บทบาทของgreen Peace ในการต่อต้านพลังงานนิวเคลัยร์

พลังงานนิวเคลียร์เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานและทำให้ขัดแย้งกับการแก้ไข รณรงค์ปัญหาโลกร้อน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับมาเป็นประเด็นความสนใจของสังคมไทยอีกครั้งในขณะนี้ รัฐบาลได้อนุมัตืเพราะมองว่าประชาคมโลกกำลังดำเนินตัวเองที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มขึ้น แต่ถูกคัดค้าน ต่อต้านจากกลุ่ม Green Peace ที่มองว่า การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนตามหลักการของวงจรนิวเคลียร์ เป็นภัยที่ร้ายแรงต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม

ดังข้อมูลข้างต้น อยากทราบว่า  Green Peace ดำเนินบทบาทของตัวเองอย่างไร
สำหรับการต่อต้านคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ร่วมถึงวิธีการดำเนินงาน
สร้างความรู้และความเข้าใจถึงภัยของการเกิดโรงงานไฟฟ้านี้แก่ประชาชนอย่างไร

ขอรบกวนผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วยตอบคำถาม เพื่อเป็นแนวทางความคิดในการทำรายงานต่อไป

15 ก.ค. 2551 18:18
0 ความเห็น
4492 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น