การละลายของสาร

เพื่อน พี่ๆ ช่วยคิดโจทย์ข้อนี้กันหน่อยครับ

ข้อมูลสภาพการละลายได้ของ NaCl และ CaCl2 เท่ากับ 36 และ 74.5 กรัม ต้อน้ำ 100 กรัม

ถ้าน้ำทะเลแห่งหนึ่งมี Na+   Clและ  Ca2+  1.00 , 2.00, 0.04 กรัม ต่อน้ำ 100 กรัมตาม

ลำดับแล้ว  นำน้ำทะเลนี้มา 1 ตัน เพื่อผลิตเกลือโซเดียมคลอไรด์  จะต้องระเหยน้ำให้เหลือกี่

กิโลกรัมจึงจะได้เกลือโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ ไม่มีแคลเซียมคลอไรด์ปนออกมา ด้วย และจะได้

เกลือโซเดียมคลอไรด์กี่กิโลกรัม (มวลอะตอม Na=23 , Ca= 40 ,Cl=35 )
  

ขอบคุณมากๆนะครับความคิดเห็นที่ 1

xx
24 ก.ค. 2551 15:30
 1. ประมาณ 25 กก


ความคิดเห็นที่ 2

Ponlayut
24 ก.ค. 2551 17:59
 1. คิดไงอา


ความคิดเห็นที่ 3

xx
25 ก.ค. 2551 14:33
 1. จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่า CaCl2 ตกผลึกหลังสุด ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องทราบว่าต้องลดปริมาณน้ำทะเลจนเหลือเท่าใด CaCl2 ในน้ำทะเลจึงจะเริ่มตกผลึกโดยใฃ้ค่าคงที่สมดุลการละลาย (Ksp ; solubility product) และใฃ้Cl- ไปเท่าใด เหลือเท่าใด ที่เหลือนั้นเพียงพอที่จะทำให้ตกผลึกเป็น NaCl จำนวนเท่าใด ยังมี Na+    Cl-  อยู่ในสารละลายเท่าใด

   

  1.                   น้ำทะเล 1 ตัน = 1000 kg       

  มี  Na+ = (1.00 g)(1000 kg)/[100/1000] kg  = 10,000 g

  มี  Cl-  =  (2.00 g)(1000 kg)/[100/1000] kg  = 20,000 g

  มี  Ca2+  =  (0.04 g)(1000 kg)/[100/1000] kg  = 400 g

  2.         หาค่า Ksp ของ CaCl2   ;  CaCl2(s)...equilibrium….Ca+2(aq) + 2Cl-(aq)

              Ksp = [Ca+2][Cl-]2

              ที่สภาพการละลาย  ของ CaCl2 =74.5 กรัม ต่อน้ำ 100 กรัม

              Mol /L ของ CaCl2 = [74.5 g /110 g/mol]/[100/1000]L      

  ประมาณว่า น้ำทะเล 1 ml = 1g 

                          [CaCl2] = 6.77  molar

                          [CaCl2] 6.77  molar แตกตัว ได้ [ Ca+2]= 6.77  molar [ Cl-]= 2x6.77  molar

                          Ksp = [Ca+2][Cl-]2 = (6.77)(2x6.77)2 = 1241

                          โดยวิธีเดียวกัน Ksp  ของ NaCl = [Na+ ][Cl- ]= 38.5

   

  3.         หาปริมาตรของน้ำทะเลที่ทำให้ Ca2+ 400 g มีได้มากที่สุด

              จากสภาพการละลายของ CaCl2 74.5 g ต่อน้ำ 100 g

  ดังนั้น มี Ca2+ ได้  =[ (74.5x40)/110]=27 g  ในน้ำ 100 g

  นั่นคือ Ca2+ 400 g ละลายได้ในน้ำเพียง 100x400/27 =1482 g = 1.48 kg

   

  4.         หาปริมาณ Cl- ในน้ำทะเล1.48 kg   Ksp = [Ca+2][Cl-]2

  1241= [6.77][Cl-]2     [Cl-] = 13.54 molar     มี Cl-  = 13.45x35x1.48 = 701.37 g

  ดังนั้นมีCl- ที่อยู่ในรูปของ ของแข็ง = 20000-701=19299 g

  = 19299/35 =551.4 mol

   

   5.        มี    Na+ ในน้ำทะเล 1.48 kg     ;  38.5=X2   X =Na+ =Cl- = 6.02 molar

              Na+ = 204.9 g

              Na+ ที่เป็นของแข็ง =  10000-204.9 =9795 g   คิดเป็น mole =9795/23 = 426 mole

             

  6.         Na+(aq)+ Cl-(aq) …….    NaCl(s)

              426mol    551mol                   ..

  -426 mol  -426 mol      426 mol

  0              125 mol      426 mol

  แสดงว่า Na+ เป็นสารกำหนดปริมาณ(limiting reagent) NaCl

  ดังนั้นเกิด NaCl(s)  426 mol     คิดเป็นกิโลกรัม   426x58 /1000  = 24.7 kg


ความคิดเห็นที่ 4

Ponlayut
25 ก.ค. 2551 17:37
 1. ขอบคุณมากๆ เลยครับ


ความคิดเห็นที่ 5

Ponlayut
27 ก.ค. 2551 17:13
 1. มีมาอีกข้อครับตัวอย่างก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย CH4 84% ,C2H6 10%, C3H8 3% และ N2 3 % โดยปริมาตร ถ้าอนุกรมของปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถใช้ในการเปลี่ยนอะตอมของคาร์บอนทั้งหมดในก๊าซเปลี่ยนเป็นบิวทาไดอีน (C4H6) ด้วยประสิทธิภาพ 100 % จะมีจำนวนบิวทาไดอีนเท่าไรที่เตรียมได้จากแก๊สธรรมชาติ 100 g


ความคิดเห็นที่ 6

xx
28 ก.ค. 2551 09:01
 1. แก๊สธรรมชาติ 100 gมวลของCทั้งหมด = มวล C ใน CH4 84 g + มวล C ใน C2H6 10 g + มวล C ใน C3H8 3 g                     = [(12x84/16)+(24x10/30)+(36x3/46)] g                    = [63+8+2.45] g                    = 73.45 g                    = 73.45/12  =  6.12 molมวล H ทั้งหมด   = [(84-63)+(10-8)+(3-2.45)]g                    = 23.55 g                    = 23.55/1  = 23.55 mol                          4C    +    6H..........C4H6จากสมการ             4mol       6mol         1molจากข้อมูล             6.12        23.55       -สารที่เปลี่ยนแปลง  -6.12      -9.18        +1.53ปริมาณสุทธิ            -          14.37        1.53นั่นคือจากข้อมูลปริมาณ C4H6    ขึ้นอยู่กับ  Cคาร์บอนทั้งหมดในก๊าซเปลี่ยนเป็นบิวทาไดอีน (C4H6)ด้วยประสิทธิภาพ 100 %ดังนั้นแก๊สธรรมชาติ 100 gเกิด C4H6 = 1.53x54 = 82.62  หรือประมาณ 83 g  


ความคิดเห็นที่ 7

Ponlayut
28 ก.ค. 2551 18:41
 1. ขอบคุณอีกหนครับ คุณ XX เก่งจังเลย

ความคิดเห็นที่ 8

Ponlayut
31 ก.ค. 2551 22:03
 1. มีมาอีกแล้วครับ ^ ^กลีเซอรีน (C3H5(OH)3) และเมทิลแอลกอฮอล์ (CH3OH) ขายในราคาเดียวกันต่อกิโลกรัม ตัวไหนจะถูกกว่ากัน สำหรับใช้เตรียมสารละลายกันเยือกแข็งสำหรับเครื่องกระจายความร้อนในรถยนต์ (C=12 ,O=16, H=1)


ความคิดเห็นที่ 9

xx
1 ส.ค. 2551 09:43
 1. แน่นอนครับ สารละลายเมทิลแอลกอฮอล์ (CH3OH) ย่อมทำให้จุดเยือกแข็งต่ำกว่า สารละลายกลีเซอรีน (C3H5(OH)3) เมื่อใช้เมทิลแอลกอฮอล์    กลีเซอรีนในปริมาณ(มวล)เท่ากัน  เพราะมวลต่อโมลของเมทิลแอลกอฮอล์ (16g/mol)ตำกว่า มวลต่อโมลของกลีเซอรีน(92g/mol) ซึงอธิบายได้จากสมการ  ΔTf = Kf · mB

  Freezing Point of Methanol based Water Solutions

  http://www.engineeringtoolbox.com/methanol-water-d_987.html

  Glycerolhttp://www.dow.com/glycerine/resources/table8.htm

  แต่ เมทิลแอลกอฮอล์ เป็นพิษ และติดไฟได้ และแรงดันไอ สูงกว่าน้ำ มันจึงมีโอกาสระเหยได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนจากเครื่องยนต์ เราจึงนิยมใช้กลีเซอรีน ถึงแม้จะแพงไปบ้างมันก็ยังปลอดภัยกว่า

ความคิดเห็นที่ 10

24 ก.ค. 2552 18:59
 1. มีคำถามมาให้คิดกันหน่อย ชายคนหนึ่งซื้อปลาทองมาจากสวนจตุจักร  เมื่อกลับบ้านเขาไดเส่ปลาทองลงไปในอ่างที่บรรจุน้ำซึ่งผ่านการต้มและการทำให้เย็นอย่างรวดเร็ว  จากนั้นไม่กี่นาทีปลาก็ตาย  จงให้เหตุผลว่าเหตุใดปลาถึงตาย ( อธิบายในแง่การละลายของแก๊วในของเหลว )


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น