เตรียมตัวเข้าคณะมัณฑนศิลป์...ศิลปากรอย่างไรดี

การเตรียมตัวสอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร นอกจากวิชาการที่น้องๆจะต้องอ่านแล้ว น้องๆยังจะต้องเตรียมตัวสอบพื้นฐานความถนัดทางด้านศิลปะด้วย ได้แก่1.วาดเส้น คือ การวาดภาพเหมือนสิ่งต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น
-
สิ่งของ : ที่มีลักษณะพื้นผิวที่ยากง่าย แตกต่างกัน อาจจะเป็นกระดาษที่มีลักษณะเนื้อด้าน ทึบแสง, ช้อน ที่มีลักษณะมันวาว, ถุงพลาสติก ที่โปร่งใส เป็นต้น
-
มือ : จะต้องวาดมือตัวเอง โดยวาดในหลายท่า หลายแบบ หลายมุมค่ะ เช่น แบมือ งอมือ ห่อมือ เป็นต้น
-
ใบหน้า : ก็ต้องหัดวาดหน้าหลายๆมุม หลายๆองศาอีกเช่นกันค่ะ เข่น หน้าตรง หน้า45องศา หน้าข้าง เป็นต้น
โดยการสอบระยะหลังเน้นการสอบวาดมือถือสิ่งของค่ะ2.วิชาสาขา คือ วิชาสาขาของคณะที่ต้องเลือกสอบคู่กับวิชาวาดเส้น(วิชาบังคับสอบของคณะมัณฑนศิลป์) ได้แก่- ออกแบบภายใน- ออกแบบนิเทศศิลป์- ออกแบบผลิตภัณฑ์- ออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี- ออกแบบประยุกต์ศิลป์- ออกแบบเครื่องเคลือบ(เซรามิกซ์)- ออกแบบเครื่องแต่งกายน้องๆคนไหนยังเตรียมตัวไม่พร้อมในการเอ็นท์ทรานซ์ โทรมาปรึกษาพี่กุ้งได้นะคะ ^^02-251-1000, 081-330-4667ความคิดเห็นที่ 1

la-bopeep@hotmail.com (Guest)
6 ก.ค. 2551 08:44
 1. อยากรู้ว่าที่สอบวิชาการ5วิชา  ไทย เลข อังกฤษ สังคม และก็วิทย์  สอบยากมั้ยคะ  เห็นมีคนบลอกว่าสอบยากระดับa-net  แล้วใช้เนื่อหาสอบเดียวกันกับa-net รึเปล่าคะ  แล้วถ้าไม่ใช่อยากรู้ว่าในแต่ละวิชามีสอบอะไรบ้าง  แต่ถ้าบอกว่าสอบของม.4/5/6  ก็คงไม่ได้สอบทุกๆๆเรื่องใช่มั้ยคะ  แล้วที่จะสอบตรงมีใช้ค่าgpaหรืออะไรรึเปล่าคะ  ช่วยตอบด้วยนะคะะะะะะะะะะะ   
ความคิดเห็นที่ 2

arthouse
8 ก.ค. 2551 15:21


 1. พี่ว่าขึ้นชื่อว่าข้อสอบก็ยากทุกวิชาแหละจ้า แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายศิลป์คะแนนวิชาการมักจะตัดกันที่อังกฤษค่ะ ถ้าน้องถนัดวิชาไหนก็พยายามทำคะแนนวิชานั้นให้ดีไปเลย ส่วนวิชาที่ไม่ถนัดเลยก็ไม่ต้องเสียเวลากับมันมากค่ะ แต่ยังไงก็พยายามอย่าให้ตกนะคะ

  ส่วนที่จะออกสอบทุกเรื่องไหม มันก็ไม่แน่นอนนะคะ บางเรื่องออกมากบางเรื่องก็ออกน้อย แต่เราก็ควรอ่านทุกเรื่อง แล้วเน้นย้ำเรื่องที่น่าจะออกให้มากๆน่ะค่ะ ส่วนเหตุการณ์ข่าวคราวปัจจุบันก็อย่าลืมนะคะ

  สอบโควต้าต้องดูgpaประมาณ3กว่าค่ะ ส่วนสอบตรงก็น่าจะประมาณ2.5-2.75 แล้วแต่มหาวิทยาลัยแต่ละที่แต่ละคณะกำหนดน่ะค่ะ...โชคดีนะคะ     ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2553 ประกอบด้วย
            1. GPAX        20%
            2. O-NET      30%
            3. GAT          10-50%
            4. PAT           0-40%
            และได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ GAT และ PAT พร้อมค่าน้ำหนักในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

      

           กลุ่มสาขาวิชา

     GAT

     PAT

     P1

  P2

  P3

  P4

  P5

  P6

  P7

        1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
       1.1 เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์
            สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
            วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษาและสุขศึกษา
       1.2 ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

   
  /20


  /30

   

     /30


  /20

   

   

   

   

   

        2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
      วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

     /10

     /10

     /30

   

   

   

   

   

     3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

     /15

   

     /15

     /20

   

   

   

   

     4. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์

     /10

   

   

   

     /40

   

   

   

        5. กลุ่มเกษตรศาสตร์
      เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
      วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

     /20

     /10

     /20

   

   

   

   

   

        6. กลุ่มบริหารพาณิชยศาสตร์การบัญชี
      6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
      6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
            6.2.1 แบบที่ 1
            6.2.2 แบบที่ 2

     /30

  /50
  /40

     /20

   

   

   

   

   

     /10

     7. กลุ่มครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

     /20

   

   

   

   

     /30

   

   

        8. กลุ่มศิลปกรรมดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์
      - วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์

     /10

   

   

   

   

   

     /40

   

        9. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
      มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
  รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร์
                    2.1 รูปแบบที่ 1
                    2.2 รูปแบบที่ 2

     /40

  /50
  /40

     /10

   

   

   

   

   

     /10     รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ      http://www.niets.or.th/gat_pat.html     http://www.niets.or.th/pdf/aboutadmission2553.pdf
ความคิดเห็นที่ 3

...... (Guest)
8 ก.ค. 2551 17:15
 1. อยากรู้ว่าที่สอบวิชาการ5วิชา     ไทย เลข อังกฤษ สังคม และก็วิทย์     สอบยากมั้ยคะ     เห็นมีคนบลอกว่าสอบยากระดับa-net     แล้วใช้เนื่อหาสอบเดียวกันกับa-net รึเปล่าคะ     แล้วถ้าไม่ใช่อยากรู้ว่าในแต่ละวิชามีสอบอะไรบ้าง     แต่ถ้าบอกว่าสอบของม.4/5/6     ก็คงไม่ได้สอบทุกๆๆเรื่องใช่มั้ยคะ     แล้วที่จะสอบตรงมีใช้ค่าgpaหรืออะไรรึเปล่าคะ     ช่วยตอบด้วยนะคะะะะะะะะะะะ        อันนี้หมายถึงเฉพาะของศิลปากร มันฑณศิลป์อ่ะค่ัะ  คือว่าไปศึกษาแลกเปลี่ยนมาปีที่แล้ว  เลยไม่มีผลการเรียนของม.5  ไม่รู้ว่าทางคณะต้องใช้รึเปล่าคะ
ความคิดเห็นที่ 4

arthouse
8 ก.ค. 2551 19:48
 1. น้องลองโทรสอบถามดูดีกว่าค่ะ เพราะมันเป็นกรณีพิเศษ จะได้ถามรายละเอียดที่อยากรู้ได้โดยตรงเลยนะคะ สู้ๆค่ะ{#emotions_dlg.d4}

  ติดต่อกองบริการการศึกษา วังท่าพระ โทร. 0-2623-6115, 0-2221-3903
  >> ติดต่อกองบริการการศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร. 0-3425-5750-1
ความคิดเห็นที่ 5

CRAZYCHARMM. (Guest)
17 ก.ค. 2551 13:11
 1. อยากอยู่อ่า แต่เรียนสายวิทย์คณิตอ่ะ จะสู้คนอื่นได้มั้ยเนี่ย
ความคิดเห็นที่ 6

....... (Guest)
25 ก.ค. 2551 23:19
 1. แล้วมีเกณฑ์คแนนยังไงอ่ะคะ  ออกแบบนิเทศน์เอา50จากเท่าไหร  drawing เอา500kdgmjkwsij  และก็วิชาการเอา30จากเท่าไหร่คะ  ทั้งหมดจาก100รึเปล่า


ความคิดเห็นที่ 7

9op
26 ก.ค. 2551 02:27
 1. จะเรียนศิลปะ ตอนนี้ต้องรีบเตรียมตัวอย่างเต็มที่แล้ว และควรหาที่ติวได้แล้ว
  ได้ข่าวว่าที่ Grade 4 สยามสแควร์ เขาจะรับสมัคร 26 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป
  และได้ข่าวว่า ต้นเดือน สิงหา จะมีคอร์สเร่งด่วน ช่วงเย็นวันธรรมดา
  และเย็นวันเสาร์และอาทิตย์ด้วย  ลองไปติดต่อดูสินะ เอ้อ มีเบอร์โทร.ของ
  สถาบัน โทร.02 250 1019 ลองโทร.ดู
ความคิดเห็นที่ 8

arthouse
26 ก.ค. 2551 14:47
 1. ไม่รู้ว่าน้องที่เรียนวิทย์คณิตจะเข้าสาขาอะไรคะ เพราะถ้าเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบเครื่องประดับ ต้องสอบเลขง่ายด้วย น้องก็น่าจะได้เปรียบเด็กสายศิลป์ภาษานะคะ แล้วก็ไปอ่านอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคม ฯลฯ เพิ่มเอาน๊า

  ส่วนคะแนนวาดภาพทั้งวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะของสาขาเอา 50 จาก 100 คะแนนค่ะ คือถ้าตกวิชาใดวิชาหนึ่งก็ไม่ได้จ้ะ แต่ควรทำคะแนนให้สูง 60 ขึ้นไปนะจ๊ะ

  และถ้าใครยังเตรียมตัวไม่พร้อม หรืออยากทดสอบฝีมือก็เชิญที่ artHOUSE ได้นะจ๊ะ พี่กุ้งและพี่ๆที่นี่ทุกคนยินดีให้คำปรึกษา และสอนเทคนิคต่างๆอย่างเต็มที่เลยค่ะ

  ....และไม่ว่าน้องจะสนใจสอบเข้าทางด้านศิลปกรรมศาสตร์, มัณฑนศิลป์, จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ หรือชอบการเพนท์สีน้ำ-สีน้ำมัน, วาดภาพเหมือน(drawing/figure), graffiti, งานออกแบบด้านGraphic Design, Multimedia Arts หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เราก็มาเป็นเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันได้จ้ะ  artHOUSEเป็นสถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ เปิดสอนมานานกว่า 10 ปีแล้วค่ะ มีสอนศิลปะทุกแขนง เรียกว่าครบวงจรกันเลยทีเดียว ที่สำคัญตอนนี้เรายังเปิดสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นิยมกันในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีกด้วยน๊า
     ที่นี่เน้นความอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนพี่สอนน้อง แต่สอนกันจริงจังนะคะ เพราะอยากให้ทุกคนที่มาเรียนได้ความรู้กลับไปมากๆ เปิดสอนเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ 5-15 คน ทำให้ครูกับนักเรียนมีความสนิทสนมใกล้ชิดกัน
     คณาจารย์ที่นี่ก็ล้วนแต่จบมาทางด้านนี้โดยตรง ทั้งจากจุฬาฯ, ศิลปากร, มศว.ประสานมิตร ฯลฯ ส่วนทางด้านคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยเอกชนดังๆ หรือเป็นนักออกแบบที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการนี้อยู่แล้วทั้งนั้น
     ถ้าคุณมีใจรักศิลปะ และอยากหาความรู้เพิ่มเติมจากสถาบันที่มั่นใจได้ล่ะก็ อย่าลืมนึกถึง artHOUSE และ artHOUSE groups นะคะ พี่ๆทุกคนยินดีต้อนรับจ้ะ
     สามารถทำความรู้จักสถาบันและพี่ๆได้ก่อนทาง hi5 : arthousesiam.hi5.com
     สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจจะเอ็นทรานซ์ด้านนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมกับพี่กุ้งได้ที่ สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ artHOUSE (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าพญาไทเพียง 100 กว่าเมตร เป็นอาคารพาณิชย์ 5 ชั้นริมถนนใหญ่ ผู้มาติดต่อสามารถจอดรถได้ที่ปทุมวันรีสอร์ท ฟรี 2 ช.ม.แรกค่ะ)

  ***ข่าวดี!  ปลายเดือนก.ย.2551นี้ ทางสถาบันจะจัดติว 6 วันก่อนEnt'ในราคาพิเศษอีกด้วย ติดตามข่าวได้ทางwebนี้ หรือติดต่อมาทางรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะ***

  tel.02-251-1000, 081-330-4667 เวลาติดต่อ อังคาร-เสาร์ 12.30-20.00 น. อาทิตย์ 12.30-17.00 น. (หยุดวันจันทร์)

  hi5 : arthousesiam.hi5.com
  www.artHOUSEgroups.com
  e-mail :
  kung_ah@hotmail.com

  ขอบคุณค่ะ ^ O ^
     103505      
   
ความคิดเห็นที่ 9

hoarr_harajuku@hotmail.com (Guest)
29 ก.ค. 2551 18:51
 1. พี่ ตอนนี้หนูอยู่ม.5

  แต่จบแร้วอยากเข้า ศิลปกรมากมายอ่ะ

  พี่ช่วยบอกทีได้ม่ะค๊ะ

  พี่เล่นเมล

  เเอดเมลมาหาหนูทีนะค๊ะ

  hoary_harajuku@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 10

arthouse
30 ก.ค. 2551 14:06
 1. ไม่รู้ว่าน้องอยากเรียนคณะอะไรคะ อยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาเลยก็ได้น๊า เผื่อคนอื่นอยากรู้ด้วย พอดีพี่กุ้งไม่ค่อยได้ออนเอ็มน่ะค่ะ เมล์ก็ให้ไว้แล้วจ้า อีกอย่างถ้าคุยกันยาวโทรมาจะเข้าใจดีกว่าค่ะ ติดต่อพี่ได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะคะ..ยินดีค่ะ

  เดี๋ยวพี่ให้web siteของศิลปากรไว้ด้วยละกันนะคะ เผื่อมีใครอยากเข้าไปดู
  www.su.ac.th (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
  www.decorate.su.ac.th (คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร)  103505ความคิดเห็นที่ 11

jennifer_mexkeen@hotmail.com (Guest)
9 ส.ค. 2551 21:51
 1. อยากทราบว่ามัณฑนศิลป์(ออกแบบเครื่องแต่งกาย)จาสอบประมานไหนค่ะ

  แล้วสอบ5วิชาหลักนิต้องผ่านครึ่งทุกวิชาหรือป่าวค่ะ

  ถ้าเราทำคะแนนไม่ถึงคริ่งแต่คะแนนDrawingทำได้ดี

  จะช่วยอะไรเราได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ

  แล้ว..จะมีการสอบรอบ2หรือป่าวค่ะ

  **ตอนนี้หนูอยากได้คำปรึกษามากๆเลยค่ะ  jennifer_mexkeen@hotmail.com
  เมล์หนูคร่า  ยังไงก็ช่วยแอดมาให้คำปรึกษาด้วยนะค่ะ
  ชื่อเพียวค่ะ  อยากเข้าศิลปากรมากๆๆๆๆๆ
  พรีสๆ ช่วยหนูทีนะค่ะ***
  ด้วยความเคารพอย่างสูงงงงงงง........
ความคิดเห็นที่ 12

arthouse
10 ส.ค. 2551 13:45
 1. สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย ของคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร

  จะต้องสอบวิชาวาดเส้นเป็นวิชาบังคับสอบเหมือนวิชาสาขาอื่นๆของคณะค่ะ และในส่วนการออกแบบ ข้อสอบมักจะให้ออกแบบเสื้อผ้าด้วยกันประมาณ 3 ชุด/1collection ตามที่โจทย์กำหนดมาให้ เช่น ให้ออกแบบชุดราตรี 3 ชุด เป็นต้น โดยน้องๆก็ต้องจะดีไซน์ให้ตรงตามโจทย์+ลงสีให้เรียบร้อยค่ะ

  การสอบจะแยกสอบเป็น 2 วิชา คือ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 3 ช.ม. และ ออกแบบเครื่องแต่งกายอีก 3 ช.ม. จ้ะ

  คะแนนสอบควรได้เกินครึ่งทุกวิชาค่ะ เพราะวาดเส้นคะแนนส่วนหนึ่ง ซึ่งถ้าเราทำได้ดีก็จะเป็นคะแนนช่วยได้ แต่ไงก็ไม่ควรตกวิชาอื่นๆนะคะ เพราะถ้าตกคะแนนก็คงสู้คนอื่นไม่ได้แน่ๆ เดี๋ยวนี้การแข่งขันสูงมากค่ะ ยิ่งวิชาเฉพาะตกไม่ได้เลยน๊า หมดสิทธิ์เข้าแน่นอนจ้า

  ส่วนจะมีสอบรอบ2ไหม ปกติระบบนี้ไม่มีค่ะ นอกจากว่าคะแนนปีนั้นๆไม่เป็นที่น่าพอใจของมหาวิทยาลัยใด ก็อาจมีการเรียกสอบภาคสบทบเพิ่มเป็นบางคณะบางสาขาวิชาค่ะ อันนี้ต้องติดตามผลกันอีกทีน๊า

  เอาใจช่วยทุกคนนะคะ{#emotions_dlg.d4}
ความคิดเห็นที่ 13

poo_honey9@hotmail.com (Guest)
30 ก.ย. 2551 22:06
 1. พี่ๆค่ะ แร้วถ้าเกรดประมาณ1หล่ะค่ะ
  จะมีสิทธิ์สอบไม๊ ตอนนี้นู๋อยู่มอ 5 ค่ะ
  อยากเข้านิเทศศิลป์ กับ ออกแบบภายในค่ะ
  พี่ ๆช่วยตอบนู๋ด้วยนะคะ
  ร้อนใจมาก ๆเรย
  อยากเข้าศิลปากร
ความคิดเห็นที่ 14

arthouse
3 ต.ค. 2551 15:27
 1. ถ้าสอบตรงคิดว่าไม่ได้นะคะ เพราะส่วนใหญ่ทุกมหาวิทยาลัยจะดูเกรดด้วยค่ะ ไม่ควรได้น้อยกว่า 2.5 ถึงจะมีสิทธิ์สอบ


  แต่ไงก็ลองเข้าไปสอบถามข้อมูลโดยตรงกับทางกองบริการของศิลปากรดูอีกทีน๊า www.su.ac.th


   
ความคิดเห็นที่ 16

arthouse
18 ต.ค. 2551 18:01
 1. หวััดดีค่ะ...สอบตรงมัณฑนศิลป์ ศิลปากร ต้องสอบวิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์+ออกแบบผลิตภัณฑ์จ้ะ

  วาดเส้้น:การวาดภาพเหมือนสิ่งของ​​ มือ มือถือสิ่งของ หรือคน โดยการแรเงาด้วยดินสอ ขนาดเท่าจริง แสงเงาจริง โดยจะต้องวาดโครงสร้างให้ถูกต้อง​​ และวางหน้ากระดาษให้เหมาะสมค่ะ

  ออกแบบผลิตภัณฑ์: การเขียนsketch design สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรอบตัวเราตามโจทย์​​ โดยเน้นความแปลกใหม่ สวยงาม และต้องใช้งานได้จริงด้วยนะจ๊ะ

  เกรดน้องก็ค่อนข้างดีนะคะ สมัครสอบได้ค่ะ แต่ก็ประมาทไม่ได้ค่ะ เพราะว่ายังมีคนที่เรียนดีกว่าเราอีกเยอะ สู้ๆจ้า ส่วนการไ่ม่ไ้ด้สมัครสอบแอดมิดชั่นก็ทำให้เราเสียโอกาสที่จะสอบเข้าที่อื่นมากกว่าจ้ะ เพราะจริงๆแล้วคณะนี้รับสอบตรงอย่างเดียวจ้า

  สนใจเรียนกับพี่ๆสอบถามได้นะจ๊ะ tel : 02-251-1000, 02-251-1122
  www.artHOUSEgroups.com
  hi5 : arthousesiam.hi5.com ^^

ความคิดเห็นที่ 18

พี่กุ้งartHOUSE (Guest)
30 ต.ค. 2551 19:11
 1.        สายวิทย์ก็สอบได้ค่ะ แต่เกรด2กว่าๆนี่กว่าเท่าไหร่คะ เพราะสอบตรงจะต้องได้เกรดอย่างน้อย2.5-2.75น่ะคะ


        ก็ต้องเรียนวิชาการแบบของสายศิลป์เพื่อเอามาสอบ และวิชาเฉพาะทางด้านศิลปะ 2 วิชา คือ วาดเส้นมัณฑนศิลป์+วิชาเฉพาะสาขาที่น้องเลือกค่ะ 


        การเรียนพิเศษนี่ก็แล้วแต่แต่ละที่ค่ะ ส่วนศิลปะ...ถ้าน้องอยากมาเรียนกับพี่ๆที่artHOUSEล่ะก็ ปิดเทอมก็เรียนได้ค่ะ น้องสามารถเลือกเองได้ว่าจะเรียนกี่วัน/สัปดาห์ และวันไหนบ้าง ทั้งนี้ตามวัน-เวลาที่มีเปิดสอนวิชานั้นๆอยู่นะคะ แต่ปิดเทอมใหญ่จะมีอย่างน้อยวันละ2รอบ คือ 13.00-16.00 และ 17.00-20.00 น.แทบทุกวันเลยค่ะ


  อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้หลายทางดังนี้นะจ๊ะ ^^


  hi5 : arthousesiam.hi5.com


  website : www.artHOUSEgroups.com


  ติดต่อ


  tel : 02-251-1000, 02-251-1122


  e-mail : arthousegroups@hotmail.com


   
ความคิดเห็นที่ 19

Elizabeth (Guest)
2 พ.ย. 2551 21:02
 1. ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์โคตรยากคะ

  ข้อไหนมั่วได้ก็มั่วไปเถอะคะ

  เพราะว่าอาจจะทำข้อสอบไม่ทันได้
ความคิดเห็นที่ 22

arthouse
21 พ.ย. 2551 14:01
 1. คอร์สfigure fashion รุ่นที่ 5 สำหรับน้องที่สนใจสอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบเครื่แองแต่งกาย และทุกสถาบันจ้า ^^ความคิดเห็นที่ 23

arthouse
21 พ.ย. 2551 14:03
 1. คอร์สfigure fashion รุ่นที่ 5 สำหรับน้องที่สนใจสอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย (ใช้สอบตรงคู่กับวิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์) และทุกๆสถาบันจ้า ^^
ความคิดเห็นที่ 24

maycoolly@hotmail.com (Guest)
19 ก.พ. 2552 18:12
 1. ช่วยแอดมาหน่อยนะค่ะ ขอร้อง


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น