ผึ้งจะมีอาการอย่างไรเมื่อป่วย

จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของ University of Leicester ประเทศอังกฤษเกี่ยวกับผึ้ง โดยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและลักษณะที่เปลี่ยนไปของผึ้งหากมีอาการไม่สบายว่าจะเป็นเช่นไร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษากลุ่มผึ้งจำพวกหนึ่งที่มีขนาดตัวที่ใหญ่มาก หรือที่เรียกว่า Bumble-beeนั่นเอง


 


ซึ่งสิ่งที่ได้จากการการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ พบว่าพวกผึ้งจะมีการทำงานของสมองที่ช้าลงไม่สามารถแยกแยะสีของดอกไม้ได้และไม่สามารถจดจำชนิดของดอกไม้ได้ว่าดอกไม้ชนิดใดที่มีน้ำหวานในเกสรดอกไม้มากที่สุดเมื่อพวกผึ้งมีอาการไม่สบายหรืออยู่ในสภาวะร่างกายที่ผิดปกติ


 


พฤติกรรมและลักษณะของผึ้งที่ปรากฏจากการศึกษามีความคล้ายคลึงกับพฤติกรรมและลักษณะทางร่างกายของมนุษย์ในยามเจ็บป่วย ซึ่งในยามปกติจะสามารถคิดหรือใช้สมองสั่งงานได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ไม่สบาย เช่นเป็นไข้ คนเราก็จะมีอาการมึนหัว รู้สึกเหนื่อยล้า สมองและร่างกายไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่


 


Dr. Eamonn Mallon อาจารย์ของมหาวิทยาลัย Leicester หัวหน้าของทีมนักวิทยาศาตร์ที่ทำการศึกษาในเรื่องนี้กล่าวว่า การที่ผึ้งมีความผิดปกติทางร่างกาย เป็นโรคหรือไม่สบายนั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมทุกอย่าง และยังกระทบต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการหาอาหาร การเลือกคู่ หรือการหลบหลีกภัย และศัตรูนักล่า ที่จะทำได้ไม่ปกติ ไม่รวดเร็วและคล่องแคล่วเหมือนดังเช่นตอนที่ร่างกายปกติ อย่างไรก็ตามทางนักวิทยาศาสตร์ยังจะทำการค้นคว้าต่อไปถึงลักษณะการตอบสนองของภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายผึ้งว่ามีการทำงานเป็นอย่างไร หากร่างกายได้รับเชื้อโรคเข้าไป ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา


 


ซึ่งในขั้นตอนการศึกษาทดลองนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งผึ้งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุม ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผึ้งที่ถูกฉีดสารลิโปโพลีแซคคาไรด์ (Lipopolysaccharide) เข้าไปในร่างกาย ซึ่งสารตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายกับสารที่เป็นตัวตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกายพร้อมกับการฉีดพวกเชื้อโรคพวกปรสิตเข้าไปด้วย โดยผึ้งจะถูกทดลองในห้องทดลองที่มีดอกไม้ปลอมสองสีคือ สีฟ้าและเหลือง โดยดอกไม้ปลอมเหล่านี้จะมีเพียงสีเดียวที่มีน้ำตาลทาติดอยู่ที่ดอก ผึ้งในกลุ่มควบคุมสามารถบินไปยังดอกไม้ที่มีน้ำตาลติดอยู่ได้อย่างถูกต้องมากกว่า 90% และผึ้งในกลุ่มตัวอย่างจะใช้เวลานานกว่าปกติในการบินหาดอกไม้ที่มีน้ำตาลติดอยู่และความถูกต้องก็ลดลง ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีผลมาจากการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายหากมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกาย และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันก็สัมพันธ์กับการสั่งงานของสมอง การจดจำเช่นกัน


 


 


โดยจากผลการทดลองครั้งนี้ พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าถึงลักษณะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่ายกายว่าเป็นอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทในการตื่นตัวแบบไหน ซึ่งข้อมูลที่ได้ยังเป็นประโยชน์สำหรับการค้นคว้าเกี่ยวกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของคนอีกด้วย และทางนักวิทยาศาสตร์ยังจะทำการค้นคว้าต่อไปโดยใช้ข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ศึกษาถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายส่งผลต่อการทำงานของสมอง และการจดจำอย่างไร จึงทำให้สิ่งมีชีวิตมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหากมีสภาวะร่างกายผิดปกติหรือไม่สบาย


 


ที่มา


Immune response impairs learning in free flying bumble-bees. Biology Letters, July 16, 2008


 


http://www.sciencedaily.com/releases/2008/07/080715204730.htm


 


โดย


ธนัช

23 ก.ค. 2551 20:46
0 ความเห็น
1006481 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น