การต่อแบบอนุกรม กับขนานต่างกันยังไง

.


ความคิดเห็นที่ 1


23 ส.ค. 2546 13:58
 1. การต่อแบบอนุกรมจะกระแสไฟฟ้าที่โหลดเท่ากัน แต่แรงดันไฟพ้าตกคล่อมที่ โหลดทั้งหมดรวมกันจะเท่ากับแหล่งจ่ายไฟ แต่เมื่อโหลดตัวใดตัวหนึ่งขาด จะทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใหลในวงจร

ความคิดเห็นที่ 2

2 พ.ย. 2548 16:22
 1. ส่วนมากภายในบ้านเรือนมีการต่อไฟฟ้าแบบใด การต่อไฟฟ้ากระแสสลับเป็นการต่อแบบใด ทำไมภายในบ้านเรือนไม่นิยมต่อกระแสตรง การต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมนิยมต่อกับการใช้ไฟฟ้าแบบใด

ความคิดเห็นที่ 3

Nuchana
2 พ.ย. 2548 19:58
 1. ...ภายในบ้านเรือนมีการต่อไฟฟ้าแบบใด -คุณต้องเข้าใจก่อนว่าไฟบ้านเป็นกระแสสลับ (AC) voltage 220 volt or 380 volt -ภายในบ้านเรือนไม่นิยมต่อกระแสตรง เพราะ Direct Current แรงเคลื่อนต่ำเกินไป เช่น ถ่านไฟฉาย -การต่อแบบอนุกรมเป็นการต่อแบบง่าย เหมือนไฟ 3 ดวง ต่อเรียงกันเหมือนโบกี้รถไฟ ถ้าโบกี้กลางล้มลงไป ไฟจากโบกี้แรกจะไปโบกี้ 3 ไม่ได้

ความคิดเห็นที่ 5

12 ก.พ. 2549 15:50
 1. ในบ้านเรือนเนี่ยจะนิยมต่อแบบขนาน ไม่นิยมต่อแบบอนุกรม

ความคิดเห็นที่ 11

30 พ.ย. 2553 19:50
 1. ผมก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ 555+

ความคิดเห็นที่ 12

22 ก.พ. 2554 11:01
 1. สอบถามผู้รู้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ เรามี 1500 W 5.5 OHM 2 ตัว ต้องต่อแบบ อนุกรม หรือ ขนาน ถึงจะได้ค่า 3000 W 11 OHM รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ Email : plaw.kewiko@gmail.com

ความคิดเห็นที่ 13

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:28
 1. การต่อความต้านทาน

  แบบใหญ่ ๆ มี  2  แบบ  คือ

  1.  แบบอนุกรม

  2.  แบบขนาน


ความคิดเห็นที่ 14

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:31
 1. 1)  แบบอนุกรม  เอาความต้านทานเรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ

  มีหลักดังนี้

  1.  กระแสที่ไหลผ่านความต้านทานแต่ละตัวจะเท่ากันหมด  คือไม่มีการแยกไหลของกระแสไฟฟ้า


ความคิดเห็นที่ 15

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:35
 1. 2.  ความต่างศักย์รวม  =  ความต่างศักย์ย่อยบวกกัน

                         v  =  v1 + v2 + v3

                       IRรวม  =  IR1 + IR2 + IR3


ความคิดเห็นที่ 16

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:38
 1. ดังนั้น  ความต้านทานรวม  เท่ากับ

             Rรวม  =  R1 + R2 + R3 + ..........


ความคิดเห็นที่ 17

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:44
 1. 3.  ถ้านำความต้านทานตัวละ  R  โอหม์  มาต่ออนุกรมกัน  n  ตัว  จะได้ว่า

               Rรวม  =  R + R + R +.......n  ตัว

                                        =  n × R

   

             จะได้         Rรวม  =  nR


ความคิดเห็นที่ 18

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:48
 1. 2.  แบบขนาน  เอาความต้านทานรวมกันที่จุดหนึ่งทั้งสองข้าง

  มีหลักดังนี้

  1.  ลวดทั้ง  3  เส้น  มีความต่างศักย์เท่ากัน  เพราะแต่ละปลายต่อรวมที่จุดเดียวกัน  

              (V1  =  V2  =  V3)


ความคิดเห็นที่ 19

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:51
 1. 2.  กระแสจะแยกไหลเข้าความต้านทานแต่ละเส้นอาจจะไม่เท่ากัน  (ถ้าความต้านทานมาก  กระแสเข้าน้อย,  ความต้านทานน้อย  กระแสเข้ามาก)  แต่กระแสตอนแรกย่อมเท่ากับผลบวกของกระแสไฟฟ้าย่อยที่แยกไหลผ่านลวดแต่ละเส้น


ความคิดเห็นที่ 20

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:55
 1. Iรวม  =  I1 + I2 + I3 + .......

  Vรวม/R  =  V1/R1 + V2/R2 + V3/R3 + .......


ความคิดเห็นที่ 21

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:59
 1. จะได้

             1/Rรวม  =  1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + .......

          (เพราะว่า  V  เท่ากันหมด)


ความคิดเห็นที่ 22

นกแสก
22 ก.พ. 2554 12:03
 1. สอบถามผู้รู้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะเรามี 1500 W 5.5 OHM 2 ตัว ต้องต่อแบบ อนุกรม หรือ ขนาน ถึงจะได้ค่า 3000 W 11 OHMรบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

  ตอบ     ต้องต่อแบบอนุกรม ถึงจะได้ค่า  3000 W  11 OHM


ความคิดเห็นที่ 23

27 ธ.ค. 2554 20:13
 1. ต่างกันที่ขั้ว+ และ ขั้ว-

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น