หน่วยกรองของเสียของไต

คือ จะสอบแล้ว อ่านแล้วไม่เข้าใจ

อยากทราบว่า ในหน่วยกรองของเสียจากไต หรือ Nephron นั้น
ที่มี

Glomorurus

Bowman Capsule

Proximal Tubule <<< ดูดซึมกลูโคส ,น้ำ

Henle Loop   ดูดน้ำ

Distal Tube น้ำ จาก ADH > สมอง ส่วน Hypotalamus

Collecting Duct

มีการดูดกลืน น้ำ หรือ แร่ธาตุ ต่างๆ  เช่นๆ ด้านบนๆ

อยากถามว่า การดูดกลืนต่างๆ นี้
เป็นการนำสารเข้าสู่เซลล์ ประเภท ใด

Pinocyctosis
Phacocyctosis
การแพร่
หรือ พาซิลิเทต

ขอความกรุณาด้วย คับ

18 ก.ค. 2551 18:09
1 ความเห็น
4354 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย จอร์ด บางขัน

การแพร่ (diffusion) หมายถึง การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากกว่าไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยกว่า จนกว่าจะอยู่ในสภาพสมดุล (dynamic equilibrium) เมื่ออยู่ในสภาพสมดุลแล้ว โมเลกุลของสารยังคงเคลื่อนอยู่แต่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันทั้งสองบริเวณPhagocytosis เป็นการนำสารที่เป็นของแข็งเข้าเซลล์ โดยเซลล์ยื่นส่วน cytoplasm ไปโอบล้อมสารของแข็งนั้น แล้วเข้าไปในเซลล์ เป็น food vacuole แล้ว food vacuole นั้นจะไปรวมกับ lysosome ซึ่งภายในมี hydrolytic enzymes ที่จะย่อยสลายสารนั้นต่อไป อมีบากินแบคทีเรียด้วยวิธีนี้Pinocytosis เป็นการนำสารที่เป็นของเหลวเข้าเซลล์ โดยเยื่อหุ้มเซลล์เว้าเข้าไปเพื่อนำสารเข้าไป กลายเป็นถุงเล็กๆอยู่ใน cytoplasm การแพร่สารแบบฟาซิลิเทต (Facilitated Diffusion) คือการลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปจนถึงบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำ แต่ต้องอาศัยตัวพาเป็นตัวกลาง (Carrier) ในการแพร่ ซึ่งมักเป็นสารจำพวกโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเช่นกรดอะมิโนซึ่งพบได้ในเยื่อหุ้มเซลล์ รวมถึงน้ำตาลกลูโคส, คาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต การแพร่แบบนี้ใช้การเคลื่อนที่แบบบราวนิงในการแพร่
การแพร่แบบฟาซิลิเทตไม่ต้องการพลังงานในการแพร่ตรงกันข้ามกับการลำเลียงสารแบบแอคทีฟทรานสปอร์ตที่ต้องใช้พลังงาน

21 ก.ค. 2551 22:37

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น