โจทย์และการคำนวณเรื่องกฎสัดส่วนคงที่

โจทย์และการคำนวณเรื่องกฎสัดส่วนคงที่

        1. จะต้องใช้แมกนีเซียมที่กรัมจึงจะรวมพอดีกับออกซิเจน 4 กรัม เกิดเป็นสารประกอบแมกนีเซียมออกไซด์ (กำหนดให้อัตราส่วนที่แมกนีเซียมรวมพอดีกับออกซิเจน = 4: 1โดยรม)


        2. เมื่อเผาแคลเซียมคาร์บอเนต 10 กรัม จะสลายให้แคลเซียมออกไซด์ 5.6 กรัม จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นกี่กรัม


        3. แก๊สแอมโมเนียมีธาตุไนโตรเจนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ จากการวิเคราะห์พบว่ามีธาตุไนโตรเจนอยู่ร้อยละ 82 โดยมวล ถ้าใช้แก๊สไนโตรเจนและแก๊สไฮโดรเจนอย่างละ 20 กรัม ทำปฏิกิริยากันจะได้แก๊สแอมโมเนียกี่กรัม และเหลือสารใดอยู่กี่กรัม


        4. การทดลองเผาเหล็ก 22.3 กรัม กับกำมะถัน 18 กรัม ปรากฏว่ามีสารประกอบไอร์ออน (II) ซัลไฟด์เกิดขึ้นและมีกำมะถันเหลืออยู่ 5.2 กรัม เมื่อนำสารประกอบไอร์ออน (II) ซัลไฟด์จำนวนหนึ่งมาวิเคราะห์ พบว่ามีกำมะถันเป็นองค์ประกอบร้อยละ 36.5 โดยมวล ผลการทดลองทั้งสองครั้งเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่ เพราะเหตุใด


        5. สารประกอบไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ประกอบด้วยไนโตรเจนร้อยละ 30.43 โดยมวล ถ้ามีธาตุไนโตรเจน 20 กรัม ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน 45 กรัม จะเกิดไนโตรเจนไดออกไซด์กี่กรัม


  
ความคิดเห็นที่ 1

Colodinate Colvalent
6 ต.ค. 2551 18:58
  1. จริงๆแล้ว กฎสัดส่วนคงที่ใช้สมการเคมีก็ได้ค่ะ เพราะสมการเคมีจะบ่งบอกถึงสัดส่วนในการใช้ที่พอดีกัน
    C+O2 ---->CO2
    12+32  ----->44
    6  + 16  ----->32

    ข้อ1 2Mg+O2 ---->2MgO  มวลอะตอม Mg=24 O=16
            ? =  4
          ----  ---      ดังนั้น ?=6g  ใช้Mg 6กรัม 
           48....32    
    ข้อ2 ใช้กฎทรงมวลก็ได้ค่ะ ส่วนใหญ่กฎทรงมวลมันมักจะคู่กับสัดส่วนคงที่
     CaCO3  -----> CaO + CO2
      10g     ----->  5.6    4.4(มวลหน้ากับหลังต้องเท่ากัน)                         
    ตอบเกิด 4.4กรัมค่ะ

    ข้อ3มันจะปรับเป็น%ก็ช่างมันค่ะ ใช้สมการเคมีคิดได้เลย เพราะสัดส่วนมันไม่ขัดแย้งกัน ไม่งั้นเขาคงไม่มาตั้งเป็นกฎหรอกค่ะ สมการเคมีมันบอกการใช้ที่เป็นไปตามกฎสัดส่วนยู่แล้วค่ะ  โจทย์จะพยายามให้เราอ้อมๆๆๆเสียเวลาในการคิดค่ะ   ถ้ามันให้มา2ตัว เอาตัวหมดเป็นตัวเทียบค่ะ สัดส่วนที่หารแล้วน้อยที่สุดนั้นคือตัวหมด ซึ่งN2เป็นตัวที่ใช้หมด(20/28=0.71) แต่H2เป็นตัวเหลือค่ะ เพราะสัดส่วนมากกว่า(20/6=3.2) เอาN2เป็นตัวเทียบ
    N2 + 3H2 ---> 2NH3
    20     20           ?
    --- +---   =   -----
    28...  6  ........  34

    ?=24.3 เกิดNH3ทั้งสิ้น24.3กรัม
    H2เป็นตัวเหลือ และเขาถามว่าเหลือเท่าใด หาที่ใช้ก่อน โดยจะทราบการใช้จากสมการเคมี
    N2 + 3H2 ---> 2NH3
    20 ....?     
    --- =---     
    28....6

     ?=4.3กรัม<----H2ใช้ไป4.3กรัม เดิมมี20ใช้ไป4.3ดังนั้นจะเหลือ 15.7กรัม

    ข้อ4 เป็นไปตามสัดส่วนคงที่ค่ะ (Fe=56 S=32 FeS=88)
    จริงๆแล้ว ถ้าเกิดFeS คิด%ในสูตรก็ได้ค่ะ   %S=32x100/88=36.5%
    (วิธีตรวจคำตอบย่างรวดเร็ว) ถ้าคิดจริงก็ได้ค่ะ
    Fe + S  ----> FeS ใช้กฎทรงมวลเลยค่ะ
    22.3 + 12.8 ---->35.1
    Sเป็นตัวเหลือตามโจทย์สั่งเดิมมี18ปัจจุบันเหลือ5.2แสดงว่าใช้ไป12.8
    (เอาที่ใช้มาคิด เพราะสมการเคมีคืการใช้ไม่ใช่การเหลือ)กฎทรงมวล มวลหน้าต้องเท่ากับมวลหลัง FeS 35.1กรัมที่เกิดมาจากกำมะถัน12.8กรัม คิดเป็น%
    12.8x100/35.1 =36.5%  <----# 

    ข้อ5 เหมือนข้อ3ค่ะ มันให้เป็น%มาช่างมันค่ะ เอาสมการเคมีเข้าช่วยทันที
    ลองเลียนแบบข้อ3ดูนะค่ะ (N=14 O=16) 
    สมการ(เขียนให้) N2+2O2---->2NO2
ความคิดเห็นที่ 2

Colodinate Colvalent
6 ต.ค. 2551 19:00
  1. แก้หน่อยค่ะ
    C+O2---->CO2
    12+32----->44
    6  + 16 ---->22
    (แก้ๆตรงนี้ค่ะ)
ความคิดเห็นที่ 3

jikaboom_aum@hotmail.com (Guest)
9 ก.ย. 2553 22:13
  1. ช่วยคิดหน่อยค่ะ
    ในการเผาเหล็ก 11.17 กรัม กับกำมะถัน 9.00 กรัม พบว่ามีสารประกอบไอร์ออนซัลเฟตเกิดขึ้นและมีกำมะถันเหลืออยู่ 2.59 กรัม จากการวิเคราะห์สารประกอบไอร์ออนซัลเฟต พบว่ามีกำมะถันร้อยละ 36.47 โดยมวล ผลการทดลองนี้เป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่ หรือไม่เพราะเหตุใดความคิดเห็นที่ 4

SoM'pr
24 ส.ค. 2554 20:01
  1. อยากได้วิธีทำโจทย์ข้อนี้จัง


    ในการเผาเหล็ก 11.17 กรัม กับกำมะถัน 9.00 กรัม พบว่ามีสารประกอบไอร์ออนซัลเฟตเกิดขึ้นและมีกำมะถันเหลืออยู่ 2.59 กรัม จากการวิเคราะห์สารประกอบไอร์ออนซัลเฟต พบว่ามีกำมะถันร้อยละ 36.47 โดยมวล ผลการทดลองนี้เป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่ หรือไม่เพราะเหตุใด 


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น