คนงาน10คน ขุดบ่อได้6บ่อ ภายใน20วัน ถ้ามีคนงาน15คนขุดบ่อ5บ่อ จะเสร็จภายในกี่วันครับ

<FONT size=5>

<P>คนงาน10คน ขุดบ่อได้6บ่อ ภายใน20วัน ถ้ามีคนงาน15คนขุดบ่อ5บ่อ จะเสร็จภายในกี่วันครับ</P></FONT>


ความคิดเห็นที่ 1 

pop (Guest)
16 มิ.ย. 2551 15:12
 1. ไม่มีท่านไหนคิดออกเลยหรอคับ T.Tความคิดเห็นที่ 2

นิรันดร์ vcharkarn vteam
16 มิ.ย. 2551 16:40
 1. (5)(20)(10)/(6)(15) = 100/9ความคิดเห็นที่ 3

pop (Guest)
16 มิ.ย. 2551 19:00
 1. <P>ท่านอาจารย์ นิรันดร์ ครับ รบกวนช่วยอธิบายด้วยครับ คิดยังไงอะครับ</P>

  <P>ขอบคุณครับ</P>ความคิดเห็นที่ 6

ใต้น้ำ
21 มิ.ย. 2551 20:27
 1. ไม่น่าเชื่อ ก็ต้องเชื่อ  คิดอย่างนี้นะครับ  คน 10�คน�ขุดบ่อได้�6�บ่อ�ในเวลา��� 20����������� วัน� (ว่าตามโจทย์)  คน�� 1�คน ขุดบ่อได้ 6�บ่อ�ในเวลา� 20x10���วัน�(คนเดียวก็ต้องใช้เวลาเป็น10เท่า)  คน�15 คน�ขุดบ่อได้�6�บ่อ ในเวลา�(20x10)/15�� วัน(คน15คนก็ต้องใช้เวลาน้อยเป็น 1/15 เท่าของคนคนเดียว)  คน�15�คน�ขุดบ่อได้�1�บ่อ ในเวลา�(20x10)/(15x6) วัน (ขุดบ่อเดียวก็ใช้เวลาน้อยกว่าขุด6บ่อ)  คน�15�คน�ขุดบ่อได้�5 บ่อ�ในเวลา�(20x10x5)/(15x6) วัน (ขุด5บ่อก็ใช้เวลามากขึ้นเป็น 5 เท่าของบ่อเดียว  �� หวังว่าคงจะชัดเจนนะครับ� วิธีนี้สมัยก่อนเขาเรียกว่า บัญญัติไตรยางค์  ��� บรรทัดแรก ลอกโจทย์ลงไป เอาสิ่งที่โจทย์จะถามไว้ขวามือ  ��� บรรทัดที่สอง� เทียบของด้านซ้ายมือเป็นหนึ่งส่วน� ถ้าซ้ายมือน้อยลงทำให้ของทางขวามื่อน้อยด้วยก็เอาไปหาร� ถ้าทำให้มากขึ้นก็เอาไปคูณ  ��� บรรทัดที่สาม�� เอาสิ่งที่โจทย์จะถามใส่ลงไปโดยเทียบก็หนึ่งส่วนในบรรทัดที่สอง ถ้ามากขึ้นก็เอาไปคูณ� ถ้าน้อยลงก็เอาไปหาร��� โจทย์ข้อนี้เขาเรียกว่าบัญญัติไตรยางค์สองชั้นแบบกลับ เป็นโจทย์ประเภทแรงงาน�� ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่สอนกันแล้วหรืออย่างไร อยากให้สอนใหม่ถ้าเลิกสอน เพราะไม่อยากเห็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาบ่นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วยังแก้โจทย์บัญญัติไตรยางค์ไม่เป็นกัน
ความคิดเห็นที่ 7

ครูไผ่ vcharkarn vteam
22 มิ.ย. 2551 11:12
 1. โจทย์ประเภทนี้ สมัยนี้ถูกจัดอยู่ในหัวข้อเนื้อหา อัตราส่วนและร้อยละ ค่ะ  สำหรับบัญญัติไตรยางค์นั้นเป็นวิธีคิด�ก่อนที่จะออกมาเป็นอัตราส่วน  ครูรุ่นใหม่ที่โชคดีได้รับการสอนบัญญัติไตรยางค์มาก่อนก็ยังคงสอนให้เด็กเทียบบัญญัติไตรยางค์ก่อนที่จะออกมาเป็นอัตราส่วน ดังนั้น เด็กสมัยนี้จำนวนหนึ่งก็ยังเทียบบัญญัติไตรยางค์เป็น  แต่ครูบางคนที่ไม่เคยได้รับการสอนบัญญัติไตรยางค์มาก่อน อาจจะสอนให้เด็กเขียนออกมาเป็นอัตราส่วนเลย ซึ่งเด็กบางคนก็เข้าใจ บางคนก็ไม่เข้าใจค่ะ  หลักสูตรของไทยก็คือลอกแบบของฝรั่งบางประเทศมา  หลักสูตรปัจจุบันของฝรั่งบางประเทศไม่ได้เอ่ยถึง The rule of three�หลักสูตรไทยก็เอาตามด้วย� ทั้ง ๆ ที่ The rule of three เป็นหัวใจของวิชาเลขคณิตและเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเลยทีเดียว
ความคิดเห็นที่ 8

ครูไผ่ vcharkarn vteam
22 มิ.ย. 2551 11:26
 1. สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ มียุคหนึ่งที่เด็กทำเลขโดยไม่เขียนคำบรรยายประกอบเลย  เขียนแต่ประโยคสัญลักษณ์และมุ่งที่คำตอบสุดท้ายเท่านั้นเพื่อจะได้ทำข้อสอบเลือกตอบจำนวน 50 ข้อ 100 ข้อได้ทันเวลา ครูก็จึงฝึกเด็กให้ทำเร็ว ๆ ไม่ต้องเขียนคำบรรยาย ครูก็ตรวจง่ายด้วย  แต่บัญญัติไตรยางค์เป็นการแสดงวิธีทำ ก็เลยไม่ได้รับความนิยมจากนักทำข้อสอบ!�
ความคิดเห็นที่ 15

kunnoeika
29 ก.ค. 2553 16:01
 1. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ
ความคิดเห็นที่ 16

555 (Guest)
18 เม.ย. 2556 22:31
 1. ตอบ 11.1111 วัน ครับ ชัวร์..ความคิดเห็นที่ 17

นิรันดร์ vcharkarn vteam
19 เม.ย. 2556 17:07
 1. คนงาน 10 คน ขุดบ่อได้ 6 บ่อ ภายใน 20 วัน ถ้ามีคนงาน 15 คนขุดบ่อ 5 บ่อ จะเสร็จภายในกี่วันครับ

  ผมเรียงใหม่ดังนี้


            คนงาน 10 คน  ภายใน 20 วัน ขุดบ่อได้ 6 บ่อ 
  ดังนั้น คนงาน   1 คน                        ขุดบ่อได้   6/(10)/(20)   = 3/100 บ่อต่อวัน
      ถ้ามีคนงาน 15 คน                        
  ขุดบ่อได้  15 x 3/(100) = 45/100 บ่อต่อวัน
  ฉะนั้น 5 บ่อ ใช้เวลาในการขุด 5/(45/100) = 500/45 = 100/9 วัน


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น