจะมีตัวอย่างเพลงนะคะ

9 พ.ย. 2552 16:47


ความคิดเห็นที่ 36 jin_2543@hotmail.com (Guest)

เอ่อ...............มันน่าจะมี...............................คำนำ........................
ด้วยเวลา...............................................ทำรายงาน.........................
จะได้ไม่ต้องหา.....................................จากที่เว็บอื่น........................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                           
อิอิไม่มีไร แค่ให้ตามสนุกๆๆๆ                                                                                                ตาม...........................................................................................................................................................................................................................................                    

24 พ.ย. 2552 20:07


ความคิดเห็นที่ 41 การ์ตูน (Guest)

ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกนะค่ะตูนได้ฟามรู้มากๆ
9 ธ.ค. 2552 11:57


ความคิดเห็นที่ 42 za_punn@hotmail.com (Guest)

เพลงปฏิพากย์เป็นเพลงโต้ตอบระหว่างชายและหญิงที่แสดงไหวพริบปฏิภาณในการว่ากลอนกันสดๆ ซึ่งถือเป็นเพลงพื้นบ้านของไทยอันสมบัติของชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตอยู่ในสังคมเกษตรกรรม เพราะวิถีชีวิตของคนไทยดั้งเดิมนั้นจะมีอาชีพกสิกรรม ดังนั้นเพลงหรือการละเล่นต่างๆ มักจะเกี่ยวข้องกับอาชีพด้วย อย่างเช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงสงฟาง ฯลฯ เล่นเพื่อให้เกิดความสนุก ความเพลิดเพลินขณะทำงาน เพื่อความสามัคคี และเพื่อความเจริญรุ่งเรื่อง เป็นสิริมงคล นอกจากจะเล่นเพลงปฏิพากย์ขณะทำงานแล้ว ก็ยังมีการร้องเพลงปฏิพากย์ในพิธีกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่งเพลงปฏิพากย์ของภาคกลางนั้นมีมากมาย จึงเลือกศึกษาบางชนิด ที่เกี่ยวข้อง ใกล้กับวิถีชีวิตของคนไทย และนิยมเล่นกัน
ในการศึกษาครั้งนี้จะทำให้ได้รู้จักเพลงปฏิพากย์มากขึ้น โดยเฉพาะลักษณะของเพลงปฏิพากย์ชนิดต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับเพลงปฏิพากย์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง
13 ธ.ค. 2552 17:37


ความคิดเห็นที่ 43 m_m@hotmail.com (Guest)

มีเพลงด้วยก๊จะดีนะ

ข้าน้อยต้องรายงานพรุ่งเน้

ข้าน้อยอยากตายยย ย(อยู่ต่อไปจะดีกว่านะ)

...

นู๋น้อยด้อยค่า เจ้าคร่ะ มุกดาหาร

มุกดาหารสถาบันอันยิ่งใหญ่

แหล่งรวมจัยการศึกษาสง่าศรี

สร้างเยาวชนหั้ยเด่นเปงคนดี(ตรงหนัย)

เกียรติทวีมีปัญญาวิชาชาญ(มาร)

...

พอก่อน(ขายร.ร.)

555+

...
13 ธ.ค. 2552 20:08


ความคิดเห็นที่ 44 มาศ (Guest)

ขอแปลเพลงด้วยนะคะ
:)
17 ธ.ค. 2552 16:15

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น