วิชาการดอทคอม ptt logo

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551

โพสต์เมื่อ: 11:14 วันที่ 24 ก.ค. 2551         ชมแล้ว: 63,343 ตอบแล้ว: 266
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
เชิญชมงาน และร่วมกิจกรรม ใน
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551
จัดระหว่างวันที่ 8-22 สิงหาคม 2551
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
103345


rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

จำนวน 257 ความเห็น, หน้าที่ | 1| 2| -3-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 163 19 ส.ค. 2551 (09:02)
106356
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2551

15 สิงหาคม 2551สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ� กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สดร. ) ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี� 2551��หัวข้อมหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย เมื่อวันที่� 15 สิงหาคม� 2551 เวลา� 14.00� น. ณ เวทีกลาง� ไบเทค บางนา โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวุฒิพงศ์� ฉายแสง� เป็นประธานและให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในแต่ละประเภท� โดยท่านสามารถเข้าชมผลงานภาพถ่ายทางดาราศาสตร์� ซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยทั้งหมด� ได้ที่บูธของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ�นอกจากผลงานด้านภาพถ่ายทางดาราศาสตร์แล้ว ยังมีกิจกรรมและการให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์อีกด้วย เช่น การดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์� พร้อมวิทยากรคอยให้ความรู้ตลอดการเข้าชม� และชุดนิทรรศการทางด้านดาราศาสตร์ที่หาชมได้ยาก ไว้คอยต้อนรับท่านอีกด้วย� ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ณ ไบเทค บางนา จนถึงวันที่� 22� สิงหาคม� 2551�
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 164 19 ส.ค. 2551 (09:05)
106357
น้องนักเรียนชุดสีม่วง กำลังเพลิดเพลินกับ ปืนใหญ่วอร์เทกซ์วงแหวน จนปีนขึ้นมายึดเวทีของ สทอภ. เป็นผลสำเร็จ

หลังยิงเจ้าหน้าที่ประจำปีนใหญ่ กระเด็นข้าม hall ไปหลายคน


rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 165 19 ส.ค. 2551 (10:52)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินฯ ทรงเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 พระราชทานรางวัลแก่ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน โดยมี นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานว่า การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเป็นอยู่ที่ดีของชนชาติ จากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินไปด้วยดี เยาวชนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระจ่างแจ้งในด้านนี้ด้วย การให้การศึกษารูปแบบต่างๆ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนและประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นพื้นฐานของการพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป นิทรรศการในครั้งนี้ มุ่งให้การศึกษาแก่ประชาชน เรื่องภาวะวิกฤตของโลกโดยเฉพาะในด้านพลังงาน และน้ำ โดยนำเสนอแนวทางการแก้ไข ผ่อนคลายปัญหาต่างๆ โดยกระบวนการ อีกทั้งปลูกฝังการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันประหยัดพลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมด้าน นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กราบบังคมทูลรายงานว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกําหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกปี รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ สร้างชาติ สร้างอนาคต” ภายในงานประกอบด้วนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย”นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีการจัดแสดงนิทรรศการในปีนี้ ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักในภาวะวิกฤตของโลกด้านพลังงานเป็นสำคัญ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และการพัฒนาพลังงานเพื่อความยั่งยืน การสร้างความเข้าใจและคุณค่าของการใช้น้ำ และการสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน นอกจากนั้นการจัดงานยังได้รับความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในปีนี้ประเทศรัสเซีย และประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความร่วมมือในการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ มาจัดแสดงด้วย http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=110&post_id=35382
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 166 19 ส.ค. 2551 (11:03)
พาเที่ยว มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551สวัสดีครับ วันนี้ Sci2pub จะขออาสาพาุทุก ๆ ท่านไปเที่ยวชมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค บางนา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการจัดงาน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.most.go.th/nst2008/ ครับ ถ้าพร้อมแล้วตามเรามาเลยครับ ... http://www.nstda.or.th/sci2pub/nst2008/

http://www.nstda.or.th/sci2pub/nst2008/page2.html
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 167 19 ส.ค. 2551 (11:12)
เริ่มแล้ว มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2551 กับความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ไทย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สดร.) ได้ร่วมแสดงนิทรรศการทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ณ ไบเทค บางนา ตั้งแต่วันที 8 - 22 สิงหาคม 2551 ดังนี้1. ชุดนิทรรศการความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ระดับโลก - มีทั้งเรื่องกล้องโทรทรรศน์อวกาศ , ปีดาราศาสตร์สากล 2009 , วงแหวนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ รวมทั้งประวัตินักเรียนทุนทางด้านดาราศาสตร์2. ชุดนิทรรศการความก้าวหน้าการสร้างหอดูดาวแห่งชาติ - ประชาชนจะได้ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าการสร้างหอดูดาวแห่งชาติ ซึ่งจะเกิดขึ้น ณ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เร็ว ๆ นี้3. ชุดนิทรรศการเหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ที่สามารถเห็นได้ในประเทศไทยอย่างชัดเจน - เช่น วงแหวนดาวเสาร์หาย , ปรากฎการณ์สุริยุปราคาบางส่วนในปี 2009 และประวัติบุคคลสำคัญดาราศาสตร์ในอดีต4. ชุดนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ - เป็นการแสดงผลงานของผู้ที่ส่งภาพเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2551 หัวข้อ มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทยนอกจากนี้ ทาง สดร.ยังมีกล้องโทรทรรศน์จำลองขนาดเท่าของจริงที่จะนำไปติดตั้ง ณ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เส้นผ่านศูนย์กลางของกระจกรวมแสงขนาด 2.4 เมตร ความสูง 7.2 เมตร และกว้าง 4.2 เมตร นำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมภาคภูมิใจที่ประเทศไทยจะได้มีกล้องโทรทรรศน์คุณภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนอย่างมาก โดยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและสอบถามรายละเอียดอยู่ตลอดเวลาและ สดร.ยังได้นำกล้องโทรทรรศน์มาให้ผู้ที่เข้าชมงานได้ทดลองใช้และจำลองภาพของวัตถุท้องฟ้าในแบบต่าง ๆ มาให้เยาวชนได้ชมผ่านกล้องโทรทรรศน์ด้วย สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่เข้าชมงานเป็นอย่างมากภายในบูธ ยังมีกิจกรรมการประกอบโมเดลกล้องโทรทรรศน์ และโมเดลทรงกลมท้องฟ้า ให้เยาวชนและผู้ปกครองได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีประโยชน์และได้รับความสนุกสนานพร้อมทั้งความรู้ทางด้านดาราศาสตร์จากการทำกิจกรรมร่วมกันจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ได้ โดยบูธของ สดร.จะร่วมแสดงนิทรรศการและความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ไปจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ณ ไบเทค บางนาท่านสามารถติดตามข่าวสารของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ที่ www.narit.or.th http://www.narit.or.th/src/newsdetail_nari_inc.php?id=20080040
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 168 19 ส.ค. 2551 (11:21)
ตามชาร์ลส์ ดาร์วิน ท่องเกาะกาลาปากอสมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2551 เอาใจเยาวชนและผู้รักการผจญภัย จัดให้ร่วมสัมผัสและผจญภัยในเกาะกาลาปากอส (จำลอง) สนุกสนานกับการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เพื่อตามรอยนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน เนื่องใน 200 ปี ทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน

เกาะกาลาปากอสเป็นหมู่เกาะที่เกิดจากภูเขาไฟ มีเกาะย่อย 13 เกาะ ตั้งอยู่ 600 ไมล์ ไปทางตะวันตกของเอกวาดอร์ ในอเมริกาใต้ อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยเกาะเล็กๆมีเกาะที่อายุมากที่สุดถึง 4 ล้านปี ซึ่งโลกสำรวจค้นพบเกาะกาลาปากอสโดยบังเอิญในปีค.ศ.1535 เป็นเกาะที่มีแต่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์แปลกๆ อาทิ เต่ายักษ์ที่กินหญ้าเป็นอาหาร เกิดก่อนสมัยน้ำท่วมโลก หนัก 500 ปอนด์ อีกัวน่า สิงโตทะเล นกหลายชนิด เช่น นกฟินซ์ รวมทั้งความเชื่องและความน่ากลัวของบรรดาสัตว์บนเกาะชาร์ลส์ ดาร์วิน เดินทางมาเกาะนี้เพื่อศึกษาชีวิตสัตว์ ภูมิศาสตร์ เป็นที่มาของงานวิจัยและความคิดของทฤษฎีชาร์ลส์ ดาร์วิน ปัจจุบันหมู่เกาะเป็นอุทยานที่อนุรักษ์ไว้สำหรับเต่าและอีกัวน่า มีสถานีวิจัยและอนุรักษ์มีหน้าที่ผสมพันธุ์เต่าและอีกัวน่า มีทะเลสาบดาร์วิน เพื่อระลึกถึงชาร์ลส์ ดาร์วินการผจญภัยในเกาะกาลาปากอส (จำลอง) น้องๆ จะได้พบบรรยากาศเสมือนจริง วอล์ก แรลลี่ ตามรอยชาร์ลส์ ดาร์วิน เพื่อตามหาสายพันธุ์นกฟินซ์ พร้อมชมห้องหลอกหิ่งห้อยให้เรืองแสงในเวลากลางวันได้ รวมทั้งกิ้งกือมังกรชมพูของไทยที่ติดอันดับ 1 ใน 10 สุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลกพบกัน 8-22 ส.ค.นี้ ที่ไบเทค บางนา เวลา 09.00-20.00 น. ชมฟรี สอบถามโทร. 0-2577-9999 ต่อ 1833หน้า 24 http://news.giggog.com/education/cat7/news8541/
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 169 19 ส.ค. 2551 (11:22)
"สัปดาห์วิทย์" เปิดคอนเสิร์ตหุ่นยนต์จากญี่ปุ่น 8-22 ส.ค.มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2551 เชิญคุณมาสัมผัสสุดยอดไฮไลท์ ในโลกหุ่นยนต์ และจักรกล ชมการแสดงจากวงดนตรีหุ่นยนต์ที่มีขนาดเท่าคนจริง "มิสิคัลโรบอทแบนด์" (Musical Robot Band) จากประเทศญี่ปุ่น พบความสามารถของหุ่นยนต์ที่สามารถเล่นดนตรีได้เหมือนมนุษย์มีขนาดเท่าคนจริง จำนวน 4 ตัว กับเครื่องดนตรี 4 ชิ้นแต่ละตัวมีความสามารถในการเคลื่อนไหวตามเสียงจังหวะดนตรี โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม ร่วมกับระบบ Pneumatic actuator สามารถเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ เป็นจังหวะสอดคล้องกับเสียงดนตรี คือ ลำตัวขยับหน้า-หลังและซ้าย-ขวา แขนขยับขึ้น-ลงและซ้าย-ขวา ข้อมือและขาขยับขึ้น-ลง ส่วนศีรษะขยับซ้าย-ขวาและพยักหน้าหุ่นยนต์แต่ละตัวไม่มีชื่อเฉพาะ แต่เรียกชื่อย่อๆว่า "ซีอาร์บี" (CRB) โดยแต่ละตัวเล่นเครื่องดนตรีต่างชนิดกัน ได้แก่ กลอง Bagpipe กีตาร์ และ เปียโน โดยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งนี้ หุ่นยนต์ทั้งสี่ จะเล่นดนตรีทั้งหมด 7 เพลง รวมเวลาในการแสดงรอบละ 12 นาที จัดแสดงเป็นรอบๆตลอดทั้งวัน เพลงที่เล่นได้แก่ Forever your girl, Lady Madonna, Lost in your eyes, Two heart, Top of the world, Cook in up และ Diamondsหุ่นยนต์วงนี้ได้จัดแสดงมาแล้วในหลายประเทศ ได้แก่ญี่ปุ่น รัสเซีย ไต้หวัน และ จีน โดยมาเปิดตัวที่ประเทศไทยครั้งแรกในงานนี้ หุ่นยนต์ชุดนี้ ผลิตโดยบริษัท โคโคโร (Kokoro Ltd.) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสร้างหุ่นยนต์มากว่า 25 ปี บริษัทโคโคโร ผลิตหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ แมลง รวมทั้งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid) ที่มีลักษณะ คล้ายมนุษย์ หุ่นยนต์ของโคโคโรเน้นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับกลไกระบบอัดลมที่บังคับการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ ซึ่งทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว นุ่มนวลเป็นธรรมชาติ ไม่สะดุดหุ่นยนต์เล่นดนตรี จึงเป็นนวัตกรรมอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และจักรกล ซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้ให้ก้าวหน้าต่อไปนอกจากจะได้ชมหุ่นยนต์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังมีหุ่นยนต์จากนักศึกษาไทยของเราเข้าร่วมแสดงศักยภาพซึ่งเป็นผลงานของเยาวชนไทย ที่ชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมชมการแข่งขัน ร่วมสนุกและท้าทายกับสนามประลองของ ลูกผู้ชาย “ การแข่งขันนวัตกรรมหุ่นยนต์ของสถาบันการศึกษา ใน Robot Soccer League” เป็นการนำหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์ และคิดค้นโดยนักศึกษาของไทยของแต่ละสถาบันการศึกษา มาร่วมประลองชิงชัยในงานนี้อีกด้วยทางฝ่ายจัดงานจึงขอเชิญประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ชื่นชอบหุ่นยนต์ มาร่วมสัมผัสและท่องไปในโลกแห่งวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2551 ที่ไบเทค บางนา 8-22 สิงหาคม 2551 เวลา 09:00 - 20:00 น.ที่มา : ผู้จัดการ http://www.tuk-tuk.com/cms/detail.php?id=3325
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 170 19 ส.ค. 2551 (11:27)
วว.โชว์ผลงานวิจัยเด่นลดภาวะโลกร้อน กระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เยาวชนไทย ในงานกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...ประจำปี 2551Friday, 8 August 2008 15:22 -- ทั่วไปสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โชว์ผลงานวิจัยเด่น ป่าสะแกราช : แหล่งสงวนชีวมณฑลของโลก...สร้างความตระหนักลดภาวะโลกร้อน สาหร่าย : ความหลากหลายทางชีวภาพ สวนสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากไพลและนูทราซูติคัล ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2551 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา พร้อมแจกฟรี! โปสเตอร์นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก หวังสร้างความตระหนักและกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทย

ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ผู้ว่าการ วว. กล่าวชี้แจงว่า จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2551 ในระหว่างวันที่ 8-22 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา นั้น วว. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดได้นำผลงานวิจัยและพัฒนาเด่น ร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ ดังนี้ป่าสะแกราช... แหล่งสงวนชีวมณฑลของโลก แสดงความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความตระหนักในการลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมความรู้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเล่นเกมส์ที่มีเนื้อหามุ่งเน้นให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ป่าสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ได้รับ “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2549 ” หรือ “รางวัลกินรี” ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่ากว่า 48,800 ไร่ และทรัพยากรป่าไม้ทั้งป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ตลอดจนสัตว์ป่าที่สำรวจพบในพื้นที่กว่า 380 ชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ปีกสาหร่าย...ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดแสดงอะควาเรี่ยม...โลกของสาหร่าย และตัวอย่างสาหร่ายสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีประโยชน์และโทษ ตลอดจนบทบาทต่อภาวะโลกร้อน อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร เช่น วัสดุปรับปรุงดิน ปุ๋ยชีวภาพ สารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น สาหร่ายกับอาหาร...จากภูมิปัญญาสู่สากล สาหร่าย...อุปสรรคความงามบนพื้นผิว การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โลกร้อน...ภาวะคุกคามจากสาหร่าย นอกจากนั้นน้องๆ เยาวชนยังจะได้ชมสาหร่ายชนิดต่างๆ ผ่านกล้องจุลทรรศน์ด้วยสวนสมุนไพร วว. พบกับพืชสมุนไพรหลากหลาย และสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ อาทิ เกี่ยวกับระบบประสาท บำรุงหัวใจ เกี่ยวกับผิวหนัง ต้านเชื้อ แก้เบื่อเมา สมานแผล เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ต้านเบาหวาน ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช บำรุงร่างกาย ระบบทางเดินอาหารและแมลงสัตว์กัดต่อย เป็นต้นผลิตภัณฑ์จากไพลและนิวทราซูติคัล ผลงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าสมุนไพรของไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากโครงการบูรณาการไพล ได้แก่ *ผลิตภัณฑ์รักษาสิวจากสมุนไพรไพล มีประสิทธิภาพในการรักษาสิว ลดอาการอักเสบ บวมแดง *ผลิตภัณฑ์สปา ได้แก่ โคลนพอกหน้า และสครับ สำหรับหน้าและตัว *ผลิตภัณฑ์ยาทาภายนอกแก้ฟกบวม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไพลชนิดลูกกลิ้ง และผลิตภัณฑ์เจลไพลบาล์ม และ *ผลิตภัณฑ์น้ำยาเช็ดพื้น ซึ่งผ่านการพิสูจน์ผลทางจุลชีววิทยาและผ่านการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังตามมาตรฐาน OECD Guidelines for Testing of Chemicals (2001)ในส่วนของนิวทราซูติคัล...อาหารสร้างเสริมสุขภาพหรืออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ พบกับ *ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรไทยป้องกันโรคตับ สารสกัดหยาบของสมุนไพรออกฤทธิ์ที่ช่วยบำรุงและป้องกันพิษจากสารเคมีต่อตับและพิษจากแอลกอฮอล์ *ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพุงทะลายปรับภูมิคุ้มกันร่างกาย ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายและให้ผลต้านการอักเสบที่มีกลไกเกี่ยวเนื่องกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้ใกล้เคียงกับยาจากต่างประเทศ และ *ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระชนิดเม็ดจากขมิ้นชัน ช่วยกระตุ้นการสร้างอนุมูลอิสระในเซลล์ร่างกายภายใต้สภาวะเครียดนอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการในส่วนของผลงานและผลิตภัณฑ์ วว. ที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น พร้อมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ในราคาพิเศษ“...เป็นที่น่ายินดีสำหรับผู้เข้าชมงานนิทรรศการของ วว. ในครั้งนี้ นอกจากจะได้ชมผลงานดังที่กล่าวมาแล้ว ในปีนี้ วว. ยังได้จัดทำโปสเตอร์นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก แจกฟรี! สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงและได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์ อาทิ “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” นักฟิสิกส์ผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ “มารี คูรี” นักวิทยาศาสตร์หญิงผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคู่กับธาตุเรเดียมที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น อันจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนของเรา ในการใฝ่ใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์” ผู้ว่าการ วว. กล่าว http://www.ww.ww.newswit.com/news/2008-08-08/0822-52b7e9ef8a26770fb1433d268e804383/
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 171 19 ส.ค. 2551 (11:29)
106379
เหลือเวลาอีก 4 วัน

ถ้าได้ไปงานฯ อย่าลืมแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ พี่นักบินอวกาศ ที่บูธของ สทอภ. นะคร้าบ...
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 172 19 ส.ค. 2551 (17:54)

จากเท่าที่เห็นจากหลายๆปีนะครับ ที่เพิ่มเติมมาใหม่ก็มีมากมายพอดู

แต่ที่ค่อนข้างจะฟื้นคืนชีพกลับมาจองล้างจองผลาญทุกปีก็มีเยอะ ^^

อย่างเช่น เจ้าปืนใหญ่วอร์เทกซ์ฯ หรือจรวดขวดน้ำเป็นต้นในที่สุดผมก็อดไปจนได้ ไม่มีเวลาว่างไปเลย อาจารย์เอารูปมาลงเยอะๆนะครับจะได้รู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริงๆน่ะครับ ^^


ธุลีรัตติกาล
ร่วมแบ่งปัน687 ครั้ง - ดาว 107 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 173 19 ส.ค. 2551 (18:58)
106505
" แต่ที่ค่อนข้างจะฟื้นคืนชีพกลับมาจองล้างจองผลาญทุกปีก็มีเยอะ ^^

อย่างเช่น เจ้าปืนใหญ่วอร์เทกซ์ฯ หรือจรวดขวดน้ำเป็นต้น "

คนอะไร ชอบพูดแทงใจดำ

ผมมีฉายา "พ่อค้าของเก่า" ครับ

คือถ้ายัง "ขายได้" ก็จะขายไปเรื่อยๆ

ปืนใหญ่วอร์เทกซ์วงแหวนเนี่ย เคาะเล่นมา 3-4 ปี แล้ว ก็ยังเรียกคนเข้าบูธได้ครับ

จะให้อดใจไหวได้อย่างไรกัน อิอิ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 174 20 ส.ค. 2551 (08:58)
106551
ฐานปล่อยจรวดขวด PET และ จรวด 2 ตอน (2-staged rocket) ของพี่สุวรรณ

วางแสดงอยู่ในบริเวณการทดสอบปล่อยจรวดฯ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 175 20 ส.ค. 2551 (09:00)
106552
แบบจำลองกระดาษดาวเทียมธีออส มาแว้วจ้า...

พิมพ์ช้าไปหน่อย แต่ยังออกมาทันงานฯ ครับ

สนใจประดิษฐ์ เชิญได้เลยครับ ที่ Space Exploration Pavilion

ส่วนท่านที่ไม่มีโอกาสไปงาน รอสักประเดี๋ยวครับ

จะลง pdf ไว้ให้ download กันไป print แล้วทำเองได้ที่บ้าน/โรงเรียน ครับ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 176 20 ส.ค. 2551 (09:01)
106553
พิธีกรน่ารัก ของบูธ สทอภ.ครับ


rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 177 20 ส.ค. 2551 (09:03)
106554
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม

ได้ยินมาว่าคนเกิน 1 แสน

มากกว่าวันศุกร์ที่ 15 ที่คาดว่าคนจะมามากๆๆๆ เสียอีก

บูธแทบระเบิดเลยครับ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 178 20 ส.ค. 2551 (09:04)
106555
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรียนรู้กันได้ทุกคน
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 179 20 ส.ค. 2551 (09:05)
106556
น้องจอย สทอภ. วาดลวดลายคุมเล่นเกมบิงโกเอง
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 180 20 ส.ค. 2551 (09:07)
106557
ถึงจะมีคนแซว แต่ภาพมันสวยดี ก็ขอลงให้ดูกันอีกครับ...แฮ่ม...

Ring Vortex กับ ดาวเทียมธีออส
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 181 20 ส.ค. 2551 (09:07)
106558
พี่นักบินอวกาศ กับ พี่ธีออส วาดลวดลายเต้นบนเวที
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 182 20 ส.ค. 2551 (09:08)
106560
สมุนไพรที่บูธสะแกราช

ว่าจะไปลองชิมเพิ่มเติมสักหน่อย

แต่คนเฝ้าบูธหายไปไหนหนอ

เลยอดลองของแปลก
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 183 20 ส.ค. 2551 (09:11)
106561
ภาพที่แล้ว ขนาดใหญ่ไปครับ ขออภัยด้วย

ท่านที่แวะไปบูธสะแกราช อย่าลืมทดลองชิมครับ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 184 20 ส.ค. 2551 (09:11)
106562
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 185 20 ส.ค. 2551 (09:12)
106563
ศิลปะการพับเครื่องบินกระดาษของประเทศญี่ปุ่น
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 186 20 ส.ค. 2551 (09:17)
106564
นักวิทยาศาสตร์และบรมครู origami หรือ การพับกระดาษของญี่ปุ่น ร่วมใจกันทำการทดลองปล่อยกระสวยกระดาษจากอวกาศลงมาสู่พื้นโลก โดยจรวดต้นแบบผ่านการทดลองในอุโมงค์ลมไปเรียบร้อยแล้ว สำนักงานอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA อนุมัติใก้ทำการทดลองนี้ได้ พร้อมให้เงินสนับสนุนปีละ 300,000 ดอลล่่าร์ หรือ เกือบ 10 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปีข้อมูลจาก โปสเตอร์ในบูธการพับกระดาษน่าอิจฉานะครับ ประเทศรวยๆ มีตังค์ไปเล่นอะไรสนุกๆ (แพงๆ) ด้วย
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 187 20 ส.ค. 2551 (16:45)
106630

หุ่นยนต์ฉีดยากำจัดปลวกที่มหาวิทยาลัยเกษตรและกองทัพทำวิจัยร่วมกัน


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27117 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 188 20 ส.ค. 2551 (16:49)
106634

จะเห็นที่ปลายฉีดน้ำยาออกมา(ที่สาธิตเป็นน้ำเปล่า)
ใต้ที่ฉีดน้ำยาเป็นกล้องวิดิโอ สว่าง ๆ สองข้างเป็นไฟฉาย
เมื่อหุ่นยนต์มุดไปอยู่ใต้ถุนที่คนมุดไปไม่ได้ ก็อาศัยกล้องเป็นตา
แสงจาก LED แทนแสงอาทิตย์ แบกน้ำยาไปด้วยได้ 1 ลิตร


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27117 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 189 20 ส.ค. 2551 (16:54)
106635

เวลาใช้งานจริง คนบังคับหุ่นยนต์ดูการเคลื่อนที่จากมอนิเตอร์
แท่งที่เห็นด้านบนของจอก็คืองวงที่ฉีดน้ำยา


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27117 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 190 20 ส.ค. 2551 (16:58)
106636

ปีนข้ามเครื่องกีดขวางได้ ปืนฉีดน้ำหมุนได้รอบตัว ก้มเงยปืนได้


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27117 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 191 20 ส.ค. 2551 (17:02)
106638

สาธิตการสั่งงานผ่านมอนิเตอร์


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27117 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 192 20 ส.ค. 2551 (17:05)
106639

พบเส้นทางของเป้าหมายแล้ว ฉีดน้ำยาใส่ได้


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27117 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 193 20 ส.ค. 2551 (17:11)
106641

ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ หัดทำจรวดน้ำด้วยกัน


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27117 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 194 20 ส.ค. 2551 (17:13)
106643

อุปกรณ์ทุกอย่างมีให้ ขอเพียงมีใจจะทำ(จรวด)


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27117 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 196 20 ส.ค. 2551 (19:19)
106665
ซากดึกดำบรรพ์ ในบูธของกรมทรัพยากรธรณี
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 197 20 ส.ค. 2551 (19:19)
106666
แบรคิโอพอด (Brachiopod) ยุคเพอร์เมียนตอนต้น เป็นสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเล หรือตามวัตถุที่อยู่บนพื้นทะเล ไม่สามารถว่ายน้ำหรือเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่อื่นได้ ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณทะเลตื้น มีเปลือก 2 ฝา ประกบกันคล้ายหอยจำพวกหอยแครง แต่ต่างกันที่เปลือกทั้ง 2 ฝา มีขนาดไม่เท่ากัน ฝาหนึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าอีกฝา แต่บนฝาเดียวกันจะมีลักษณะสมมาตรซ้ายและขวา
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 198 20 ส.ค. 2551 (19:20)
106667
แบรคิโอพอด (Brachiopod)

ถ่าย closeup ให้ดูใกล้ๆ ครับ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 199 20 ส.ค. 2551 (19:21)
106668
แบรคิโอพอด (Brachiopod) อีกก้อนหนึ่ง
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 200 20 ส.ค. 2551 (19:24)
106669
แบรคิโอพอด (Brachiopod) ตัวนี้เปลือกชัดดี
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 201 20 ส.ค. 2551 (19:27)
106672
ปะการัง ยุคเพอร์เมียน

รอยวงๆ บนก้อนหิน คือปะการังครับ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 202 20 ส.ค. 2551 (19:29)
106673
ถ้าดูด้านนี้อาจดูไม่ค่อยออก เพราะเป็นหน้าตัดตามยาวของก้านปะการัง
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 203 20 ส.ค. 2551 (19:31)
106674
แต่ถ้าดูด้านตัดขวาง ก็พอจะดูออกว่าเป็นปะการัง
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 204 20 ส.ค. 2551 (19:34)
106675
ดูใกล้ๆ หน้าตาเป็นเช่นนี้
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 205 20 ส.ค. 2551 (19:36)
106677
ฟิวซูลินิด (Fusulinids)เป็นสัตว์ทะเลเซลล์เดียวที่สูญพันธุ์ไปแล้ว อาศัยอยู่ตามพื้นตะกอน หรือ ลอยน้ำ ในเขตอบอุ่น บริเวณน้ำตื้น ลักษณะภายนอกมีรูปร่างยาว หัวท้ายแหลม รูปร่างและขนาดคล้ายเม็ดข้าวสาร ทำให้คนทั่วไปคิดว่าเป็นข้าวสารหิน จึงนิยมเรียกว่า คตข้าวสาร
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 206 20 ส.ค. 2551 (19:38)
106678
ฟิวซูลินิด (Fusulinids) เข้าไปใกล้อีกนิด
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 207 20 ส.ค. 2551 (19:39)
106679
น่าสงสาร ตายหมู่แล้วยังกลายเป็นหินอีก
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 208 20 ส.ค. 2551 (19:42)
106680
อ้าว post ผิดภาพครับ

ขอแก้ตัวอีกที...

น่าสงสาร ตายหมู่แล้วยังกลายเป็นหินอีก
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 209 20 ส.ค. 2551 (19:44)
106681
ด้านตัดขวางจะเป็นอย่างนี้ครับ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 210 20 ส.ค. 2551 (19:53)
106682
เดินผ่านสะแกราชอีกครั้ง ได้เห็น "คนทา" หรือ สีฟันเทวดา ครับข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://www.ee43.com/content/topic/235.html

... แต่ถ้าเป็นคนอีสานต้นไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการแปรงฟันคือต้นหนามโกทา หรือ ขุนทา ภาคกลางเรียกว่าต้นคนทาหรือสีฟันเทวดา (Harrisonia perforate Merr.)
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 211 20 ส.ค. 2551 (20:02)
106684
ป้ายเขียนไว้ว่า "ทั้ง ดีด สี ตี เป่า Hard disk เก่า ทำได้หมด"

และ "Hard disk เก่าอย่าทิ้ง ทำของเล่นได้มากมาย"
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 212 20 ส.ค. 2551 (20:04)
106685
ระนาด หีบเพลง แคน
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 213 20 ส.ค. 2551 (20:05)
106686
เอา hard disk มาต่อกับแก้วพลาสติก เป็นลำโพงได้ด้วย
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 214 20 ส.ค. 2551 (20:06)
106687
ปรมาณูฯ มีการจำหน่ายอัญมนีฉายรังสี
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 215 20 ส.ค. 2551 (20:09)
106688
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

Dye Sensitized Solar Cell

ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ของ สวทช
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 216 20 ส.ค. 2551 (20:10)
106689
ใช้งานได้จริงๆ ด้วย
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 217 20 ส.ค. 2551 (20:12)
106691
ย้อมมีหลายอย่าง : แครอท, กะหล่ำม่วง, ดอกอัญชัญ, ดอกกุหลาบ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 218 20 ส.ค. 2551 (20:29)
106694
เกมวิ่งแบบ interactive กับ คอมพิวเตอร์
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 219 20 ส.ค. 2551 (20:30)
106695
เกมต่อยมวย แบบ interactive
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 220 20 ส.ค. 2551 (20:33)
106696
โครงการสร้างเครื่องบินขนาดเล็ก COZY Mark IV
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 221 20 ส.ค. 2551 (20:34)
106697
การประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษ ของ สวทช
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 222 20 ส.ค. 2551 (20:39)
106698
วันก่อนเห็นเรือเหาะอยู่ลำเดียว วันนี้มีหลายลำ แถมยังโดนคนบังคับแซว ขับเรือมาไล่ด้วย
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 223 20 ส.ค. 2551 (20:41)
106699
เดินผ่านนิทรรศการ "10 สุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ปี 2550" อีกครั้ง

ติดใจขอแก้มือถ่ายภาพกิ้งกือสักหน่อยซิน่า
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 224 20 ส.ค. 2551 (20:43)
106700
น้องกิ้งกือตัวใหญ่ที่สุด ยาวประมาณ ฟุตครึ่ง (18 นิ้ว)

ว้าว
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 225 20 ส.ค. 2551 (20:53)
106703
ที่บูธกิ้งกือ จะได้ยินเสียงสาวๆ วี๊ดว้าย สลับกับเสียงกรีดร้อง เป็นระยะๆ

แต่ 3 สาวนี้ กลับไม่กลัว แถมยังขอถือๆ จับๆ เล่นอยู่เป็นนาน

คนสุดท้าย ยังเอามาพันเป็นกำไลข้อมีอเสียอีกด้วย
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 226 20 ส.ค. 2551 (20:56)
106704
กล้าจับไหมหนู?

กล้าค่ะ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 227 20 ส.ค. 2551 (20:58)
106705
กล้าจุ๊บไหมหนู?

สบายมากค่ะ

โห...
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 228 20 ส.ค. 2551 (21:06)
106706
กิ้งกือลูกกระสุน
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 229 20 ส.ค. 2551 (21:08)
106707
ดูใกล้ๆ คล้ายๆ เกราะนักรบ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 230 20 ส.ค. 2551 (21:14)
106708
ซ้ายบน : กิ้งกือ ตะเข็บส้ม

ถัดมาขวามือ : กิ้งกือ ลูกกระสุน

ขวาล่าง : กิ้งกือ มังกรสีชมพู

ตะเข็บส้ม กับ มังกรสีชมพู แยกกันง่ายครับ

ตะเข็บส้ม ขาจะสีดำ ส่วนมังกรสีชมพู ขาจะสีชมพู ครับ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 231 20 ส.ค. 2551 (21:18)
106709
แสงก็น้อย พระเอกก็ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งให้ถ่ายภาพ

ถือโอกาสที่แกหยุดกินมะละกอ เลยได้ถ่ายส่วนหัวซะที
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 232 20 ส.ค. 2551 (21:20)
106710
กิ้งกือเหล็ก
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 233 20 ส.ค. 2551 (21:23)
106711
ดูใกล้ๆ ก็คล้ายกับเกราะเหล็กเหมือนกัน
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 234 20 ส.ค. 2551 (21:47)

ไอ้ตัวกลมๆนั่น ผมเรียกมันว่ากระสุนพระอินทร์ครับผม ^^


ธุลีรัตติกาล
ร่วมแบ่งปัน687 ครั้ง - ดาว 107 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 235 20 ส.ค. 2551 (21:56)

ดึกแล้วนะ คุณกวียังชมกิ้งกืออยู่หรือนี่ อาจารย์มีรูปมาให้ดูจุใจจริงๆจะรอดูต่อพรุ่งนี้นะคะ ขอบคุณหลายๆๆ


KNowarp
ร่วมแบ่งปัน3122 ครั้ง - ดาว 342 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 236 20 ส.ค. 2551 (22:28)
ผมลอง google ดู รู้สึกว่ากระสุนพระอินทร์จะมีขนาดเล็กครับ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ส่วนกระสุนพระราม จะใหญ่กว่า

เจ้าตัวในภาพ 225 ที่น้องผู้หญิงถืออยู่ในมือ ขนาดประมาณ 2 ซม.กว่าๆ และสีค่อนข้างเข้ม

สรุปแล้ว ก็ยังไม่แน่ใจเลยครับ ว่าเป็นตัวไหนแน่ ???


rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 237 21 ส.ค. 2551 (09:37)
ผมรวมภาพ น้องกิ้งกือ และ น้องซากดึกดำบรรพ์ ไว้แล้วครับ ตาม link ข้างล่าง

เผื่อใครอยากจะนำไปใช้ต่อครับ

ไม่อยาก overload web server ของ วิชาการ.คอมกิ้งกือ http://space.gistda.or.th/st2551/millipedes/index.html

http://space.gistda.or.th/st2551/millipedes/index2.html

Fossils http://space.gistda.or.th/st2551/fossils/index.html

http://space.gistda.or.th/st2551/fossils/index2.html
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 238 21 ส.ค. 2551 (21:43)
106828
คงมีภาพจะ post ไม่มากแล้วหละครับ

ชุดสุดท้ายนี่ คงเป็นภาพมุมสูงของ Hall แรก ครับ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 239 21 ส.ค. 2551 (21:45)
106829
TOYOTA
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 240 21 ส.ค. 2551 (21:48)
106830
kinetic structure หน้าโรงละคร

มีเด็กนักเรียนจำนวนมากเข้าแถวรอเข้าชมละคร
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 241 21 ส.ค. 2551 (21:51)
106836
มีกี่คน นับกันเองนะครับ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 242 21 ส.ค. 2551 (21:52)
106837
สะแกราช
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 243 21 ส.ค. 2551 (21:54)
106841
กลุ่มนิทรรศการเทอดพระเกียรติ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 244 21 ส.ค. 2551 (21:56)
106842
Dialogue in the Dark
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 245 21 ส.ค. 2551 (21:58)
106845
Food and Health Pavilion
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 246 21 ส.ค. 2551 (22:00)
106847
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

กับกล้องดูดาวใหญ่มาก
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 247 21 ส.ค. 2551 (22:04)
106848
Space Exploration Pavilion
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 248 21 ส.ค. 2551 (22:06)
106850
พื้นผิวดาวอังคาร กับ Phoenix Mars Lander
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 249 21 ส.ค. 2551 (22:09)
106851
เด็กๆ ดูการแสดงบนเวที ที่บูธ สทอภ.
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 250 21 ส.ค. 2551 (22:11)
106853
ซ้าย - นิทรรศการเรื่องเวลา

ขวา - นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 251 21 ส.ค. 2551 (22:12)
106854
สสวทท.

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 252 21 ส.ค. 2551 (22:13)
106855
กิจกรรม ณ เวทีกลาง
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 253 21 ส.ค. 2551 (22:14)
106856
Russia และ Japan Pavilion
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 254 21 ส.ค. 2551 (22:16)
106859
ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงของ กทม.

ขนาด 7 x 7 เมตร
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 255 21 ส.ค. 2551 (22:21)
106861
Water Pavilion
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 256 22 ส.ค. 2551 (08:25)
106877
อพวช. และ STKCภาพมุมสูงอื่นๆ อีกเยอะ ผมคงไม่ post นะครับ

แต่เข้าไปดูได้ที่นี่ภาพมุมสูงนิทรรศการ สทอภ., Space Exploration Pavilion และ นิทรรศการอื่น ใน Hall 1 http://space.gistda.or.th/st2551/birdeyeview_21aug08/index.html

http://space.gistda.or.th/st2551/birdeyeview_21aug08/index2.html

http://space.gistda.or.th/st2551/birdeyeview_21aug08/index3.html

http://space.gistda.or.th/st2551/birdeyeview_21aug08/index4.html

http://space.gistda.or.th/st2551/birdeyeview_21aug08/index5.html

http://space.gistda.or.th/st2551/birdeyeview_21aug08/index6.html

http://space.gistda.or.th/st2551/birdeyeview_21aug08/index7.html
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 257 22 ส.ค. 2551 (11:32)

ผู้คนมากมายจริงๆ อาจารย์เลยต้องหนีไปอยู่กับนกขอบคุณรูปทุกรูปที่มีมาให้ชม อาจารย์คงเหนื่อยกับงานอย่างมาก วันนี้วันสุดท้ายแล้ว จำนวนคนเข้าชมงานคงจะมากที่สุด หรือเปล่าหนอ  {#emotions_dlg.q7}  


KNowarp
ร่วมแบ่งปัน3122 ครั้ง - ดาว 342 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 258 22 ส.ค. 2551 (18:21)

ภาพเหล่านี้ ไม่ทราบว่าอาจารย์ขี่บอลลูนเหล่านั้นขึ้นไปถ่ายหรือเปล่าขอรับ

ถ้าเป็นเช่นนั้น คนคงมองกันยิ่งกว่ามองเจ้าปืนใหญ่วอร์เทรกซ์อีกนะครับ {#emotions_dlg.d6}


ธุลีรัตติกาล
ร่วมแบ่งปัน687 ครั้ง - ดาว 107 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 259 23 ส.ค. 2551 (07:23)
ผมค่อนข้างจะสงสารคนที่ไปงานวันสุดท้าย โดยเฉพาะตอนช่วงบ่าย

เพราะบูธหลายๆ แห่ง จะเริ่มทะยอยเก็บของกันแล้ว

กิจกรรมต่างๆ ก็จะซาลงมาก

มีข้อดีอยู่อย่างนึง คือ ถ้ายังมีของที่ระลึกเหลือ ก็จะแจกง่ายขึ้นเท่านั้นเองเห็นคุณพ่อคุณแม่บางท่่าน พาลูกหลานมาเดินช่วงบ่าย

เดินไปเดินมา ได้แต่ถ่ายภาพกับบูธ และ mascotเรื่องถ่ายภาพมุมสูง ผมขอทาง Bitec ขึ้นไปถ่ายจาก Cat Walk ครับ

เป็นช่องทางเดินแคบๆ มืดๆ อยู่ติดกับโครงหลังคา

ปีก่อนลงมาหัวปูด ปีนี้ลงมาหน้าแข้งเขียว

เพราะมีกับดักอยู่มากมาย ทุกอย่างทาสีดำเสียด้วย

เดินไปๆ ต้องก้มหลบคานที่อยู่ต่ำบางช่วง

และต้องก้าวข้ามคานและท่อที่อยู่ใกล้พื้นทางเดิน

ตาต้องปรับแสงตลอดเวลา เพราะต้องมองหามุมถ่ายภาพด้านล่างที่สว่าง

และหลบหลีกกับดักที่ค่อนข้างมืด

ซ้ำร้ายยังต้องใส่แว่นตาถั่วเพื่อใช้มองใกล้เวลาถ่ายภาพ

แต่มองลอดแว่นเวลามองไกล

บวกกับเหงื่อที่หยดลงมาเข้าตา เพราะใกล้หลังคาจะค่อนข้างร้อน และไม่มีลม


rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 260 23 ส.ค. 2551 (07:30)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ผ่านๆ มาทุกปีนั้น

เหนื่อยแต่สนุกครับ

(เหนื่อยกายไม่เป็นไรครับ แต่เหนื่อยใจนี่สิ...)

ปีก่อนๆ จะมีเวลาขึ้นเวที, บรรยาย, ทำกิจกรรม, เล่นเกม (ในบูธตัวเอง) ค่อนข้างมาก

ปีนี้กลายเป็นคุมงานเสียมาก ได้สนุกกับผู้เข้าชมงานน้อยลง

แต่ที่เหมือนกันทุกปี คือเวลาไปเที่ยวชมบูธอื่นๆ มีน้อยมาก

แค่เดินผ่านแล้วได้ถ่ายภาพเก็บไว้ดูเล่น ก็บุญโขแล้ว

ปีนี้อยากเข้าไปดู Dialoge in the Dark และ กัลปากอส ก็อดตามเคย

ละครที่เล่นที่โรงละครกลาง ก็ไม่ได้ชม

เห็นว่าค่อนข้างยาว ตั้ง 1 ชั่วโมง 15 นาที

ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลย... เฮ้อ
rocketo
ร่วมแบ่งปัน2511 ครั้ง - ดาว 204 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 261 1 ก.ย. 2551 (12:05)

เดิน.......ไปเดิน.........มาเมื่อยมาก
แต่ก็สนุก
สุด....สูดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด


kamo_koma@hotmail.com (IP:58.10.152.84)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 262 23 ก.พ. 2552 (13:03)

เห็นประเทศญี่ปุ่นทดลองส่งเครื่องบินกระดาษพับกลับโลกมนุษย์แถมงบอีกสิบล้าน ดอ๊ย อะไรจะปานนั้น


ชัยวัฒน์ โฆษธนาคม (IP:58.10.96.25)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 264 20 ส.ค. 2552 (20:14)

T^Tหนูหลงกะเพื่อนด้วยแต่ะก้อสนุกดีขร่ะ


jilie_6666@hotmail.com (IP:115.67.204.146)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม