การแยกสาร

อยากทราบว่าสารคู่ต่อไปนี้ใดแยกโดยวิธีเดียวกัน

1. สารสีม่วงในดอกอันชัน

2. น้ำมันในใบยูคาลิปตัส

3. ก๊าซออกซิเจนในอากาศ

4. ลูกเหม็นกับเกลือแกง

5. น้ำมันในผิวส้ม

6. น้ำเกลือจากน้ำทะเล

7. น้ำมันดิบ

ใช่ 2กะ5 แล้วก็ 4กะ6รึป่าวคะ

ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1 

ChemMan#113 (Guest)
1 ส.ค. 2546 19:23
 1. 1. = extraction

  2. = extraction

  3. = distillation from condensed air

  4. = extraction or just let the naphthaline evaporate

  5. = extraction

  6. = crystallisation

  7. = fractional distillationความคิดเห็นที่ 2

ChemMan#113 (Guest)
1 ส.ค. 2546 19:26
 1. Sorry, Eucalyptus oil and oil from orange skin are volatile oil. So, they'd better separated by vapour distillation.ความคิดเห็นที่ 4

daraggrom.p (Guest)
25 เม.ย. 2547 10:22
 1. ดี๊....................................ดีความคิดเห็นที่ 8

สุดารัตน์ (Guest)
20 ก.ย. 2547 10:51
 1. อยากทราบว่าการแยกสารเป็นยังไงค่ะความคิดเห็นที่ 12

เด็ก ญส (Guest)
12 ธ.ค. 2547 22:19
 1. การแยกสารคือการแยกสารตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปที่ผสมกันให้แยกจากกันซึ่งมีหลายวิธีด้วยกันค่ะ เช่น การกลั่น การกรอง การตกผลึก ฯลฯความคิดเห็นที่ 15

dearnattida@hotmail.com (Guest)
23 มี.ค. 2548 12:37
 1. อยากทราบหลักการโดยละเอียดของ โครมาโทกราฟีผิวบาง (TLC) ค่ะ และอยากทราบเกียวกับ antrocyanin ซึ่งเป็นสารมีสี ม่วง นำเงิน ว่ามีคุณลักษณะ และคุณสมบัติอย่างไร และใช่สารที่ทำให้เกิดสีในไพลดำหรือเปล่าคะความคิดเห็นที่ 16

kea_lovely@hotmail.com (Guest)
29 มี.ค. 2548 13:49
 1. อยากทราหลักการการทำงานของเครื่องเซนติฟิลค่ะความคิดเห็นที่ 17

สยว. (Guest)
26 มิ.ย. 2548 11:09
 1. อยากทราบว่าแยกน้ำตาลออกจากเกลือทำได้อย่างไรความคิดเห็นที่ 18

suttipongyeekim@thaimail.com (Guest)
25 ก.ค. 2548 21:03
 1. สุดยอดเนื้อหาดีความคิดเห็นที่ 19

sindy (Guest)
10 ส.ค. 2548 10:59
 1. i love youความคิดเห็นที่ 25

แนท (Guest)
18 ส.ค. 2548 18:50
 1. ดีความคิดเห็นที่ 26

มาม่า (Guest)
19 ส.ค. 2548 19:56
 1. การแยกสารอาจเป็นสารเนื้อผสมความคิดเห็นที่ 27

www.may_tan@thaimail.com (Guest)
22 ส.ค. 2548 09:47
 1. การแยกสารมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นยังไงหรือค่ะ ช่วยตอบด้วยความคิดเห็นที่ 28

ฟาตีมา บุญทวี (Guest)
22 ส.ค. 2548 19:47
 1. อยากทราบว่าการแยกสารคืออะไร ใช้อะไรในการทดสอบบ้าง

  และการแยกสารเนื้อผสมทำได้อย่างไรความคิดเห็นที่ 29

ปุยฝ้าย (Guest)
22 ส.ค. 2548 19:49
 1. โครมาโทกราฟี คืออะไร ช่วยตอบด้วยค่ะความคิดเห็นที่ 33

คนดี (Guest)
26 ส.ค. 2548 08:52
 1. ขอบคุณความคิดเห็นที่ 34

โต (Guest)
29 ส.ค. 2548 18:39
 1. พี่ครับมีการแยกน้ำมันพื่ชออกจากเมล็ดพืชไหมครับความคิดเห็นที่ 43

ฝ้าย1/8 (Guest)
8 ก.ย. 2548 09:42
 1. การแยกสารละลายหมายถึงอะไรความคิดเห็นที่ 48

Ball (Guest)
3 ต.ค. 2548 21:18
 1. ถ้าเราจะแยกสารเช่นCuCl2 ต้องทำให้เป็นสารละลายก่อนแล้วค่อยแยกด้วยไฟฟ้าใช่ไมครับ ถ้าใช่ตอนทำให้เป็นสารประกอบต้องทำให้เข้มข้นขนาดไหน แล้วก็เมื่อใช้ไฟฟ้าแยกแล้ว H2 กับ O มันจะไปอยู่ไหนอะครับความคิดเห็นที่ 49

o.o (Guest)
11 ต.ค. 2548 10:36
 1. การแยกสาร

  การแยกสาร เป็นการทำให้สารบริสุทธิ์ การแยกสารจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม องค์ประกอบ ประหยัดและสะดวก

  วิธีการแยกสาร ที่ควรรู้จัก มีดังนี้

  1. การกรอง (filtration)

  เป็นวิธีที่ใช้แยกของแข็งที่มีอนุภาคใหญ่กว่า 10 - 4 cm ออกจากของเหลวโดยที่ของแข็งนั้น

  ไม่ละลายในของเหลว หรือมองเห็นชัดด้วยตาเปล่าว่าเป็นสารเนื้อผสมที่มีของแข็งแขวนลอยอยู่ใน

  ของเหลว เช่น น้ำโคลน , น้ำแป้ง , แยกผลึกเกลือออกจากสารละลายเกลืออิ่มตัว

  2. การกลั่น (distillation) มีหลักการสำคัญๆ คือ การทำให้ของเหลาวกลายเป็นไอแล้วทำการควบแน่นเป็นของเหลวอีก ซึ่งการกลั่นมีหลายแบบ

  2.1.การกลั่นแบบธรรมดา (simple distillation) มีหลักการดังนี้

  - สารองค์ประกอบต้องมีจุดเดือดต่างกันมาก โดยตัวถูกละลายต้องมีจุดเดือดสูงกว่าตัวทำละลาย

  - ตัวถูกละลายต้องเป็นสารที่ระเหยยาก เช่น เกลือ น้ำตาล

  2.2. การกลั่นลำดับส่วน (fractional distillation) มีหลักการดังนี้

  - ใช้แยกองค์ประกอบที่มีจุดเดือดใกล้เคียงกันมาก และมีสารหลายชนิดปนกันอยู่ เช่น การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม, แอลกอฮอล์ปนน้ำ เป็นต้น

  2.3. การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ (steam distillation) มีหลักการ คือ

  - ใช้ไอน้ำพาสารระเหยที่อยู่ในพืชออกมา

  - สารที่ต้องการสกัดต้องเป็นสารที่ระเหยง่าย

  - สารที่ต้องการ ต้องไม่รวมตัวกับน้ำ เพื่อสะดวกในการแยกออกจากน้ำ เมื่อได้สารที่สกัดแล้ว

  3. การสกัดด้วยตัวทำละลาย (solvent extraction) ใช้แยกสารออกจากของผสมเนื้อเดียวที่อยู่ในรูปสารละลาย

  โดยเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมดังนี้

  - ตัวทำละลายต้องละลายสารที่ต้องการสกัดได้ดี แต่ไม่ละลายสารอื่น

  - ตัวทำละลายต้องไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่ต้องการสกัด

  - สามารถแยกตัวทำละลายออกจากสารที่สกัดได้โดยง่าย เพื่อนำตัวทำละลายมาใช้อีก เป็นการประหยัด

  - หาง่าย ราคาถูก

  ส่วนมากใช้สกัดน้ำมันพืช ตัวทำละลายที่นิยม คือ เฮกเซน

  4.โครมาโตกราฟี (chromatography)

  เป็นวิธีการแยกสารโดยอาศัยความแตกต่างในการละลายและการดูดซับ เนื่องจากสารแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการละลายและการดูดซับได้ต่างกัน โดยสารที่ละลายได้ดีจะถูกดูดซับได้น้อยแต่เคลื่อนที่ได้เร็ว ในทางตรงข้าม สารใดที่ละลายได้น้อยจะถูกดูดซับได้มากเคลื่อนที่ได้ช้า  การหาค่าอัตราการเคลื่อนที่ (Rate of flow ; Rf )

  สูตร Rf = ระยะทางที่สารเคลื่อนทีได้ / ระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่

  ค่า Rf จะมากน้อย ขึ้นอยู่กับ

  - ชนิดของตัวทำละลาย

  - ชนิดของตัวดูดซับ

  - สภาวะต่างๆ เช่น อุณหภูมิ, ความดัน

  - ความสามารถในการละลายของสาร

  สรุปสาระสำคัญของโครมาโตกราฟีแบบกระดาษ

  - สารชนิดเดียวกันจะมีค่า Rf เท่ากัน ถ้าใช้สภาวะเดียวกัน

  - ค่า Rf จะมีค่าไม่เกิน 1 และไม่มีหน่วย

  - ถ้าแยกสารได้หลายสาร และมีค่า Rf ได้หลายค่า แสดงว่า สารนั้นเป็นสารไม่บริสุทธิ์ ถ้าแยกได้เพียงชนิดเดียว จะมีค่า Rf ค่าเดียว แต่สรุปไม่ได้ ว่าสารนั้นเป็นสารบริสุทธ์หรือสารละลาย เนื่องจากสารบางชนิดไม่มีสี หรือองค์ประกอบต่างๆ เคลื่อนที่ได้เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน

  ข้อดีวิธีโครมาโตกราฟี

  - ใช้ทดสอบสารตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยได้

  - ใช้ทดสอบมั่วไปในทางปริมาณวิเคราะห์ และคุณภาพวิเคราะห์

  - ใช้แยกสารที่มีสีและไม่มีสีได้

  - อาจแยกองค์ประกอบต่างๆ ในของผสมออกจากกันได้

  - ถ้าแยกองค์ประกอบต่างๆ ได้ ก็สามารถสกัดสารออกจากตัวดูดซับได้

  ข้อจำกัดของโครมาโตกราฟี

  เมื่อองค์ประกอบต่างๆ เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้เท่าๆ กัน จะแยกออกจากกันไม่ได้ หรือแยกได้แต่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งแก้ได้โดย

  - เปลี่ยนตัวทำละลาย

  - เพิ่มความยาวของกระดาษโครมาโตกราฟี

  5. การตกผลึก (crystallization)

  เป็นการแยกสารโดยทำสารให้อิ่มตัวที่อุณหภูมิสูง และปล่อยให้เย็นก็จะตกผลึกออกมา ได้ของแข็งที่มีรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งอาจต้องเลือกตัวทำละลายให้เหมาะสม ดังนี้

  - ต้องละลายสารที่ตกผลึกได้มากที่อุณหภูมิสูง

  - ต้องละลายที่ที่เจือปนได้ที่อุณหภูมิต่ำ

  - ไม่ทำปฏิกิริยากับสารที่ตกผลึก และกำจัดออกง่าย

  6. การใช้กรวยแยก (seperating Funnel)

  ใช้แยกของเหลวออกจากของเหลวที่ไม่ละลายซึ่งกันและกัน โดยนำของเหลวผสมเทใส่กรวยแยก ของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า ผเบากว่า) จะอยู่ชั้นบน และของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะอยู่ชั้นล่าง จากนั้นค่อยๆ ไขก๊อกแยกของเหลวแต่ละชั้นออกมา

  ...นี้เป็นวิธีกย่างคล้าวๆน่ะครับ...

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น