วิชาการดอทคอม ptt logo

คนงาน10คน ขุดบ่อได้6บ่อ ภายใน20วัน ถ้ามีคนงาน15คนขุดบ่อ5บ่อ จะเสร็จภายในกี่วันครับ

โพสต์เมื่อ: 21:16 วันที่ 15 มิ.ย. 2551         ชมแล้ว: 19,752 ตอบแล้ว: 17
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
<FONT size=5>
<P>คนงาน10คน ขุดบ่อได้6บ่อ ภายใน20วัน ถ้ามีคนงาน15คนขุดบ่อ5บ่อ จะเสร็จภายในกี่วันครับ</P></FONT>


pop(58.9.108.220)

จำนวน 11 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 16 มิ.ย. 2551 (15:12)
ไม่มีท่านไหนคิดออกเลยหรอคับ T.T
pop (IP:58.9.116.105)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 16 มิ.ย. 2551 (16:40)
(5)(20)(10)/(6)(15) = 100/9
นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27127 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 16 มิ.ย. 2551 (19:00)
<P>ท่านอาจารย์ นิรันดร์ ครับ รบกวนช่วยอธิบายด้วยครับ คิดยังไงอะครับ</P>

<P>ขอบคุณครับ</P>
pop (IP:58.9.182.56)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 21 มิ.ย. 2551 (20:27)

ไม่น่าเชื่อ ก็ต้องเชื่อคิดอย่างนี้นะครับคน 10�คน�ขุดบ่อได้�6�บ่อ�ในเวลา��� 20����������� วัน� (ว่าตามโจทย์)คน�� 1�คน ขุดบ่อได้ 6�บ่อ�ในเวลา� 20x10���วัน�(คนเดียวก็ต้องใช้เวลาเป็น10เท่า)คน�15 คน�ขุดบ่อได้�6�บ่อ ในเวลา�(20x10)/15�� วัน(คน15คนก็ต้องใช้เวลาน้อยเป็น 1/15 เท่าของคนคนเดียว)คน�15�คน�ขุดบ่อได้�1�บ่อ ในเวลา�(20x10)/(15x6) วัน (ขุดบ่อเดียวก็ใช้เวลาน้อยกว่าขุด6บ่อ)คน�15�คน�ขุดบ่อได้�5 บ่อ�ในเวลา�(20x10x5)/(15x6) วัน (ขุด5บ่อก็ใช้เวลามากขึ้นเป็น 5 เท่าของบ่อเดียว�� หวังว่าคงจะชัดเจนนะครับ� วิธีนี้สมัยก่อนเขาเรียกว่า บัญญัติไตรยางค์��� บรรทัดแรก ลอกโจทย์ลงไป เอาสิ่งที่โจทย์จะถามไว้ขวามือ��� บรรทัดที่สอง� เทียบของด้านซ้ายมือเป็นหนึ่งส่วน� ถ้าซ้ายมือน้อยลงทำให้ของทางขวามื่อน้อยด้วยก็เอาไปหาร� ถ้าทำให้มากขึ้นก็เอาไปคูณ��� บรรทัดที่สาม�� เอาสิ่งที่โจทย์จะถามใส่ลงไปโดยเทียบก็หนึ่งส่วนในบรรทัดที่สอง ถ้ามากขึ้นก็เอาไปคูณ� ถ้าน้อยลงก็เอาไปหาร��� โจทย์ข้อนี้เขาเรียกว่าบัญญัติไตรยางค์สองชั้นแบบกลับ เป็นโจทย์ประเภทแรงงาน�� ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่สอนกันแล้วหรืออย่างไร อยากให้สอนใหม่ถ้าเลิกสอน เพราะไม่อยากเห็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาบ่นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วยังแก้โจทย์บัญญัติไตรยางค์ไม่เป็นกัน


ใต้น้ำ
ร่วมแบ่งปัน205 ครั้ง - ดาว 116 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 22 มิ.ย. 2551 (11:12)

โจทย์ประเภทนี้ สมัยนี้ถูกจัดอยู่ในหัวข้อเนื้อหา อัตราส่วนและร้อยละ ค่ะสำหรับบัญญัติไตรยางค์นั้นเป็นวิธีคิด�ก่อนที่จะออกมาเป็นอัตราส่วนครูรุ่นใหม่ที่โชคดีได้รับการสอนบัญญัติไตรยางค์มาก่อนก็ยังคงสอนให้เด็กเทียบบัญญัติไตรยางค์ก่อนที่จะออกมาเป็นอัตราส่วน ดังนั้น เด็กสมัยนี้จำนวนหนึ่งก็ยังเทียบบัญญัติไตรยางค์เป็นแต่ครูบางคนที่ไม่เคยได้รับการสอนบัญญัติไตรยางค์มาก่อน อาจจะสอนให้เด็กเขียนออกมาเป็นอัตราส่วนเลย ซึ่งเด็กบางคนก็เข้าใจ บางคนก็ไม่เข้าใจค่ะหลักสูตรของไทยก็คือลอกแบบของฝรั่งบางประเทศมาหลักสูตรปัจจุบันของฝรั่งบางประเทศไม่ได้เอ่ยถึง The rule of three�หลักสูตรไทยก็เอาตามด้วย� ทั้ง ๆ ที่ The rule of three เป็นหัวใจของวิชาเลขคณิตและเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเลยทีเดียว


ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4150 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 22 มิ.ย. 2551 (11:26)

สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ มียุคหนึ่งที่เด็กทำเลขโดยไม่เขียนคำบรรยายประกอบเลยเขียนแต่ประโยคสัญลักษณ์และมุ่งที่คำตอบสุดท้ายเท่านั้นเพื่อจะได้ทำข้อสอบเลือกตอบจำนวน 50 ข้อ 100 ข้อได้ทันเวลา ครูก็จึงฝึกเด็กให้ทำเร็ว ๆ ไม่ต้องเขียนคำบรรยาย ครูก็ตรวจง่ายด้วยแต่บัญญัติไตรยางค์เป็นการแสดงวิธีทำ ก็เลยไม่ได้รับความนิยมจากนักทำข้อสอบ!�


ครูไผ่
ร่วมแบ่งปัน4150 ครั้ง - ดาว 285 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 26 พ.ย. 2552 (16:44)

ผมคิดง่ายๆในแบบฉบับของผมนะ เห็นไม่มีใครตอบเลยช่วยตอบให้อะครับ


ไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยก็ขออภัยมา ณ ที่นี้นะครับ


- ตอบ ความเห็นที่ 10


10 คน สร้างบ้านใช้เวลา 20 วัน


ผลลัพธ์ของงานที่ได้คือ 10 คน * 20 วัน = 200 หน่วย(คน*วัน)


ถ้าวันที่ 11 มีคนมาเพิ่ม 3 คน


งานที่ทำไปแล้วคือ 10 คน * 10 วัน = 100 หน่วย


เหลืองานยังที่ไม่ได้ทำ คือ 100 หน่วย ซึ่งมีคนงาน 13 คน


เพราะฉะนั้น เวลาที่ต้องใช้สำหรับงาน 100 หน่วย ที่เหลือคือ 100 หน่วย / 13 คน


หรือ เท่ากับ 7.69 วัน รวมกับเวลาที่ใช้ไปแล้ว 10 วัน แรก จะได้เท่ากับ


17.69 วันครับ


mynamepong (IP:202.8.78.246)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 26 พ.ย. 2552 (16:50)

- ตอบ ความเห็นที่ 11


คนงาน 7 คน ขุดบ่อ 15 บ่อ ใช้เวลา 2 วัน


งานที่คนงานทำไปคือ 7 คน * 2 วัน = 14 หน่วย (คน*วัน)


ถ้าคำถามบอกว่า ใช้คนงาน 4 คน ใช้เวลา 7 วัน


งานที่คนงานทำจะได้ 4 คน * 7 วัน = 28 หน่วย


แล้วก็เอาค่าทั้ง 2 มาเทียบบัญญัติไตรยางค์ จะได้ว่า


14 หน่วย ได้ 15 บ่อ


28 หน่วย ก็จะได้ 15 * 28 / 14


ซึ่ง = 30 บ่อ ครับผม


mynamepong (IP:202.8.78.246)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 29 ก.ค. 2553 (16:01)
210957

บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ


kunnoeika
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 18 เม.ย. 2556 (22:31)
ตอบ 11.1111 วัน ครับ ชัวร์..
555 (IP:101.109.203.57)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 19 เม.ย. 2556 (17:07)

คนงาน 10 คน ขุดบ่อได้ 6 บ่อ ภายใน 20 วัน ถ้ามีคนงาน 15 คนขุดบ่อ 5 บ่อ จะเสร็จภายในกี่วันครับ

ผมเรียงใหม่ดังนี้


          คนงาน 10 คน  ภายใน 20 วัน ขุดบ่อได้ 6 บ่อ 
ดังนั้น คนงาน   1 คน                        ขุดบ่อได้   6/(10)/(20)   = 3/100 บ่อต่อวัน
    ถ้ามีคนงาน 15 คน                        
ขุดบ่อได้  15 x 3/(100) = 45/100 บ่อต่อวัน
ฉะนั้น 5 บ่อ ใช้เวลาในการขุด 5/(45/100) = 500/45 = 100/9 วัน


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27127 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม