การส่งอีเมล์ต่อกันทำอย่างไร

<p><a href="mailto:ขอถามหน่อยถ้าเราจะส่งอีเมล์หาคนอื่นทำอย่างไรและจำเป็นต้องอีเมล์ของเว็บไซต์เดียวกันด้วยเหรอถึงจะส่งถึงกันได้คือว่าอย่างจะส่งถึง.......@hotmail">ขอถามหน่อยถ้าเราจะส่งอีเมล์หาคนอื่นทำอย่างไรและจำเป็นต้องอีเมล์ของเว็บไซต์เดียวกันด้วยเหรอถึงจะส่งถึงกันได้คือว่าอย่างจะส่งถึง.......@hotmail</a>จำเป็นต้อง@hotmailเหมือนกันด้วยเหรอถึงจะส่งได้ถ้า@gmailจะส่งถึง@hotmailได้หรือไม่ขอให้อธิบายการส่งอีเมล์ให้ด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่แนะความสว่างเพราะต้องส่งงานผ่านอีเมล์ให้ครู</p>


ความคิดเห็นที่ 1

jumo
30 ส.ค. 2551 18:09
 1. ไม่จำเป็นครับ ไม่ต้องใช้อีเมลเว็บเดียวกันก็ส่งได้ อยู่ที่เขาจะอ่านหรือไม่เท่านั้นเอง


ความคิดเห็นที่ 3

5 เม.ย. 2552 00:45
 1. อยากทราบข้อความ


ความคิดเห็นที่ 4

9 มิ.ย. 2552 10:06
 1. โบ๊ทนี่พี่นุ่นนะ� ทำไมไม่ติดต่อกลับมาเลย� พ่อโบ๊ทเป็นห่วงมากนะให้ที่อยู่มาก็ไม่ตอบกลับเป็นอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไร� นี่อีเมลล์พี่นุ่นนะ� จำพี่ได้หรือเปล่าพี่ลูกป้าเถ่วกับลุงรงค์งัย� ยังงัยก็ตอบกลับมาหน่อยนะ< พี่นุ่น >


ความคิดเห็นที่ 9

28 ส.ค. 2552 09:59
 1. นางสาวศิริภา  พันธ์ชาติ  นักศึกษาระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจฝึกงานที่เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่  อ.ศรีเมืองใหม่  จ. อุบลราชธานี 34250


ความคิดเห็นที่ 10

14 ก.ย. 2552 16:34
 1. ขอส่งรายการวิทยุ และที่อยู่

  สถานีวิทยุชุมชนคนรักภูพาน รายการ IS AME ARE RADIOชื่อ จิรศักดิ์  จรูญจิตร์  (DJ. หมี)ที่อยู่ 161/13 บ.กกส้มโฮง ถ.รัฐบำรุง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000โทร. 042-736094  ,  0840280414


ความคิดเห็นที่ 14

24 ต.ค. 2552 00:33
 1. ผมขอเป็นกำลังใจให้กับนักจัดรายการวิทยุ เมืองสกลนครครับ ผมไปเที้ยวมาแล้วครับ คนที่นั่นใจดีทุกคนเลย วันหน้าถ้าได้ไปเที้ยวอีก จะเอาของดีเมือง พิษณุโลกไปฝาก ผมขอเชิญทุกท่านเข้ามาพูดขุยกันได้นะครับ โทรเข้ามาก็ได้ Mobile:087-804-1119 E mail:Jawthaitea@hotmail.com จะตอบกับทุกเลยคนครับ แล้วมีของฟรีแถมให้ด้วย เชิญครับ

ความคิดเห็นที่ 15

28 ต.ค. 2552 00:54
 1. บอลรอมุขวันนีมุขใปใหนคับ นังรอ4ชัวโมง พรุ้งนี้มุขเข้าแชทหอ้งสาราคนเสร้านะเวลา23.00นาฬิกานะ บอลอยากคูยกับมุขมาก ขอให้มุขนอนฝันดีนะ

ความคิดเห็นที่ 17

9 ม.ค. 2553 10:34
 1. ปลื้มTomoมากๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 20

10 ก.พ. 2553 19:21
 1. เราจำวันที่ส่งเมลไม่ได้ต้องทำยังไงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21

11 ก.พ. 2553 12:35
 1. ก็อยากส่งอีเมล์ แต่ทำไม่เป็นอ่ะ สอนหน่อยดินะ นะ นะ จะขอบคุณมากเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 23

24 มี.ค. 2553 11:53
 1. อยากส่งอีเมล์ เเต่ทำไมเป็น ช่วยสอนหน่อย

ความคิดเห็นที่ 27

jittranuch
20 พ.ค. 2553 13:55
 1. [[205122]] เรียนเรื่อยๆไม่ต้องเคียดหรอกนะ

ความคิดเห็นที่ 28

23 พ.ค. 2553 22:28
 1. ประวัติ นางสาว ปิยมาศ ลินต๊ะพาน มาจากโรงเรียนวัดบ้านม้า ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านอยู่บ้านเลขที่ 20/1 หมู่3ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51000 ชอ. 1/3-4

ความคิดเห็นที่ 29

30 พ.ค. 2553 15:16
 1. เพิมMกันเยอๆนะครับ

ความคิดเห็นที่ 30

1 มิ.ย. 2553 13:53
 1. ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนสู้ต่อไปแวะมาคุยกันได้นิค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32

6 มิ.ย. 2553 14:08
 1. นโยบายการศึกษาของรัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งนโยบายการศึกษาได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต -------------------------------------------------------------------------------- นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ๓.๑ นโยบายการศึกษา ๓.๑.๑ ลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบครอบคลุมการพัฒนาครู หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและความรู้ของนักเรียนตามแผนการเรียนการสอนอย่างสัมพันธ์กับทรัพยากรและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาค ๓.๑.๒ จัดให้คนไทยทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมทั้งบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ รวมทั้งต่อยอดให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ๓.๑.๓ ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมทั้งขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่างๆ เช่น สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ หรืออุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์บำบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ๓.๑.๔ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างจริงจัง ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ทางไกล จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบแผนการเรียนการสอนของครูให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ๓.๑.๕ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเร่งผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพ การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและการบริการ เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพและสานต่อการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ๓.๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ด้วยมาตรการที่เป็นรูปธรรม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา ตลอดจนการปรับระเบียบวิธีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ๓.๑.๗ ส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยครอบคลุมระบบการวางแผน การบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการติดตามประเมินผล เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการปรับกลยุทธ์ของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง. บัลลังก์ โรหิตเสถียร นงศิลินี โมสิกะ สรุป/รายงาน More Photoes : ข่าวที่ 278/2551

ความคิดเห็นที่ 33

9 มิ.ย. 2553 14:09
 1. ขอสมัครเป็นสักคนได้มั้ย

ความคิดเห็นที่ 36

23 มิ.ย. 2553 14:29
 1. บุ๋ม

ความคิดเห็นที่ 39

25 มิ.ย. 2553 09:19
 1. ก็ทำไงได้คนมันใหม่ยังทำไม่เป็น ดูๆเขาไปนั้นล่ะเดี่ยวก็เป็นไปเอง

ความคิดเห็นที่ 40

27 มิ.ย. 2553 17:00
 1. วรรณวิภา ใจใส มี ทั้งหมด 5 พยางค์

ความคิดเห็นที่ 42

29 มิ.ย. 2553 15:27
 1. ทำอย่างไรอันดับแรกเลยถึงจะส่ง ดู email ได้

ความคิดเห็นที่ 43

29 มิ.ย. 2553 16:51
 1. เยี่ยมมากเลยฮ่ะ

ความคิดเห็นที่ 44

1 ก.ค. 2553 10:00
 1. อยากรู้จักคุณจังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 45

1 ก.ค. 2553 10:09
 1. อยากรู้จักคุณจังเลยค่ะตอบกลับมาหน่อยได้ไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 46

2 ก.ค. 2553 12:26
 1. เดียวจะไปเล่นนะ่

ความคิดเห็นที่ 47

2 ก.ค. 2553 21:58
 1. สุดยอดข้อมูลอยู่ที่นี่แล้วจ้า205122

ความคิดเห็นที่ 51

7 ก.ค. 2553 21:29
 1. เดียวจะไปหา

ความคิดเห็นที่ 52

8 ก.ค. 2553 18:16
 1. ส่งอีเมล์ส่งอย่างไรและถ้าลืมรหัสจะทำอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 53

10 ก.ค. 2553 15:10
 1. ๕๕/๑ ม.๑๒ ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘0๑๒0 ๑0 กรกฏาคม ๒๕๕๓ ถึง คุณครูนิธิมาที่เคารพ สวัสดีค่ะคุณครูนิธิมาหนูชื่อ ศิรินทิพย์ เอียดเหตุเป็นลูกคนเดียวมารดาชื่อ หนูริน พรหมมา บิดาชื่อ ปรีชาชัย เอียดเหตุที่โรงเรียนเดิมของหนูได้จัดกิจกรรมพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่เขื่อนเเม้ว ที่นั้นมี่น้ำตกที่สวยงามหนูกับเพื่อนๆได้ร่วมกันทำเขื่อนที่กักเก็บน้ำเเละได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆมากมายวัน นั้นหนูมีความสุขมากเลยค่ะสถานที่ที่หนูชอบไปมากๆก็คือทะเล น้ำตก วันใดก็ตามที่หนูได้ ทะเลเเละ น้ำตกหนูจะกลายไปเป็นคนบ้าเพราะหนูจะยิ้มทั้งวันเวลาไปโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาจะมีเวลาว่างให้ หนูเเละเพื่อนๆได้นั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและสนุกสนานในบางครั้งก็มีการร้องเพลงประกอบการนั่ง คุยเพื่อนสนิทของหนูคือธัญสินี ศรีเมือง หรือแอนแพนเค้กเทียมอยู่ชั้นม.๑/๕ที่โรงเรียนเดียวกันเเละ สุมิตานันต์ ทิพย์รักษา หรือไนซ์ตาเหล่อยู่ห้องม.๑/๒เเละยังมีอีกคนน่ะค่ะคนนี้สนิทมากๆเพราะจะไปไหน ด้วยกันตลอดเธอชื่อเพชราภรณ์ สูขช่วยหรือน้องดาวตกมหาลัยค่ะเธออยู่ห้องม.๑/๕เพื่อนของหนูนั้นมีอีก หลายคนเเต่ล่ะคนน่ารักเหมือนหนูเลยค่ะหนูไม่มีอะไรจะเล่าเเล้วค่ะหวังว่าคุณครูนิธิมาคงจะได้รับอีเมล น่ะค่ะหนูรักคุณครูนิธิมาน่ะค่ะ ด้วยความเคารพ ศิรินทิพย์ เอียดเหตุ (เด็กหญิง ศิรินทิพย์ เอียดเหตุ) เด็กหญิงศิรินทิพย์ เอียดเหตุ นักเรียนชั้นม.๑/๓ เลขที่ ๒๙

ความคิดเห็นที่ 54

10 ก.ค. 2553 15:27
 1. ๕๘/๒ ม.๑๒ ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ๘0๑๒0 ๑0 กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึง คุณครูนิธิมา ที่เคารพ สวัสดีคะคุณครูนิธิมา หนูชื่อเด็กหญิงเพชราภรณ์ สุขช่วย ชื่อเล่นน้องดาวค่ะ ชั้น ม.๑/๕ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ที่อยู่ของหนูคือบ้านเลขที่ ๕๘/๒ หมู่ ๑๒ ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช หนูเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ หนูอยากมีน้องสักคนแต่แม่ก็ไม่มีให้หนู หนูอยู่ที่บ้านไม่มีเพื่อนเล่นเลยคะ ญาติของหนูส่วนมากจะมาในวันที่มีงานประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ ในวันสงกรานต์ที่ผ่านมาหนูเล่น สาดน้ำกับญาติของหนูสนุกมากเลยคะ หนูได้ปที่วัดพระบรมธาตุ ที่อำเภอเมืองไปไห้วพระทำบุญกัน จากนั้นก็ปเที่ยวต่อที่น้ำตกสุนันทาไปกินส้มตำไก่ย่างพร้อมเล่นน้ำตกกันตั้ง ๓ ชั่วโมงแน่ะ จากนั้นก็ไปเที่ยว กันต่อที่หาดหินงามพอไปถึงหนูก็กระโดดลงเล่นน้ำทันทีเลยค่ะ พอเล่นน้ำได้สักพักคุณน้าก็ชวนฉันไปกิน ลาบหมูข้าวเหนียวแล้วก็ลงไปเล่นน้ำกันต่อ จากนั้นก็กลับบ้าน เมื่อถึงบ้านแล้วฉันก็รีบอาบน้ำทันที เพราะตัวเหนียวมาก แล้วญาติของหนูก็กลับบ้าน ในวันสงกรานต์ปีนี้หนูได้ไปเล่นน้ำแค่ ๑ วัน เองคะ วันต่อไปหนูก็เล่นสาดน้ำกับน้องๆ ที่บ้าน สุดท้ายนี้หนูขอให้คุณครูนิธิมามีความสุขตลอดไปนะค่ะ ด้วยความเคารพ เพชราภรณ์ สุขช่วย (เด็กหญิงเพชราภรณ์ สุขช่วย) เด็กหญิงเพชราภรณ์ สุขช่วยนักเรียนชั้นม.๑/๕

ความคิดเห็นที่ 55

14 ก.ค. 2553 12:26
 1. สาว 1/5 เลขที่5

ความคิดเห็นที่ 56

15 ก.ค. 2553 09:16
 1. วันที่ 15 กรกฏาคม 2553 ถึง คุณครูเอ ( ขาย ) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ส่งงาน สวัสดีคะคุณครูเอ(ชาย) หนูชื่อ ด.ญ. พนิดา พันธ์มาลา ป5/8 เลขที่ 41 หนูอาจจะส่งงานช้า แต่หนูก็ตั้งใจส่งนะคะ อยากรู้เรื่องอะไรก็มาถามที่โรงเรียนนะคะ ...จบแล้วจ๋า ....

ความคิดเห็นที่ 57

20 ก.ค. 2553 18:45
 1. Hi ! My name 's phongsayam wichai. I'm a studary siamgnamchanupatm school My favourite school subjescts are Are History. Myfavourite singer is Bee The star. He's great! what about you? piease write soon. phongsayam wichai

ความคิดเห็นที่ 59

2 ส.ค. 2553 11:49
 1. สวัสดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 60

9 ส.ค. 2553 20:03
 1. สวัสดีครับ จากลูกเทวดา

ความคิดเห็นที่ 63

18 ส.ค. 2553 13:30
 1. สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 64

18 ส.ค. 2553 13:33
 1. ทำอะไรอยู่ครับ

ความคิดเห็นที่ 65

21 ส.ค. 2553 07:40
 1. หวัดดีจร้าที่รักเหงาจังรอการตอบกลับของคุณอยู่ เจอกันที่ baby_mymom2718@windownlive.com

ความคิดเห็นที่ 66

23 ส.ค. 2553 13:50
 1. สวัสดีน่ะ อยากส่งmailให้ครูเเล้ว

ความคิดเห็นที่ 67

23 ส.ค. 2553 13:53
 1. สวัสดีตอนบายค่ะ

ความคิดเห็นที่ 68

25 ส.ค. 2553 12:13
 1. นาง สุมณฑา ทองโต 240/1 ม. 1 ต. หัวรอ อ. เมือง จ. พิษณุโลก HONDA ขฉง-721 พล. 97.1 ซีซี NF100R-1324698 เริ่ม 10.09.53-54 นาย พุทธพล โนนพยอม 670/2 ม. 3 ต. อรัญญิก อ. เมือง จ. พิษณุโลก HONDA กษจ-753 พล. 97.1 ซีซี NF100D0694736 เริ่ม 25 .08. 53-54 นาง สุณิชกานต์ ยังมี 898/4 ถ. บรมไตรโลกนารถ 2 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก HONDA กวง-391 พล. 97.1 ซีซี NF100S0335442 เริ่ม 25.08.53-54

ความคิดเห็นที่ 69

28 ส.ค. 2553 13:29
 1. ต้องการส่งข่าวสารถึงลูกค้าทาง Email จำนวนมาก ข้อความเดียวกัน แต่ส่งหลายEmail โดยไม่ต้องการให้ลูกค้าทุกคนเห็น Email ชื่อเมล์ของลูกค้าท่านอื่น ต้องทำอย่างไรค่ะ

ความคิดเห็นที่ 70

30 ส.ค. 2553 14:48
 1. สบายดีไหมค่ะคุณครูเเอ๋ว

ความคิดเห็นที่ 72

2 ก.ย. 2553 13:25
 1. ส นใจติดต่อ คุณวิไลวรรณ โทร. 087-3142466 , 085-9135098 ++ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ++ ที่ตั้ง : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม.

ความคิดเห็นที่ 73

3 ก.ย. 2553 11:10
 1. ดีคับน้องสาวที่น่ารัก เป็นไงบ้างไปทิเบดลำบากไหม คิดถึงมากนะ ทานข้าวเยอะๆนะคับ พักผ่อนมาก ดูแลตัวเองบ้างนะ คิดถึงเสมอ "กอล์ฟ"

ความคิดเห็นที่ 74

3 ก.ย. 2553 11:13
 1. คิดถึงคนไกลจังเลย

ความคิดเห็นที่ 75

3 ก.ย. 2553 11:15
 1. คิดถึงคนไกลจังเลย

ความคิดเห็นที่ 77

15 ก.ย. 2553 11:03
 1. รักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 78

15 ก.ย. 2553 11:05
 1. คิถึงๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 79

19 ก.ย. 2553 19:14
 1. ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี บ่อพุน้ำร้อนโป่งกระทิง อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี เดินทางไปตามถนนสายโป่งกระทิง-พุน้ำร้อน ประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นป้ายเลี้ยวเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร เป็นบ่อพุน้ำร้อนขนาดเล็ก กว้างประมาณ 5 เมตร เมื่อยืนล้อมรอบบ่อและช่วยกันปรบมือหรือเคาะทำเสียงดัง น้ำในบ่อจะผุดเป็นฟองขึ้นมาเหนือผิวน้ำ ใกล้กันมีบ่อน้ำเล็ก ๆ สำหรับอาบน้ำร้อนได้ ถ้ำฤาษีเขางู อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ในบริเวณสวนสาธารณะเขางู ตำบลเกาะพลับพลา ลักษณะเป็นถ้ำหรือศาสนสถาน ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ภายในถ้ำพบพระพุทธรูปจำหลักติดผนังถ้ำ เป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท ปางแสดงธรรมเทศนา ตามแบบพุทธศิลป์สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11–13) รู้จักกันทั่วไปว่า พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู ลักษณะพระพักตร์แบน พระขนงเป็นเส้นนูนโค้งต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกแบน พระโอษฐ์หนา ขมวดพระเกศาใหญ่ มีรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ระหว่างข้อพระบาทมีจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต อ่านว่า ปุญกรรมชระศรีสมาธิคุปตะ แปลว่า พระศรีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญ นับเป็นร่องรอยศิลปะสมัยทวารวดี ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปหินทราย ศิลปะสมัยอยุธยาอีกหลายองค์ บริเวณถ้ำฤาษีเขางู มีสถานที่หลายแห่งที่น่าสนใจแวะเข้าไปชม อาทิ รอยพระพุทธบาท ทำด้วยศิลาแลงประดิษฐานอยู่ในวิหาร ตั้งอยู่บนยอดเขางูสูงประมาณ 128 เมตร ลักษณะเป็นซากอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐถือปูน ถ้ำฝาโถ ตั้งอยู่ใกล้สวนสาธารณะเขางู ห่างจากถ้ำฤาษีเขางูไปทางตะวันตกราว 250 เมตร มีภาพสลักบนผนังทิศใต้ ได้แก่ ภาพพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ เหนือขึ้นไปเป็นภาพเทพชุมนุม และภาพปูนปั้นรูปต้นไม้ ด้านทิศเหนือเป็นภาพสลักพระสาวกสององค์ องค์ประกอบคล้ายที่ถ้ำจาม คือ เป็นภาพพระพุทธประวัติตอนปรินิพพาน มีงานนมัสการเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 บริเวณเทือกเขางูนี้ยังมีถ้ำระฆัง และเขาพระบาท ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เทือกเขางู การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 3087 (สายราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง) ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าไปยังถ้ำ เขาแก่นจันทน์ อำเภอเมือง จ.ราชบุรี เขาแก่นจันทน์ เดิมชื่อ เขาจันทน์แดง มีความสูงประมาณ 141 เมตร เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด มีถนนตัดขึ้นไปถึงยอดเขา บนยอดมีวิหารประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระสี่มุมเมือง” เป็นพระ 1 ใน 4 องค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น แล้วพระราชทานไปประดิษฐานไว้ ณ เมืองต่าง ๆ สี่เมืองได้แก่ ราชบุรี ลำปาง สระบุรี และพัทลุง เปิดตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีได้ โป่งยุบ อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี โป่งยุบ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 99 หมู่ 6 บ้านท่าเคย ตำบลท่าเคย อยู่ในพื้นที่ของชาวบ้าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตา ในเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินทำให้เกิดลักษณะโตรกผา คล้ายกับแพะเมืองผีจังหวัดแพร่ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชมคันละ 30-50 บาท หากมาเป็นหมู่คณะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 1256 2550 การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 3087 (จอมบึง-สวนผึ้ง) บริเวณกิโลเมตรที่ 26-27 ก่อนถึงตัวอำเภอสวนผึ้ง 5 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไปอีกประมาณ 3.6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปอีก 500 เมตร ธารน้ำร้อนบ่อคลึง อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี เดินทางจากตัวอำเภอสวนผึ้งไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบแยกเข้าสู่ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรงไปอีก 10 กิโลเมตร บ่อคลึงเป็นธารน้ำร้อนธรรมชาติ ที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี จะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปี เป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์ อุณหภูมิของน้ำประมาณ 120-136 องศาฟาเรนไฮต์ ในช่วงฤดูหนาวยามเช้าไอน้ำร้อน จะลอยกรุ่นเป็นหมอกสวยงาม มีบ่อน้ำร้อนและสระน้ำสำหรับอาบน้ำร้อนธรรมชาติ เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์เปิดเวลา 08.00–18.00 น. ค่าผ่านประตู 5 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3271 1086 www.boeklueng.com สวนศิลป์ บ้านดิน ราชบุรี อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี สวนศิลป์ บ้านดิน ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 5 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม เป็นศิลปะสถานท่ามกลางธรรมชาติ ในเนื้อที่ 3 ไร่ ตั้งขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมสำหรับเยาวชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจอบรมฝึกศิลปะการแสดง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและองค์กร โดยมีสิ่งสำคัญคือ บ้านดิน ซึ่งสร้างด้วยดินผสมแกลบตลอดทั้งหลัง และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครโทรทัศน์เรื่อง "ตม" เมื่อปี 2546 สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้ง ศิลปะการแสดง นาฎศิลป์ไทย ดนตรีไทย นาฎศิลป์ร่วมสมัยและนาฎศิลป์ตะวันตก สอบถามรายละเอียดที่ภัทราวดีเธียเตอร์ โทร. 0 2412 7287-8 หรือที่บ้านดิน โทร. 0 3239 7668 เว็บไซต์ www.patravaditheatre.com สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ตั้งอยู่เชิงเขาประทับช้าง ตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำเขาบิน เป็นสวนป่าร่มรื่น รวบรวมพรรณไม้ในวรรณคดีหายากหลายชนิด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน จะเป็นช่วงที่ "ดอกอรพิม" บานสะพรั่งสีขาวบริสุทธิ์ เหมาะเป็นที่พักผ่อนและศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้ และนอกจากนั้นยังได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ชื่อเส้น “พฤกษานานาพรรณ” มีทั้งหมด 13 สถานี ระยะทาง 900 เมตร ใช้เวลาในการเดิน 45 นาที ตลอดเส้นทางผ่านแปลงพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทย เช่น พืชสมุนไพร พรรณไม้ประจำจังหวัด และสัตว์ป่าที่พบ เช่น เสือ กวาง เก้ง เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3221 1025 ต่อ 807 หัวหน้างาน โทร. 08 1918 6345, 08 9826 8806 ฝ่ายประสานงาน โทร.08 9510 7066 ประชาสัมพันธ์ โทร. 08 6163 1871 ทุกปีประมาณเดือนมกราคมและมิถุนายน ทางสวนพฤกศาสตร์ฯได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมวิ่งและขี่จักรยานเสือภูเขา ชมสวนมวลไม้ สอบถามรายละเอียดโทร. 0 3226 1790 ต่อ 6009 การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ นั่งรถสายกรุงเทพฯ-จอมบึงมาลงที่หน้าถ้ำเขาบิน สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เขาประทับช้างอยู่ฝั่งตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำเขาบิน น้ำตกเก้าชั้น หรือ เก้าโจน (เก้ากระโจน) อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก หมู่ 7 ตำบลผาผึ้ง เลยจากธารน้ำร้อนบ่อคลึงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสูง 9 ชั้น ตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขา มีน้ำตลอดปี ปริมาณน้ำจะมากในชั้นบนๆ หินบริเวณน้ำตกเป็นหินแกรนิต แต่เดิมน้ำตกนี้รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวกะเหรี่ยง ต่อมาบริษัทต่างชาติเข้ามารับสัมปทานเหมืองแร่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484 ต่อมาเมื่อหมดสัมปทาน ทางอำเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้นที่ การเดินไปชมน้ำตก จากลานจอดรถเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงบริเวณน้ำตกชั้นล่าง ซึ่งสามารถเดินเท้าขึ้นไปถึงชั้นสุดท้ายได้ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ค่าเข้าชม รถยนต์ รถตู้ รถปิกอั๊พ คันละ 30 บาท รถบัส 100 บาท พุน้ำร้อนไทยประจัน อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี พุน้ำร้อนไทยประจัน เป็นบ่อพุน้ำร้อนที่ตั้งอยู่ในเขตกิ่งอำเภอบ้านคา มีอุณหภูมิในบ่อ 65 องศาเซลเซียส หากผู้มาเยือนสร้างคลื่นเสียงด้วยการปรบมือ น้ำร้อนในบ่อจะมีฟองอากาศพวยพุ่งออกมา เปิดให้นักท่องเที่ยวเลือกอาบได้ ระหว่างน้ำเย็นที่ไหลจากเทือกเขาตะนาวศรีและน้ำร้อนที่ไหลจากบ่อ น้ำตกห้วยสวนพลู อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี น้ำตกห้วยสวนพลู ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีหมู่ 4 ตำบลบ้านบึง เป็นน้ำตกที่มีสภาพธรรมชาติแวดล้อมของป่าที่สมบูรณ์ และหลากหลายทางชีวภาพมากแห่งหนึ่ง มีการพบนกเงือกถึง 5 ชนิด และนกป่าหายาก เช่น นกแซวสวรรค์สีขาวหางยาว รวมทั้งกล้วยไม้ป่ามากมาย ในช่วงฤดูร้อนเป็นแหล่งรวมของบรรดาผึ้งนับหมื่นตัว ควรพักแรมอย่างน้อย 1 คืน เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติได้ทั่วถึง พิพิธภัณฑ์ภโวทัย หรือ สวนภูมิปัญญาชาวบ้าน อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี จากหน้าสถานีตำรวจสวนผึ้งแยกซ้ายไปประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านวัดสวนผึ้งแล้วแยกขวาข้ามสะพานไป ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ลักษณะเป็นเรือนไทยประยุกต์ รวบรวมวัตถุโบราณในอดีต รถม้า รวมทั้งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับของไทยชนิดต่างๆ เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น.- 17.00 น. ค่าเข้าชมสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท นอกจากนี้ยังมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3222 1189, 0 3239 5192-4, 06171 8400 อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี มีพื้นที่ 132,905 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลสวนผึ้งและตำบลตะนาวศรี สร้างขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า และเป็นแหล่งความรู้สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ภายในอุทยานฯ มีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ ศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา รวบรวมข้อมูลทั่วไปของอุทยานธรรมชาติวิทยา สังคมศาสตร์ กายภาพและทางชีวภาพโดย จัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการ สิ่งตีพิมพ์ วีดีทัศน์ และมีห้องสมุด ที่สามารถค้นหาข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้ และยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก หนังสือ โปสการ์ดเกี่ยวกับอุทยานธรรมชาติวิทยา และหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริด้วย เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง เส้นทางแรก เริ่มจากสำนักงานผ่านธารน้ำร้อนบ่อคลึง แล้ววนกลับมายังสำนักงาน ใช้เวลาในการเดิน 1 ชั่วโมง เส้นทางที่สอง เริ่มจากสำนักงานเดินเลาะน้ำตก ผ่านธารน้ำร้อนบ่อคลึงแล้ววนกลับมายังสำนักงาน ใช้เวลาในการเดิน 3 ชั่วโมง ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียน เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ด้วย อุทยานฯมีบ้านพัก 2 หลังและเต็นท์สำหรับอำนวยความสะดวกแก่นักวิชาการ และเยาชนที่เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา รายละเอียดโทร. 0 3232 9016 , 0 6172 4232 สำนักงานที่กรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา โทร. 0 2281 3921, 0 2282 6511 สถานที่พัก อุทยานฯ มีบ้านพักไว้ให้สำหรับนักวิชาการและเยาวชนที่เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 3 หลัง พักได้ 2-30 คน ราคา 50 บาท/คน/คืน หรือ 1 หลัง ราคาคืนละ 600 บาท มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ 2 คน จำนวน 20 หลัง ราคา 50 บาท/คน/คืน เส้นทางขับรถเที่ยว อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี เส้นทางขับรถเที่ยว หากคุณเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เส้นทางที่ตัดจากถนนเพชรเกษมผ่านกิ่งอำเภอบ้านคาสู่อำเภอสวนผึ้ง นับเป็นเส้นทางที่สวยงาม เส้นทางสายแยกอำเภอปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 3206) สู่บ้านโป่งกระทิง (ทางหลวงหมายเลข 3313) ก่อนผ่านกิ่งอำเภอบ้านคาสู่สวนผึ้ง หรือใช้เส้นทางห้วยชินสีห์ ตรงข้ามทางเข้าตำบลคูบัว (ทางหลวงหมายเลข 3337) ผ่านบ้านทุ่งหลวงไปบรรจบกับสายแรกที่บ้านโป่งกระทิง ถึงกิ่งอำเภอบ้านคา ก่อนเข้าสู่อำเภอสวนผึ้งเช่นกัน เป็นเส้นทางที่ตัดผ่านป่า และทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงามมากเส้นหนึ่งในราชบุรี ถ้ำจอมพล อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลจอมบึง อยู่ห่างจากถ้ำเขาบินไป 11 กิโลเมตร ในบริเวณสวนรุกขชาติ ทางเข้าถ้ำจอมบึงอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีฝูงลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก เดิมมีชื่อว่า “ถ้ำมุจลินทร์” เมื่อปี พ.ศ.2483 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสถ้ำนี้ทรงพอพระทัยความงามของหินงอกหินย้อย โดยเฉพาะหินย้อยผาวิจิตร ที่เหมือนริ้วไหมอินทรธนูบนบ่าของจอมพล จึงทรงพระราชทานนามถ้ำใหม่ว่า “ถ้ำจอมพล” นอกจากหินงอกหินย้อยที่สวยงามแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งมีงานฉลองเป็นประจำทุกปีในหน้าแล้ง ถ้ำเขาบิน อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ถ้ำเขาบิน ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง ในเทือกเขาบิน มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความลึกจากปากถ้ำถึงบริเวณลึกสุดประมาณ 300 เมตร แบ่งออกเป็นคูหาตามลักษณะหินงอกหินย้อยวิจิตรตระการตา ภายในถ้ำแบ่งออกเป็น 8 คูหา คือ ศิวสถาน โถงอาคันตุกะ ธารอโนดาต สกุณชาติคูหา เทวสภาสโมสร กินนรทัศนา พฤกษาหิมพานต์ และอุทยานทวยเทพ ภายในถ้ำมีการจัดระเบียบทางเดินอย่างดีและจัดแสงไฟตามกลุ่มหินย้อยต่าง ๆ เพื่อเสริมจินตนาการให้แก่ผู้มาเที่ยวชม จัดเป็นถ้ำแรกที่มีการจัดแสงสีภายในถ้ำเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ชื่อ ถ้ำเขาบิน เชื่อว่ามาจากหินงอกหินย้อยรูปพญาอินทรีย์กางปีกดูสง่างาม และภายในถ้ำยังมีบ่อน้ำแร่เล็ก ๆ ที่ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น., เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3232 9226 การเดินทาง อยู่ห่างจากจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 3087 (สายราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง) ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 20 มีทางแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 1.6 กิโลเมตร สวนสัตว์เปิด สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง อำเภอ จ.ราชบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลปากช่อง เป็นสถานีเดียวในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ที่มีการเพาะเลี้ยงและแพร่พันธุ์เสือ นอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่น ๆ เช่น เลียงผา ไก่ต๊อก กวาง ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ได้รับการบริจาคหรือถูกจับยึดมาได้ นำมาอภิบาลและขยายพันธุ์ ให้อาศัยอยู่ในบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง มีพื้นที่ราว 26 ไร่ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ยินดีรับการบริจาค เพื่อใช้เป็นค่าอาหารสัตว์และค่าบำรุงสวนสัตว์ ถ้ำสาริกา อำเภอ จ.ราชบุรี ถ้ำสาริกา อยู่ในเขตตำบลธรรมเสน จากเขาช่องพรานจะมีทางแยกซ้ายมือไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นภูเขาลูกเล็กๆ อันเป็นที่ตั้งของถ้ำสาริกาซึ่งมีความสวยงาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานชื่อเมื่อคราวเสด็จประพาส และทรงสลักพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ไว้บริเวณปากถ้ำ ค้างคาวเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี ค้างคาวเขาช่องพราน อยู่ที่ตำบลเตาปูน ห่างจากตัวอำเภอโพธารามไปทางทิศตะวันตกประมาณ 9 กิโลเมตร ถ้ามาจากตัวเมืองราชบุรี ใช้เส้นทางเขางู-เบิกไพร ไปประมาณ 17 กิโลเมตร บริเวณเขาช่องพรานมีถ้ำที่สวยงาม คือ “ถ้ำพระนอน” มีพระพุทธรูปภายในถ้ำมากกว่าร้อยองค์ และมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ความยาว 9 เมตร แต่สิ่งที่สร้างชื่อให้เขาช่องพราน คือ ฝูงค้างคาวนับล้านตัว ที่กรูกันบินออกจากถ้ำพวยพุ่งเป็นสายสีดำ นานนับชั่วโมงทุกเย็นในช่วงใกล้พลบค่ำ เวลาประมาณ 17.30 น. ในช่วงฤดูร้อนฝูงค้างคาวจะบินไปทางทิศตะวันออก ในช่วงฤดูหนาวฝูงค้างคาวจะบินไปทางทิศตะวันตก ล่องเรือตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ล่องเรือตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ในอดีตเมื่อครั้งขุดคลองสายนี้เสร็จใหม่ๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ต้องการทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร จึงทรงเรือมาดกะสวยมาตามลำพัง เส้นทางที่พระองค์เสด็จประพาสนี้ นับเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ ของพสกนิกรของพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูง ยากที่ผู้ใดจะลืมเลือน การเดินทางตามเส้นทางเสด็จของพระองค์นี้ จึงมีเรื่องราวน่าศึกษามากมายสายหนึ่งของราชบุรี เริ่มจากท่าน้ำคลองดำเนินสะดวก ผ่านไร่องุ่น แวะชิมน้ำมะพร้าวอ่อน ก่อนผ่านสวนเกษตรผสมผสาน ชมบ้านเรือนไทยเก่าแก่ริมน้ำ ชิมน้ำตาลมะพร้าวสดแก้กระหาย แล้วอิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเรือ เจ้าของรางวัลชนะเลิศดำเนินสะดวก ผ่านหน้าวัดโชติทายการาม และบ้านเจ๊กฮวดที่ครั้งหนึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาในแบบสามัญชนและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่นี่ ก่อนจะผ่านตลาดลัดพี สู่ใจกลางตลาดน้ำดำเนินสะดวกอีกครั้งหนึ่ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3224 1023 และ 0 3234 6161 รอยัลไทย แฮนด์ดิคราฟ เซ็นเตอร์ อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รอยัลไทย แฮนด์ดิคราฟ เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ 6 อยู่เลยจากแยกบางแพไปประมาณ 11 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 325) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 15 เป็นศูนย์แกะสลักไม้สักเป็นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประดับตกแต่งและเป็นเฟอร์นิเจอร์ อาทิ ภาพไม้แกะสลัก ชุดโต๊ะรับแขก ตู้ใส่ไวน์ ม่านกั้นห้อง มีสาธิตการทำกระดาษสา การแกะสลักไม้เป็นลวดลายต่างๆ และมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกไว้สำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ กระเป๋า โคมไฟ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3225 3010-30 หรือที่เว็บไซต์ www.thairtc.com , E-mail: royal@infonews.co.th เขาน้อยเทียมจันทร์ อำเภอเมือง จ.ราชบุรี เขาน้อยเทียมจันทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างทอง อยู่เลยเขาหลวงไปตามถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร พระอุโบสถหลังเก่าสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 2 องค์ ทำด้วยศิลาแลง ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อเขาน้อย ซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ด้านบนมีรอยพระพุทธบาทจำลอง และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีได้ เมืองโบราณบ้านคูบัว อำเภอเมือง จ.ราชบุรี เมืองโบราณบ้านคูบัว ตั้งอยู่ที่ตำบลคูบัว เป็นโบราณสถานที่ขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่าง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าดินแดนราชบุรีแห่งนี้ เคยเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในยุคทวารวดี สถาปัตยกรรมในเมืองโบราณคูบัว ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะจากช่างสมัยราชวงศ์คุปตะ ประเทศอินเดีย และมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมามากกว่า 1,000 ปี ส่วนโบราณวัตถุสำคัญต่าง ๆ ที่ค้นพบโดยเฉพาะเศียรพระพุทธรูปสมัยโบราณ เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และบางส่วนเก็บรักษาไว้ที่วัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองโบราณบ้านคูบัวพบหลักฐานกระจัดกระจายทั่วบริเวณหลายแหล่ง อาทิ โบราณสถานวัดโขลง ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวัดโขลงสุวรรณคีรี ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปทางทิศใต้ตามถนนท้าวอู่ทองประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานที่มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยื่นออกมาทางด้านทิศเหนือและด้านใต้ด้านละ 3 มุข ทางด้านตะวันออกมีมุขยื่นออกมาเป็นบันไดทางขึ้น ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน มีมุขยื่นออกมาจากฐานด้านข้างด้านละ 3 มุม ฐานชั้นที่สองเป็นฐานบัวโค้ง ถัดขึ้นไปเป็นอิฐก่อเป็นช่องซุ้มรูปสี่เหลี่ยมประดับปูนปั้นรูปบัวฟันยักษ์ ชั้นถัดไปเป็นฐานหน้ากระดานรองรับซุ้มสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหนือขึ้นไปเป็นเสาอิงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ระหว่างเสาเจาะเป็นซุ้มจระนำยอดแหลมสลับกับเสาอิงไปตลอดผนัง ส่วนบนของฐานโบราณสถานเป็นลานประทักษิณ ในการขุดแต่งได้พบปูนปั้นรูปเศียรเทวดา คนแคระ เชิงเทียนสำริดและลวดลายปูนปั้นอื่นๆ โบราณสถานหมายเลข 8 ตั้งอยู่ด้านหลังโรงเรียนวัดคูบัว มีลักษณะเป็นฐานเจดีย์ มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างยาวด้านละ 20.80 เมตร ความสูง 5.40 เมตร ฐานชั้นล่างเป็นฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ก่ออิฐสอปูน ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวโค้งรองรับหน้ากระดานมีช่องซุ้มสี่เหลี่ยมโดยรอบ ด้านบนเป็นลานประทักษิณ ชั้นที่สองเป็นฐานขององค์เจดีย์ มีฐานบัวโค้งรองรับหน้ากระดานซึ่งมีซุ้มสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กรององค์เจดีย์ มีร่องรอยของปูนฉาบ ที่ฐานบัวโค้งแต่ไม่ปรากฏร่องรอยการประดับประติมากรรมปูนปั้น

ความคิดเห็นที่ 80

4 ต.ค. 2553 13:24
 1. ด.ช.ติณตนัย ปานพรหม

ความคิดเห็นที่ 81

8 ต.ค. 2553 14:33
 1. คิดถึงมาวินจังเลย

ความคิดเห็นที่ 82

15 ต.ค. 2553 14:23
 1. รักนะ

ความคิดเห็นที่ 83

25 พ.ย. 2553 10:22
 1. วัดดีทุดคน

ความคิดเห็นที่ 84

29 พ.ย. 2553 13:20
 1. บอกขั้นตอนการส่งเมลหน่อยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 85

19 ก.พ. 2554 20:57
 1. รักกันนะ จากเด็กโง่

ความคิดเห็นที่ 86

20 ก.พ. 2554 12:23
 1. สวัสดีชาวโลก

ความคิดเห็นที่ 87

22 ก.พ. 2554 18:01
 1. แมนยูสุดยอดเลย?

ความคิดเห็นที่ 88

23 ก.พ. 2554 08:11
 1. I love you Want you to come to me. Capacity during this l am not very comfortable because l miss you chan

ความคิดเห็นที่ 90

2 มี.ค. 2554 16:02
 1. รักคิม1

ความคิดเห็นที่ 91

9 มี.ค. 2554 11:20
 1. ดีจร้าอาจารย์ชุติมา

ความคิดเห็นที่ 92

12 มี.ค. 2554 12:50
 1. ดีเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 93

8 มิ.ย. 2554 20:16
 1. อีเมล์ ต้องการส่งเมล์ ทำอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 94

13 ก.ย. 2554 16:44
 1. ด.ญ.สุภาภรณ์ สนิทชัย ชั้น ม.1/9 เลขที่ 46 เรื่อง พระคุณของแม่ แม่ คือ ผู้ให้กำเนิดเราเลี้ยงดูเราให้เติบโตและยังสอนให้เรารู้จักสิ่งรอบตัว สอนให้เราเป็นเด็กดี นี้คือพระคุณของแม่ พระคุณของแม่คือ แม่อุ้มท้องเรา 9 เดือน และดูแลเราตอนอยู่ในท้องอย่างดีและระมัดระวังเป็นอย่างดี เมื่อคลอดเราแม่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นหน้าเราแม่ก็รู้สึกดีใจที่เราไม่ป็นอะไร แม่เลี้ยงดูเราเป็นอย๋างดี ดูแลไม่ให้เราเจ็บป่วยและแม่ยังป้อนข้าวป้อนน้ำสอนให้เราหัดเดิน หัดคลาน เมื่อเราโตขึ้นแม่ก็สอน ให้เราเป็นเด็กดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น