ไฮเตอร์มีส่วนประกอบของคลอรีนกี่ มก./ล. ครับ

อยากทราบปริมาณคลอรีนอิสระที่อยู่ในน้ำยาซักผ้าขาว (ไฮเตอร์) และวิธีการทดสอบคับบแสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น