เตรียมตัวเข้าคณะมัณฑนศิลป์...ศิลปากรอย่างไรดี

การเตรียมตัวสอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร นอกจากวิชาการที่น้องๆจะต้องอ่านแล้ว น้องๆยังจะต้องเตรียมตัวสอบพื้นฐานความถนัดทางด้านศิลปะด้วย ได้แก่1.วาดเส้น คือ การวาดภาพเหมือนสิ่งต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น
-
สิ่งของ : ที่มีลักษณะพื้นผิวที่ยากง่าย แตกต่างกัน อาจจะเป็นกระดาษที่มีลักษณะเนื้อด้าน ทึบแสง, ช้อน ที่มีลักษณะมันวาว, ถุงพลาสติก ที่โปร่งใส เป็นต้น
-
มือ : จะต้องวาดมือตัวเอง โดยวาดในหลายท่า หลายแบบ หลายมุมค่ะ เช่น แบมือ งอมือ ห่อมือ เป็นต้น
-
ใบหน้า : ก็ต้องหัดวาดหน้าหลายๆมุม หลายๆองศาอีกเช่นกันค่ะ เข่น หน้าตรง หน้า45องศา หน้าข้าง เป็นต้น
โดยการสอบระยะหลังเน้นการสอบวาดมือถือสิ่งของค่ะ2.วิชาสาขา คือ วิชาสาขาของคณะที่ต้องเลือกสอบคู่กับวิชาวาดเส้น(วิชาบังคับสอบของคณะมัณฑนศิลป์) ได้แก่- ออกแบบภายใน- ออกแบบนิเทศศิลป์- ออกแบบผลิตภัณฑ์- ออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี- ออกแบบประยุกต์ศิลป์- ออกแบบเครื่องเคลือบ(เซรามิกซ์)- ออกแบบเครื่องแต่งกายน้องๆคนไหนยังเตรียมตัวไม่พร้อมในการเอ็นท์ทรานซ์ โทรมาปรึกษาพี่กุ้งได้นะคะ ^^02-251-1000, 081-330-4667ความคิดเห็นที่ 1


6 ก.ค. 2551 08:44
 1. อยากรู้ว่าที่สอบวิชาการ5วิชา  ไทย เลข อังกฤษ สังคม และก็วิทย์  สอบยากมั้ยคะ  เห็นมีคนบลอกว่าสอบยากระดับa-net  แล้วใช้เนื่อหาสอบเดียวกันกับa-net รึเปล่าคะ  แล้วถ้าไม่ใช่อยากรู้ว่าในแต่ละวิชามีสอบอะไรบ้าง  แต่ถ้าบอกว่าสอบของม.4/5/6  ก็คงไม่ได้สอบทุกๆๆเรื่องใช่มั้ยคะ  แล้วที่จะสอบตรงมีใช้ค่าgpaหรืออะไรรึเปล่าคะ  ช่วยตอบด้วยนะคะะะะะะะะะะะ   


ความคิดเห็นที่ 2

arthouse
8 ก.ค. 2551 15:21


 1. พี่ว่าขึ้นชื่อว่าข้อสอบก็ยากทุกวิชาแหละจ้า แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายศิลป์คะแนนวิชาการมักจะตัดกันที่อังกฤษค่ะ ถ้าน้องถนัดวิชาไหนก็พยายามทำคะแนนวิชานั้นให้ดีไปเลย ส่วนวิชาที่ไม่ถนัดเลยก็ไม่ต้องเสียเวลากับมันมากค่ะ แต่ยังไงก็พยายามอย่าให้ตกนะคะ

  ส่วนที่จะออกสอบทุกเรื่องไหม มันก็ไม่แน่นอนนะคะ บางเรื่องออกมากบางเรื่องก็ออกน้อย แต่เราก็ควรอ่านทุกเรื่อง แล้วเน้นย้ำเรื่องที่น่าจะออกให้มากๆน่ะค่ะ ส่วนเหตุการณ์ข่าวคราวปัจจุบันก็อย่าลืมนะคะ

  สอบโควต้าต้องดูgpaประมาณ3กว่าค่ะ ส่วนสอบตรงก็น่าจะประมาณ2.5-2.75 แล้วแต่มหาวิทยาลัยแต่ละที่แต่ละคณะกำหนดน่ะค่ะ...โชคดีนะคะ     ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2553 ประกอบด้วย
            1. GPAX        20%
            2. O-NET      30%
            3. GAT          10-50%
            4. PAT           0-40%
            และได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ GAT และ PAT พร้อมค่าน้ำหนักในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

      

           กลุ่มสาขาวิชา

     GAT

     PAT

     P1

  P2

  P3

  P4

  P5

  P6

  P7

        1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
       1.1 เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์
            สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
            วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษาและสุขศึกษา
       1.2 ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

   
  /20


  /30

   

     /30


  /20

   

   

   

   

   

        2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
      วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ

     /10

     /10

     /30

   

   

   

   

   

     3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

     /15

   

     /15

     /20

   

   

   

   

     4. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์

     /10

   

   

   

     /40

   

   

   

        5. กลุ่มเกษตรศาสตร์
      เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
      วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

     /20

     /10

     /20

   

   

   

   

   

        6. กลุ่มบริหารพาณิชยศาสตร์การบัญชี
      6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
      6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
            6.2.1 แบบที่ 1
            6.2.2 แบบที่ 2

     /30

  /50
  /40

     /20

   

   

   

   

   

     /10

     7. กลุ่มครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์

     /20

   

   

   

   

     /30

   

   

        8. กลุ่มศิลปกรรมดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์
      - วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์

     /10

   

   

   

   

   

     /40

   

        9. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
      มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์
  รูปแบบที่ 2 พื้นฐานศิลปศาสตร์
                    2.1 รูปแบบที่ 1
                    2.2 รูปแบบที่ 2

     /40

  /50
  /40

     /10

   

   

   

   

   

     /10     รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ      http://www.niets.or.th/gat_pat.html     http://www.niets.or.th/pdf/aboutadmission2553.pdf


ความคิดเห็นที่ 3

8 ก.ค. 2551 17:15
 1. อยากรู้ว่าที่สอบวิชาการ5วิชา     ไทย เลข อังกฤษ สังคม และก็วิทย์     สอบยากมั้ยคะ     เห็นมีคนบลอกว่าสอบยากระดับa-net     แล้วใช้เนื่อหาสอบเดียวกันกับa-net รึเปล่าคะ     แล้วถ้าไม่ใช่อยากรู้ว่าในแต่ละวิชามีสอบอะไรบ้าง     แต่ถ้าบอกว่าสอบของม.4/5/6     ก็คงไม่ได้สอบทุกๆๆเรื่องใช่มั้ยคะ     แล้วที่จะสอบตรงมีใช้ค่าgpaหรืออะไรรึเปล่าคะ     ช่วยตอบด้วยนะคะะะะะะะะะะะ        อันนี้หมายถึงเฉพาะของศิลปากร มันฑณศิลป์อ่ะค่ัะ  คือว่าไปศึกษาแลกเปลี่ยนมาปีที่แล้ว  เลยไม่มีผลการเรียนของม.5  ไม่รู้ว่าทางคณะต้องใช้รึเปล่าคะ


ความคิดเห็นที่ 4

arthouse
8 ก.ค. 2551 19:48
 1. น้องลองโทรสอบถามดูดีกว่าค่ะ เพราะมันเป็นกรณีพิเศษ จะได้ถามรายละเอียดที่อยากรู้ได้โดยตรงเลยนะคะ สู้ๆค่ะ{#emotions_dlg.d4}

  ติดต่อกองบริการการศึกษา วังท่าพระ โทร. 0-2623-6115, 0-2221-3903
  >> ติดต่อกองบริการการศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร. 0-3425-5750-1


ความคิดเห็นที่ 5

17 ก.ค. 2551 13:11
 1. อยากอยู่อ่า แต่เรียนสายวิทย์คณิตอ่ะ จะสู้คนอื่นได้มั้ยเนี่ย


ความคิดเห็นที่ 6

25 ก.ค. 2551 23:19
 1. แล้วมีเกณฑ์คแนนยังไงอ่ะคะ  ออกแบบนิเทศน์เอา50จากเท่าไหร  drawing เอา500kdgmjkwsij  และก็วิชาการเอา30จากเท่าไหร่คะ  ทั้งหมดจาก100รึเปล่า
ความคิดเห็นที่ 7

9op
26 ก.ค. 2551 02:27
 1. จะเรียนศิลปะ ตอนนี้ต้องรีบเตรียมตัวอย่างเต็มที่แล้ว และควรหาที่ติวได้แล้ว
  ได้ข่าวว่าที่ Grade 4 สยามสแควร์ เขาจะรับสมัคร 26 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป
  และได้ข่าวว่า ต้นเดือน สิงหา จะมีคอร์สเร่งด่วน ช่วงเย็นวันธรรมดา
  และเย็นวันเสาร์และอาทิตย์ด้วย  ลองไปติดต่อดูสินะ เอ้อ มีเบอร์โทร.ของ
  สถาบัน โทร.02 250 1019 ลองโทร.ดู


ความคิดเห็นที่ 8

arthouse
26 ก.ค. 2551 14:47
 1. ไม่รู้ว่าน้องที่เรียนวิทย์คณิตจะเข้าสาขาอะไรคะ เพราะถ้าเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบเครื่องประดับ ต้องสอบเลขง่ายด้วย น้องก็น่าจะได้เปรียบเด็กสายศิลป์ภาษานะคะ แล้วก็ไปอ่านอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคม ฯลฯ เพิ่มเอาน๊า

  ส่วนคะแนนวาดภาพทั้งวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะของสาขาเอา 50 จาก 100 คะแนนค่ะ คือถ้าตกวิชาใดวิชาหนึ่งก็ไม่ได้จ้ะ แต่ควรทำคะแนนให้สูง 60 ขึ้นไปนะจ๊ะ

  และถ้าใครยังเตรียมตัวไม่พร้อม หรืออยากทดสอบฝีมือก็เชิญที่ artHOUSE ได้นะจ๊ะ พี่กุ้งและพี่ๆที่นี่ทุกคนยินดีให้คำปรึกษา และสอนเทคนิคต่างๆอย่างเต็มที่เลยค่ะ

  ....และไม่ว่าน้องจะสนใจสอบเข้าทางด้านศิลปกรรมศาสตร์, มัณฑนศิลป์, จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ หรือชอบการเพนท์สีน้ำ-สีน้ำมัน, วาดภาพเหมือน(drawing/figure), graffiti, งานออกแบบด้านGraphic Design, Multimedia Arts หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เราก็มาเป็นเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันได้จ้ะ  artHOUSEเป็นสถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ เปิดสอนมานานกว่า 10 ปีแล้วค่ะ มีสอนศิลปะทุกแขนง เรียกว่าครบวงจรกันเลยทีเดียว ที่สำคัญตอนนี้เรายังเปิดสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นิยมกันในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีกด้วยน๊า
     ที่นี่เน้นความอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนพี่สอนน้อง แต่สอนกันจริงจังนะคะ เพราะอยากให้ทุกคนที่มาเรียนได้ความรู้กลับไปมากๆ เปิดสอนเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ 5-15 คน ทำให้ครูกับนักเรียนมีความสนิทสนมใกล้ชิดกัน
     คณาจารย์ที่นี่ก็ล้วนแต่จบมาทางด้านนี้โดยตรง ทั้งจากจุฬาฯ, ศิลปากร, มศว.ประสานมิตร ฯลฯ ส่วนทางด้านคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยเอกชนดังๆ หรือเป็นนักออกแบบที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการนี้อยู่แล้วทั้งนั้น
     ถ้าคุณมีใจรักศิลปะ และอยากหาความรู้เพิ่มเติมจากสถาบันที่มั่นใจได้ล่ะก็ อย่าลืมนึกถึง artHOUSE และ artHOUSE groups นะคะ พี่ๆทุกคนยินดีต้อนรับจ้ะ
     สามารถทำความรู้จักสถาบันและพี่ๆได้ก่อนทาง hi5 : arthousesiam.hi5.com
     สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจจะเอ็นทรานซ์ด้านนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติมกับพี่กุ้งได้ที่ สถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ artHOUSE (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าพญาไทเพียง 100 กว่าเมตร เป็นอาคารพาณิชย์ 5 ชั้นริมถนนใหญ่ ผู้มาติดต่อสามารถจอดรถได้ที่ปทุมวันรีสอร์ท ฟรี 2 ช.ม.แรกค่ะ)

  ***ข่าวดี!  ปลายเดือนก.ย.2551นี้ ทางสถาบันจะจัดติว 6 วันก่อนEnt'ในราคาพิเศษอีกด้วย ติดตามข่าวได้ทางwebนี้ หรือติดต่อมาทางรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะ***

  tel.02-251-1000, 081-330-4667 เวลาติดต่อ อังคาร-เสาร์ 12.30-20.00 น. อาทิตย์ 12.30-17.00 น. (หยุดวันจันทร์)

  hi5 : arthousesiam.hi5.com
  www.artHOUSEgroups.com
  e-mail :
  kung_ah@hotmail.com

  ขอบคุณค่ะ ^ O ^
     103505      
   


ความคิดเห็นที่ 9

29 ก.ค. 2551 18:51
 1. พี่ ตอนนี้หนูอยู่ม.5

  แต่จบแร้วอยากเข้า ศิลปกรมากมายอ่ะ

  พี่ช่วยบอกทีได้ม่ะค๊ะ

  พี่เล่นเมล

  เเอดเมลมาหาหนูทีนะค๊ะ

  hoary_harajuku@hotmail.com


ความคิดเห็นที่ 10

arthouse
30 ก.ค. 2551 14:06
 1. ไม่รู้ว่าน้องอยากเรียนคณะอะไรคะ อยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาเลยก็ได้น๊า เผื่อคนอื่นอยากรู้ด้วย พอดีพี่กุ้งไม่ค่อยได้ออนเอ็มน่ะค่ะ เมล์ก็ให้ไว้แล้วจ้า อีกอย่างถ้าคุยกันยาวโทรมาจะเข้าใจดีกว่าค่ะ ติดต่อพี่ได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะคะ..ยินดีค่ะ

  เดี๋ยวพี่ให้web siteของศิลปากรไว้ด้วยละกันนะคะ เผื่อมีใครอยากเข้าไปดู
  www.su.ac.th (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
  www.decorate.su.ac.th (คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร)  103505

ความคิดเห็นที่ 11

9 ส.ค. 2551 21:51
 1. อยากทราบว่ามัณฑนศิลป์(ออกแบบเครื่องแต่งกาย)จาสอบประมานไหนค่ะ

  แล้วสอบ5วิชาหลักนิต้องผ่านครึ่งทุกวิชาหรือป่าวค่ะ

  ถ้าเราทำคะแนนไม่ถึงคริ่งแต่คะแนนDrawingทำได้ดี

  จะช่วยอะไรเราได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ

  แล้ว..จะมีการสอบรอบ2หรือป่าวค่ะ

  **ตอนนี้หนูอยากได้คำปรึกษามากๆเลยค่ะ  jennifer_mexkeen@hotmail.com
  เมล์หนูคร่า  ยังไงก็ช่วยแอดมาให้คำปรึกษาด้วยนะค่ะ
  ชื่อเพียวค่ะ  อยากเข้าศิลปากรมากๆๆๆๆๆ
  พรีสๆ ช่วยหนูทีนะค่ะ***
  ด้วยความเคารพอย่างสูงงงงงงง........


ความคิดเห็นที่ 12

arthouse
10 ส.ค. 2551 13:45
 1. สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย ของคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร

  จะต้องสอบวิชาวาดเส้นเป็นวิชาบังคับสอบเหมือนวิชาสาขาอื่นๆของคณะค่ะ และในส่วนการออกแบบ ข้อสอบมักจะให้ออกแบบเสื้อผ้าด้วยกันประมาณ 3 ชุด/1collection ตามที่โจทย์กำหนดมาให้ เช่น ให้ออกแบบชุดราตรี 3 ชุด เป็นต้น โดยน้องๆก็ต้องจะดีไซน์ให้ตรงตามโจทย์+ลงสีให้เรียบร้อยค่ะ

  การสอบจะแยกสอบเป็น 2 วิชา คือ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ 3 ช.ม. และ ออกแบบเครื่องแต่งกายอีก 3 ช.ม. จ้ะ

  คะแนนสอบควรได้เกินครึ่งทุกวิชาค่ะ เพราะวาดเส้นคะแนนส่วนหนึ่ง ซึ่งถ้าเราทำได้ดีก็จะเป็นคะแนนช่วยได้ แต่ไงก็ไม่ควรตกวิชาอื่นๆนะคะ เพราะถ้าตกคะแนนก็คงสู้คนอื่นไม่ได้แน่ๆ เดี๋ยวนี้การแข่งขันสูงมากค่ะ ยิ่งวิชาเฉพาะตกไม่ได้เลยน๊า หมดสิทธิ์เข้าแน่นอนจ้า

  ส่วนจะมีสอบรอบ2ไหม ปกติระบบนี้ไม่มีค่ะ นอกจากว่าคะแนนปีนั้นๆไม่เป็นที่น่าพอใจของมหาวิทยาลัยใด ก็อาจมีการเรียกสอบภาคสบทบเพิ่มเป็นบางคณะบางสาขาวิชาค่ะ อันนี้ต้องติดตามผลกันอีกทีน๊า

  เอาใจช่วยทุกคนนะคะ{#emotions_dlg.d4}


ความคิดเห็นที่ 13

30 ก.ย. 2551 22:06
 1. พี่ๆค่ะ แร้วถ้าเกรดประมาณ1หล่ะค่ะ
  จะมีสิทธิ์สอบไม๊ ตอนนี้นู๋อยู่มอ 5 ค่ะ
  อยากเข้านิเทศศิลป์ กับ ออกแบบภายในค่ะ
  พี่ ๆช่วยตอบนู๋ด้วยนะคะ
  ร้อนใจมาก ๆเรย
  อยากเข้าศิลปากร


ความคิดเห็นที่ 14

arthouse
3 ต.ค. 2551 15:27
 1. ถ้าสอบตรงคิดว่าไม่ได้นะคะ เพราะส่วนใหญ่ทุกมหาวิทยาลัยจะดูเกรดด้วยค่ะ ไม่ควรได้น้อยกว่า 2.5 ถึงจะมีสิทธิ์สอบ


  แต่ไงก็ลองเข้าไปสอบถามข้อมูลโดยตรงกับทางกองบริการของศิลปากรดูอีกทีน๊า www.su.ac.th


   


ความคิดเห็นที่ 16

arthouse
18 ต.ค. 2551 18:01
 1. arthouse

  หวััดดีค่ะ...สอบตรงมัณฑนศิลป์ ศิลปากร ต้องสอบวิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์+ออกแบบผลิตภัณฑ์จ้ะ

  วาดเส้้น:การวาดภาพเหมือนสิ่งของ​​ มือ มือถือสิ่งของ หรือคน
  โดยการแรเงาด้วยดินสอ ขนาดเท่าจริง แสงเงาจริง
  โดยจะต้องวาดโครงสร้างให้ถูกต้อง​​ และวางหน้ากระดาษให้เหมาะสมค่ะ

  ออกแบบผลิตภัณฑ์: การเขียนsketch design
  สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรอบตัวเราตามโจทย์​​ โดยเน้นความแปลกใหม่ สวยงาม
  และต้องใช้งานได้จริงด้วยนะจ๊ะ

  เกรดน้องก็ค่อนข้างดีนะคะ สมัครสอบได้ค่ะ แต่ก็ประมาทไม่ได้ค่ะ เพราะว่ายังมีคนที่เรียนดีกว่าเราอีกเยอะ สู้ๆจ้า ส่วนการไ่ม่ไ้ด้สมัครสอบแอดมิดชั่นก็ทำให้เราเสียโอกาสที่จะสอบเข้าที่อื่นมากกว่าจ้ะ เพราะจริงๆแล้วคณะนี้รับสอบตรงอย่างเดียวจ้า

  สนใจเรียนกับพี่ๆสอบถามได้นะจ๊ะ tel : 02-251-1000, 02-251-1122
  www.artHOUSEgroups.com
  hi5 : arthousesiam.hi5.com ^^
ความคิดเห็นที่ 18

30 ต.ค. 2551 19:11
 1.        สายวิทย์ก็สอบได้ค่ะ แต่เกรด2กว่าๆนี่กว่าเท่าไหร่คะ เพราะสอบตรงจะต้องได้เกรดอย่างน้อย2.5-2.75น่ะคะ


        ก็ต้องเรียนวิชาการแบบของสายศิลป์เพื่อเอามาสอบ และวิชาเฉพาะทางด้านศิลปะ 2 วิชา คือ วาดเส้นมัณฑนศิลป์+วิชาเฉพาะสาขาที่น้องเลือกค่ะ 


        การเรียนพิเศษนี่ก็แล้วแต่แต่ละที่ค่ะ ส่วนศิลปะ...ถ้าน้องอยากมาเรียนกับพี่ๆที่artHOUSEล่ะก็ ปิดเทอมก็เรียนได้ค่ะ น้องสามารถเลือกเองได้ว่าจะเรียนกี่วัน/สัปดาห์ และวันไหนบ้าง ทั้งนี้ตามวัน-เวลาที่มีเปิดสอนวิชานั้นๆอยู่นะคะ แต่ปิดเทอมใหญ่จะมีอย่างน้อยวันละ2รอบ คือ 13.00-16.00 และ 17.00-20.00 น.แทบทุกวันเลยค่ะ


  อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้หลายทางดังนี้นะจ๊ะ ^^


  hi5 : arthousesiam.hi5.com


  website : www.artHOUSEgroups.com


  ติดต่อ


  tel : 02-251-1000, 02-251-1122


  e-mail : arthousegroups@hotmail.com


   


ความคิดเห็นที่ 19

2 พ.ย. 2551 21:02
 1. ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์โคตรยากคะ

  ข้อไหนมั่วได้ก็มั่วไปเถอะคะ

  เพราะว่าอาจจะทำข้อสอบไม่ทันได้


ความคิดเห็นที่ 22

arthouse
21 พ.ย. 2551 14:01
 1. คอร์สfigure fashion รุ่นที่ 5 สำหรับน้องที่สนใจสอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบเครื่แองแต่งกาย และทุกสถาบันจ้า ^^

ความคิดเห็นที่ 23

arthouse
21 พ.ย. 2551 14:03
 1. arthouse

  คอร์สfigure fashion รุ่นที่ 5 สำหรับน้องที่สนใจสอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย (ใช้สอบตรงคู่กับวิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์) และทุกๆสถาบันจ้า ^^


ความคิดเห็นที่ 24

19 ก.พ. 2552 18:12
 1. ช่วยแอดมาหน่อยนะค่ะ ขอร้อง


ความคิดเห็นที่ 25

15 มี.ค. 2552 10:40
 1. พี่ ห นู อ ย า ก เ ข้ า ศิ ล ป า ก ร 
  ค ณ ะ อั ก ษ ร ไ ท ย   


ความคิดเห็นที่ 26

3 เม.ย. 2552 13:24
 1. เรียนอยู่ ม.6 จบแล้วอยากเข้ามัณฑนศิลป์


  เรียนสายศิลป์ทั่วไป ( ไทย-สังคม) จาเข้าได้มั้ยค่ะ


  เกรดอยู่ที่ 2.6ขึ้น


ความคิดเห็นที่ 27

6 เม.ย. 2552 10:25
 1. อยากรู้ตัวอย่างข้อสอบ 5วิชาบังคับ

  ข้อสอบเก่าๆ จะหาได้ที่ไหน


  แล้วเรียนสายอาชีพจะเสียเปรียบมากไหมค่ะ


  ต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษบ้างค่ะ


ความคิดเห็นที่ 28

9 เม.ย. 2552 15:39
 1. ตอนนี้หนูขึ้นม.4 กำลังหาที่เรียนศิลปะ เพราะว่าหนูอยากเข้ามัณฑนศิลป์(ออกแบบภายใน,ออกแบบผลิตภัณฑ์)มาก ก็เลยอยากเตรียมตัวเผื่อไว้ก่อน


  แต่ว่าหนูไม่ได้อยู่แถวพญาไท หนูอยู่มีนบุรีก็เลยหาที่เรียนยากหน่อย
  ก็เลยอดเครียดไม่ได้-^-!!


ความคิดเห็นที่ 29

10 เม.ย. 2552 16:09
 1. อยู่ม.6แล้วคับวาดเส้นก็วาดเป็นคอนข้างดีคับแต่วิชาสามัญไม่เก่งจะเข้ามหาลัยศิลปากรได้ไม่คับยากเข้าออกแบบภายในต้องทำอย่างไรคับ
  ต้องไปติวอะไรเพิ่มดีคับถึงจะสอบติดออกแบบภายในคับ
  ช่วยตอบผมที่คับ wi.tsa@hotmail.com
  จะขอบคุณอย่างสูงคับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


ความคิดเห็นที่ 31

arthouse
29 เม.ย. 2552 16:09
 1. ตอบnamphon

  - สายศิลป์ทั่วไป ( ไทย-สังคม) สามารถสอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ได้จ้ะ แต่เกรด 2.6 เนี่ยค่อนข้างน้อยนะจ๊ะ ดังนั้นหนูต้องได้คะแนนวาดรูปดีๆถึงจะสอบติดค่ะ

  ตอบwi.tsa

  -
  นอกจากวิชาวาดเส้นที่ต้องทำคะแนนให้ดีแล้ว ต้องได้คะแนนวิชาออกแบบภายในดีอีกด้วยนะคะ เค้าดูคะแนนทั้ง 2 วิชา ต้องผ่านเกินครึ่งทั้งคู่ถึงจะได้รับพิจารณาค่ะ แต่ควรจะได้ 70 คะแนนขึ้นไปน๊า แล้ววิชาสามัญก็สำคัญจ้ะ ถ้าตกก็หมดสิทธิ์อ่ะ สู้ๆนะครับ ^^


ความคิดเห็นที่ 32

2 พ.ค. 2552 16:53
 1. อยากถามเกี่ยวกับ...การออกแบบนิเทศศิลป์


  มันเรียนเกี่ยวกับอะไร


ความคิดเห็นที่ 33

4 พ.ค. 2552 17:58
 1. หนูอยู่ม.5ค่ะ อยากเข้า สาขาออกแบบภายใน ม.ศิลปากร
  เรียนวิทย์คณิตค่ะ อยากทราบว่า คะแนน GAT PAT ต้องใช้วิชาไหนบ้างคะ
  ต้องสอบ PAT3ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ไหมคะ ช่วยตอบด้วยนะคะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 34

11 พ.ค. 2552 16:26
 1. คือ ว่า ผม เรียน สาย อาชีพ อ่ะ อยาก เข้า ศิลปากร แต่ ว่า เกรด ไม่ ค่อยดี เท่าไร แต่ว่า ไม่ทราบ ข้อมูลไร เลย อ่ะครับ ต้อง เตรียม ตัวไง อ่ะ


ความคิดเห็นที่ 35

14 พ.ค. 2552 19:43

 1. คือตอนนี้มีพื้นฐานเรียนมาบ้างแล้วค่ะ
  ทั้งดรออิ้ง ทั้งสาขาที่จะเข้า

  แต่มีปัญหาตรงที่ว่า
  เค้าใช้เกรดมอสี่กับมอห้าใช่มั๊ยคะ?

  แล้วคือ ตอนนี้ มีปัญหาเรื่องเกรดบางวิชากับอาจาร์ยตอนมอห้าเทอม1 ซึ่งติดศูนย์อยู่
  แล้วคือ ปีนี้จะต้องสอบตรงแล้ว. กลัวมีปัญหาเรื่องเกรดติดศุนย์อยู่ตัวนึง
  ซึ่ง.จะสอบตุลานี้แล้ว แต่เกรดเฉลี่ยทั้งหมด 2.6 อัพค่ะ
  มันจะมีระทบเรื่องจะได้เข้าสอบหรือป่าว?

  คือตอนนี้เองก็พยายามเร่งแก้ไข แต่ก็หวั่นๆ กลัวว่าอาจาร์ยจะให้ผ่าน เลื่อนเป็นเกรด1ตอนจบเทอม 2 ของ มอ 6นู้นเลย

  ช่วยกรุณาทีนะค่ะ . เครียดมากเลย


ความคิดเห็นที่ 36

19 พ.ค. 2552 21:52
 1. คือตอนนี้ หนูอยู๋ม.6 แล้วค่ะ อยากจะเรียนคณะนี้มากเลย แต่หนูเรียนอยู่ สายศิลป์ทั่วไป คือศิลป์คอม แต่เทอมนี้มันไม่มีเรียนวิทย์เลยอ่ะคะ ถ้าไม่มีคะแนนวิทย์ มันจะเข้าได้มั้ยอ่ะค่ะ ถ้าเกรด 2.5 - 2.75 ขึ้นอ่ะค่ะ  


ความคิดเห็นที่ 37

21 พ.ค. 2552 14:34
 1. อยู่ ม.6 อ่ะค่ะ�� อยากเรียนก็กำลังฝึกอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะ

  ทำได้ดีใหม� งงๆอยู่ว่าต้องเตรียมตัวยังงัยบ้าง�

  นอกจากวาดเส้นแล้ว�� เป็นข้อสอบแนวใน


  มีตัวอยางรึป่าวค่ะ�� แล้วจะรับสมัครวันใหน  กรุณาใหคำตอบด้วย


  ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 38

23 พ.ค. 2552 17:18
 1. มัณฑนศิลป์สอบตรงดูเกรดด้วยหร่อค่ะ ??
  เหนเค้าว่าไม่ดูนิ๊ ?


  หรือยังไง ????


ความคิดเห็นที่ 39

5 มิ.ย. 2552 14:53
 1. ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ

  ถ้าจะเรียนคณะนี้อ่ะค่ะ


ความคิดเห็นที่ 40

5 มิ.ย. 2552 15:00
 1. ต้องเตรียวตัวยังไงบ้างคะถ้าจะเรียนคณะนี้

  ตอนนี้อยู่ ม.5แล้ว

  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ


ความคิดเห็นที่ 41

8 มิ.ย. 2552 12:23
 1. นู้ อยาก รู้ อะ ค่ะ ว่า .. ถ้า เรา จะ เรียน

  สาขานิเทศศิลป์ เละ ก้อ สถาปัตย์

  จะ ต้อง เตรียม ตัว ยัง งัย ค่ะ

  ช่วย นู้ ด้วย เน้อ ^ 3 ^ * จุ บุ

ความคิดเห็นที่ 42

25 มิ.ย. 2552 17:45
 1. pepsifire_pun@hotmail.com

  แอดมาทีนะคับ สนใจอยากจะเรียนอย่างยิ่ง อยากได้ที่ปรึกษาคับ


ความคิดเห็นที่ 43

1 ก.ค. 2552 18:22
 1. อยากเรียน แฟชันดีไซน์ค่ะ ! แต่วาดรูปไม่ค่อยเก่ง แระต้องใช้ pat6 40% Gat10% ตอนนี้เรียน ม.5 จะต้องติวยังไงบ้างค่ะ ????


ความคิดเห็นที่ 44

17 ก.ค. 2552 11:57
 1. สนใจการติวของพี่ค่ะ
  ช่วยเเจ้งละเอียด
  ทางอีเมล์ได้ไหมค่ะ


ความคิดเห็นที่ 47

arthouse
17 ก.ค. 2552 18:59
 1. คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร ทุกสาขา รับเฉพาะสอบตรงเท่านั้นนะคะ

  เปิดรับสมัครช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.ของทุกปี และจะสอบตรงเดือนต.ค. แต่จะเป็นวันที่เท่าไหร่ต้องติดตามกันอีกทีจ้า

  การสอบศิลปะจะสอบวิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์คู่กับวิชาสาขาที่น้องๆเลือกสอบ สามารถเลือกสอบได้มากกว่า1สาขาค่ะ และยังต้องสอบวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยอีกด้วยนะคะ ได้แก่ ภาษาไทย,อังกฤษ,สังคม,วิทย์,คณิต(บางสาขาเท่านั้นค่ะ)

  พี่มีเทคนิคง่ายๆ และข้อควรจำในการสอบทางด้านศิลปะมาบอกจ้า ^^

  1. แบ่งเวลาในการทำงาน เพราะจะทำให้เราทำข้อสอบได้ทันเวลาและครบถ้วน โดยก่อนอื่นเราต้องรู้จักแบ่งเวลาในการทำข้อสอบเช่น ตีโจทย์กี่นาที ร่างภาพกี่นาที ลงสีกี่นาที เก็บรายละเอียดต่างๆกี่นาที เป็นต้น ฝึกไว้ๆจ้า
  2. อ่านโจทย์อย่างมีสติแล้วค่อยลงมือทำ น้องหลายคนกลัวทำข้อสอบไม่ทัน​​ เกิดอาการรีบ รนจนเกินไป ละเลยการอ่านโจทย์อย่างถี่ถ้วน ทำให้ทำข้อสอบไม่ตรงกับโจทย์ เมื่อรู้ตัวก็สายเกินแก้ เสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย เพราะทำสวยอย่างไรก็ไม่ได้คะแนนนะจ๊ะ
  3. ตรวจสอบก่อนส่งเสมอ เมื่อทำงานเสร็จแล้วอย่าเพิ่งดีใจ..รีบเอาไปส่งเลย ต้องมีเวลาเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบงานก่อนว่าทำครบไหม มีอะไรที่สามารถเพิ่มเติมเพื่อให้งานสมบูรณ์ขึ้นได้บ้าง อย่าลืมว่าคะแนนเพียง1คะแนนก็อาจทำให้น้องพลาดคณะในฝันได้น๊า
  4. อย่าลืมใส่ชื่อ-นามสกุล และเลขที่ประจำตัวสอบ เพราะไม่งั้นความพยายามที่ผ่านพ้นมาทั้งหมดจะสลายไปอย่างน่าใจหายที่สุด
  ​​​
  เอาใจช่วยทุกคนนะจ๊ะ ^^

  พี่กุ้งartHOUSE


ความคิดเห็นที่ 50

22 ก.ค. 2552 22:56
 1. ขอถามหน่อยค่ะ

  ที่ว่าสอนพิเศษอ่ะสอน

  อยู่ที่ไหนหรอค่ะ

  บอกสถานที่ให้ชัดเจนด้วยค่ะ

  อยากเรียนอินทีเรีย เปิดสอนรึป่าวค่ะ


ความคิดเห็นที่ 52

2 ส.ค. 2552 12:31
 1. พี่ค่ะ หนูเรียนศิลป์-สังคม อยากเข้าศิลปากรได้ป่าวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 56

sombiejung
22 ส.ค. 2552 18:42
 1. พี่คะ ถ้าเรา อยากเข้า มัณฑนศิลป์ ม.4  ต้อง ต่อ สายไหนหรอคะ

  ถ้าต่อ ศิลป์-ภาษา จะเข้ามัณฑนศิลป์ได้เปล่าคะ ??

  ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณคะ


ความคิดเห็นที่ 57

23 ส.ค. 2552 20:24
 1. เรียนสายศิลป์-ภาษาก็สอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ได้ค่ะ ยกเว้นสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบเครื่องประดับ, ออกแบบเครื่องเคลือบ...ควรจะเรียนสายศิลป์-คำนวณ เพราะต้องใช้คณิตสอบด้วยค่ะ ^^


ความคิดเห็นที่ 58

23 ส.ค. 2552 20:31
 1. จบปวช.ก็สอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ได้เช่นกันจ้า เพราะว่าศิลปากรกำหนดให้ผู้สมัครสอบเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาะการเทียบเท่าค่ะ ^^

  ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ในwww.decentrance.su.ac.thนะคะ

ความคิดเห็นที่ 59

24 ส.ค. 2552 00:06
 1. ต้องเตรียมตัว อย่างไร บ้างครับ ถึงจะสอบ เข้าที่ศิลปากร ได้ อยากเรียนมากๆ
  แต่ไม่ค่อยมีพื้นฐาน ในด้านการวาดภาพ
  วันที่เปิดติว ก็ไม่ว่างซะด้วย ติดสอบ

ความคิดเห็นที่ 60

24 ส.ค. 2552 00:10
 1. สอบตรง ใช้ Gat Pat หรือป่าวครับ คือว่า จบ ปวช มัน ไม่มีอะ


ความคิดเห็นที่ 61

sombiejung
25 ส.ค. 2552 19:55
 1. เรียนศิลป์-ภาษาก็สอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ได้ ยกเว้นสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบเครื่องประดับ, ออกแบบเครื่องเคลือบ

  แต่ เรียน� ออกแบบภายใน� ได้ใช่มั้ยคะ ?


ความคิดเห็นที่ 62

26 ส.ค. 2552 16:04
 1. ตอบน้องTOP

  ถ้าไม่สามารถมาเรียนกับพี่ๆได้�ลองไปสอบถามหน้าคณะที่ศิลปากรดูนะจ๊ะ เพราะที่นั่นมีพี่ๆที่เค้ารับสอนเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ปี1-2นะ เพราะโตๆแล้วเค้างานเยอะ ไม่ค่อยรับสอนแล้ว ลองดูนะจ๊ะ ^^

  สอบตรงของศิลปากรไม่ใช้Gat Pat จ้า

  สอบวิชาวิชาบังคับ 3 วิชา 01 ภาษและสังคม, 02 วิทย์และคณิต, 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ และวิชาออกแบบของสาขาวิชา รหัส 61-67 ตามจำนวนวิชาที่ประสงค์จะเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯเข้าศึกษาจ้า (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 วิชา) และให้ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 7อันดับ โดยจัดเรียงตามความต้องการจากมากไปหาน้อยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 63

26 ส.ค. 2552 19:14
 1. ตอบความเห็นที่61ค่ะ

  พี่ไปดูการคัดเลือกใหม่ของปีนี้มาค่ะ ปรากฏว่าวิชาวิทย์และคณิต มันเป็นวิชาบังคับสอบรหัส 02 ด้วย ดังนั้นไม่ว่าจะเข้าสาขาไหนน้องๆก็ต้องสอบค่ะ แต่น้องจะเรียนสายไหนมา ก็สามารถสอบได้จ้า


ความคิดเห็นที่ 64

28 ส.ค. 2552 02:38
 1. ถ้าอยากเรียนมัณฑณศิลป์อย่างแรกต้องใจรักก่อน ถามตัวเองว่าชอบขนาดไหน ถ้าชอบไม่มีอะไรเกินความพยายามฝึกวาดให้เยอะมากๆๆๆที่สุดเท่าที่จะทำได้ วาดทุกอย่างที่อยู่รอบตัว ไม่สวยไม่เป็นไรวาดไปเรื่อยๆแล้วจะดีเอง  แต่ถ้าจะเรียนเพราะอยากเท่อย่าได้สอบเข้ามา  เพราะที่ศิลปากรจะสอนให้คิดไม่ได้ให้ทำตัวเท่ ถ้าใครอยากเข้าจริงๆต้องขยันให้มากเพราะงานเยอะมากๆๆๆ(เยอะเวอร์)


ความคิดเห็นที่ 65

1 ก.ย. 2552 22:29
 1. เอ่อ ?? พี่กุ้งฮั๋บ คือผมอยากเรียนที่ศิลปกรมากก ก ก!!
  แต่กลัวสอบไม่ติดครับ เอ่อ พี่ช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหมว่าควรทำอย่างไงบ้าง?
  ผมก็วาดรูปไม่ดีเท่าไหร่ แต่ผมเรียน ออกแบบ มาอ่ะครับ??
  ไม่ค่อยถนัดวาดรูปเหมือนเท่าไหร่?? เรียนวิชาสามัญก็ แย่ อ่ะคับ
  แค่ตอนนี้ก็ยากจะตายอยู่แล้วงานเยอะมาก กลัวเรียนไปแล้วไม่จบขึ้นมาอ่ะครับ
  > <' กลัว ว ว ๆ


  ตอบหน่อยน๊ะคับ รั๊กเพ่กุ้งจัง!!
  ๕ ๕๕+

ความคิดเห็นที่ 66

6 ก.ย. 2552 13:54
 1. อยากรู้ว่าเรียนสาขานี้ดีในด้านใดบ้างและหางานยากหรือไม่(สนจัยอยู่เหมือนกัน)


ความคิดเห็นที่ 67

7 ก.ย. 2552 11:49
 1. เออ.. คือ หนู งง จิงๆๆว่า มัณฑนศิลป์ กะ สถาปัต นี้ต่างกันไง

  อยากจะเรียน สถาปัตภายใน มา ก ก ก� *แต่อีกใจก็อยากเรียน ออกแบบผลิตภัณฑ์

  เหมือนกัล ล ล� อย่างไหน ที่จะเรียนดีกว่ากัล

  แล้วก็เข้า มัณฑนศิลป์� /� สถาปัต�� อันไหนดี

  หนู ม.5 แล้วว� ยังมะรู้เลยว่าจะเข้าไหนดี !

  หนู รอ คำตอบอยู๋นะค่ะ�


ความคิดเห็นที่ 68

8 ก.ย. 2552 12:32
 1. ผมมีเรื่องสงสัยครับ คือผมเรียนสาย ไทย-สังคม เเต่ ม.6 รร ผม พวกสายศิลป์จะถูกตัดวิชา วิทย์ ออกไปกังวลว่าจะสอบได้มั๊ยอ่อนวิทย์ คณิตด้วยสิครับ

  อยากเข้า นิเทศศิลป์ หรือ ประยุกตศิลปศึกษา ก็ได้ครับ

  อยากทราบรายละเอียดของ2คณะนี้ด้วยครับว่าเรียนยังไง

  เรื่องวาดพอไปได้ครับเพราะชอบวาดครับ จะฝึกวาดเรื่อยๆครับ เเต่วาดหน้าคนนีสิยากจัด อย่างอื่นพอได้ครับ

  ยังไงเเนะนำทีนะครับ เครียดจัง


ความคิดเห็นที่ 69

9 ก.ย. 2552 13:35
 1. ส่วนมากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเรียนคะแล้วต้องใช้ทรัพย์มากถึง 7หลักไมคะ(ช่วงเปิดเทอม)


ความคิดเห็นที่ 70

9 ก.ย. 2552 14:40
 1. อืมม .... จะบอกว่าชอบวาดหน้าคน .... แล้วก็กำลังสนใจเกี่ยวกับแฟชั่น ..

  เลยคิดว่าจะลงออกแบบเครื่องแต่งกาย ...

  ส่วนตัวไม่เคยติวที่ไหน ? .... แต่ชอบวาดมากๆๆๆ .... ว่างเมื่อไหร่ก็หยิบกระดาษมาวาดเล่นทุกที ....

  ตอนนี้สับสนเหมือนกัน ... เพราะบุพการีอยากให้เป็นข้าราชการ = ='

ความคิดเห็นที่ 71

lllShokolez0zlll
9 ก.ย. 2552 15:21
 1. *ลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองเลยละกัน*

  ชอบวาดภาพค่ะ .... แต่ไม่เคยไปติวที่ไหน ..... วาดรูปมือในอิริยาบทต่างๆได้ .... วาดรูปหน้าคนในมุมมองต่างๆได้ ..... เพราะปรกติเป็นคนชอบวาดอยู่แล้ว .... แต่ก็แล้วแต่อารมณ์พาไปอารมณ์ไหน

  เวลา ไหนว่างๆอารมณ์เบื่อๆก็จะหยิบแผ่นกระดาษมาวาดรูปคนซะส่วนใหญ่ .... แต่ไม่เคยวาดรูปเหมือน ... ส่วนใหญ่จะวาดตามความคิดของตัวเอง ....

  เรื่องการลงแสงเงา .... ไม่เคยเรียนเลยไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถในเรื่องนี้มากแค่ไหน ....

  วาดการ์ตูนออกแนวญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ ป.2 อ่าค่ะ .... แต่ทางครอบครัวไม่เคยสนับสนุนเลยได้แต่แอบวาดเล่นๆมาโดยตลอด ...

  เคยวาดรูปโป๊เปลือยได้ตอน ป.5 แล้ว... แต่โดนด่ายับมหาประลัยโลกแตก ....

  ส่วนใหญ่จะชอบวาดรูปสายตาที่มองมุมต่ำ ..... อืมมมม .... แหะๆๆ ... (บอกทำไม? = ='...มาเข้าเรื่องเลยดีกว่า ..)  ตอนนี้สนใจเอกออกแบบแฟชั่นอยู่ ..... เลยคิดว่าจะลงสอบตรงเอกนี้ ....

  (รองมาก็ ออกแบบเครื่องประดับ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ และน้อยสุดก็ออกแบบสื่อนิเทศน์ ...)

  * คิดว่าไงคะ ? *

  ดา ^^

ความคิดเห็นที่ 72

15 ก.ย. 2552 21:33
 1. พอดีเรียนสายวิทย์-คณิตอ่ะค่ะ จะจบม.6แล้ว แล้วอยากเรียนการออกแบบตกแต่งภายในค่ะ อยากเรียนเพิ่มเติมเรื่องศิลป์ ต้องทำยังไงคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ หรือต้องเพิ่มเติมอะไรบ้าง พอดีชอบการวาดรูป ระบายสี การออกแบบสิ่งต่างๆอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่อง การออกแบบภายในบ้าน ชอบมากๆ เลยอยากเรียน


ความคิดเห็นที่ 73

16 ก.ย. 2552 20:36
 1. อยากเรียนออกแบบตกแต่งภายในถ้าเรียนศิลป์จีนได้มั้ยคะ
  ช่วยตอบด้วยนะคะ
  ขอบคุนคะ


ความคิดเห็นที่ 74

28 ก.ย. 2552 19:32
 1. เรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นจะเรียนมัณฑนศิลป์...ศิลปากรได้เปล่าค่ะ...อยากเรียนออกแบบเครื่องแต่งกาย...ต้องทำยังบ้าง

ความคิดเห็นที่ 75

30 ก.ย. 2552 16:38
 1. ตอนนี้หนูจบปวสแผนกบัญชีมารู้ตัวเองแล้วไม่เคยชอบบัญชีเลยตั้งแต่ตอนเรียนปวช.พอจบออกมาเลยอยากเรียนมัณฑนศิลป์ นิเทศศิลป์ที่จริงอยากเรียนตั้งนานแล้วแหละเพราะรักในวิชาศิลปมากจะทำยังงัยดีคะตอนนี้คิดไม่ออกเลยแนะนำหน่อยได้มั๊ยคะหนูต้องเริ่มต้นยังงัย


ความคิดเห็นที่ 77

21 ต.ค. 2552 20:10
 1. ตอนนี้หนูอยู่ ม 5 แล้วค่ะ และกำลังเรียนเสริมเกี่ยวกับการวาดภาพอยู่ด้วย แต่จะต้องทำยังไงกับวิชาสามัญค่ะ หนูอยากรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบจังค่ะ เพราะตอนนี้เครียดมากเลย พี่ช่วยบอกแนวข้อสอบข้อเขียนด้วยได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 83

6 พ.ย. 2552 15:58
 1.  หนูไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนอ่ะค่ะ จะต้องอ่านอะไรบ้าง   ตอนนี้หนูอยู่ ม.5 แล้วค่ะ กำล้งจะไปเรียน drawing หนูจะเรียนทันมั้ยค่ะ หนูอยากคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่ศิลปากรสักคน พี่คนไหนว่าง add m หาหนูหน่อยนะค่ะ หนูต้องการคำปรึกษามากเลยค่ะ หนูกล้วช้ากว่านี้มันจะสายเกินไปน่ะค่ะ  ช่วยหนูทีนะค่ะ พี่โทรมาก็ได้นะค่ะ
  083-226-3874 ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 84

ahgroups
8 พ.ย. 2552 11:45

 1. สถาปัตย์  ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กสายวิทย์ มีหลายภาควิชาเรียนเพื่อออกแบบบ้านสร้างบ้าน เรียน 5 ปี ได้วุฒิสถาปนิกสามารถสอบเซ็นต์แบบได้คะ *มีหลายมหาลัยเปิดสอนแต่ละมหาลัยอาจสอบไม่เหมือนกัน*จุฬา ใช้ความถนัดทางสถาบันเขียนทัศนียภาพภายนอกคะ 

  มัณฑนศิลป์ (ออกแบบภายใน) สำหรับเด็กสายคำนวณ เรียนเฉพาะออกแบบภายในอย่างเดียวคะ ไม่สามารถสร้างบ้านได้นะคะ เรียน 4 ปี ได้วุฒิมัณฑนกร ไม่สามารถสอบเซ็นแบบสร้างบ้านได้คะ  *มีเฉพาะที่ศิลปากรที่เดียวคะ*สอบตรงความถนัดวาดเส้นDrawingและความถนัดออกแบบภายในนะคะ

  มัณฑนศิลป์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์) สำหรับเด็กสายคำนวณ เรียนเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์,โทรศัพท์ ฯลฯ พร้อมกับบอกประโยชน์การใช้สอยที่ใช้ได้จริง ลักษณะที่สวยงาม ทันสมัย รวมถึงการบอกขนาดการจัดวางชิ้นงานตามคอนเซปด้วยนะคะ *มศว,ศิลปากร สอบตรงความถนัดวาดเส้นDrawing และความถนัดด้านออกแบบผลิตภัณฑ์* จุฬาอยู่สถาปัตย์อุตสาหกรรม สอบความถนัดทางสถาปัตย์จะได้เรียนเกี่ยวกับการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมด้วยคะ

  อยู่ม.5 แล้วแนะนำว่าควรเริ่มเรียนได้แล้วนะคะ เพราะมีเวลาเตรียมตัวอีกแค่ประมาณ 1 ปีถือว่าไม่มากนะคะ เพราะการสอบด้านศิลปะต้องทำการเตรียมตัวเร็วและฝึกฝนบ่อยๆคะ

  สอบโทรเพิ่มเติม Tel.02-251-1000


ความคิดเห็นที่ 85

ahgroups
8 พ.ย. 2552 12:03
 1. ออกแบบนิเทศศิลป์และประยุกต์ศิลป์ต้องมีพื้นฐานวาดเส้นมาก่อนนะคะ เพราะถ้าไม่มีพื้นฐานจะทำให้การพัฒนาฝีมือของน้องๆ ได้ผลช้าคะ แนะนำว่าควรเรียนวาดเส้นอาทิตย์ละ 2 วันขึ้นไปนะคะ จะทำให้พัฒนาได้เร็วกว่าเรียนอาทิตย์ละ 1 วัน กรณีที่มีพื้นฐานวาดเส้นมาแล้วสามารถเรียนออกแบบนิเทศศิลป์ได้เลยคะ

  นิเทศิลป์จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โบว์ชัวร์ โปสเตอร์ Banner ออกแบบตัวการ์ตูน ปกหนังสือ การออกแบบตัวอักษร รวมถึงการจัดองค์ประกอบของภาพ เป็นงานแนวความคิดสร้างสรรค์ค่ะ *สอบตรงศิลปากร ความถนัดวาดเส้นDrawingและความถนัดนิเทศศิลป์*สอบตรงมศว ความถนัดทางนิเทศศิลป์*มีหลายมหาลัยเปิดสอนคะ


  ประยุกต์ศิลป์ จะเป็นประมาณจิตรกรรมการเรียนจะคล้ายๆ กันคะ จะได้เรียนการจัดองค์ประกอบของภาพเบื้องต้นของศิลปะแล้วนำมาประกอบเป็นงานหนึ่งชิ้น นำเอาเทคนิคการทำงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันคะ *สอบตรงศิลปากร ความถนัดวาดเส้นDrawingและความถนัดองค์ประกอบศิลป์

ความคิดเห็นที่ 90

5 ธ.ค. 2552 10:18
 1. rep 84 ไม่ใช่แล้วมั้งครับ ที่ว่า จบ " interior " ไม่สามารถสร้างบ้านได้ รู้สึกว่าระเบียบล่าสุด ถ้าสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน สามารถเซ็นต์แบบ และสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 5 ชั้น หรือพื้นที่ไม่เกิน 20,000 ตรม. หนิครับ หรือยังไง ? แต่ถ้างานภายใน ก้อทำได้โลดครับ . . . ผิดพลาดอย่างไร ขออภัยด้วยครับ เพราะข้อบังคับพวกนี้ มันยังไม่นิ่ง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด . . . thx จาก INT '48

ความคิดเห็นที่ 91

ahgroups
7 ธ.ค. 2552 16:48
 1. rep 90 ก้อไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันคะว่าจบมัณฑนกรสามารถสร้างบ้านได้ เพราะในมหาลัย(ศิลปากร)ไม่ได้สอนสร้างตึก สอนเฉพาะออกแบบภายในคะ

  แต่ถ้าเป็นสถาปัตย์ออกแบบภายในของจุฬา อันนั้นสร้างบ้านได้แน่นอนคะและสามารถออกแบบภายในได้ด้วย

  ขอบคุณนะคะ ที่มาแนะนำความรู้ใหม่ๆ

ความคิดเห็นที่ 93

19 ธ.ค. 2552 15:05
 1. อยากให้ช่วยแนะนำขั้นตอนรึว่าการเตรียมตัวที่จะเรียนมัณฑนศิลป์(ศิลปากรคือฟามฝันสูงสุด) ถ้ามีพื้นฐานเพียงน้อยแต่ก็ไม่นิดจนเกินไปอ่ะ  แต่อยากเรียนมาก  มากขนาดไหนคือมันไม่ใช่แค่เข้าไปเรียนแล้วก็นั่งactว่าตูเรียนศิลป์น่ะเฟ้ย  แต่อยากเรียนเพราะว่ารักงานศิลป์  รักวาดรูปและออกแบบหง่ะ  ชี้แนะด้วย Please.... ส่งmailมาก็ได้


ความคิดเห็นที่ 94

20 ธ.ค. 2552 15:35
 1. อยากเรียนคณะมัณฑนศิลป์ เกี่ยวกับการออกแบบภายใน กลัวสอบเข้าไม่ได้และก็ไม่รู้ต้องเตรียมตัวยังไง
  บ้างค่ะ

ความคิดเห็นที่ 97

20 ก.พ. 2553 13:12
 1. พี่ค่ะตอนนี้หนูอยู่ม.4

  ต้องเริ่มเตรียมจากอะรัยดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 98

ahgroups
23 ก.พ. 2553 15:19
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 97 น้องอยากเข้าคณะอะไรคะ แนะนำว่าควรเริ่มเรียนวาดเส้นได้เลยคะ แล้วค่อยเรียนวิชาสาขาที่ชอบ แต่ถ้าอยากเข้าสถาปัตย์แนะนำว่าเริ่มเรียนคอร์สสถาปัตย์ได้เลยนะคะ เพราะจะได้ปูพื้นฐานถูกทางคะ น้องสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่arthousegroups ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพญาไทติดกรมปศุสัตว์

  Tel.02-251-1000

ความคิดเห็นที่ 99

27 ก.พ. 2553 20:09
 1. ถ้าเรียนศิลป์-ภาษาล่ะคะ
  จะเรียนมัณฑนศิลป์ได้ไหมอ้า?

ความคิดเห็นที่ 100

2 มี.ค. 2553 19:47
 1. ห้องนี้เค้ายังมาตอบกันอยู่มั้ยเนี้ย เอาเป็นว่าถามไปก่อนล่ะกัน
  พี่ๆเพื่อนๆ คนไหนผ่านไปผ่านมา วานตอบหน่อยนะครับ
  คือผม จะขึ้นม.6แล้วแหละ สนใจคณะนี้มาก สนอยู่ 2สาขา นิเทศศิลป์กับ ออกแบบภายใน
  คือผมควรจะเตรียมตัวยังไง หาหนังสืออะไรมาอ่าน ฝึกอะไรบ้าง ผมเรียนสาย ศิลป์-คำนวณครับ
  อย่างผมยังทันไหมครับ ที่จะเตรียมตัว ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ พี่ๆท่านใดมีข้อมูลดีๆ ส่งมาที่เมลให้ผมก็ได้นะครับ อยากได้ความรู้เยอะๆ อิอิ

ความคิดเห็นที่ 104

ahgroups
21 มี.ค. 2553 11:21
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 99 ถ้าเรียนศิลป์-ภาษาล่ะคะ จะเรียนมัณฑนศิลป์ได้ไหมอ้า?

  ตอบ ต้องดูว่าน้องจะเข้าสาขาอะไรในมัณฑนศิลป์นะคะ เพราะในคณะมัณฑนศิลป์มี 7 จริงๆ แล้วเด็กศิลป์-ภาษาก็เรียนได้นะคะ แต่ในส่วนของสาขาออกแบบภายในกับผลิตภัณฑ์น้องอาจจะต้องเรียนคำนวณเพิ่ม เพราะหลักการเรียนการสอนจะมีในเรื่องของการคำนวณโครงสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 105

ahgroups
21 มี.ค. 2553 11:31
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 100 2 มี.ค. 2553 (19:47)


  ตอบ ยังตอบกันอยู่จร้า แต่ว่าทางเว็บวิชาการปรับปรุงใหม่เลยเข้ามาตอบไม่ได้จร้า น้องๆ ที่กำลังจะขึ้นม.6 ต้องรีบเรียนแล้วนะจ๊ะ เพราะเดี๋ยวจะไม่ทันสอบตรงในช่วงเดือนก.ย.-ต.ค. จะเข้านิเทศศิลป์และออกแบบภายในของศิลปากร น้องๆ ต้องมีพื้นฐานวาดเส้นด้วยนะคะ เพราะเป็นวิชาบังคับสอบคู่กับวิชาสาขา และที่สำคัญมีสอบวิชาสามัญ เช่น วิทย์,คณิต,ภาษาและสังคมด้วยนะคะ นิเทศศิลป์มีเปิดสอนหลายมหาลัยเหมือนกัน เช่น มศว,ลาดกระบัง,บางมด(inter),ศิลปากร,เพาะช่าง ฯลฯ ส่วนออกแบบภายใน ที่ศิลปากรจะเรียน 4 ปี ส่วนเป็นมหาลัยอื่นจะเรียน 5 ปี ได้วุฒิสถาปนิก ยกเว้นธรรมศาสตร์เรียน 4 ปี ได้วิทยาศาสตร์การออกแบบ ต้องเรียนป.โทต่ออีก 2 ปีจร้า

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ arthousegroups โทร.02-251-1000

ความคิดเห็นที่ 106

ahgroups
21 มี.ค. 2553 11:46
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 101 13 มี.ค. 2553 (17:28)

  ตอบ อย่างที่ตอบความเห็นที่ 99 ไปคะ ว่าจริงๆ แล้วไม่ได้กำหนดว่าเป็นเด็กสายอะไร แต่หลักๆ คือต้องสอบวิชาสามัญให้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาลัยกำหนดมา และต้องดูว่าน้องอยากเข้าเรียนในสาขาไหน ถ้าเป็นพวกสถาปัตย์ก็คงไม่แนะนำเพราะสำหรับเด็กสายวิทย์หรือคำนวณ ถ้าน้องชอบแต่งรูปด้วยโปรแกรมphotoshop ก้อน่าจะเรียนพวกนิเทศศิลป์ หรืออยากทำงานแต่กับคอมอย่างเดียวแนะนำให้เรียนคอมอาร์ทจะดีกว่า แต่พื้นฐานหลักๆ ของทั้ง 2 วิชานี้คือพื้นฐานวาดเส้น เพราะเป็นวิชาที่บังคับสอบค่ะ และทั้ง 2 วิชานี้(นิเทศศิลป์,คอมอาร์ท) จะสอบคล้ายๆ กันค่ะ มีหลายมหาลัยที่เปิดสอนนะคะ มีทั้งภาคinter และภาคปกติจร้า อยู่ม.5แล้วอยากให้เริ่มเรียนวาดเส้นเลยค่ะ เพราะถ้าปูพื้นฐานเร็วๆ ก็จะดีค่ะ

  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่artHOUSEgroups โทร.02-251-1000

ความคิดเห็นที่ 107

ahgroups
21 มี.ค. 2553 11:53
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 103 19 มี.ค. 2553

  ตอบ การตัดสินหลักๆ สอบผ่านเกณฑ์วิชาสามัญตามที่กำหนดมั้ย ส่วนข้อสอบด้านศิลปะดูจากตอบโจทย์ถูกรึป่าว มีความสวยงามและจัดองค์ประกอบโดยรวมได้เหมาะสมมั้ย สามารถถ่ายทอดเรื่องราวตามที่โจทย์กำหนดให้ได้มั้ย การตัดสินไม่ได้ดูแค่การตรวจของอาจารย์เพียงท่านเดียวนะคะ สำคัญตรงที่น้องๆ ไม่ควรทิ้งวิชาสามัญ เพราะถ้าคะแนนวิชาสามัญต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ถึงแม้น้องๆ เขียนงานศิลปะดีขนาดไหนก็หมดสิทธิ์จร้า

ความคิดเห็นที่ 108

22 มี.ค. 2553 15:09
 1. พี่ๆคะ คือ ตอนนี้จะขึ้นม.4อ่าคะ ยังไม่แน่ใจระหว่าง คณิตอังกฤษ กับ อังกฤษจีน เพราะว่าจะเข้าทัณฑนศิลป์ ออกแบบเสื้อ คือมีเป้าหมายในอานาคตแล้วแต่ก็ช่วนแนะนำให้ด้วยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 110

2 เม.ย. 2553 12:55
 1. พี่ๆคะ คือว่าตอนนี้กำลังจะขึ้นม.4 แล้วยังลังเลสายอยู่เลยค่ะ
  ไม่แน่ใจระหว่าง วิทย์-คณิต กับ ศิลป์-คำนวณ
  คือส่วนตัวชอบภาษาค่ะ แต่ถ้าเรียนศิลป์-คำนวณแล้ว
  เกิดอนาคตอยากเรียนสถาปัต ก็ไม่สามารถเข้าได้ใช่มั้ยคะ?
  แล้วถ้าจะเรียนเกี่ยวกับออกแบบเสื้อผ้าเค้าใช้วิชาวิทย์สอบด้วยหรือเปล่าคะ?

ความคิดเห็นที่ 111

2 เม.ย. 2553 18:28
 1. พี่คะ คือว่าตอนนี้กำลังจะขึ้นม.6แล้วค่ะ แล้วก็ได้ติววิชาวาดเส้นอยู่เหมือนกันค่ะ คือว่าอยากจะเข้านิเทศศิลป์ พี่ช่วยแนะนำพี่ติวนิเทศที่ติวที่ม.ศิลปากรวังท่าพระให้หน่อยได้ไหมคะ แล้วจะสอบตรงสาขานี้นอกจากสอบตรงแล้วยังต้องใช้อย่างอื่นรึป่าวคะ อย่างGPAหรือONET อะไรอย่างเนี้ยน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 112

2 เม.ย. 2553 18:33
 1. อีกสักหน่อย ช่วงเดือนกันยานี่ เรารับใบสมัครกันที่ ม.ศิลปากร เลยรึป่าวคะ แล้วมันจะประมาณช่วงไหนของเดือน เอ้อพี่คะ มัณฑนฯปีหนึ่งนี่ต้องไปเรียนที่ทับแก้วหมดเลยรึป่าวคะ

ความคิดเห็นที่ 113

3 เม.ย. 2553 11:31
 1. มัณฑนศิลป์ ศิลปากร สอบตรงเดือน สิงหา 53 นี้หรอคะ

ความคิดเห็นที่ 114

3 เม.ย. 2553 22:21
 1. ตาลคร่ะ

  คือหนูกลัวสอบเข้ามัณฑนศิลป์ไม่ได้

  และตอนนี้หนูขึ้น ม.6 หนูวาดไม่ค่อยเก่งนัก

  วิชาการก้อไม่ค่อยได้นัก

  พี่ช่วยแนะนำหนูที

  หือ ๆ ๆ ๆ

  แล้วเวลาสอบต้องทำไงบ้าง

  เพราะหนูจะเข้าสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

  ต้องทำไงบ้างหรอคร่ะ

  ช่วยบอกที

ความคิดเห็นที่ 115

5 เม.ย. 2553 23:08
 1. เลข กะวิทย์ ยากระดับไหนครับ แล้วถ้าผมเรียน ศิลป์ภาษา ละครับ จะทำยังไง

ความคิดเห็นที่ 116

6 เม.ย. 2553 12:32
 1. ตอนนี้ อยู่ม.4 กำลังฝึดวาดอยู่
  แต่วาดยังไม่สวยสักทีอยากรู้เคร็ดลับในการววาดรูปพี่มีไหมคะ
  แล้วมีที่สอนเรียนรึเปล่า

ความคิดเห็นที่ 117

28 เม.ย. 2553 20:14
 1. หนูอยากรุ้ว่ามัณฑนศิลป์ต้องเน้นภาษาอังกฤษด้วยป่ะค่ะ
  คือหนูไม่ค่อยเก่งแต่อยากเข้าอ่ะค่ะ
  แร้วถ้าจะเรียนต้องใช้อะไรเวลาสอบบ้างค่ะ ?

ความคิดเห็นที่ 118

3 พ.ค. 2553 15:25
 1. หัด เอา สิ หมู สับ

ความคิดเห็นที่ 119

16 พ.ค. 2553 01:29
 1. ถ้า วิชาพื้นฐานอย่างคณิตศาสตร์อ่อนสุดๆๆ
  สมมุตว่าเข้าไปได้แล้วจะเรียนไหวมั้ย

  คือมีดีแต่วาดกับออกแบบจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 120

25 พ.ค. 2553 19:04
 1. อยากทราบว่า ถ้าเราเรียน ช่างมา ที่ไม่เกี่ยวกัน พวกวาดอะไรเลย

  จะสามารถสอบเข้า คณะนี้ได้ไหม

ความคิดเห็นที่ 121

27 พ.ค. 2553 12:14
 1. พี่ค่ะตอนนี้น้องอยู่ม.5 อยากทราบว่ามัณฑนศิล ออกแบบภายใน น้องเรียนศิลป์-คำนวณ จะสามารถมาสอบเข้าคณะนี้ได้มั๊ยคะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ ช่วยตอบทาง e-mail (Yubin_ae@hotmail.com)ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 122

3 มิ.ย. 2553 19:27
 1. ดีครับพี่กุ้งนี้ อาร์ตนะครับ
  ที่เคยไปเรียน ART HOUSE อะครับพี่
  แต่ตแนนี้ไมได้เรียนนานแล้วครับ
  ฝึกอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยครับพี่
  อาร์ตคิดว่าเดียวจะไปเรียนต่อที่ ART HOUSE อะครับ
  ตอนนี้มีเพื่อนของอาร์ตที่อาร์ต
  แนะนำไป 3คนแล้วครับพี่
  แล้วเดียวอาร์ตจะไปเรียนนะครับพี่กุ้งครับ
  บะบายๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 123

5 มิ.ย. 2553 20:18
 1. สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบอะไรสักหน่อย
  ตอนนี้อยู่ม.6 อยากเข้าคณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย
  แต่ทักษะและความรู้ยังไม่มี แถมยังวาดรูปไม่สวย
  ถ้าหนูจะไปเรียนที่ Art House เพื่อเอาทักษะไว้สอบเข้ามหาลัย
  พอจะทันไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 124

10 มิ.ย. 2553 20:04
 1. อยากเข้าศิลปกรมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  แต่ม่ายรู้เรื่องการสอบตรงเลย

  ช่วยบอกที่ว่าต้องทำไงบ้าง

  ตอนนี้เรียนสายอาชีพ สาขาการออกแบบอยู่

ความคิดเห็นที่ 125

i-am devil
12 มิ.ย. 2553 16:41
 1. ถึงพี่กุ้งค่ะ
  คือว่าอยู่ม.4สายวิทย์ อยากเข้าสถาปัตย์ ยังไม่แน่ใจว่าจะไปทางตกแต่งภายในหรือกราฟฟิกดีไซด์ดี แต่การจะเข้าสถาปัตถ์อย่างแรกต้องเรียนวาดเส้น แล้วคืออยากถามว่าเรียนกราฟฟิกจำเป็นไหมคะ แล้วต้องเรียนตอนไหน ได้ยินมาว่าโควต้าของสถาปัตย์รับสายวิทย์>< แต่อยากรู้ว่ารับกี่คน รายละเอียดยังไงบ้างคะ พี่ช่วยตอบหน่อยคะ

ความคิดเห็นที่ 127

16 ก.ค. 2553 15:10
 1. ชอบทำงานเยอะๆและก็อยากเรียนศิลป์วาด (วิจิตรศิลป์)อยากเรียนให้เทพๆ ให้เก่งๆ ชอบวาดเวลาที่ว่างเสมออออออ^ชอบมากๆเหมือนเป็นโรคจิตเลยปหละ วาดเอาซะทุกๆๆวันเลย ตั้งแต่เล็กจนโตเลยค่ะ อยากให้พี่ช่วยติวให้ด้วยว่าถ้าจะสอบเข้าให้ได้ด้วยความสามารถที่เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยทำยังไง .... อยากเข้ามากๆเลย เป็นสถาบันที่เด็กศิลป์ทุกคนใฝ่ฝันมากกๆเลย อยากเป็น1ในนั้น อยากเป็น1 ในศิลปกร อยากเรียนให้ดีที่สุด อยากทำงานชิ้นสุดยอดเพื่อพัฒนาประเทศ.พี่....ๆๆๆๆๆๆๆๆ อยากเรียนศิลปกรอยากเข้าคณะมัณฑนศิลป์มากๆเลยค่ะ... อยากเรียนที่ที่ดีดีที่ที่เก่งๆเท่านั้นถึงจะเข้าได้ ชอบมากๆเลยค่ะที่เน้นความขยันความชอบ ! ตอนนี้อยู้ ปี1ค่ะ(ม.4) อาชีวเชียงใหม่ เรียนศิลปกรรม ปี2 จะได้เลือกแผนก เราจะเลือก วิจิตรศิลป์ จะวาดให้เก่งๆ เก่งที่สุดดดดดดดด


  อยากเข้าศิลปกร ช่วยด้วยค่ะ.....T^TTTTTTT

ความคิดเห็นที่ 128

30 ก.ค. 2553 23:01
 1. อยากเข้ามัณฑนศิลป์ มศิลปากร ต้องหนักไปทางพวกฟิสิกไรงี้ไหมคะ
  ได้เกรดแค่สองกว่าเอง

ความคิดเห็นที่ 129

beautypink
25 ส.ค. 2553 14:41
 1. พี่ค๊ะ หนูเรียนมาใน สายอาชีพ
  แต่ หนูอยกาเข้า มัณฑนศิลป์ มากเลยๆๆ ค่ะ
  หนูเรียนมาใน สายบัญชี กลัวทำข้อสอบวิชาบังคัญ ไม่ได้อ่ะค่ะ
  ทักษะ ในการวาดรูป ก็น้อยๆ เตรียม ตัวไม่ทัน แน่เลยๆๆ
  อยากได้ คำปรึกษา ค่ะ ,, ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 130

26 ส.ค. 2553 18:18
 1. พี่ หนูอยากเข้า มัณฑนศิลป์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย

  แต่ ไม่มีพื้นฐาน การวาดเส้นมัณฑนศิลป์เลยค่ะ

  ทำไงดี ขอคำปรึกษาหน่อย ค่ะ(ด่วนมาก)

  kukze_kikza@hotmail.com

  080-073-05249 กิ๊ก...

ความคิดเห็นที่ 131

2 ก.ย. 2553 23:08
 1. เข้ามาอ่านแล้วก็มันดีนะ มีเด็กๆอยากเข้ามาเรียนกันเยอะมาก ก็น่าประทับใจนะครับ

  มัณฑนศิลป์ มี7สาขาวิชา ผมจะขอเพียงเพิ่มเติมบางประเด็นเท่านั้นครับ

  ใครมีโอกาส มีทัรพย์ติวได้ แนะนำว่าติวได้ก็ติวครับ ไม่ว่าจะใกล้ไกล พยายามอยู่แต่กับตัวเองไม่ได้
  เพราะว่ามันไม่พอ..เก่งได้แค่เท่าที่เก่ง มันก็ไม่พอ ..เพราะงานจริงๆเมื่อจบออกไปทำนั้น มันยากและหนักหนาสาหัสกว่าที่เรียนในคณะอย่างมากมายเลยครับ..
  เพราะวิชาชีพนี้ ออกแบบทำงานให้กับคนอื่นๆ เป็นวิชาชีพบริการ ขายบริการ .(เอ๊ะยังไง?)

  ถ้าฝีมือดี หัวไว รักงานบริการ และหวังการเติบโตในสายอาชีพไปถึงระดับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ..จะต้องอยู่ได้กับทั้งคนรวยๆ ที่เหวี่ยงๆ ต้องอดทนเก่งมากๆ..ต้องใจเย็น และต้องรวดเร็วฉับไว ครบเครื่องในคนเดียวกัน

  ถ้าติสท์มาก ชิวเกิน โลกส่วนตัวสูง อาจจะจบช้าหน่อย และเจริญในอาชีพน้อยหน่อย ไปเติบโตในอาชีพได้ไม่ถึงจุดสุดยอดของวิชาชีพได้มากนัก..แต่แน่นอน เด็กสิลปากรส่วนใหญ่ เก่ง และเอาตัวรอดได้ มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำแทบทุกคน..

  อาจจะเป็นพวกสุขนิยม (Hedonism) เรียกแบบนี้ก็อาจจะได้

  โดยมากเรามักจะได้รับมอบหมายให้ทำงานกับคนรวย มีฐานะเพียงพอที่จะจ้่างเรา ซึ่งอยู่ในบริษัทใหญ่ (ที่ให้เงินเดือนไม่สมกับงานที่ทำเล้ย)ส่วนคนจนๆที่มีปัญหาเยอะๆนั้นโดยมากเราจะไม่ค่อยจะได้ลงไปทำเท่าไหร่เนื่องด้วยเค้าไม่สามารถจะมีปัญญามาจ้างเราได้เพราะค่าตัวแพง และพวกเราเองก็ไม่มีความอดทนมากพอที่จะทำอะไรให้ใครโดยที่ค่ารับจ้างเป็นจำนวนน้อย ส่วนหนึ่งก็เพราะปัญหาเยอะ เพราะตังค์น้อย มันก็จำกัดแนวทางในการออกแบบไปมากพอสมควร เลยทำให้ต้องปรับแบบบ่อยๆ ความอดทนในการปรับแบบก็จะต่ำลงเพราะเหมือนออกแบบไปสวยๆแล้วก็ทำไม่ได้ๆๆ ตลอด ก็จะขาดพลังที่อยากจะทำไปแก้ไปอย่างต่อเนื่อง..

  วันนี้เอาเท่านี้ก่อนภารกิจมากงานมากเหลือเกิน ..

ความคิดเห็นที่ 132

6 ก.ย. 2553 22:17
 1. พี่ค่ะ หนุอยากเข้ามัณฑนศิลป์ สาขานิเทศศิลป์ อ่าค่ะ ^^,,
  อยากเข้าศิลปากรมากๆ

  แล้วจะมีติวก่อนสอบไม๊ค่ะพี่
  ช่วยส่งข่าวด้วยน่าค่ะ
  สนใจมากกกกกกก ค่ะ////
  อยากปรับปรุงฝีมือตัวเอง
  รุ้สึกตอนนี้ก้อไม่ต่างอะไรไปจากตอน ป.6 เร้ยสักนิด - -*

  ขอบคุณค่ะพี่
  นี่เมลหนูน่า
  มีไรช่วยบอด้วยน่าค่ะ
  รักศิลปากรค่า ^ ^,,

ความคิดเห็นที่ 133

6 ก.ย. 2553 22:18
 1. j-i.ao@hotmail.com พอดีลืม 555

ความคิดเห็นที่ 134

14 ก.ย. 2553 21:20
 1. เก่งได้แค่เท่าที่เก่ง มันก็ไม่พอ

  ขอบคุณอาจารย์อูดดี้นะคะ^^

  ฝึกต่อไปๆ อีก 36 วัน!!

ความคิดเห็นที่ 135

16 ก.ย. 2553 20:41
 1. หนูอยากเรียนพิเศษค่ะ อย่าเข้าศิลปากร แต่ไม่มีพื้นฐานเท่าไหร่ พอวาดภาพได้ มองแล้ววาดตามได้ แต่อย่ากเรียนพวงลายละเอียด ต่างๆ ตอนนี้อยู่ ม.6 แล้ว มีเวลาไม่ค่อยเยอะ แต่อยากเรียนเอาไว้ ถ้าเข้าศิลปากรไม่ได้ก้อไม่เปนไรค่ะ -อยากเรียนิเทศศิลป์ค่ะ-

ความคิดเห็นที่ 136

17 ก.ย. 2553 13:49
 1. ตอนนี้ หนูอยู่ม.5 ค่ะ เรียนสายวิทย์-คณิต
  ได้เกรด3จ้นๆ
  หนูอยากเรียนคณะนี้ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ
  และอีกอย่างหนูไม่ค่อยเก่งกาดวาดซักเท่าไหร่
  แต่หนูรักที่จะเรียนอ่ะค่ะ
  หนูมีสิทธิ์จะได้บ้างไหมค่ะ
  ช่วยตอบกลับหน่อยได้มั้ยค่ะ
  kamikaze.p@hotmail.com
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 137

22 ก.ย. 2553 14:36
 1. ตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ชั้น ปวช.1. สาขางานการออกแบบ อยากทราบว่า ถ้าจะสอบเข้าคณะมัณฑณศิลป์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายในจะต้องสอบวิชาอะไรบ้างค่ะ

ความคิดเห็นที่ 138

30 ก.ย. 2553 19:10
 1. ให้ตายเหอะ ไม่เอาเกรดหรอก ได้ข่าวมาแบบนี้
  ตอนนี้ อยู่ม.6 เเล้ว ก้อ จาไปสอบเเล้ว

  อยากได้ แยวข้อสอบ สามัญมากๆ อ่ะ
  T^T
  เเบบว่าไม่ไหวเเ้ลว กับ วิชาการ
  ถ้า ปฏิบัติ คิดว่า มั่นใจเเล้ว คับ

  ใครมีแนวข้อสอของ ปีเก่าอยากไ้ดมากครับ
  Plz z

  Kero Kero

ความคิดเห็นที่ 139

30 ก.ย. 2553 21:11
 1. ปัจจุบันอยู่ม.4ค่ะ เรียนศิลป์-ญี่ปุ่น
  ตัวเราเองเป็นคนชอบวาดรูป รูปคนก็วาดได้นะค่ะ
  แต่พวกรูปสิ่งของอะไรต่างๆห่วยมากกกT^T
  พอจะมีแนวทางวาดได้ดีขึ้นไหมค่ะอยากรู้วิธี
  และอยากจะเข้าคณะมัณฑนศิลป์มากค่ะ
  อยากรู้ว่าตอนสอบเนี่ยเค้าสอบเรื่องอะไรมั้งค่ะ

ความคิดเห็นที่ 140

1 ต.ค. 2553 19:53
 1. ช่วยตอบทีคะ

  อยากทราบตัวอย่างโจทย์วิชาประยุกต์ศิลป์ศึกษา

  เวลาเค้าสอบกันแต่ละปีนะคะ

  หนูสนใจและก็สมัครสอบเรียบร้อยแล้วด้วย

ความคิดเห็นที่ 141

3 ต.ค. 2553 19:52
 1. อยากทราบ แนวข้อสอบ ออกแบบภายในอะคับ

  ช่วยบอกทีสิคับ ขอบคุณคับผม

ความคิดเห็นที่ 142

12 ต.ค. 2553 15:11
 1. เรียนอยู่สายศิลปกรรม วาดรูปล้วนๆ ไม่ค่อนเก่งเรื่องเลขกับวิทย์เท่าไรอ่ะค่ะ เรื่องวาดรูปที่เรียนอยู่ทุกวันพอได้ มีสอนแปลน สีน้ำ ดรออิ้ง อยากเรียนเสริมอีกอ่ะค่ะ อยากเข้ามัณทนศิลป์อินทีเรีย ต้องเตรียมตัวยังไงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 143

21 ต.ค. 2553 20:19
 1. พี่ค๊ะ น้องเรียนศิลป์ - ฝรั่งเศส
  อยากเข้า มัณฑณศิลป์มาก สาขา ออกแบบภายในค่ะ
  เข้าได้ไม๊ค๊ะ เอาเกรดเท่าไหร่เอ่ย แล้วรับกี่คนค๊ะ

  ขอบคุณมากค่า ;)

ความคิดเห็นที่ 144

2 พ.ย. 2553 15:11
 1. เรียนคณะนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ...
  ต้องสอบอะไรบ้าง
  เกรดต้องได้เท่าไหร่
  เรียนยากรึป่าว
  แนวสอบเข้าเป็นไงบ้าง...
  อยากรู้เกี่ยวกับคณะนี้ทั้งหมดช่วยเเนะนำเพิ่มเติมให้หน่อยซิค่ะ

ความคิดเห็นที่ 145

5 พ.ย. 2553 11:00
 1. น้องๆที่สนใจติวศิลปะ้พื่อเข้ามหาวิทยาลัย

  ม.ศิลปากร / ลาดกระบัง / จุฬา / มศว. / ม.เชียงใหม่ ฯลฯ

  แนะนำเรียนที่ สำนักป๋า (ชื่อตึกป๋าเก่า - มี 2 สาขา ปิ่นเกล้า/สามย่าน)

  ที่นี่เรียนหนัก คุ้มค่า พี่ติวเก่งมากก+เป็นกันเอง พี่ๆจบมาจาก มัณฑนศิลป์ 90% ลาดกระบัง&จุฬา&มศว 10%

  น้องคิดว่าเรียนแบบจริงจังได้ (ตลอดวัน) ลองเข้าไปดูรายละเอียด +คลิปการสอนฮาๆ ได้ที่

  www.tukpar.com

  หรือโทร 0865442234 พี่โบ้ /0830606355 พี่รี่ได้ตลอดจ้ะ

ความคิดเห็นที่ 146

29 พ.ย. 2553 10:33
 1. ตอนนี้ อยู่ ปวช.3 แล้วครับ อยากเรียนออกแบบ นิเทศศิลป์ อยากรู้ว่า ตอบตรงตอนไหน คือบ้านอยู่ ลำปาง แล้วภาคเหนือ

  ก็ไม่มีคณะนี้ จะถามรุ่นพี่ ถาปัต ก็ไม่มีไครเรียนกันเลย ย ย ตามกันไป ตีนดอย กันหมด คืออยากรู้ วันเวลาที่เเน่นอน

  มันเดินทาง ลำบาก สตังก็ น้อยๆ อยู่ ตอนนี้ เรียน สถาปัตยกรรม lcct lamlang คิดว่าพื้นฐาน ก็พอมี จะขาด ก็ รูป สัดส่วน คน

  แรเงานิดหน่อย ละก็ลงสีน้ำ ยัง แย่ อยู่ -_-!

  tamarchitecture@hotmail.com

ความคิดเห็นที่ 147

20 เม.ย. 2554 10:24
 1. คือว่าหนูอยากเรียนคณะมัณฑณศิลป์อะค่ะต้องการทราบว่าเขาสอบอ่ะไรมั่งแล้วสอบอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 148

26 พ.ค. 2554 13:15
 1. อยากเรียนคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากรมากเลย แต่เครียดและกลัวมากที่จะไม่ได้ เพราะพื้นฐานการวาดภาพยังไม่แน่นพอ และไม่รู่แนวข้อสอบของศิลปากรเลย ว่าต้องทำไงบ้าง สอบยังไง ยากมากมั้ย ข้อข้อเขียน หรือสอบวาดภาพยังไง ตอนนี้เลยได้แต่ตั้งคำถามมากมาย เครียดมากๆๆๆๆๆๆๆ กลัวจะสอบไม่ได้ แล้วจะมีคนสอบมากมั้ย แต่ได้ข่าวว่ามีคนสอบเยอะมากๆๆๆๆ และเก่งๆทั้งนั้น แค่เราไม่มีพื้นฐานไรเลย T_________T

ความคิดเห็นที่ 149

4 มิ.ย. 2554 15:43
 1. คือผมอยู่ ม.6 แล้วคับ เรียนสายวิทย์-คณิต แต่อยากเข้า ศิลปกรคับ คณะ มัณฑนศิลป์ เกรดผมไม่ค่อยจะดีนัก แค่ 2.5 เอง เรื่องวาดรูปก็ปานกลาง แต่ผมชอบวาดรูปและออกแบบแต่ผมระบายสีไม่เก่ง ไม่ทราบว่าคณะนี้ต้องระบายสีเก่งด้วยหรือป่าวและผมจะต้องทำอย่างไรและสอบอะไรบ้างถึงจะได้เรียนคณะนี้คับ ช่ยวตอบผมทีเพราะผมอยากเข้ามาก นี้ืคืออนาคตของผมเลยนะคับตอบทีช่วยด้วย

ความคิดเห็นที่ 150

12 มิ.ย. 2554 20:30
 1. คือหนู อยู่ ม.6 อ่้ะคะ่ หนูมีความสนใจที่จะเรียนคณะมัณฑนศิลป์ แต่เป็นมหาลัยไหนก็ได้ ทุกที่เหมือนกันหมดแหละค่ะมันขึ้นอยู่กับเรามากกว่าค่ะ แต่จะทำยังไงดีค่ะ เหมือนเพิ่งคิดได้ เพิ่งรู้ตัวเองว่าชอบด้านนี้จริงๆๆ มันสายเกินไปมั๊ย หนูรู้สึกเสียใจที่เพิ่งรู้ใจตัวเอง แต่ตอนนี้หนูตั้งใจ ติวและเรียนอยู่ค่ะ หนูมีพื้นฐานอยู่บ้าง อยากถามว่าจะสายไปมั๊ยที่ จะเริ่ม ณ ตอนนี้ เฮ้อ พูดแล้วก็เศร้า นะค่ะ หนูจะสู้ค่ะพี่
  ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 151

28 มิ.ย. 2554 20:27
 1. ผมชื่อเกล้าครับผมก็สนเข้าคณะมัณฑนสิลป์อยู่เหมือนกันแต่วาดภาพก็ไม่ค่อยเก่งแบบว่าวาดภาพตามแบบไม่ค่อยเปนแต่วาดภาพตามจินตนาการของตัวเองได้อะจะวาดอะไรที่มันไม่ค่อยเหมื่อนคนอื่นวาดนักออกแนวเหมือนลายสักอะผมมีfaeckbookอยู่อะมาดูผลงานผมว่าพอได้มั้ยอะที่ ar chernhayabuza ช่วยแนะนำผมทีผมอยากเข้าสาขาออกแบบภายในกับออกแบบเซรามิกและออฟแบบผลิตภัณและลงสีไม่ค่อยเก่งเหมือนกันอะ

ความคิดเห็นที่ 152

3 ก.ค. 2554 20:13
 1. สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้น ม.๖ (สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น)แล้ว แต่เพิ่งกลับมาจากไปโครงการแลกเปลี่ยนหนึ่งปีที่ต่างประเทศ ก็เลยตามเพื่อนๆในเรื่องสอบเข้าแบบนี้ไม่ทันน่ะค่ะ

  ปกติแล้วหนูจะชอบวาดการ์ตูนและวาดลายไทยกับออกแบบพอได้ค่ะ อาจารย์สอนศิลปะของหนูแนะนำให้หนูไปทางวาดออกแบบ และเรียนที่ศิลปากร ไม่ก็ลาดกระบังน่ะค่ะ โดยที่ครูจะให้หนูไปช่วยงานครูและฝึกวาดรูปด้วยตนเอง

  แต่ตอนนี้หนูยังไม่รู้ว่าสำหรับคณะมัณฑนะศิลป์ สาขานิเทศศิลป์ กับ สาขาประยุกต์ศิลป์ นักเรียนที่สนใจจะสอบเข้าทั้งสองคณะ จะต้องเตรียมตัวเตรียมติวในเรื่องอะไรบ้างคะ? เพราะตอนนี้ก็เดือนกรกฏาแล้ว สำหรับศิลปากร เหลืออีกแค่สองเดือนเท่านั้นค่ะที่จะเตรียมตัว

  แล้วก็ อยากทราบว่าต้องเลือกสอบPAT อันไหนบ้างคะ? รวมถึงสอบเป็นภาคปฏิบัติหรือทฤษฏีหรอคะ?

  ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 153

13 ก.ค. 2554 18:43
 1. สวัสดีค่ะ คือหนูพึ่งขึ้น ม.4 สายศิลป์-ฝรั่งเศสค่ะ อยากเรียนสาขาแฟชั่นดีไซน์ (ออกแบบเครื่องแต่งกาย)ของศิลปากรอะค่ะ
  อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าคณะนี้มากๆอะค่ะ เพราะยังงงๆอยู่ว่าต้องเตรียมตัวยังไงแล้วเรียนอะไรมั่ง= =

  รบกวนพี่ช่วยแอดเมลมาทีนะคะ saintsatanist_suju_hungyung@hotmail.com ขอบคุณค่ะ -/\-

ความคิดเห็นที่ 154

smallton
9 ต.ค. 2554 01:29
 1. สวัสดีครับ ตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้นม.5 สายศิลป์อังกฤษ-ฝรั่งเศส ผมอยากเข้าคณะ มัฑนศิลป์ สาขา การออกแบบเครื่องแต่งกาย ผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการติวเข้าเรียนคณะนี้ เพื่อจะสอบตรง และอยากได้แนวข้อสอบไปทำ อีกทั้งอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะๆ รบกวนพี่แอดอีเมลนี้มาหาผมได้ไมครับ ขอบคุณครับ_/\_


ความคิดเห็นที่ 155

15 พ.ย. 2554 21:25
 1. พี่ค่ะ อยากทราบว่า สาขาออกแบบภายใน
  สายศิลป์-ภาษา จะสอบได้หรือเปล่าค่ะ?

ความคิดเห็นที่ 156

21 พ.ย. 2554 21:52
 1. พี่ขาา ขอบคุณนะคะ สำหรับข้อมูลดีๆ

  ตอนนี้ หนูติด แฟชั่นที่ศิลปากรแล้วค่ะ แต่หนู ไม่เคยติวแฟชั่นมาก่อนเลย

  ก็เลยไม่รู้ว่าควรจะจัด Portforio ยังไงดีอ่ะค่ะ TT^TT ปกติเขาจัดกันยังไงหรอค๊าาาา

  รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำทีนะคะ ตอนนี้หนูปวดกระโหลกมากกกกกกกก

  ขอบคุณค่ะพี่

ความคิดเห็นที่ 157

26 ม.ค. 2555 19:51
 1. อยากเรียนนนนนนน

ความคิดเห็นที่ 158

7 มี.ค. 2555 10:44
 1. เข้าคณะมัณฑนศิลป์ ของศิลปากร ต้องเตรียมตัวในด้านไหน

  แล้วเขาจะสอบกันอย่างไร หรูอยู่ต่างจังหวัดจะทำยังไรดีค่ะ

  อยากเข้าสาขานิเทศน์ศิลป์ค่ะ แต่ตอนนี้ยังวาดภาพไม่คล่องเลย

  กลัวจะสอบไม่ติด...T^TO

ความคิดเห็นที่ 159

9 พ.ค. 2555 00:23
 1. อยาก คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ออกแบบเสื้อผ้า ค่ะ จะขึ้นม.6 พื้นฐานการวาดก้ยังมีไม่มาก อยากไดคำแนะนำว่าต้อง
  เตรียมตัวไง ดี ทั้ง คะแนนวิชาที่จะสอบ
  การสอบวาด
  และก็การทำพอร์ตต้องเริ่มต้นทำไงบ้างอ่าคะ รายละเอียดเป็นยังไง ?

  ยังไง พี่่ช่วยตอบ มาทางอีเมล์ด้วยนะคะ อยากได้คำแนะนำทั้งหมดนี้มากๆ เพราะไม่รู้จะทันป่าว ถ้าเรียนพิเศษจะทันหรือเปล่าไม่รู้ อยากเข้า คณะนี้จริงๆ ชอบและใจรักที่จะทำมาก
  maples-princess@hotmail.com]

ความคิดเห็นที่ 160

14 พ.ค. 2555 16:42
 1. สวัสดีค่ะหนูกำลังขึ้น ม.4. อยากเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์มากก. รร.หนูเค้ามีเเต่ศิลป์-ภาษา. กับ วิทย์-คณิต. ไม่มีศิลป์คำนวน
  หนูเลยเลือกสายวิทย์-คณิต. เเต่หนูก้กลัวเรียนไม่ไหวอ่ะ เเล้วมันต้องเน้นวิชาไรบ้างคะ ? ถ้าจะเลือกสอบคณะมัณฑนศิลป์
  แล้วตอนปิดเทอมหนุจะลองเรียนวาดเส้นดูค่ะ สรุปหนูเลือกเรียนสายวิทย์นี่ถูกรึป่าวคะ? เพราะที่บ้านบอกว่าทำไมไม่เรียนสายศิลป์ล่ะ
  จะได้ไม่ต้องเครียดแต่หนูดื้ออ่ะเลยลงสายวิทย์ไปแล้วอ่ะแงๆ หนูต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ ? หนูเครียดมากกกกกกก

  ช่วยตอบคำถามหนูด้วยนะ ขอบคุนที่รับฟังนะคะ.
  ใครชะตากรรมเดียวกันติดต่อทางอีเมล์นะคะ T^T

ความคิดเห็นที่ 161

20 มิ.ย. 2555 19:06
 1. พี่ค่ะคือตอนนี้หนูอยู่.6ค่ะ หนูอยากเรียนต่อสายศิล แต่ไมรู้ว่าต้องสอบอะไรบ้างในการเข้าศึกษาต่อใน มหาลัย พี่ช่วยแนะนำหน่อยได้มั้ยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 162

6 ก.ค. 2555 11:10
 1. ขอทราบเรื่อง การกู้ กยศ.หน่อยครับ ไม่ทราบว่าถ้ากู้แล้วเทอมแรกต้องออกค่าเทอมเองก่อนรึป่าวหรือว่าไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 163

26 ธ.ค. 2555 21:21
 1. อยากเรียนมัณฑนศิลป์ ออกแบบแฟชั่น มีมหาลัยไหนเปิดสอนบ้างค่ะ

ความคิดเห็นที่ 164

9 มี.ค. 2556 19:12
 1. อยากเรียนมัณฑนศิลป์ออกแบบภายในตอนนี้เรียนกสน อยู่ค่ะอยากทราบว่าเรียนได้มั้ยแล้วสมัครเรียนช่วงไหนเพราะได้วุฒิประมาณมีนา-เมษาอยู่โคราชมีเรียนที่ไหนบ้างคะ

ความคิดเห็นที่ 165

1 พ.ค. 2557 19:37
 1. ตอนนี้กำลังจะขึ้นม.6 แล้วค่ะ อยากเรียนออกแบบเสื้อผ้า แต่ไม่ค่อยเรียนดรออิ่งเลย การวาดก็อพอถูๆไถๆไปได้ ขอคำแนะนำว่าควรเริ่มยังไงดี. ขอความกรุณาด้วยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น