วิชาการดอทคอม ptt logo

ถามเรื่อง ความเข้าข้นของสารละลาย (ผสม) ครับ

โพสต์เมื่อ: 21:38 วันที่ 12 ส.ค. 2551         ชมแล้ว: 16,723 ตอบแล้ว: 10
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
<p>&nbsp;</p>
<p>ผสม NaOH 5 % โดยมวล จำนวน 100 ลบ.ซม. (D = 1.12 / ลบ.ซม.) กับ สารละลาย NaOH 0.5 M จำนวน 300 ลบ.ซม. สารละลายที่ผสมมีความเข้มข้นเท่าไร</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ช่วยอธิบาย ด้วย ครับ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ขอบคุณมากครับ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


Ice_kung4789@hotmail.com(118.172.198.75)

จำนวน 10 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 13 ส.ค. 2551 (07:53)

เราใช้หลักการดังนี้คือ
มวลของตัวถูกละลายก่อนผสม  = มวลตัวถูกละลายหลังผสม
หมายความว่า ความเข้มข้น และปริมาตรของสารละลายเท่านั้นที่เปลี่ยนไป แต่ มวลตัวถูกละลายยังคงเดิม
จากข้อมูลที่ให้มา สมมุติว่าต้องการความเข้มเป็น molar ในสารละลายหลังผสม นั่นคือ   มวลของตัวถูกละลายในสารละลายชนิดที่ 1 +มวลของตัวถูกละลายมวลของตัวถูกละลายในสารละลายชนิดที่ 2 = มวลของตัวถูกละลายในสารละลายหลังผสมแล้ว
[(5x100)/100]g + (0.5x0.03x40)g = 5.6 g  
หาความเข้มข้นของสารละลาย หลังผสม (molar)  = (5.6/40) mol/(0.1+0.03)L = 1.07 molar

วิธีอื่น (CV)1+(CV)2=(CV)  
เมื่อ     C1 = ความเข้มข้น(molar) ของสารละลาย 5 %  V1=ปริมาตร(L) ของสารละลาย 5 % 
C2=ความเข้มข้นของสารละลาย 0.5 molar  V2=ปริมาตร(L) ของสารละลาย 0.5 molar 
C3=ความเข้มข้นของสารละลายหลังผสมV3=ปริมาตร(L) ของสารละลาย หลังผสม(V1+ V2)
[(5x100)/(40x1000)]molar x 0.1 L  + 0.5 molar x 0.03 L  = C (0.1+0.03) L 
C=1.07 molar

ถ้าต้องการหาความเข้มข้นเป็น % ก็คิดในทำนองเดียวกันนี้


xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 13 ส.ค. 2551 (17:11)

ขอบคณมากครับ  "/"่  นี่คือ ส่วน ใช่ป่าวครับ


Achariya14271
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 13 ส.ค. 2551 (18:20)

ผมได้ไม่เหมือน คุณ xx นะ ไม่รุ้ว่าผมคิดผิดรึเปล่า

เบส 5% หมายความว่า ในสารละลาย 100 กรัม มีเบส 5 กรัม (เบสในที่นี้หมายถึง NaOH นะ) 
จาก D=M/V  1.12 = m / 100 cm3
จะได้               m = 112 กรัม           นั่นคือสารละลายนี้หนัก 112 กรัม
เทียบบัญญัตไตรยางค์
สารละลาย 100 กรัม มีเบส 5 กรัม
ดังนั้น      112 กรัมจะมีเบส 5.6 กรัม  ซึ่งก็คือ 0.14 mol

คิดอีกอันที่มาผสม  0.5 M  
ในสารละลาย 1000 cm3 มีเบสอยู่   0.5 mol
ดังนั้น          300  cm3 จะมีเบส   0.15 mol
ผสมสารละลายเข้าด้วยกัน    0.15+0.14 = 0.29 mol ในสารละลายทั้งหมด 100 + 300 = 400cm3
ดังนั้นสารละลาย  1000 cm3 จะมีเบสทั้งหมด 1000*0.29/400  = 0.725
ซึ่งก็คือ 0.725M


อีกวิธีสำหรับคนที่เรียนอาจารย์อุ๊
Molar = %*10*d/Molecular mass
Molar = 5*10*1.12/40 = 1.4
จาก N1V1 = N2V2 + N3V3     N1 คือ ความเข้มข้นหลังผสม V1ปริมาตรหลังผสม (L)  
N1*(0.1+0.3) = 1.4*0.1 + 0.5*0.3
N1                =  0.29/0.4
N1                 = 0.725 M

หรือผิดพลาดยังไงก็ลองบอกมาดูนะครับ


evezzz
ร่วมแบ่งปัน19 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 14 ส.ค. 2551 (07:48)

ผสม NaOH 5 % โดยมวล จำนวน 100 ลบ.ซม.  ไม่จำเป็นต้องใช้ความหนาแน่นมาคำนวณหา เพราะบอกชัดเจนแล้วว่า สารละลาย 100 ml มี NaOH 5 g  
 
แต่ที่ผิดก็คือ  สารละลาย NaOH 0.5 M จำนวน 300 ml ผมมองผิดไปใช้ 30 ml แทน

แก้ไขใหม่ดังนี้
เราใช้หลักการดังนี้คือ
มวลของตัวถูกละลายก่อนผสม  = มวลตัวถูกละลายหลังผสม
หมายความว่า ความเข้มข้น และปริมาตรของสารละลายเท่านั้นที่เปลี่ยนไป แต่ มวลตัวถูกละลายยังคงเดิม
จากข้อมูลที่ให้มา สมมุติว่าต้องการความเข้มเป็น molar ในสารละลายหลังผสม นั่นคือ   มวลของตัวถูกละลายในสารละลายชนิดที่ 1 +มวลของตัวถูกละลายมวลของตัวถูกละลายในสารละลายชนิดที่ 2 = มวลของตัวถูกละลายในสารละลายหลังผสมแล้ว
[(5x100)/100]g + (0.5x0.3x40)g = 11 g  
หาความเข้มข้นของสารละลาย หลังผสม (molar)  = (11/40) mol/(0.1+0.3)L =  0.69 molar

วิธีอื่น (CV)1+(CV)2=(CV)  
เมื่อ     C1 = ความเข้มข้น(molar) ของสารละลาย 5 %  V1=ปริมาตร(L) ของสารละลาย 5 % 
C2=ความเข้มข้นของสารละลาย 0.5 molar  V2=ปริมาตร(L) ของสารละลาย 0.5 molar 
C3=ความเข้มข้นของสารละลายหลังผสมV3=ปริมาตร(L) ของสารละลาย หลังผสม(V1+ V2)
[(5x100)/(40x1000)]molar x 0.1 L  + 0.5 molar x 0.3 L  = C (0.1+0.3) L 
C=0.69 molar


/ คือหารครับ


xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 14 ส.ค. 2551 (18:30)

ผสม NaOH 5 % โดยมวล

โดยทั่วไปแล้วถ้าบอกว่า% โดยมวล  จะหมายถึงโดยมวล ต่อ มวลสารละลาย(หน่วยกรัม)ไม่ใฃ่เหรอครับ    

หรือผมเข้าใจผิดมาตลอด

เพราะเคยเห็นโจทย์บางข้อ ถ้าโจทย์ต้องการให้ใช้สารละลายหน่วย ลูกบาศเซนติเมตร(หรือมิลลิลิตร)  
โจทย์จะบอกว่า     %โดยมวลต่อปริมาตร   ไม่ใช่เหรอครับ


เรียนคุณ xx ช่วยชี้แจงให้เข้าใจอีกทีนะครับ

ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่เห็นว่าช่วงนี้ใกล้สอบแล้วเลยอยากทบทวนความรู้ที่เรียนมาลองทำโจทย์ในเวบนี้ดูฝึกฝนประสบการณ์ครับ


evezzz
ร่วมแบ่งปัน19 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 15 ส.ค. 2551 (10:08)

ผมเข้าใจว่า สารละลาย NaOH เป็นสารละลายที่เกิดจาก ของแข็ง(NaOH)ละลายในของของเหลว(น้ำ) % ของสารละลายดังกล่าวจึงน่าจะเป็น % m/v  และความหนาแน่นที่ให้มาเป็นข้อมูลลวง
เพราะในโจทย์ปัญหาบอกมาเพียง  ผสม NaOH 5 % โดยมวล จำนวน 100 ลบ.ซม. (D = 1.12 / ลบ.ซม.)
แต่ก็สามารถเข้าใจได้ว่า % ดังกล่าวเป็น % m/m เพราะบอกความหนาแน่นมาให้
ทั้งนี้ขึ้นกับว่าเจ้าของโจทย์ต้องการให้เข้าใจอย่างไร
อย่างไรก็ตามข้อมูลต้องชัดเจนมิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าผมเข้าใจผิดหรือถูก  


xx
ร่วมแบ่งปัน663 ครั้ง - ดาว 165 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 16 พ.ย. 2551 (19:16)
ทดามมมมมมมมมมมมอ
มสาดเก่ทกำ (IP:202.176.124.36)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 30 ก.ค. 2552 (19:17)

ไอ้xxพ่อมิงตาย


evezzz (IP:113.53.38.233)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 1 มี.ค. 2553 (12:41)
เราว่านะ
ให้% มา ให้ D มา น่าจะใช้สูตร ของ c=10D% ส่วน mw
แล้วค่อยหา
C1V1=C2V2
เพราะว่าดูจากโจทย์แล้ว
ให้ V1 กับ V2 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา C2 จากสูตร C1V1=C2V2 แต่ว่า จะหาC2
แต่ไม่มี ก็ต้องหา C1 จากสูตร c=10D% ส่วน mw

ถ้าหาอย่างนี้ มันจะง่ายกว่านะ
เพราะอะไรๆ ก็กำหนดมาให้หมด
เว้น mw ที่เราต้องหาเอง
O=16 H=1 Na=23
mw ของ NaOH = 40
refer (IP:180.180.60.179)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 21 เม.ย. 2554 (22:14)
น้ำเกลือมีความเข้มข้นร้อยละ 20 ละลายในน้ำ 100 g จงหามากตัวละลายนี้
15 (IP:118.174.56.27)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม