วิชาการดอทคอม ptt logo

เพลงพื้นบ้าน

โพสต์เมื่อ: 21:16 วันที่ 27 พ.ค. 2551         ชมแล้ว: 311,968 ตอบแล้ว: 106
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
 เพลงพื้นบ้านเกิดจากชาวบ้านเป็นผู้สร้างบทเพลงและสืบทอดกันมาแบบปากต่อปากโดยการจดจำบทเพลง

เป็นคำร้อง  ง่าย   ๆ ที่เป็นเรื่องราวใกล้ตัวในท้องถิ่นนั้น ๆ จึงทำให้เพลงพื้นบ้านขชองไทยในภาคต่าง ๆ มีความแตกต่างกันออกไปดังนี้


   1. เพลงพื้นบ้านภาคกลาง มีอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  การประกอบอาชีพวิถีการดำเนินชีวิต พิธีกรรม และเทศกาลต่าง ๆ โดยสามารถแยกประเภทได้ดังนี้คือ

  1. เพลงที่ร้องเล่นในฤดูน้ำมาก ได้แก่เพลงเรือ เพลงร่อยพรรษา เพลงรำภาข้าวสาร เพลงหน้าใย เพลงครึ่งท่อน เป็นต้น
  2. เพลงที่ร้องเล่นในฤดูเกี่ยวข้าวและนวดข้าว ได้แก่ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นรำกำเคียว เพลงจาก ซึ่งใช้ร้องเล่นระหว่างเกี่ยวข้าว สำหรับเพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลงโอก เพลงสงคอลำพวน เพลงเตะข้าว และเพลงชักกระดาน ใช้ร้องเล่นระหว่างนวดข้าว
  3. เพลงที่ร้องเล่นในช่วงตรุษสงกรานต์ ได้แก่เพลงสงกรานต์ ได้แก่ เพลงสงกรานต์ เพลงหย่อย เพลงระบำบ้านไร่ เพลงช้าเจ้าหงส์ เพลงพวงมาลัย เพลงสันนิษฐาน เพลงคล้องช้าง และเพลงใจหวัง เพลงฮินเลเล เพลงกรุ่น เพลงยั่ว เพลงชักเย่อ เพลงเข้าทรงต่าง ๆ เป็นต้น
  4. เพลงที่ร้องเล่นได้ทุกโอกาส เพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มักจะร้องเล่นกันในโอกาสทำงานร่วมกัน หรือมีงานบุญและงานรื่นเริงต่าง ๆ โดยเป็นเพลงในลักษณะพ่อเพลงแม่เพลงอาชีพที่ใช้โต้ตอบกันได้แก่ เพลงเทพทอง เพลงปรบไก่ เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงลำตัด เพลงทรงเครื่อง เป็นต้น

  

2. เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ สามารถใช้ร้องเล่นได้ทุกโอกาส โดยไม่จำกัดฤดูหรือเทศกาลใด ๆซึ่งใช้ร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์และการพักผ่อนหย่อนใจ โดยลักษณะการขับร้องและท่วงทำนองจะอ่อนโยน ฟังดูเนิบนาบนุ่มนวล สอดคล้องกับเครื่องดนตรีหลัก ได้แก่ ปี่ ซึง สะล้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถจัดประเภทของเพลงพื้นบ้านของภาคเหนือได้ 3 ประเภท คือ


  1. เพลงซอ ใช้ร้องโต้ตอบกัน โดยมีการบรรเลงปี่ สะล้อและซึงคลอไปด้วย
  2. เพลงจ๊อย เป็นการนำบทประพันธ์ของภาคเหนือมาขับร้องเป็นทำนองสั้น ๆ โดยเนื้อหาของคำร้องจะเป็นการระบายความในใจ แสดงอารมณ์ความรัก ความเงียบเหงา มีนักร้องเพียงคนเดียวและจะใช้ดนตรีบรรเลงหรือไม่ก็ได้ เช่น จ๊อยให้กับคนรักรู้คนในใจ จ๊อยประชันกันระหว่างเพื่อนฝูงและจ๊อยเพื่ออวยพรในโอกาสต่าง ๆ หรือจ๊อยอำลา
  3. เพลงเด็ก มีลักษณะคล้ายกับเพลงเด็กของภาคอื่นๆ คือเพลงกล่อมเด็ก เพลงปลอบเด็ก และเพลงที่เด็กใช้ร้องเล่นกันได้แก่ เพลงฮื่อลูก และเพลงสิกจุงจา

  

3.เพลงพื้นบ้านตะวันออกเฉียงเหนือ (เพลงพื้นบ้านของภาคอีสาน ) ใช้ร้องเพื่อความสนุกสนานในงานรุ่งเรืองต่าง ๆ สามรถแต่งได้ตามกลุ่มวัฒนธรรม 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มวัฒนธรรมหมอลำ กลุ่มวัฒนธรรมเพลงโคราช และกลุ่มวัฒนธรรมเจรียงกันตรึม ดังนี้


  1. เพลงพื้นบ้านกลุ่มวัฒนธรรมหมอลำ ประกอบด้วยหมอลำและเซิ้งโดยหมอลำ แบ่งการลำและการร้องออกเป็น 5 ประเภทคือ ลำเรื่อง ลำกลอน ลำหมู่ ลำเพลิน และลำผีฟ้า ส่วนเซิ้งหรือคำร้อง จะใช้คำร้องรื่นเริง เช่น การแห่บั้งไฟ การแห่นางแมว การแห่นางด้ง โดยเนื้อเรื่องในการเซิ้งอาจเป็นการขอบริจาคเงินในงานบุญ การเซิ้งอวยชัยให้พร หรือการเซิ้งเล่านิทานชาดกตามแต่โอกาส
  2. เพลงพื้นบ้านกลุ่มวัฒนธรรมเพลงโคราช เป็นเพลงพื้นบ้านที่เล่นกันมานาน ในจังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช ซึ่งเนื้อเพลงมีลักษณะเด่นมนการเล่นสัมผัสอักษรและสัมผัสสระทำให้เพลงน่าฟังยิ่งขึ้น และยังมีเสียงร้อง ไช ชะ ชะ ชิ ชาย พร้อมทั้งการรำประกอบแบบเยาะตัวตามจังหวะขึ้นลง ซึ่งเพลงโคราชนี้นิยมเล่นทุกโอกาสตามความเหมาะสม
  3. เพลงพื้นบ้านกลุ่มวัฒนธรรมเจรียงกันตรึม ที่นิยมร้องเล่นกันในแถบจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับเขมร ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ โดยคำว่ากันตรึม นั้นหมายถึงกลองกันตรึม ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักเวลาตีจะใช้จังหวะเสียงดัง โจ๊ะกันตรึม โจ๊ะตรึม ๆ และเจรียงหมายถึง การขับหรือการร้องเพลงมี 2 แบบคือ เจรียงใช้ประกอบการบรรเลงดนตรีกันตรึม ซึ่งเมื่อขับร้องไปท่อนหนึ่ง ดนตรีกันตรึมก็จะรับและบรรเลงยาว ต่อไปเป็นเจรียงดนตรีใช้ร้องในงาน โดยจะขับร้องไปเรื่อย ๆ และมีดนตรีบรรเลงคลอไปเบา ๆ ซึ่งในการร้องเจรียงนั้นสามารถร้องเล่นได้ทุกโอกาส โดยไม่จำกัดฤดูหรือเทศกาล


 

4.เพลงพื้นบ้านภาคใต้ มีอยู่ประมาณ 8 ชนิด มรทั้งการ้องเดี่ยวและการร้องเป็นหมู่คณะ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ


  1. เพลงที่ร้องเฉพาะโอกาสหรือในฤดูกาล ได้แก่เพลงเรือ เพลงบอก เพลงนาคำตัก เพลงกล่อมนาคหรือเพลงแห่นาคเป็นต้น
  2. เพลงที่ร้องไม่จำกัดโอกาส ได้แก่เพลงตันหยง ซึ่งนิยมร้องในงานบวช งานอตางงาน งานขึ้นปีใหม่ และงานมงคลต่าง ๆ เพลงเด็กที่ร้องกล่อมเด็กให้หลับ และเพลงฮูลู หรือลิเกฮูลู ที่เป็นการร้องคล้าย ๆ ลำตัด โดยมีรำมะนา เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะกับบทขับร้องภาษาท้องถิ่นคือภาษามลายูเป็นกลอนโต้ตอบก


foremost
ร่วมแบ่งปัน19 ครั้ง - ดาว 120 ดวง

จำนวน 85 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 23 ก.ย. 2551 (19:36)

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


fueng_lovely@hotmail.com (IP:61.90.104.159)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 23 ก.ย. 2551 (19:38)

เนื้อหาดีมากทำให้เราได้รู้ว่าเพลงไหนมาจากที่ไหน


fueng_lovely@hotmail.com (IP:61.90.104.159)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 8 พ.ย. 2551 (10:12)


ดีมาก...........กกกกกกกกกกกก..........ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่า


หงส์ (IP:117.47.140.33)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 8 พ.ย. 2551 (21:33)

เพลงพื้นบ้านเกิดจากชาวบ้านเป็นผู้สร้างบทเพลงและสืบทอดกันมาแบบปากต่อปากโดยการจดจำบทเพลง


dragonfirebrad
ร่วมแบ่งปัน49 ครั้ง - ดาว 132 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 3 ส.ค. 2552 (19:31)
ขอบคุณค่ะที่นำมาให้ดูได้นำไปทำรายงานขอบคุณค่ะ
โบว์ (IP:117.47.184.34)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 5 ส.ค. 2552 (01:38)

ตัวอย่างเพลงพื้นบ้านภาคใต้�


�� ฝนตกเหอ�������� ตกลงแช่แช่


กางชิงไปรับแม่��� ��� แม่เหอแกมากลางฝน


แม่คนอื่นเขากางร่ม��� แม่เรากางชิงใบมน


แม่เหอแกมากลางฝน� ตกทั่วหนนหนทางเดินเอย

��


jrpee
ร่วมแบ่งปัน403 ครั้ง - ดาว 208 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 21 ส.ค. 2552 (14:05)

น่าจะมีตัวอย่างเพลงสัก 2-3 เพลงนะค่ะ


AOR (IP:124.121.139.127)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 29 ส.ค. 2552 (12:16)
ไงล่ะ เราหาไม่เจออ่ะเพลงรำวง
hohmabsang@hotmail.com (IP:202.143.155.131)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 11 ก.ย. 2552 (12:13)

เวลาหา หาอยากมาก


นิราภร ทิมทอง (IP:58.10.36.5)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 16 ก.ย. 2552 (20:38)

น่าจะมีตัวอย่างเพลง


cop (IP:58.9.83.82)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 21 ก.ย. 2552 (18:27)
ขอบคุณที่ให้เราได้ค้นหาข้อมูลดีๆ
ตุ๊กตา (IP:112.142.129.145)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 29 ก.ย. 2552 (10:55)

เนื้อหาดีมากคะ


น้ำฝน (IP:118.175.78.137)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 29 ก.ย. 2552 (20:07)
โอเคนะคะไม่เปนไรพอดูไดคะ
คนรักจิงทิ้งไม่จิง (IP:118.174.45.200)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 9 ต.ค. 2552 (10:35)
เจ้าขาว แม่ลาละลอกเอย
ลาหอมดอก ดอกเอ๋ยจำปา
ข้างขึ้นแล้วหนอ เรามาขอรำพา
เฮ เฮ้ ลา เห่ ลา สาวเอย
amp (IP:124.122.199.128)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 28 ต.ค. 2552 (18:05)
ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลยล่ะคร๊าบ
lovely_naluk_marie@hotmail.com (IP:118.172.30.117)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 31 ต.ค. 2552 (18:41)
ฟังเพลงพื่นบ้านไทยเป็นสิ่งที่ดีมากกกกกกกก..............................
ด.ญ. ชญานุช กล้วย ป.5 (IP:58.64.51.56)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 4 พ.ย. 2552 (21:22)

บอกเนื้อเพลงด้วยได้ปะคะ
ข้าเจ้าต้องทำรายงาน
แต่เนื้อหาดีมากกกกกกกกกกกกกเจ้าคะ


..........มมม (IP:118.172.103.32)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 5 พ.ย. 2552 (20:07)
ดีมากค่ะ กำลังหาพอดี^^
tatt (IP:58.9.161.96)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 6 พ.ย. 2552 (19:42)
ไม่ร้นเรื่อง เม้นมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
jijijiji@hotmail.com (IP:115.67.2.232)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 7 พ.ย. 2552 (10:36)
น่าจะมีตัวอย่างเพลงพื้นบ้านหลายๆภาค พร้อมเนื้อเพลงประกอบ
yosita_namza@hotmail.com (IP:118.172.128.39)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 9 พ.ย. 2552 (16:47)

น่าจะมีตัวอย่างเพลงนะคะ


jenifer2800@hotmail.com (IP:125.24.125.152)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 10 พ.ย. 2552 (21:32)
น่าจะมีตัวอย่างพวกเพลงอีสานสัก 2-3 เพลง นะคะ
pornnapa_17327@thaimail.com (IP:118.174.46.199)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 32 17 พ.ย. 2552 (07:11)

ทำไม่ได้เรื่อง


boombater@hotmail.com (IP:114.128.90.97)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 33 17 พ.ย. 2552 (17:44)
น่าจะมีเพลงยกตัวอย่างมาสัก2-3เรื่อง

ก็นะจะดีนะค่ะว่าแต่ละภาคมีเพลงอะไรบ้างค่ะ

ก็ดีนะค่ะขอบคุณมากค่ะ
opor053@hotmail.com (IP:117.47.127.227)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 22 พ.ย. 2552 (14:37)

อยากได้เนื้อหาสำคัญๆมากๆ


X - ZONE ENVALUTION (IP:112.142.224.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 24 พ.ย. 2552 (20:07)

เอ่อ...............มันน่าจะมี...............................คำนำ........................
ด้วยเวลา...............................................ทำรายงาน.........................
จะได้ไม่ต้องหา.....................................จากที่เว็บอื่น........................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                           
อิอิไม่มีไร แค่ให้ตามสนุกๆๆๆ                                                                                                ตาม...........................................................................................................................................................................................................................................                    


jin_2543@hotmail.com (IP:124.120.103.250)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 26 พ.ย. 2552 (20:09)

เนื้อหาดีกั๊บ


popzanarak (IP:124.121.225.171)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 38 27 พ.ย. 2552 (09:01)
น่ารักมากนะ สิงโต I Love you
www.singto (IP:118.172.111.84)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 30 พ.ย. 2552 (16:16)
ได้รับข้อมูลเยอะเลย ขอบคุณครับ
friend-kung
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 40 4 ธ.ค. 2552 (18:41)
เห็นมีป.5 ด้วยก็เลยพิมเข้ามา
ออมสิน (IP:118.172.88.185)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 41 9 ธ.ค. 2552 (11:57)
ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกนะค่ะตูนได้ฟามรู้มากๆ
การ์ตูน (IP:125.26.51.34)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 42 13 ธ.ค. 2552 (17:37)
เพลงปฏิพากย์เป็นเพลงโต้ตอบระหว่างชายและหญิงที่แสดงไหวพริบปฏิภาณในการว่ากลอนกันสดๆ ซึ่งถือเป็นเพลงพื้นบ้านของไทยอันสมบัติของชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตอยู่ในสังคมเกษตรกรรม เพราะวิถีชีวิตของคนไทยดั้งเดิมนั้นจะมีอาชีพกสิกรรม ดังนั้นเพลงหรือการละเล่นต่างๆ มักจะเกี่ยวข้องกับอาชีพด้วย อย่างเช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงสงฟาง ฯลฯ เล่นเพื่อให้เกิดความสนุก ความเพลิดเพลินขณะทำงาน เพื่อความสามัคคี และเพื่อความเจริญรุ่งเรื่อง เป็นสิริมงคล นอกจากจะเล่นเพลงปฏิพากย์ขณะทำงานแล้ว ก็ยังมีการร้องเพลงปฏิพากย์ในพิธีกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่งเพลงปฏิพากย์ของภาคกลางนั้นมีมากมาย จึงเลือกศึกษาบางชนิด ที่เกี่ยวข้อง ใกล้กับวิถีชีวิตของคนไทย และนิยมเล่นกัน
ในการศึกษาครั้งนี้จะทำให้ได้รู้จักเพลงปฏิพากย์มากขึ้น โดยเฉพาะลักษณะของเพลงปฏิพากย์ชนิดต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับเพลงปฏิพากย์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง
za_punn@hotmail.com (IP:124.122.195.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 43 13 ธ.ค. 2552 (20:08)
มีเพลงด้วยก๊จะดีนะ

ข้าน้อยต้องรายงานพรุ่งเน้

ข้าน้อยอยากตายยย ย(อยู่ต่อไปจะดีกว่านะ)

...

นู๋น้อยด้อยค่า เจ้าคร่ะ มุกดาหาร

มุกดาหารสถาบันอันยิ่งใหญ่

แหล่งรวมจัยการศึกษาสง่าศรี

สร้างเยาวชนหั้ยเด่นเปงคนดี(ตรงหนัย)

เกียรติทวีมีปัญญาวิชาชาญ(มาร)

...

พอก่อน(ขายร.ร.)

555+

...
m_m@hotmail.com (IP:114.128.16.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 44 17 ธ.ค. 2552 (16:15)
ขอแปลเพลงด้วยนะคะ
:)
มาศ (IP:125.26.239.50)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 45 22 ธ.ค. 2552 (12:06)
สุโกยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
obo0k (IP:118.173.40.107)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 46 23 ธ.ค. 2552 (22:05)
น่าจะมีตัวอย่างเพลงน่ะคร๊าบ
asree007@hotmail.com (IP:118.173.214.88)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 47 27 ธ.ค. 2552 (13:09)
น่าจะมีเพลงตัวอย่างบ้างเด้อ
asree007@hotmail.com (IP:118.173.237.151)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 48 28 ม.ค. 2553 (21:36)
thank i love thailand and www.vcharkarn.com every...........
pote_love33@hotmail.com (IP:125.25.24.181)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 49 31 ม.ค. 2553 (14:00)
น่าจะมีเนื้อหามากกว่านี้
เจน (IP:125.24.208.23)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 51 2 ก.พ. 2553 (18:29)
ม่ายเห็นจาmeอารายเลยอ่ะ
bvbvb (IP:124.120.140.39)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 52 6 ก.พ. 2553 (11:23)
ขอเนื้อหาให้มากกว่านี้ได้ไหมคัฟ
mars_zheza@hotmail.com (IP:114.128.123.118)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 53 6 ก.พ. 2553 (19:35)
ไม่มีคำนำเรย
ไม่รู้ (IP:125.27.132.119)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 55 10 ก.พ. 2553 (10:29)
ขอข้อมูลเยอะกว่านี้ได้มิ๊
personal_rhain@hotmail.com (IP:58.9.221.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 57 25 ก.พ. 2553 (17:22)
ผมชอบx-SHOT
= = (IP:124.121.245.34)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 58 28 ก.พ. 2553 (17:23)
ขอบคุณคะ
มิ้นท์ (IP:125.24.12.96)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 59 1 มี.ค. 2553 (12:31)
-*- มีเยอะกว่านี้ไหมครับ ผมทำโครงงาน ไม่ค่อยมีเลย
ตง (IP:112.142.56.163)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 60 3 มี.ค. 2553 (14:06)
น่าจะมีความหมายเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นเพื่อคนที่เข้ามาดูจะได้เก็บความรู้ที่สำคัญและช่วยอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านด้วย
พลอยค่ะ (IP:58.10.27.41)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 61 11 มี.ค. 2553 (08:50)
อยากให้มีเนื้อเพลงมาให้ด้วยนะค่ะ
คาสโนวี่/2 (IP:118.175.240.53)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 62 21 พ.ค. 2553 (16:14)
ขอบคุณมากต่ะ
octo (IP:114.128.101.115)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 64 16 มิ.ย. 2553 (18:09)
ขอบคุณครับ..

ผมทำงานเสร็จเร็วขึ้นก็เพราะ......

ขอบคุณครับ
rakyim-@hotmail.com (IP:125.27.110.199)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 65 16 มิ.ย. 2553 (18:26)
ขอบคุณครับ..

ผมทำงานเสร็จเร็วขึ้นก็เพราะ......

ขอบคุณครับ
rakyim-@hotmail.com (IP:125.27.110.199)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 66 25 มิ.ย. 2553 (21:19)
เพลงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีมีอะไรบ้างอยากรู้จัง
กิ๊ก (IP:112.142.87.46)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 67 31 ก.ค. 2553 (20:43)
ไม่เห็นมีเนื้อเพลงเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Obamars_15@hotmail.com (IP:1.46.176.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 68 1 ส.ค. 2553 (13:16)
จะหาเนื้อเพลงของภาคอีสานอะ
natnoy005@hotmail.com (IP:61.19.66.114)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 69 3 ส.ค. 2553 (17:00)
super goodidea นะจ๊ะ
markinw (IP:118.173.1.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 70 3 ส.ค. 2553 (17:03)
LOVE GREZ นะจ๊ะ
kick (IP:118.173.1.190)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 72 15 ส.ค. 2553 (11:26)
เม้ลลลลล ลลล ล ลรักเว่อ อ อ อ ออ อ อ
DJ_mayz@hotmail.com (IP:182.52.157.216)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 73 25 ส.ค. 2553 (18:10)
ไม่มีเนื้อเพลงบ้างเลยรึท่าน
เอามาเยอะๆดิท่าน อะโด่ !
ratanawan25837@hotmail.com (IP:119.31.126.66)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 74 29 ส.ค. 2553 (10:35)
ขอบคุน
คะ
กำลังทำงานส่ง
อาจาน
ยุ
คะ
mook__mook@hotmail.com (IP:124.121.76.130)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 76 7 ก.ย. 2553 (18:17)
รักเว่อ อ อ อ ออ อ อ
ขอบคุน
คะ
กำลังทำงานส่ง
อาจาน
ยุ
คะ
เพลงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรีมีอะไรบ้างอยากรู้จัง
ขอบคุณครับ..

ฉันทำงานเสร็จเร็วขึ้นก็เพราะ......

ขอบคุณครับ
nom (IP:183.89.33.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 77 14 ก.ย. 2553 (18:33)
น่าจะมีเนื้อเพลงให้ด้วยนะคะ ถ้ามีจะแจ๋วเลยค่ะ
opor_sung_jub@hotmail.com (IP:125.27.179.2)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 79 19 ก.ย. 2553 (17:48)
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะ........................... ขอก๊อปไปทำทำรายงานวิชา ไทย กับ สังคม หน่อยนะค่ะ แต่น่าจะมีตัวอย่างเพลง สัก 1 เพลง แล้วบอกด้วยว่าใครร้อง ขอบพระคุณค่ะ
kitty.ploy2539@hotmail.com (IP:183.89.57.153)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 80 1 ต.ค. 2553 (14:21)
ก็ดี
แต่
น่าจะมีตัวอย่างเพลงประจำภาค
ploy (IP:125.26.248.180)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 81 24 ต.ค. 2553 (13:18)
มีเนื้อหาได้ดีเลยทีเดียวค่ะ คราวหลังจะเข้าเว็บนี้อีกนะค่ะ
ข้าวฟ่าง (IP:1.46.137.165)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 83 3 พ.ย. 2553 (19:55)
น่าจะมีเนื้อเพลงให้ด้วยนะคะ
yingthung123@hotmail.co.th (IP:58.9.146.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 84 15 พ.ย. 2553 (20:08)
เพิ่มเติมเรื่องการใช้ในโอกาสอะไร บ้างนะ
xkkk_lovely@hotmail.com (IP:125.26.64.142)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 85 15 พ.ย. 2553 (20:53)
ขอบคุณนะคะ^u^
............ (IP:118.174.111.254)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 86 23 พ.ย. 2553 (17:56)
เนื้อหาก้อดี มีสาระด้วย อยากให้มีข้อมูลแบบนี้เยอะๆจัง
บิว (IP:182.52.11.243)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 87 30 พ.ย. 2553 (21:39)
ขอบคุณค่ะ
Gu-Newz@msn.com (IP:58.9.122.141)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 88 1 ธ.ค. 2553 (11:05)
ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกค่ะ
พริม (IP:222.123.76.134)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 89 1 ธ.ค. 2553 (11:09)
ขอบคุณมากน๊คํบ
หล่อ (IP:222.123.76.134)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 90 1 ธ.ค. 2553 (11:14)
ไม่รู้เรื่องเล๊ย
........................................ (IP:222.123.76.134)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 91 8 ธ.ค. 2553 (10:18)
ดี
nongtwo_01@hotmail.com (IP:118.173.40.83)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 92 12 ธ.ค. 2553 (15:44)
ขอบคุณ
ที่
ให้
ข้อมูล
ทำ
รายงาน
grace_doraemon696@hotmail (IP:125.26.71.29)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 93 15 ธ.ค. 2553 (14:38)
เนื้อหาดีมากๆแต่ขอเพลงอีสานเยอะหน่อยนะค่ะ
ขอบคุณที่มาดูขอความค่ะ
ZIXGA-LOVE-POO@HOTMAIL.COM (IP:182.93.203.27)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 94 16 ธ.ค. 2553 (20:41)
เนื้อหาก้อดีนะคร้า ( เยี่ยมเลยทีเดียว )
mind ^ ๐^ (IP:118.174.210.149)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 96 21 ธ.ค. 2553 (19:32)
ดกเเกดาเส่ดหกาไดกาด่แกทอ้ดือเหกดเกหาเฟหิแห่กดหด้เดกหืทิแหกแห
xfogxkovk@ghklgfhfg.com (IP:223.205.215.37)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 98 31 ม.ค. 2554 (21:55)
ขอบคุณค่า
555 (IP:125.27.184.129)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 99 20 ก.พ. 2554 (10:18)
ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
chadaphorn2010@hotmail.com (IP:180.183.237.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 100 26 ก.พ. 2554 (17:25)
ขอเนื้อเพลงหน่อยได้มั๊ยคะ
น้องขอให้หาให้
ถ้าไม่ด้านมานจาโกรธ
ฮือๆๆๆๆๆๆ
ชาติใหนจาหานมะรุ
ช่วยหน่อยน๊คร๊

.........................
น้องนังนัง (IP:49.229.62.148)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 2 มี.ค. 2554 (20:56)
งงง....................................................................................
tharnark@hotmail.com (IP:125.24.41.137)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 102 4 ส.ค. 2554 (13:09)
น่าจะมีเนื้อเพลงบ้าง
SARINYA_44@HOTMAIL.COM (IP:182.93.202.227)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 13 ก.ย. 2554 (20:41)
ขอบคุณมากนะค่ะ เดี๋ยวนี้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในเว็บไซต์หายากมากเลย
ดีเด้อ (IP:49.230.172.179)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 105 16 ธ.ค. 2554 (17:48)
น่ารักอ่ะ
ท็อปฟี้ ผู้ก่อการดี (IP:49.229.221.243)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 106 18 ธ.ค. 2554 (09:34)
ว้าวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
นาเดีย (IP:58.11.204.75)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม