แปลโคลงโลกนิติให้ทีคะ!

   คนใดโผงพูดโอ้         อึงดัง
อวดว่ากล้าอย่าฟัง         สับปลี้
หมาเห่าเล่าอย่าหวัง       จักขบใครนา
สองเหล่าเขาหมู่นี้          ชาติเชื้อเดียวกัน

       *ขอขอบคุณล่วงหน้าคะความคิดเห็นที่ 1 

oom (Guest)
22 ก.ย. 2551 17:51
 1.    คนใดโผงพูดโอ้         อึงดัง
  อวดว่ากล้าอย่าฟัง         สับปลี้
  หมาเห่าเล่าอย่าหวัง       จักขบใครนา
  สองเหล่าเขาหมู่นี้          ชาติเชื้อเดียวกัน

         *ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ*
ความคิดเห็นที่ 3

NongDow60@hotmail.com (Guest)
15 ธ.ค. 2551 21:11
 1. แปลความโคลงโลกนิตินี้หน่อยค่ะ


  เย็นเงาพฤกษ์มิ่งไม้   สุขสบาย


  เย็นญาติสุขสำราย    กว่าไม้


  เย็นครูยิ่งพันฉาย     กษัตริย์ยิ่ง ครูนา


  เย็นร่วมพระเจ้าให้   ร่มฟ้าดินบน๚


   
ความคิดเห็นที่ 81

kj_noi@hotmail.com (Guest)
5 ก.พ. 2554 16:16
 1. ขอความกรุณาช่วยหาความหมายให้ด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
  ยางขาวขนเรียบร้อย ดูดี
  ภายนอกหมดใสสี เปรียบฝ้าย
  กินสัตว์เสพปลามี ชีวิต
  เฉกเช่นชนชาติร้าย นอกนั้นนวลงาม
  .......................
  รูปแร้งดูร่างร้าย รุงรัง
  ภายนอกเพียงพึงชัง ชั่วช้า
  เสพสัตว์ที่มรณัง นฤโทษ
  ดังจิตสาธุชนกล้า กลั่นสร้างทางผล
  .......................
  เป็นคนควรรอบรู้ สมาคม
  สองประการนิยม กล่าวไว้
  หนึ่งพาลหนึ่งอุดม นักปราชญ์
  สิงสิ่งนี้จงให้ เลือกรู้สมาคม
  ................
  คนใดไปเสพด้วย คนพาล
  จักทุกข์ทนเนานาน เนิ่นแท้
  ใครเสพท่วยทรงญาณ เปรมปราชญ์
  เสวยสุขล้ำเลิศแล้ เพราะได้สดับดี
  ......................
  เหมหงส์เลี้ยงชีพด้วย สาคร
  ช้างพึ่งพนาดร ป่าไม้
  ภุมราบุษบากร ครองร่าง ตนนา
  นักปราชญ์เลี้ยงตัวได้ เพื่อด้วยปัญญา
  .......................ความคิดเห็นที่ 79

hellokittytitanic@hotmail.com (Guest)
10 ม.ค. 2554 20:12
 1. ๏ ใจบุญบุญนักรู้ เร็วทำ
  ใจบาปทำบาปกรรม ง่ายแท้
  ใจบุญก่อบาปลำ- บากยาก จิตนา
  ใจบาปทำบุญแล้ ยิ่งนั้นแสนทวี ฯ


  ก ¿ · ด ๒๓๗ · ว ¿
  ๏ ใจเบาใจห้ามยาก ใจฉันท์
  ใจเกิดเวราฉกรรจ์ กาจแท้
  ใจใดคิดผ่อนผัน ชอบใส่ ตัวนา
  ใจดั่งนี้ยิ่งแล้ เลิศให้สุขเกษม ฯ


  ก ¿ · ด ๒๓๘ · ว ¿
  ๏ ศาสตร์ใดจักล้ำเท่า ธรรมาน
  ทรัพย์สิ่งใดไกรทาน ที่ให้
  รักใดจักปูนปาน รักสัจ ศีลนา
  สุขสิ่งใดจักได้ สุขเพี้ยงนฤพาน ฯ


  ก ¿ · ด ๒๓๙ · ว ¿
  ๏ พ้นเย็นพ้นเดือดร้อน โรคา
  พ้นจากทุกขเวทนา โศกเศร้า
  พ้นตายแก่เกิดมา ในโลก
  สุขดั่งนี้พระเจ้า ว่าเนื้อนฤพาน ฯ


  ก ¿ · ด ๒๔๐ · ว ¿
  ๏ มูลบาปคือโลภล้น แสวงหา
  สรรพรสเป็นมูลพา พยาธิไซร้
  มูลทุกข์เกิดเพราะรา- คะเกลศ
  มูลนิพพานนั้นได้ เพราะด้วยสัจจา ฯ


  ก ¿ · ด ๒๔๑ · ว ¿
  ๏ น่านน้ำฤๅห่อนกล้ำ กลืนชล เองแฮ
  พฤกษชาติห่อนหวงผล เสพส้อง
  จอมเมฆไป่หวงฝน ภักษ์เสพ เสียนา
  ปราชญ์ห่อนหวงทรัพย์ป้อง เปิดให้เป็นทาน ฯ


  ก ¿ · ด ๒๔๒ · ว ¿
  ๏ อุบลอุบัติเบื้อง เปือกตม
  แก้วเกิดแต่ผานิยม ชอบใช้
  ช้างเผือกเกิดในพนม ไพรพฤกษ์
  ปราชญ์ประยูรยากไร้ ทั่วหน้านับถือ ฯ


  ก ¿ · ด ๒๔๓ · ว ¿
  ๏ รู้ดีดุรงค์ด้วย รณแรง รวดแฮ
  รู้ว่าโคงานแขง เมื่อใช้
  โคนมเกษียรแสดง ดีเมื่อ รูดนา
  รู้ว่าปราชญ์เปรื่องไซร้ เมื่อถ้อยคำแถลง ฯ


  ก ¿ · ด ๒๔๔ (๒๔๕) · ว ¿
  ๏ นกแสกสกุณโทษเค้า กู่กา
  ทิ้งทูดอูฐอีกลา ล่อร้อง
  เสียงประทุษฐภาษา หีนโหด
  ฟังบ่เพราะหูพร้อง ดุจถ้อยทรชน ฯ


  ก ¿ · ด ๒๔๕ (๒๔๔) · ว ¿
  ๏ แขกเต้าดุเหว่าแก้ว โกญจา
  หงส์วิหคมยุรา ร่ำร้อง
  เฉกนรชาติวาจา เอมโอช
  ฟังเสนาะเพราะพร้อง มฤธุถ้อยวาที ฯ

  ขอความกรุณาช่วยแปลให้หน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะความคิดเห็นที่ 77

ysm_59@hotmail.com (Guest)
20 ธ.ค. 2553 19:18
 1. ช่วยแปลโคลงโลกนิติบทที่ 4 ให้ทีน้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ด่วนมากๆๆค่าความคิดเห็นที่ 78

ysm_59@hotmail.com (Guest)
20 ธ.ค. 2553 19:26
 1. ช่วยแปลโคลงโลกนิติบทที่ 4 ให้ทีน้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ด่วนมากๆๆค่า

  ใบพ้อพันห่อหุ้ม กฤษณา
  หอมระรวยรสพา เพริศด้วย
  คือคนเสพเสน่หา นักปราชญ์
  ความสุขซาบฤาม้วย ดุจไม้กลิ่นหอม


  *ขอขอบคุณล่วงหน้าค่า*ความคิดเห็นที่ 4

แปลโคลงโลกนิติบทนี้ให้หน่อยค่ะ (Guest)
24 มี.ค. 2552 15:08
 1. ห้ามเพลิงไว้อย่าให้    มีควัน
  ห้ามสุริยแสงจันทร์     ส่องไซร้
  ห้ามอายุให้หัน          คืนเล่า
  ห้ามดั่งนี้ไว้ได้          จึ่งห้ามนินทา
ความคิดเห็นที่ 2

นิ้ง/ning_fire_1996@hotmail.com (Guest)
2 ธ.ค. 2551 19:10
 1. ช่วยแปลโคลงโลกนิติบทที่37หั้ยหน่อยน้าคระ ข้อร้อง ด่วนจิงๆ

  ถึงจนทนสู้กัด   กินเกลือ
  อย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือ   พวกพ้อง
  อดอยากเยี่ยงเสือ   สงวนศักดิ์
  โซก็เสาะใส่ท้อง   จับเนื้อกินเอง
ความคิดเห็นที่ 5

pangse_089@hotmail.com (Guest)
21 ก.ค. 2552 17:17
 1. ครรโลงโลกนิตินี้ นมนาน

  มีแต่โบราณกาล เก่าพร้อง

  เป็นสุภสิตสาร สอนจิต

  กลดั่งสร้อยสอดคล้อง เวี่ยไว้ในกรรณความคิดเห็นที่ 6

nan expert_wizard@hotmail.com (Guest)
25 ก.ค. 2552 14:18
 1. คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา
  คุณบิดาดจุอา กาศกว้าง
  คุณพี่พ่างศิขรา เมรุมาศ
  คุณอาจารย์อ้าง อาจสู้สาคร
  ช่วยหน่อยนะคระ รออยุ่ ต้องการด่วนจร้าความคิดเห็นที่ 7

มะพร้าว (Guest)
26 ก.ค. 2552 21:03
 1. คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา
  คุณบิดาดจุอา กาศกว้าง
  คุณพี่พ่างศิขรา เมรุมาศ
  คุณอาจารย์อ้าง อาจสู้สาคร

  นี่เห็นว่าเป็นโคลงเกี่ยวกับพระคุณดอกหนา จะสรุปเป็นร้อยแก้วได้ว่า

  พระคุณของคุณแม่ มีมากนักเปรียบดั่งความหนักของแผ่นดิน (ทั้งโลก หนักกว่าสิ่งใดทั้งหมด)
  พระคุณของคุณพ่อ มีมากดุจกัน จักเปรียบเป็นความกว้างถึงที่สุดเทียบได้กับอากาศทั้งหมด (ไม่ต่างกว่าพระคุณแม่ดอกหนา)
  พระคุณของพี่ ก็ย่อมเทียบได้กับขุนเขาขนาดใหญ่ 
  พระคุณของครูเล่า เทียบได้ดั่งแม่น้ำดุจกัน 
ความคิดเห็นที่ 8

เด็ก น.จ.0078 (Guest)
4 ส.ค. 2552 21:42
 1. ����� รู้น้อยว่ามากรู้������เริงใจ
  กลกบเกิดอยู่ใน��������� สระจ้อย
  ไป่เห็นชเลไกล��������� กลางสมุทร
  ชมว่าน้ำบ่อน้อย���������มากล้ำลึกเหลือ
  ����������หาให้หน่อยจากเด็ก
  �����������������น.จ.0078
ความคิดเห็นที่ 9

Not&Poo (Guest)
24 ส.ค. 2552 17:53
 1.     สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อ   ในตัว
  กินกัดเนื้อเหล็กจน           กร่อนขร้ำ
  บาปเกิดแต่ตนคน           เป็นบาป
  บาปย่อมทำโทษซ้ำ         ใส่ผู้บาปเอง
ความคิดเห็นที่ 10

555 (Guest)
31 ส.ค. 2552 23:18
 1. เพื่อนกิน   สิ้นทรัพย์แล้วแหนงหนี    หาง่าย      หลายหมื่นมีมากได้    เพื่อนตาย  ถ่ายแทนชีวาอาตม์    หายาก      ฝากผีไข้ยากแท้จักหาฯ
ความคิดเห็นที่ 11

นักเรียน (Guest)
8 ก.ย. 2552 19:12
 1. ขอขอบคุณ ผู้โพสและ วิชาการ.คอม ครับ
ความคิดเห็นที่ 12

new_kaonoiza@hotmail.com (Guest)
21 ก.ย. 2552 16:02
 1. ช่วยแปลให้ห่อยคราบ
        เว้นวิจารณ์ว่างเว้น        สดับฟัง
  เว้นที่ถามอันยัง                 ไป่รู้
  เว้นเล่าลิขิตสัง-                เกตว่าง  เว้นนา
  เว้นดังกล่าวว่าผู้                ปราชญ์ได้ฤามี
ความคิดเห็นที่ 15

น้ำว้า (Guest)
17 ธ.ค. 2552 23:53
 1. เว้นวิจารณ์ว่างเว้น        สดับฟัง
  เว้นที่ถามอันยัง                 ไป่รู้
  เว้นเล่าลิขิตสัง-                เกตว่าง  เว้นนา
  เว้นดังกล่าวว่าผู้                ปราชญ์ได้ฤามี


  ถ้าผู้ใดเว้นจากการฟัง การถาม การเขียน การสังเกต ผู้นั้นย่อมไม่ควรเรียกนักปราชญ์
ความคิดเห็นที่ 80

ฝน (Guest)
30 ม.ค. 2554 16:31
 1. “นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย
  เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า
  พิษน้อยหยิ่งยโส แมลงป่อง
  ชูแต่หางเองอ้า อวดอ้างฤทธีความคิดเห็นที่ 20

Ray_zn@hotmail.com (Guest)
19 พ.ค. 2553 19:09
 1. นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย
  เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า
  พิษน้อยหยิ่งโยโส แมลงป่อง
  ชูแต่หางเองอ้า อวดอ้างฤทธีความคิดเห็นที่ 21

praew_shimi123@hotmail.com (Guest)
1 ก.ค. 2553 20:54
 1. เพื่อนกิน สิ้นทรัพย์แล้ว แหนงหนี
  หาง่าย หลาย หมื่นมี มากได้
  เพื่อนตาย ถ่ายแทนชี- วาอาตม์
  หายาก ฝากผีไข้ ยากแท้จักหา

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น