งานประชุมวิชาการราชภัฎนครปฐมครั้งที่1

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 1 ( THE 1 st  NPRU ACADEMIC CONFERENCE ) ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวกำหนดให้มีการประชุมวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านครุศาสตร์ ด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จาก

http://home.npru.ac.th/npru-academic1/


ดาวน์โหลดหนังสือ Scilab ได้ที่
http://home.npru.ac.th/piya/webscilab/index.php

3 ก.ย. 2551 09:43
0 ความเห็น
2985 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น