โครงงานคณิตศาสตร์ม.3?

คือว่าจะทำเรื่องอะไรดีคะ
คืออาจารย์ให้ทำ
ในรูปแบบโครงงาน
และส่งเป็นชิ้นงานด้วยค่ะ
คือตอนนี้มีปัญหายังคิดเรื่องไม่ออกเรยค่ะ
แล้วจะทำเป็นชิ้นงานยังไงก้ไม่รุคะ
คัยมีไอเดีย
ช่วยคิดหน่อยนะคะ
แนะนำก้ได้ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 4

natul2aleMperol2
14 ก.ย. 2551 21:41
 1. การถอดร่าง

   

   

   

  1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

   

   

   

  2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

   

   

   

  3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

   

   

   

  4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

   

   

   

  5.กลั้นหายใจ10วินาที

   

   

   

  6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

   

   

   

  7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

   

   

   

  8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

   

   

   

  9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

   

   

   

  ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

   

   

   

  คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
ความคิดเห็นที่ 36

24 ม.ค. 2554 15:03
 1. กูก็ไม่รู้ไอ้สัต อยากรู้ไปถามพ่อมึงดูสิไอ้ควายความคิดเห็นที่ 1

8 ก.ย. 2551 14:28
 1. สวัสดีครับความคิดเห็นที่ 5

26 พ.ย. 2551 18:23
 1. การถอดร่าง

  1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

  2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

  3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

  4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

  5.กลั้นหายใจ10วินาที

  6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

  7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

  8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

  9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

  ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

  คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
ความคิดเห็นที่ 6

5 ธ.ค. 2551 15:45
 1. ไม่มีโครงงานส่งอาจารย์ตกเลย
ความคิดเห็นที่ 40

14 ก.ย. 2554 21:49
 1. ใครมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานคณิตแบบประดิษฐ์บอกที่คับ 0804858237 ขอบคุณความคิดเห็นที่ 2

13 ก.ย. 2551 14:44
 1. ผมก็หาอยู่เหมือนกัน
  ยังไม่รู้จะทำโครงงานไรดี
  และงงด้วย
ความคิดเห็นที่ 7

2 ม.ค. 2552 17:30
 1. การถอดร่าง

   

   

   

  1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

   

   

   

  2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

   

   

   

  3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

   

   

   

  4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

   

   

   

  5.กลั้นหายใจ10วินาที

   

   

   

  6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

   

   

   

  7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

   

   

   

  8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

   

   

   

  9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

   

   

   

  ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

   

   

   

  คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
ความคิดเห็นที่ 3

14 ก.ย. 2551 12:11
 1. พาราโบลอยด์คืออะไร ช่วยหน่อยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 35

14 ม.ค. 2554 21:55
 1. ----ช่วยแนะนำโครงงานคณิตศาสตร์ให้หน่อยคะ จะส่งวันจันทร์ที่ 17/1/54ความคิดเห็นที่ 8

14 ส.ค. 2552 18:28
  • การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์
  • โครงงานคณิตศาสตร์ มีหัวข้อที่สำคัญ  12 หัวข้อดังนี้
   • 1. ชื่อโครงงาน
   • 2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
   • 3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
   • 4. บทคัดย่อ
   • 5. ที่มาและความสำคัญ
   • 6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
   • 7. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
   • 8. วิธีดำเนินการ
   • 9. ผลการศึกษาค้นคว้า
   • 10. สรุปและข้อเสนอแนะ
   • 11.คำขอบคุณ
   • 12. เอกสารอ้างอิงความคิดเห็นที่ 9

4 ก.ย. 2552 12:31
 1. การถอดร่าง

  1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

  2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

  3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

  4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

  5.กลั้นหายใจ10วินาที

  6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

  7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

  8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

  9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

  ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

  คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
ความคิดเห็นที่ 10

4 ก.ย. 2552 12:33
 1. การถอดร่าง

   

   

   

  1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

   

   

   

  2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

   

   

   

  3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

   

   

   

  4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

   

   

   

  5.กลั้นหายใจ10วินาที

   

   

   

  6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

   

   

   

  7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

   

   

   

  8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

   

   

   

  9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

   

   

   

  ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

   

   

   

  คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

   
ความคิดเห็นที่ 11

9 ก.ย. 2552 08:50
 1. การถอดร่าง

  1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

  2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

  3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

  4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

  5.กลั้นหายใจ10วินาที

  6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

  7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

  8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

  9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

  ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

  คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
ความคิดเห็นที่ 12

9 ก.ย. 2552 08:54
 1. การถอดร่าง 1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น 2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก 3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี 4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก 5.กลั้นหายใจ10วินาที 6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ 7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป 8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย 9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
ความคิดเห็นที่ 13

9 ก.ย. 2552 08:58
 1. การถอดร่าง

   

   

   

  1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

   

   

   

  2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

   

   

   

  3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

   

   

   

  4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

   

   

   

  5.กลั้นหายใจ10วินาที

   

   

   

  6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

   

   

   

  7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

   

   

   

  8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

   

   

   

  9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

   

   

   

  ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

   

   

   

  คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

   

   
ความคิดเห็นที่ 14

9 ก.ย. 2552 09:00
 1. การถอดร่าง 1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น 2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก 3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี 4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก 5.กลั้นหายใจ10วินาที 6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ 7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป 8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย 9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการความคิดเห็นที่ 15

9 ก.ย. 2552 09:03
 1. การถอดร่าง 1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น 2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก 3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี 4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก 5.กลั้นหายใจ10วินาที 6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ 7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป 8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย 9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ
ความคิดเห็นที่ 16

20 พ.ย. 2552 09:31
 1. การถอดร่าง 1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น 2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก 3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี 4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก 5.กลั้นหายใจ10วินาที 6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ 7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป 8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย 9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการความคิดเห็นที่ 17

2 ธ.ค. 2552 17:17
 1. การถอดร่าง

   

   

   

  1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

   

   

   

  2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

   

   

   

  3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

   

   

   

  4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

   

   

   

  5.กลั้นหายใจ10วินาที

   

   

   

  6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

   

   

   

  7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

   

   

   

  8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

   

   

   

  9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

   

   

   

  ใครที่อ่านแล้วคิดดูให้ดีน่ะถ้าอยากจะสนุกก้อต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนและนั่นก้อหมายถึงชีวิตของคุณเองนั้นแหละได้มาจากคัมภีย์เขมรโบราณ

   

   

   

  คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็นไปมีเรื่องของการถอดวิญญาณเพื่อออกจากร่างและคุณจะไปได้ทุกที่ๆต้องการ

   


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น