ทุนเรียนฟรีที่สหรัฐอเมริกาหนึ่งปี

 โอกาสสุดท้ายในการชิงทุนเรียนฟรี
ที่สหรัฐอเมริกาหนึ่งปี

สมัครด่วน สอบวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมEF


เลือกเดินทางได้ 11 ประเทศคือ


สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์


เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และอัฟริกาใต้
ผู้สมัครจะต้องศึกษาอยู่ระดับชั้นม. 3-6
และมีคุณสมบัติตามที่ระบุ


ขอรับรายละเอียดได้ที่ 02-664-9966


หรือทางเว็บไซท์ www.ef.com/hsy


และอีเมล์ hsyth@ef.com


31 ก.ค. 2551 15:59
0 ความเห็น
4541 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น