กยศ.เปิดลงทะเบียนกู้เรียนรอบ 2

           นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า หลังจากที่กองทุนฯได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านทางระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม -30 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน สรุปยอดนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านทั้งสิ้น 990,093 ราย มีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานทะเบียนราษฎร(MOI)จำนวน 978,241 ราย อย่างไรก็ตาม กองทุนฯยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าลงทะเบียนไม่ทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และที่ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน แต่ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ทำหนังสือแจ้งมายังกองทุนฯ  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.studentloan.or.th
           
           ทั้งนี้ จะต้องกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ชื่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ อีกทั้งต้องระบุสาเหตุที่ยื่นกู้ไม่ทันวันดังกล่าวหรือสาเหตุที่ข้อมูลไม่ถูกต้องด้วย (ถ้าทราบ)และมาส่งหนังสือฉบับจริงด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  จ่าหน้าถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเลขที่ 63 อาคาร 2 ชั้น 16 ซอยทวีมิตร ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กทม.10310 หรือสอบถามที่โทร.0 2610 4888
          
          "การนำระบบ e-Studentloan มาใช้ในกระบวนการขอกู้ยืมเงิน กยศ.ในปีการศึกษา 2551 เป็นปีแรกนั้น ทำให้กองทุนฯสามารถเริ่มโอนเงินค่าครองชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเร็วขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 2 เดือน ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมผ่านแล้วให้รีบทำสัญญาแล้วจะได้รับเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน"

16 ก.ค. 2551 14:44
3 ความเห็น
17580 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย za-Nuker

ทำไมปี 2 ถึงไม่มีสิทธิ์กู้ครับ สงสัยมาก

5 ส.ค. 2551 19:32


ความคิดเห็นที่ 3 basza1913@hatmail.com (Guest)

ลงทะเบียนกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2 ต้องทำอย่างไรค่ะ
8 ก.ย. 2553 13:50

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น