การต่อแบบอนุกรม กับขนานต่างกันยังไง

.
22 ส.ค. 2546 19:16
23 ความเห็น
59086 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  นนท์ (Guest)

การต่อแบบอนุกรมจะกระแสไฟฟ้าที่โหลดเท่ากัน แต่แรงดันไฟพ้าตกคล่อมที่ โหลดทั้งหมดรวมกันจะเท่ากับแหล่งจ่ายไฟ แต่เมื่อโหลดตัวใดตัวหนึ่งขาด จะทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใหลในวงจร
23 ส.ค. 2546 13:58


ความคิดเห็นที่ 2 เอ้ (Guest)

ส่วนมากภายในบ้านเรือนมีการต่อไฟฟ้าแบบใด

การต่อไฟฟ้ากระแสสลับเป็นการต่อแบบใด

ทำไมภายในบ้านเรือนไม่นิยมต่อกระแสตรง

การต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมนิยมต่อกับการใช้ไฟฟ้าแบบใด
2 พ.ย. 2548 16:22


ความคิดเห็นที่ 3 โดย Nuchana

...ภายในบ้านเรือนมีการต่อไฟฟ้าแบบใด

-คุณต้องเข้าใจก่อนว่าไฟบ้านเป็นกระแสสลับ (AC) voltage 220 volt or 380 volt-ภายในบ้านเรือนไม่นิยมต่อกระแสตรง เพราะ Direct Current แรงเคลื่อนต่ำเกินไป เช่น ถ่านไฟฉาย-การต่อแบบอนุกรมเป็นการต่อแบบง่าย เหมือนไฟ 3 ดวง ต่อเรียงกันเหมือนโบกี้รถไฟ

ถ้าโบกี้กลางล้มลงไป ไฟจากโบกี้แรกจะไปโบกี้ 3 ไม่ได้
2 พ.ย. 2548 19:58


ความคิดเห็นที่ 5 pemika6517@hotmail.com (Guest)

ในบ้านเรือนเนี่ยจะนิยมต่อแบบขนาน

ไม่นิยมต่อแบบอนุกรม
12 ก.พ. 2549 15:50


ความคิดเห็นที่ 11 background (Guest)

ผมก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ 555+
30 พ.ย. 2553 19:50


ความคิดเห็นที่ 12 plawk (Guest)

สอบถามผู้รู้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

เรามี 1500 W 5.5 OHM 2 ตัว ต้องต่อแบบ อนุกรม หรือ ขนาน ถึงจะได้ค่า 3000 W 11 OHM

รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ

Email : plaw.kewiko@gmail.com
22 ก.พ. 2554 11:01


ความคิดเห็นที่ 13 โดย นกแสก

การต่อความต้านทาน


แบบใหญ่ ๆ มี  2  แบบ  คือ


1.  แบบอนุกรม


2.  แบบขนาน

22 ก.พ. 2554 11:28


ความคิดเห็นที่ 14 โดย นกแสก

1)  แบบอนุกรม  เอาความต้านทานเรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ


มีหลักดังนี้


1.  กระแสที่ไหลผ่านความต้านทานแต่ละตัวจะเท่ากันหมด  คือไม่มีการแยกไหลของกระแสไฟฟ้า

22 ก.พ. 2554 11:31


ความคิดเห็นที่ 15 โดย นกแสก

2.  ความต่างศักย์รวม  =  ความต่างศักย์ย่อยบวกกัน


                       v  =  v1 + v2 + v3


                     IRรวม  =  IR1 + IR2 + IR3

22 ก.พ. 2554 11:35


ความคิดเห็นที่ 16 โดย นกแสก

ดังนั้น  ความต้านทานรวม  เท่ากับ


           Rรวม  =  R1 + R2 + R3 + ..........

22 ก.พ. 2554 11:38


ความคิดเห็นที่ 17 โดย นกแสก

3.  ถ้านำความต้านทานตัวละ  R  โอหม์  มาต่ออนุกรมกัน  n  ตัว  จะได้ว่า


             Rรวม  =  R + R + R +.......n  ตัว


                                      =  n × R


 


           จะได้         Rรวม  =  nR

22 ก.พ. 2554 11:44


ความคิดเห็นที่ 18 โดย นกแสก

2.  แบบขนาน  เอาความต้านทานรวมกันที่จุดหนึ่งทั้งสองข้าง


มีหลักดังนี้


1.  ลวดทั้ง  3  เส้น  มีความต่างศักย์เท่ากัน  เพราะแต่ละปลายต่อรวมที่จุดเดียวกัน  


            (V1  =  V2  =  V3)

22 ก.พ. 2554 11:48


ความคิดเห็นที่ 19 โดย นกแสก

2.  กระแสจะแยกไหลเข้าความต้านทานแต่ละเส้นอาจจะไม่เท่ากัน  (ถ้าความต้านทานมาก  กระแสเข้าน้อย,  ความต้านทานน้อย  กระแสเข้ามาก)  แต่กระแสตอนแรกย่อมเท่ากับผลบวกของกระแสไฟฟ้าย่อยที่แยกไหลผ่านลวดแต่ละเส้น

22 ก.พ. 2554 11:51


ความคิดเห็นที่ 20 โดย นกแสก

Iรวม  =  I1 + I2 + I3 + .......


Vรวม/R  =  V1/R1 + V2/R2 + V3/R3 + .......

22 ก.พ. 2554 11:55


ความคิดเห็นที่ 21 โดย นกแสก

จะได้


           1/Rรวม  =  1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + .......


        (เพราะว่า  V  เท่ากันหมด)

22 ก.พ. 2554 11:59


ความคิดเห็นที่ 22 โดย นกแสก

สอบถามผู้รู้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

เรามี 1500 W 5.5 OHM 2 ตัว ต้องต่อแบบ อนุกรม หรือ ขนาน ถึงจะได้ค่า 3000 W 11 OHM

รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ


ตอบ     ต้องต่อแบบอนุกรม ถึงจะได้ค่า  3000 W  11 OHM22 ก.พ. 2554 12:03


ความคิดเห็นที่ 23 bnjbjkbhkjh (Guest)

ต่างกันที่ขั้ว+ และ ขั้ว-
27 ธ.ค. 2554 20:13

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น