การส่งอีเมล์ต่อกันทำอย่างไร

<p><a href="mailto:ขอถามหน่อยถ้าเราจะส่งอีเมล์หาคนอื่นทำอย่างไรและจำเป็นต้องอีเมล์ของเว็บไซต์เดียวกันด้วยเหรอถึงจะส่งถึงกันได้คือว่าอย่างจะส่งถึง.......@hotmail">ขอถามหน่อยถ้าเราจะส่งอีเมล์หาคนอื่นทำอย่างไรและจำเป็นต้องอีเมล์ของเว็บไซต์เดียวกันด้วยเหรอถึงจะส่งถึงกันได้คือว่าอย่างจะส่งถึง.......@hotmail</a>จำเป็นต้อง@hotmailเหมือนกันด้วยเหรอถึงจะส่งได้ถ้า@gmailจะส่งถึง@hotmailได้หรือไม่ขอให้อธิบายการส่งอีเมล์ให้ด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่แนะความสว่างเพราะต้องส่งงานผ่านอีเมล์ให้ครู</p>
30 ส.ค. 2551 18:06
94 ความเห็น
156614 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย jumo

ไม่จำเป็นครับ ไม่ต้องใช้อีเมลเว็บเดียวกันก็ส่งได้ อยู่ที่เขาจะอ่านหรือไม่เท่านั้นเอง

30 ส.ค. 2551 18:09


ความคิดเห็นที่ 3 ann-ka@windowslive.com (Guest)

อยากทราบข้อความ

5 เม.ย. 2552 00:45


ความคิดเห็นที่ 4 n_un@hotmail.fr (Guest)

โบ๊ทนี่พี่นุ่นนะ� ทำไมไม่ติดต่อกลับมาเลย� พ่อโบ๊ทเป็นห่วงมากนะให้ที่อยู่มาก็ไม่ตอบกลับเป็นอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไร� นี่อีเมลล์พี่นุ่นนะ� จำพี่ได้หรือเปล่าพี่ลูกป้าเถ่วกับลุงรงค์งัย� ยังงัยก็ตอบกลับมาหน่อยนะ< พี่นุ่น >

9 มิ.ย. 2552 10:06


ความคิดเห็นที่ 9 www.kunkrunim@hotmail.com (Guest)

นางสาวศิริภา  พันธ์ชาติ  นักศึกษาระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ฝึกงานที่เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่  อ.ศรีเมืองใหม่  จ. อุบลราชธานี 34250

28 ส.ค. 2552 09:59


ความคิดเห็นที่ 10 LOVE@HOTMAIL.COM (Guest)

ขอส่งรายการวิทยุ และที่อยู่


สถานีวิทยุชุมชนคนรักภูพาน รายการ IS AME ARE RADIO
ชื่อ จิรศักดิ์  จรูญจิตร์  (DJ. หมี)
ที่อยู่ 161/13 บ.กกส้มโฮง ถ.รัฐบำรุง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 042-736094  ,  0840280414

14 ก.ย. 2552 16:34


ความคิดเห็นที่ 14 ฟไฟระฟ๑นะทฟรสในท (Guest)

ผมขอเป็นกำลังใจให้กับนักจัดรายการวิทยุ เมืองสกลนครครับ ผมไปเที้ยวมาแล้วครับ
คนที่นั่นใจดีทุกคนเลย วันหน้าถ้าได้ไปเที้ยวอีก จะเอาของดีเมือง พิษณุโลกไปฝาก
ผมขอเชิญทุกท่านเข้ามาพูดขุยกันได้นะครับ โทรเข้ามาก็ได้ Mobile:087-804-1119
E mail:Jawthaitea@hotmail.com จะตอบกับทุกเลยคนครับ แล้วมีของฟรีแถมให้ด้วย
เชิญครับ
24 ต.ค. 2552 00:33


ความคิดเห็นที่ 15 khaimouk_mama@hotmail.com (Guest)

บอลรอมุขวันนีมุขใปใหนคับ นังรอ4ชัวโมง พรุ้งนี้มุขเข้าแชทหอ้งสาราคนเสร้านะเวลา23.00นาฬิกานะ บอลอยากคูยกับมุขมาก ขอให้มุขนอนฝันดีนะ
28 ต.ค. 2552 00:54


ความคิดเห็นที่ 17 Arisa_26872@windowslive.com (Guest)

ปลื้มTomoมากๆๆๆๆๆๆๆๆ
9 ม.ค. 2553 10:34


ความคิดเห็นที่ 20 warapron_31@hotmail.com (Guest)

เราจำวันที่ส่งเมลไม่ได้ต้องทำยังไงค่ะ
10 ก.พ. 2553 19:21


ความคิดเห็นที่ 21 sarunya_301133@hotmail.co.th (Guest)

ก็อยากส่งอีเมล์ แต่ทำไม่เป็นอ่ะ สอนหน่อยดินะ นะ นะ จะขอบคุณมากเลยค่ะ
11 ก.พ. 2553 12:35


ความคิดเห็นที่ 23 นาเดีย (Guest)

อยากส่งอีเมล์ เเต่ทำไมเป็น ช่วยสอนหน่อย
24 มี.ค. 2553 11:53


ความคิดเห็นที่ 27 โดย jittranuch

เรียนเรื่อยๆไม่ต้องเคียดหรอกนะ
20 พ.ค. 2553 13:55


ความคิดเห็นที่ 28 NOOK-eI@hotmaiI.COM. (Guest)

ประวัติ นางสาว ปิยมาศ ลินต๊ะพาน มาจากโรงเรียนวัดบ้านม้า ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านอยู่บ้านเลขที่ 20/1 หมู่3ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000 ชอ. 1/3-4
23 พ.ค. 2553 22:28


ความคิดเห็นที่ 29 popptech@hotmail.com (Guest)

เพิมMกันเยอๆนะครับ
30 พ.ค. 2553 15:16


ความคิดเห็นที่ 30 mayurachat_muang@hotmail.com (Guest)

ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนสู้ต่อไปแวะมาคุยกันได้นิค่ะ
1 มิ.ย. 2553 13:53


ความคิดเห็นที่ 32 NS@hotmail.com (Guest)

นโยบายการศึกษาของรัฐบาล
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งนโยบายการศึกษาได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต


--------------------------------------------------------------------------------

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ นโยบายการศึกษา

๓.๑.๑ ลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบครอบคลุมการพัฒนาครู หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและความรู้ของนักเรียนตามแผนการเรียนการสอนอย่างสัมพันธ์กับทรัพยากรและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาค

๓.๑.๒ จัดให้คนไทยทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมทั้งบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ รวมทั้งต่อยอดให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

๓.๑.๓ ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมทั้งขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่างๆ เช่น สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ หรืออุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์บำบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ

๓.๑.๔ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างจริงจัง ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ทางไกล จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบแผนการเรียนการสอนของครูให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

๓.๑.๕ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเร่งผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพ การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและการบริการ เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพและสานต่อการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

๓.๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ด้วยมาตรการที่เป็นรูปธรรม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา ตลอดจนการปรับระเบียบวิธีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

๓.๑.๗ ส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยครอบคลุมระบบการวางแผน การบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการติดตามประเมินผล เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการปรับกลยุทธ์ของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

More Photoes : ข่าวที่ 278/2551
6 มิ.ย. 2553 14:08


ความคิดเห็นที่ 33 pha@hotmail.com (Guest)

ขอสมัครเป็นสักคนได้มั้ย
9 มิ.ย. 2553 14:09


ความคิดเห็นที่ 36 w.arayya@hotmail.com (Guest)

บุ๋ม
23 มิ.ย. 2553 14:29


ความคิดเห็นที่ 39 สมชาย (Guest)

ก็ทำไงได้คนมันใหม่ยังทำไม่เป็น ดูๆเขาไปนั้นล่ะเดี่ยวก็เป็นไปเอง
25 มิ.ย. 2553 09:19


ความคิดเห็นที่ 40 MARASRI@WINDOWSLIVE.COM (Guest)

วรรณวิภา ใจใส มี ทั้งหมด 5 พยางค์
27 มิ.ย. 2553 17:00

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น