วิชาการดอทคอม ptt logo

บทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สิทธิเด็ก

โพสต์เมื่อ: 18:54 วันที่ 15 ก.ย. 2551         ชมแล้ว: 38,026 ตอบแล้ว: 10
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์

คำชี้แจง

 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  มุ่งให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข  การจัดการเรียนการสอนสาระที่ 2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี และสามารถปฏิบัติตนตามกฎหมาย ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามได้อย่างถูกต้อง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้จัดทำจึงได้จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปนี้ขึ้น  เพื่อเป็นสื่อการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม)  จำนวน 10  เรื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้

เรื่องที่  1    วิถีชีวิตประชาธิปไตย

เรื่องที่  2    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว

เรื่องที่  3    พลเมืองดีของชุมชน

เรื่องที่  4    หน้าที่ต่อชุมชน

เรื่องที่  5    หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน

เรื่องที่  6    หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อครอบครัว

เรื่องที่  7    สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ

เรื่องที่  8    สิทธิเด็ก

เรื่องที่  9    อำนาจหน้าที่การบริหารราชการในชุมชน

เรื่องที่ 10   ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

                ในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาระที่  2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยให้นักเรียนได้ใช้บทเรียนสำเร็จรูป ศึกษาหาความรู้ในชั่วโมงเรียนและศึกษาเพิ่มเติมในเวลาว่างหรือก่อนกลับบ้าน ทำให้นักเรียน

มีความรู้ความเข้าใจบทเรียนมากขึ้น  บทเรียนสำเร็จรูปและคู่มือการใช้นี้จึงเป็นประโยชน์

เป็นอย่างมาก

 krookong
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 51 ดวง

จำนวน 8 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 15 ก.ย. 2551 (19:58)

แล้วบทเรียนสำเร็จรูปที่ว่าน่ะ  อยู่ไหนล่ะครับ


NpEducate
ร่วมแบ่งปัน915 ครั้ง - ดาว 193 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 27 เม.ย. 2552 (21:36)

ทำอย่างไรบ้างคะ


supunnigars
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 49 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 28 ก.ค. 2552 (17:24)

ก็ดีเหมือนกัน ตรงกับที่เรียนเลย


supasinee_40120@hotmail.com (IP:125.26.138.188)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 1 ก.ย. 2552 (22:50)

ต้องการ


kunchith@hotmail.com (IP:124.157.171.73)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 2 ก.ย. 2552 (12:20)
http://www.educlubs.com
สังคมออนไลน์สำหรับคุณครูทุกท่านค่ะ
artid55
ร่วมแบ่งปัน34 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 11 ธ.ค. 2552 (10:53)
เนื้อหาก็..............

โอเค

เข้าใจ

ง่าย...............................................
biar_jaew@hotmail.com (IP:125.26.198.242)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 17 ก.พ. 2553 (18:52)
แล้วข้อความอยู่ไหน....................................................................................ต้องการรู้
แนน (IP:124.122.110.117)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 16 ก.ย. 2553 (11:37)
เรื่องที่ 7 สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ
notng@chaiyo.com (IP:61.19.158.212)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม