วิชาการดอทคอม ptt logo

การละลายของสาร

โพสต์เมื่อ: 18:08 วันที่ 23 ก.ค. 2551         ชมแล้ว: 17,879 ตอบแล้ว: 13
วิชาการ >> กระทู้ >> วิทยาศาสตร์ >> วิทย์ทั่วไป

เพื่อน พี่ๆ ช่วยคิดโจทย์ข้อนี้กันหน่อยครับ

ข้อมูลสภาพการละลายได้ของ NaCl และ CaCl2 เท่ากับ 36 และ 74.5 กรัม ต้อน้ำ 100 กรัม

ถ้าน้ำทะเลแห่งหนึ่งมี Na+   Clและ  Ca2+  1.00 , 2.00, 0.04 กรัม ต่อน้ำ 100 กรัมตาม

ลำดับแล้ว  นำน้ำทะเลนี้มา 1 ตัน เพื่อผลิตเกลือโซเดียมคลอไรด์  จะต้องระเหยน้ำให้เหลือกี่

กิโลกรัมจึงจะได้เกลือโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ ไม่มีแคลเซียมคลอไรด์ปนออกมา ด้วย และจะได้

เกลือโซเดียมคลอไรด์กี่กิโลกรัม (มวลอะตอม Na=23 , Ca= 40 ,Cl=35 )
  

ขอบคุณมากๆนะครับPonlayut
ร่วมแบ่งปัน43 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

จำนวน 10 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 24 ก.ค. 2551 (15:30)

ประมาณ 25 กก


xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 24 ก.ค. 2551 (17:59)

คิดไงอา


Ponlayut
ร่วมแบ่งปัน43 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 25 ก.ค. 2551 (14:33)

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่า CaCl2 ตกผลึกหลังสุด ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องทราบว่าต้องลดปริมาณน้ำทะเลจนเหลือเท่าใด CaCl2 ในน้ำทะเลจึงจะเริ่มตกผลึกโดยใฃ้ค่าคงที่สมดุลการละลาย (Ksp ; solubility product) และใฃ้Cl- ไปเท่าใด เหลือเท่าใด ที่เหลือนั้นเพียงพอที่จะทำให้ตกผลึกเป็น NaCl จำนวนเท่าใด ยังมี Na+    Cl-  อยู่ในสารละลายเท่าใด 1.                   น้ำทะเล 1 ตัน = 1000 kg       มี  Na+ = (1.00 g)(1000 kg)/[100/1000] kg  = 10,000 gมี  Cl=  (2.00 g)(1000 kg)/[100/1000] kg  = 20,000 gมี  Ca2+  =  (0.04 g)(1000 kg)/[100/1000] kg  = 400 g2.         หาค่า Ksp ของ CaCl2   ;  CaCl2(s)...equilibrium….Ca+2(aq) + 2Cl-(aq)            Ksp = [Ca+2][Cl-]2            ที่สภาพการละลาย  ของ CaCl2 =74.5 กรัม ต่อน้ำ 100 กรัม            Mol /L ของ CaCl2 = [74.5 g /110 g/mol]/[100/1000]L      ประมาณว่า น้ำทะเล 1 ml = 1g                         [CaCl2] = 6.77  molar                        [CaCl2] 6.77  molar แตกตัว ได้ [ Ca+2]= 6.77  molar [ Cl-]= 2x6.77  molar                        Ksp = [Ca+2][Cl-]2 = (6.77)(2x6.77)2 = 1241                        โดยวิธีเดียวกัน Ksp  ของ NaCl = [Na+ ][Cl]= 38.5 3.         หาปริมาตรของน้ำทะเลที่ทำให้ Ca2+ 400 g มีได้มากที่สุด            จากสภาพการละลายของ CaCl2 74.5 g ต่อน้ำ 100 gดังนั้น มี Ca2+ ได้  =[ (74.5x40)/110]=27 g  ในน้ำ 100 gนั่นคือ Ca2+ 400 g ละลายได้ในน้ำเพียง 100x400/27 =1482 g = 1.48 kg 4.         หาปริมาณ Cl- ในน้ำทะเล1.48 kg   Ksp = [Ca+2][Cl-]21241= [6.77][Cl-]2     [Cl-] = 13.54 molar     มี Cl-  = 13.45x35x1.48 = 701.37 gดังนั้นมีCl- ที่อยู่ในรูปของ ของแข็ง = 20000-701=19299 g= 19299/35 =551.4 mol  5.        มี    Na+ ในน้ำทะเล 1.48 kg     ;  38.5=X2   X =Na+ =Cl- = 6.02 molar            Na+ = 204.9 g            Na+ ที่เป็นของแข็ง =  10000-204.9 =9795 g   คิดเป็น mole =9795/23 = 426 mole           6.         Na+(aq)+ Cl-(aq) …….    NaCl(s)            426mol    551mol                   ..-426 mol  -426 mol      426 mol0              125 mol      426 molแสดงว่า Na+ เป็นสารกำหนดปริมาณ(limiting reagent) NaClดังนั้นเกิด NaCl(s)  426 mol     คิดเป็นกิโลกรัม   426x58 /1000  = 24.7 kg


xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 25 ก.ค. 2551 (17:37)

ขอบคุณมากๆ เลยครับ


Ponlayut
ร่วมแบ่งปัน43 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 27 ก.ค. 2551 (17:13)

มีมาอีกข้อครับ

ตัวอย่างก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย CH4 84% ,C2H6 10%, C3H8 3% และ
N2 3 % โดยปริมาตร ถ้าอนุกรมของปฏิกิริยาที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถใช้ใน

การเปลี่ยนอะตอมของคาร์บอนทั้งหมดในก๊าซเปลี่ยนเป็นบิวทาไดอีน (C4H6)

ด้วยประสิทธิภาพ 100 % จะมีจำนวนบิวทาไดอีนเท่าไรที่เตรียมได้จากแก๊ส

ธรรมชาติ 100 g


Ponlayut
ร่วมแบ่งปัน43 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 28 ก.ค. 2551 (09:01)

แก๊สธรรมชาติ 100 g
มวลของCทั้งหมด = มวล C ใน CH4 84 g + มวล C ใน C2H6 10 g + มวล C ใน C3H8 3 g 
                    = [(12x84/16)+(24x10/30)+(36x3/46)] g
                    = [63+8+2.45] g
                    = 73.45 g
                    = 73.45/12  =  6.12 mol
มวล H ทั้งหมด   = [(84-63)+(10-8)+(3-2.45)]g
                    = 23.55 g
                    = 23.55/1  = 23.55 mol

 
                         4C    +    6H..........C4H6
จากสมการ             4mol       6mol         1mol
จากข้อมูล             6.12        23.55       -
สารที่เปลี่ยนแปลง  -6.12      -9.18        +1.53
ปริมาณสุทธิ            -          14.37        1.53

นั่นคือจากข้อมูลปริมาณ C4H6    ขึ้นอยู่กับ  C
คาร์บอนทั้งหมดในก๊าซเปลี่ยนเป็นบิวทาไดอีน (C4H6)ด้วยประสิทธิภาพ 100 %
ดังนั้นแก๊สธรรมชาติ 100 g
เกิด C4H= 1.53x54 = 82.62  หรือประมาณ 83 g  


xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 28 ก.ค. 2551 (18:41)
ขอบคุณอีกหนครับ คุณ XXเก่งจังเลย
Ponlayut
ร่วมแบ่งปัน43 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 31 ก.ค. 2551 (22:03)

มีมาอีกแล้วครับ ^ ^

กลีเซอรีน (C3H5(OH)3) และเมทิลแอลกอฮอล์ (CH3OH) ขายในราคาเดียว

กันต่อกิโลกรัม ตัวไหนจะถูกกว่ากัน สำหรับใช้เตรียมสารละลายกันเยือกแข็ง

สำหรับเครื่องกระจายความร้อนในรถยนต์ (C=12 ,O=16, H=1)


Ponlayut
ร่วมแบ่งปัน43 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 1 ส.ค. 2551 (09:43)

แน่นอนครับ สารละลายเมทิลแอลกอฮอล์ (CH3OH) ย่อมทำให้จุดเยือกแข็งต่ำกว่า สารละลายกลีเซอรีน (C3H5(OH)3) เมื่อใช้เมทิลแอลกอฮอล์    กลีเซอรีนในปริมาณ(มวล)เท่ากัน  เพราะมวลต่อโมลของเมทิลแอลกอฮอล์ (16g/mol)ตำกว่า มวลต่อโมลของกลีเซอรีน(92g/mol) 
ซึงอธิบายได้จากสมการ  ΔTf = Kf · mBFreezing Point of Methanol based Water Solutionshttp://www.engineeringtoolbox.com/methanol-water-d_987.htmlGlycerol
http://www.dow.com/glycerine/resources/table8.htm
แต่ เมทิลแอลกอฮอล์ เป็นพิษ และติดไฟได้
และแรงดันไอ สูงกว่าน้ำ มันจึงมีโอกาสระเหยได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนจากเครื่องยนต์ เราจึงนิยมใช้กลีเซอรีน ถึงแม้จะแพงไปบ้างมันก็ยังปลอดภัยกว่า

xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 24 ก.ค. 2552 (18:59)

มีคำถามมาให้คิดกันหน่อย


ชายคนหนึ่งซื้อปลาทองมาจากสวนจตุจักร  เมื่อกลับบ้านเขาไดเส่ปลาทองลงไปในอ่างที่บรรจุน้ำซึ่งผ่านการต้มและการทำให้เย็นอย่างรวดเร็ว  จากนั้นไม่กี่นาทีปลาก็ตาย  จงให้เหตุผลว่าเหตุใดปลาถึงตาย ( อธิบายในแง่การละลายของแก๊วในของเหลว )


joon_love.potato@hotmail.com (IP:202.28.17.5)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม