โจทย์เศษส่วน

ช่วยแสดงวิธีทำให้ดูหน่อย
1.kมีเงินจำนวนหนิ่ง เขานำเงินฝากธนาคาร4/7ของทั้งหมด และ บริจาค800 บาท จากนั้นซื้อข้าวสาร3/4ของที่เหลือ ตอนนี้เขายังเหลือเงินอีก400บ. ตอนแรกเขามีเงิน.......บาท
2.เอกวางแผนอ่านหนังสือ โดยต้องอ่านในจบใน10วัน หลังจากเขาอ่าน6วัน เขาต้องการให้จบเร็วขึ้น ดังนั้นวันที่7จึงอ่านไป1/3ของที่เหลือ และ อ่านอีกในวันที่8จนจบ หนังสือมี....หน้า
3.ไปทัศนศึกษา เดินทางด้วยรถ14/15ของทั้งหมด ต่อมารถไฟ5/6ของที่เหลือ และเดินต่ออีก 500 ม. ไปครั้งนี้เดินทางทั้งหมด(เราคิดได้45กม.)
4.สุ สา สี แบ่งสายไฟ สุได้1/4ของทั้งหมด สีได้90ซม. สาได้5/8ของที่เหลือ สายไฟยาว....ซม.(เราได้320ซม)
5.พีไปซื้อนาฬิกา2/5ของเงินทั้งหมด ซื้อแหวน1/3ของที่เหลือ ซื้อเสื้อ3/5ของที่เหลือ ได้เงินทอน1000บาท ตอนแรกเขามี..........บาท
6.มีวันที่ท้องฟ้าโปร่ง3/5ของทั้งหมด มีเมฆ1/4ของที่เหลือ ฝนตกอีก2/3ของที่เหลือ สุดท้ายอีก15วันมีหิมะตก
รวมมีวันทั้งหมดในข้อมูลกี่วัน............
ขอบคุณ-------{#emotions_dlg.a2}

30 ส.ค. 2551 22:09
24 ความเห็น
35121 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย veevite

1.จากโจทย์ จะได้ว่า 4x/7 + 800 + 3/4[x - (4x/7 + 800)] + 400 = x                                         4x/7 + 1200 + 3/4(3x/7 - 800) = x                                              4x/7 + 1200 + 9x/28 - 600 = x                                                                  25x/28 + 600 = x                                                                                 600 = 3x/28                                                                               5600 = x

30 ส.ค. 2551 22:53


ความคิดเห็นที่ 2 โดย veevite

ข้อ 2. รู้สึกว่าโจทย์ไม่ครบนะครับข้อ 3. จะได้                                                                                                      14x/15 + 5/6(x - 14x/15) + 500 = x                                                                                        14x/15 + x/18 + 500 = x                                                                                                                 500 = x - 89x/90                                                             500 = x/90                                                                 ดกดกดกดกดดดดดดดดดดดด 45000  = x                                                                      ดังนั้น เดินทางรวม 45 กิโลเมตรก้กดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดดกดกดกดก     

30 ส.ค. 2551 23:30


ความคิดเห็นที่ 3 โดย deawjackping


4.สุ สา สี แบ่งสายไฟ สุได้1/4ของทั้งหมด สีได้90ซม. สาได้5/8ของที่เหลือ สายไฟยาว....ซม.(เราได้320ซม)
(1/4)X + (3/8)(3/4)X + (5/8)(3/4)X  = X
                                                90 = (3/8)(3/4)X
                                       90*32/9 = X
                                                 X = 320 ซม. จริงๆๆ5.พีไปซื้อนาฬิกา2/5ของเงินทั้งหมด ซื้อแหวน1/3ของที่เหลือ ซื้อเสื้อ3/5ของที่เหลือ ได้เงินทอน1000บาท ตอนแรกเขามี..........บาท
(2/5)X + (1/3)(3/5)X + (3/5)(6/15)X + 1000 = X
                 X - (63/75)X = 1000
                                 X = 75*1000/12
                                X  = 6250 บาท6.มีวันที่ท้องฟ้าโปร่ง3/5ของทั้งหมด มีเมฆ1/4ของที่เหลือ ฝนตกอีก2/3ของที่เหลือ สุดท้ายอีก15วันมีหิมะตก
รวมมีวันทั้งหมดในข้อมูลกี่วัน............
            (3/5)X + (1/4)(2/5)X + (2/3)(6/20)X + 15  = X
                                                     X - (54/60) X  = 15
                                                                      X  = 150 วัน

31 ส.ค. 2551 00:42


ความคิดเห็นที่ 4 โดย bugkoon

ขอบพระคุณมากทุกท่าน{#emotions_dlg.d6}

31 ส.ค. 2551 16:08


ความคิดเห็นที่ 5 โดย bugkoon

2.เอกวางแผนอ่านหนังสือ โดยต้องอ่านในจบใน10วัน หลังจากเขาอ่าน6วัน เขาต้องการให้จบเร็วขึ้น ดังนั้นวันที่7จึงอ่านไป1/3ของที่เหลือ และ อ่านอีกในอ่านในวันที่แปด24หน้าแล้วจบ หนังสือมี....หน้า
ปล.ลืม24หน้า
ชวนหน่อยนะ{#emotions_dlg.d6}

1 ก.ย. 2551 20:18


ความคิดเห็นที่ 6 โดย @mintra@

จากโจทย์จะได้ว่า
ให้หนังสือมีทั้งหมด x หน้า แบ่งเป็น 10 ส่วน(เพราะจะช่วยให้คิดง่ายขึ้น)
อ่านหนังสือ 6 วัน อ่านได้ 7 ส่วน(เนื่องจากสองวันที่เหลือคิดเป็น3ส่วน) เป็น 7x/10 หน้า เหลือที่ยังไม่ได้อ่าน 3x/10 หน้า
วันที่ 7 อ่านไป 1/3ของที่เหลือ คือ (1/3)(3x/10)= x/10 หน้า
เหลือหนังสือที่ยังไม่ได้อ่าน 2x/10 หน้า ซึ่งอ่านจบในวันที่ 8 พอดี โดยวันที่ 8 อ่านไปทั้งหมด 24 หน้า
เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ (7x/10) + (x/10) + 24 = x
แล้วแก้สมการได้ดังนี้     (8x/10) + 24 =x
                             24 = x - (4x/5)
                             24 = x/5
                             24*5 = x
                             x = 120  นั่นคือมีหนังสือทั้งหมด 120 หน้า
คิดลัด เนื่องจากเหลือหนังสือที่ต้องอ่านในวันที่ 8  จำนวน (2x/10) หน้า ซึ่งคิดเป็น 24 หน้า จึงได้ว่า  (2x/10) = 24
                                        x       = 24*10/2
                                        x       = 120 หน้า

2 ก.ย. 2551 10:59


ความคิดเห็นที่ 7 โดย bugkoon

thank you.

2 ก.ย. 2551 17:44


ความคิดเห็นที่ 8 patita_chuchuay@hotmail.com (Guest)

มีนมทั้งหมด ขายไปครั้งแรก 1/3 ของทั้งหมด ขายครั้งที่สอง 1/4 ของนมที่เหลือทั้งหมด เหลือนมอยู่ 75 กล่อง อยากทราบว่าเดิมมีนมทั้งหมดกี่กล่อง

10 ก.ย. 2551 08:53


ความคิดเห็นที่ 9 patita_chuchuay@hotmail.com (Guest)

รบกวนช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยนะครับ

มีนมทั้งหมด ขายไปครั้งแรก 1/3 ของทั้งหมด ขายครั้งที่สอง 1/4 ของนมที่เหลือทั้งหมด เหลือนมอยู่ 75 กล่อง อยากทราบว่าเดิมมีนมทั้งหมดกี่กล่อง

10 ก.ย. 2551 09:13


ความคิดเห็นที่ 10 โดย ปลัดหน่อง

มีนมทั้งหมด ขายไปครั้งแรก 1/3 ของทั้งหมด ขายครั้งที่สอง 1/4 ของนมที่เหลือทั้งหมด เหลือนมอยู่ 75 กล่อง อยากทราบว่าเดิมมีนมทั้งหมดกี่กล่อง


---------------------------------------------------------------------------------------


สมมติให้มีนม n กล่อง


ขายครั้งแรกไป 1/3 ของทั้งหมด แสดงว่ามีนมเหลืออยู่ 2n/3 กล่อง


ขายครั้งที่สองไป 1/4 ของนมที่เหลือ แสดงว่าหลังจากขายครั้งที่สอง มีนมเหลืออยู่ 3(2n/3)/4 = n/2


ดังนั้น    n/2 = 75  ......   n = 150 กล่อง

26 ก.ย. 2551 19:49


ความคิดเห็นที่ 13 miht_10637@hotmail.com (Guest)

ยากมากเลยมีวิชาคณิต

24 ธ.ค. 2551 16:41


ความคิดเห็นที่ 14 โดย ใต้น้ำ

1.kมีเงินจำนวนหนิ่ง เขานำเงินฝากธนาคาร4/7ของทั้งหมด และ บริจาค800 บาท
จากนั้นซื้อข้าวสาร3/4ของที่เหลือ ตอนนี้เขายังเหลือเงินอีก400บ.
ตอนแรกเขามีเงิน.......บาท
   ถ้ายังไม่ได้เรียนพีชคณิตและสมการ  ลองคิดแบบเลขคณิตของชั้นประถมปลายก็ได้


    โดยคิดย้อนขึ้นไปทีละขั้น  ดังนี้


     เงินเหลือหลังการบริจาค คิดเป็นเต็มส่วนคือ 1   เอาไปซื้อข้าวสาร 3/4


                                                           เงินเหลือคือ      1/4


     กำหนดมาให้่เงินเหลือ 400บาท ดังนั้น 1/4คิดเป็นเงิน400บาท


     เงินที่เหลือหลังบริจาค (4/4) ก็คือ 4x400=1600


     บริจาคเงินไป800บาท  ดังนั้นก่อนบริจาค มีเงิน=1600+800=2400บาท


     นี่คือเงินที่เหลือจากเอาเงินไปฝากธนาคาร   เงินฝาก4/7ของเงินทั้งหมด


     เงินที่เหลือคือ 1-4/7=3/7   ดังนั้น3/7ของเงินทั้งหมดคือ2400บาท


     ดังนั้นเงินทั้งหมด ก็คือ7/7 ซึ่ง=(2400x7)/3=5600บาท  


2.เอกวางแผนอ่านหนังสือ โดยต้องอ่านในจบใน10วัน หลังจากเขาอ่าน6วัน
เขาต้องการให้จบเร็วขึ้น ดังนั้นวันที่7จึงอ่านไป1/3ของที่เหลือ และ
อ่านอีกในอ่านในวันที่แปด24หน้าแล้วจบ หนังสือมี....หน้า
ปล.ลืม24หน้า


    โจทย์ข้อนี้น่าจะเขึยนให้ชัดเจนกว่านี้ว่าตอนแรก เอก วางแผนอ่านจำนวนหน้า


    เท่าๆกันทุกวันให้จบใน10วัน คืออ่านได้วันละ1/10ของหน้าทั้งหมดหรือไม่ก็ต้อง


    กำหนดว่าเมื่ออ่านไปหกวันแล้วอ่านไปได้ กี่หน้า หรือกี่ส่วนของจำนวนหน้าทั้ง


    หมด      ในที่นี้สมมุติว่าอ่านไปได้เท่าๆกันวันละ1/10ของหน้าทั้งหมด


    อ่านไปหกวัน  ก็เท่ากับว่าอ่านไปได้ 6/10 ของหน้าทั้งหมด


    เหลือ  ที่ต้องอ่านอีก =1-6/10=4/10


    วันที่เจ็ดอ่านได้1/3ของที่เหลือ  =(1/3)x(4/10)=4/30 ของหน้าทั้งหมด


    วันที่แปด อ่านจนจบ              =1-6/10-4/30=8/30ของหน้าทั้งหมด


    วันที่แปดอ่านได้  24 หน้า  ดังนั้น 8/30ของหน้าทั้งหมดคิดเป็น24หน้า


    ดังนั้นจำนวนหน้าทั้งหมดของหนังสือ=(24x30)/8=90หน้า


     คำตอบไม่เหมือนกับของคุณมินตราที่เฉลยมาในความเห็นที่หก เพราะอยู่ที่จะตีความว่าเมื่ออ่านมาได้หกวัน อ่านไปได้กี่ส่วนของหนังสือแล้ว ซึ่งคุณมินตราสมมุติให้อ่านได้7/10ของหนังสือ  ส่วนในที่นี้สมมุติว่าอ่านไปได้6/10ของหนังสือ ทั้งนี้เป็นความบกพร่องของโจทย์ที่ไม่กำหนดมาให้นั่นเอง


     ข้อที่เหลือคงคิดเอาเองได้แล้วนะครับ


 


 

25 ธ.ค. 2551 11:43


ความคิดเห็นที่ 15 โหน่ง/nhongdelanhog@rankaykanhomnhon.com (Guest)

สุดยอด
6 ก.ย. 2552 08:48


ความคิดเห็นที่ 18 Test (Guest)

ทดสอบ


การแบ่งบรรทัด
หนึ่ง
สอง
10 ต.ค. 2552 20:47


ความคิดเห็นที่ 19 Test (Guest)

¼


10 ต.ค. 2552 21:01


ความคิดเห็นที่ 20 Test (Guest)

5⁄8
10 ต.ค. 2552 21:04


ความคิดเห็นที่ 21 chumjam@hotmail.com (Guest)

ทำไมข้อ 5 ถึงต้องหารด้วย 12 ค่ะ แล้วทำไมวงเล็บข้างหลังถึงต้องเป็นหกส่วนสิบห้าค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ
10 ก.พ. 2553 10:10


ความคิดเห็นที่ 22 mika@hotmail.com (Guest)

ไม่ๆมันต้อง2+2=4
27 ก.พ. 2553 09:55


ความคิดเห็นที่ 23 deegree@hotmail.com (Guest)

เฮ้ยทำผิดกันบ้างเปล่าเนี่ย
9 มิ.ย. 2553 20:48

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น