อยากทราบว่าคณะไหน ต้องสอบ GAT PAT อะไรไว้บ้างหน่ะครับ

อยากทราบว่าคณะไหน ต้องสอบ GAT PAT อะไรไว้บ้างหน่ะครับ จะได้เตรียมตัวสอบไว้ก่อนหน่ะครับ

4 ต.ค. 2551 11:12
16 ความเห็น
60322 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 bad_bads (Guest)

ต้องดูแต่ละคณะน่ะครับ ว่าเค้าต้องใช้คะแนน PAT ตัวไหนมั้ง แต่ Gat นี่ผมว่าน่าจะต้องสอบทุกคนน๊ะครับ


Health Spa

9 ต.ค. 2551 20:45


ความคิดเห็นที่ 2 peak_ya@hotmail.com (Guest)

วิทย์คอม!ต้องสอบpatอะไรบ้างคะ

31 มี.ค. 2552 16:08


ความคิดเห็นที่ 3 NR School (Guest)

ตามนี้เลยย


www.dek-d.com/board/view.php?id=1321551

15 พ.ค. 2552 20:56


ความคิดเห็นที่ 4 Inspiration (Guest)

ประกาศผล gat pat แล้วนิ หัวใจแทบวาย

15 พ.ค. 2552 22:02


ความคิดเห็นที่ 5 เจ้านุ่น (Guest)

นิติ มธ. ใช้คะแนน GAT pAT มั้ยค่ะ

ตอบหน่อยน๊าค่ะที่ heroman_u-man @windowlive.com

อยากทราบมาก ๆ ๆ เลย

3 ก.ค. 2552 12:31


ความคิดเห็นที่ 6 wiw (Guest)

อยากรู้คณะไหนสอบPATไหน ช่วยบอกด้วยค่ะ

3 ส.ค. 2552 21:14


ความคิดเห็นที่ 7 P_ex_1234@hotmail.com (Guest)

อยากทราบว่า เรียนจบมาผ่านมาแล้ว 2ปีกว่า แล้วสามารถ
เข้าสอบPAT GAT ได้หรือเปล่าค่ะ แล้วต้องสมัครสอบเข้ายังไงค่ะ
จะสายเกินไปหรือเปล่า ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ อยากเรียนค่ะ
และอยากรู้มากๆด้วย ค่ะ P_ex_1234@hotmail.com
27 ก.ย. 2552 13:50


ความคิดเห็นที่ 8 sirinapa_su@hotmail.com (Guest)

อยากทราบค่ะว่า ต้องการเข้าคณะพาณิชยากานบัญชี มธ.

ต้องสอบ gat-pat อย่างไรคะ

แล้วมีโอกาสเข้าได้มากแค่ใหนคะ

เกรดเฉลี่ย 3.65

อังกิดได้ 3

คณิตได้ 3.5

บัญชได้ 4

พอจาได้มั๊ยคะ

แล้วอยากทราบว่า
ถ้าจาสอบตรงจาต้องทามยังไงมั่งคะ

รบกวนด้วยน๊า

ตอบมาที่อีเมลก็ได้ค่ะ

แอดมาสก็ได้

^^

sirinapa_su@hotmail.com
7 ต.ค. 2552 14:46


ความคิดเห็นที่ 9 hi_bari09@hotmail.com (Guest)

จะเรียนITต้องสอบอะไรมั่งค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ
หรือส่งมาทางเมลล์ก้อด้ายนะค่ะ
8 พ.ค. 2553 10:57


ความคิดเห็นที่ 10 โดย esnumetal

ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test)
การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แยกได้ 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50 %
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %


ลักษณะข้อสอบ GAT
1เนื้อหา
- การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหา(ทาง คณิตศาสตร์) 50%
- การสื่อสารด้วยภาษา อังกฤษ 50%
2. ลักษณะข้อสอบ GAT จะเป็นปรนัย และอัตนัย
- คะแนนเต็ม 200 คะแนน เวลาสอบ 2 ชั่วโมง
- ข้อสอบ เน้น Content Free และ Fair
- เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
- มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อ สอบ
3. สอบปีละหลายครั้ง
- คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด (จะสอบ ตั้งแต่ม. 4 ก็ได้)

ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT :Professional and Academic Aptitude Test) คือ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ
มี 7 ประเภท คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศรายละเอียดเกี่ยว กับ PAT


ลักษณะแนวข้อสอบ PAT
PAT 1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
เนื้อหา เช่น Algebra, Probability and Statistics, Conversion,Geometry, Trigonometry,Calculus ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Calculation skills, Quantitative Reasoning, Math Reading Skills

PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
เนื้อหา ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, Earth Sciences, environment, ICT ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Perceptual Ability, Sciences Reading Ability,Science Problem Solving Ability ฯลฯ

PAT 3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรม ศาสตร์
เนื้อหา เช่น Engineering Mathematics, EngineeringSciences,Life Sciences, IT ฯลฯ

ลักษณะ ข้อสอบ Engineering Aptitude i.e. Multidimensional Perceptual Ability, Calculation Skills, Engineering Reading Ability, Engineering Problem Solving Ability

PAT 4 วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
เนื้อหา เช่น Architectural Math and Science ฯลฯ

ลักษณะข้อสอบ Space Relations, Multidimensional Perceptual Ability, Architectural Problem Solving Ability ฯลฯ

PAT 5 วัดศักยภาพทาง ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
เนื้อหา ความรู้ในเนื้อหาภาษา ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม วิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ลักษณะ ข้อสอบ ครุ ศึกษา (Pedagogy), ทักษะการอ่าน (Reading Skills),ความรู้ทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษาของประเทศไทย การแก้ปัญหาที่เกิดจากนัก เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ฯลฯ

PAT 6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
เนื้อหา เช่น ทฤษฎีศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ความรู้ทั่วไปทาง ศิลป์ ฯลฯ
8 พ.ค. 2553 13:40


ความคิดเห็นที่ 11 asta_1630@hotmail.com (Guest)

อยากทราบว่าถ้าเราพลาดในการสอบ GAT PAT ครั้งสุดท้ายทำให้เรา พลาดโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐไหมคะ
แล้วอยากทราบว่าเราสามารถตรวจสอบได้ไงคะว่า คณะไหน ต้องการคะแนนสอบGAT PAT ยังไงคะ

หนูเครียดมากเลยคะ ไม่รู้จะถามใครดี เพราะเพื่อนของหนูทุกคนเค้าสอบกานหมดนะคะ

ยังไงก็รบกวนทุกท่านที่รู้ข้อมูลช่วยตอบคำถามมาที่นี้ได้นะคะ
ได้ที่ imantogether_1992@windowslive.com ขอบคุณล่วงหน้าคะ
6 ก.ค. 2553 13:11


ความคิดเห็นที่ 12 onuma_juju@hotmail.com (Guest)

สอบPATอะไรบ้างค่ะช่วยตอบที
10 ส.ค. 2553 18:57


ความคิดเห็นที่ 13 opap (Guest)

น้องอยากรู้ว่า จะเรียนคณะบัญชีต้อง ใช้ GAT-PAt อะไรบ้งคร๊ และเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ ต้องใช้ gat-pat ไรค่ะ
รบกวนตอบกลับด้วยน๊ค่ะ
เมล์น้องน๊ค่ะ op_minney_16@hotmail.com
14 ส.ค. 2553 10:15


ความคิดเห็นที่ 14 keaw_sk@hotmail.co.th (Guest)

เรียนอยู่ ปวช. 3 บัญชี จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเท๕โนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหาร สาขาการบัญชีต้องสอบ gat pat ไหมค่ะ
27 ส.ค. 2553 12:45


ความคิดเห็นที่ 15 deno_kung@msn.com (Guest)

อยากรู้ ว่า คณะ ไหน สอบ PAT อะ ไร บ้าง อะ คัฟ

ภ้า มี ตาราง บอก

รึ อะ ไร ก้อ ตาม แต่ ที่ ทำ ไห้ รู้ ได้ ช่วย บอก ไม่ ก้อ

ส่ง มา ตาม แมล นี้ คัฟ

เดี๋ยว เตียมตัวไม่ทัน
6 ก.ค. 2554 10:24

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น