การต่อแบบอนุกรม กับขนานต่างกันยังไง

.ความคิดเห็นที่ 8

tong13000
5 ก.พ. 2550 23:59
 1. ไฟฟ้าตามบ้านนิยมต่อแบบขนาน เพราะ แรงดันไฟฟ้าที่ได้จะเท่ากับแหล่งจ่ายที่รับมา

  ส่วนการต่อถ่านนั้นสามารถต่อได้ทั้ง ขนาน และ อนุกรม ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
  ถ้าผมจำไม่ผิด การต่อถ่านแบบอนุกรมจะได้แรงดันเพิ่มขึ้น ส่วนการต่อถ่านแบบขนานจะได้กระแสที่เพิ่มขึ้นความคิดเห็นที่ 2

2 พ.ย. 2548 16:22
 1. ส่วนมากภายในบ้านเรือนมีการต่อไฟฟ้าแบบใด
  การต่อไฟฟ้ากระแสสลับเป็นการต่อแบบใด
  ทำไมภายในบ้านเรือนไม่นิยมต่อกระแสตรง
  การต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมนิยมต่อกับการใช้ไฟฟ้าแบบใดความคิดเห็นที่ 1

23 ส.ค. 2546 13:58
 1. การต่อแบบอนุกรมจะกระแสไฟฟ้าที่โหลดเท่ากัน แต่แรงดันไฟพ้าตกคล่อมที่ โหลดทั้งหมดรวมกันจะเท่ากับแหล่งจ่ายไฟ แต่เมื่อโหลดตัวใดตัวหนึ่งขาด จะทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใหลในวงจรความคิดเห็นที่ 5

12 ก.พ. 2549 15:50
 1. ในบ้านเรือนเนี่ยจะนิยมต่อแบบขนาน
  ไม่นิยมต่อแบบอนุกรมความคิดเห็นที่ 3

Nuchana
2 พ.ย. 2548 19:58
 1. ...ภายในบ้านเรือนมีการต่อไฟฟ้าแบบใด
  -คุณต้องเข้าใจก่อนว่าไฟบ้านเป็นกระแสสลับ (AC) voltage 220 volt or 380 volt

  -ภายในบ้านเรือนไม่นิยมต่อกระแสตรง เพราะ Direct Current แรงเคลื่อนต่ำเกินไป เช่น ถ่านไฟฉาย

  -การต่อแบบอนุกรมเป็นการต่อแบบง่าย เหมือนไฟ 3 ดวง ต่อเรียงกันเหมือนโบกี้รถไฟ
  ถ้าโบกี้กลางล้มลงไป ไฟจากโบกี้แรกจะไปโบกี้ 3 ไม่ได้ความคิดเห็นที่ 7

16 ม.ค. 2550 16:38
 1. การต่อหลอดให้ต่อแบบขนานส่วนการต่อถ่านให้ต่อแบบอนุกรมความคิดเห็นที่ 9

][}{ 666 }{][
6 ก.พ. 2550 22:25
 1. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม คือคิดค่าRรวม โดยการ+แหลก
  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน คือ คิดค่าRรวม โดย 1/R +1/R2
  ข้อแตกต่างข้อ 2วงจรนี้คือ แบบขนานเมื่อ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้าเสียแล้ว หลอดดวงอื่นยังสามารถทำงานได้
  แต่แบบอนุกรมถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียไฟฟ้าจะดับทั้งวงจร
  ค้นหาเพิ่มเติมที่http://www.chontech.ac.th/~electric/e-learn/unit3/unit3.htmความคิดเห็นที่ 6

16 ม.ค. 2550 12:34
 1. ถ้าเกิดอนุกรมหลอดใดหลอดหนึ่งฟิวส์ขาดทุกหลอดจะดับถ้าเกิดขนานหลอดใดหลอดหนึ่งฟิวส์ขาดหลอดอื่นก็ยังติด อนุกรมความสว่างจะไม่เท่ากันแต่ขนานเท่ากันความคิดเห็นที่ 4

2 พ.ย. 2548 21:54
 1. I would like to correct commect # 3.
  You can change AC power supply to DC supply with a rectifier. So you can have DC voltage as high as AC voltage.
  The reason for using AC power is, the power company distributes only AC power. It is easier and better economic for them to distribute AC power than DC.
  If the electrical appliances use DC power (TV, Radio, Computer) they will have their own recifiers built in.
  All household connections are in parallel circuits. Parallel circuits have the same voltage. The appliance manufacturers have to know the voltage being used for their products.
  In serial circuit, the voltage changes according to number of appliances in the circuit.ความคิดเห็นที่ 12

22 ก.พ. 2554 11:01
 1. สอบถามผู้รู้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ เรามี 1500 W 5.5 OHM 2 ตัว ต้องต่อแบบ อนุกรม หรือ ขนาน ถึงจะได้ค่า 3000 W 11 OHM รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ Email : plaw.kewiko@gmail.comความคิดเห็นที่ 13

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:28
 1. การต่อความต้านทาน

  แบบใหญ่ ๆ มี  2  แบบ  คือ

  1.  แบบอนุกรม

  2.  แบบขนาน
ความคิดเห็นที่ 14

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:31
 1. 1)  แบบอนุกรม  เอาความต้านทานเรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ

  มีหลักดังนี้

  1.  กระแสที่ไหลผ่านความต้านทานแต่ละตัวจะเท่ากันหมด  คือไม่มีการแยกไหลของกระแสไฟฟ้า
ความคิดเห็นที่ 15

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:35
 1. 2.  ความต่างศักย์รวม  =  ความต่างศักย์ย่อยบวกกัน

                         v  =  v1 + v2 + v3

                       IRรวม  =  IR1 + IR2 + IR3
ความคิดเห็นที่ 16

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:38
 1. ดังนั้น  ความต้านทานรวม  เท่ากับ

             Rรวม  =  R1 + R2 + R3 + ..........
ความคิดเห็นที่ 17

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:44
 1. 3.  ถ้านำความต้านทานตัวละ  R  โอหม์  มาต่ออนุกรมกัน  n  ตัว  จะได้ว่า

               Rรวม  =  R + R + R +.......n  ตัว

                                        =  n × R

   

             จะได้         Rรวม  =  nR
ความคิดเห็นที่ 18

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:48
 1. 2.  แบบขนาน  เอาความต้านทานรวมกันที่จุดหนึ่งทั้งสองข้าง

  มีหลักดังนี้

  1.  ลวดทั้ง  3  เส้น  มีความต่างศักย์เท่ากัน  เพราะแต่ละปลายต่อรวมที่จุดเดียวกัน  

              (V1  =  V2  =  V3)
ความคิดเห็นที่ 19

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:51
 1. 2.  กระแสจะแยกไหลเข้าความต้านทานแต่ละเส้นอาจจะไม่เท่ากัน  (ถ้าความต้านทานมาก  กระแสเข้าน้อย,  ความต้านทานน้อย  กระแสเข้ามาก)  แต่กระแสตอนแรกย่อมเท่ากับผลบวกของกระแสไฟฟ้าย่อยที่แยกไหลผ่านลวดแต่ละเส้น
ความคิดเห็นที่ 20

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:55
 1. Iรวม  =  I1 + I2 + I3 + .......

  Vรวม/R  =  V1/R1 + V2/R2 + V3/R3 + .......
ความคิดเห็นที่ 21

นกแสก
22 ก.พ. 2554 11:59
 1. จะได้

             1/Rรวม  =  1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + .......

          (เพราะว่า  V  เท่ากันหมด)
ความคิดเห็นที่ 22

นกแสก
22 ก.พ. 2554 12:03
 1. สอบถามผู้รู้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  เรามี 1500 W 5.5 OHM 2 ตัว ต้องต่อแบบ อนุกรม หรือ ขนาน ถึงจะได้ค่า 3000 W 11 OHM

  รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบ     ต้องต่อแบบอนุกรม ถึงจะได้ค่า  3000 W  11 OHMแสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น