ลมบก ลมทะเลคืออะไร

ใครพอจะอธิบายได้บ้างครับความคิดเห็นที่ 1

XIII_VI
8 ต.ค. 2551 01:33
 1.       ลมบกเกิดขึ้นในเวลากลางคืน อากาศเหนือพื้นนำยังคงร้อนอยู่จึงลอยตัวสูงขึ้นอากาศเหนือพื้นดิน ซึ่งเย็นกว่าจะเคลือนที่ไปแทนที่ เกิดลมพัดจาดพื้นดินออกสู่ทะเล      ลมทะเลเกิดขึ้นในเวลากลางวัน อากาศเหนือพื้นดินร้อนจึงลอยตัวขึ้น อากาศเหนือพื้นเย็นกส่าจะไปแทนที่ เกอดลมพัดเข้าสู่ฝั่งPs.เอาลมหุบเข้า ลมภูเขาต่แหม


ความคิดเห็นที่ 2

31 ส.ค. 2552 10:38
 1. ลมบกและลมทะเล

  ลมบกและลมทะเล เกิดจากความร้อนซึ่งแตกต่างกันระหว่างบริเวณทะเลและพื้นดินตามชายฝั่งในตอนเช้าและตอนบ่าย เวลากลางวันผืนแผ่นดินตามชายฝั่งได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ ทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณทะเล ดังนั้นอากาศในบริเวณแผ่นดินจึงมีความแน่นน้อยกว่า และความกดก็ลดลงด้วยจึงลอยตัวขึ้น ดังนั้นอากาศเย็นตามบริเวณทะเลจะพัดเข้ามาแทนที่ ลมซึ่งพัดจากทะเลนี้เรียกว่า "ลมทะเล" (sea breeze) ซึ่งเกิดขึ้นในตอนบ่ายและเย็น นอกจากตามชายฝั่งทะเลแล้ว ลักษณะคล้ายลมทะเลนี้อาจจะเกิดขึ้นตามทะเลสาบใหญ่ ๆ ก็ได้ ส่วนมากลมบก (land breeze) นั้น เกิดขึ้นในทิศตรงกันข้ามกับทะเล และมีกำลังแรงน้อยกว่า กล่าวคือในตอนกลางคืนพื้นน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าผืนแผ่นดิน ดังนั้นอากาศในบริเวณทะเลซึ่งมีความแน่นน้อยกว่าจะลอยตัวขึ้น อากาศเย็นในบริเวณแผ่นดินจะพัดออกไปแทนที่ จากความรู้เรื่องลมบกลมทะเลนี้ ชาวประมงได้อาศัยกำลังของลมดังกล่าวเป็นเครื่องช่วยในการแล่นเรือเข้าหรือออกจากฝั่งได้ดีในการดำเนินอาชีพหาปลาของเขา

ความคิดเห็นที่ 4

7 ธ.ค. 2552 18:19
 1. แอดมาเยอะนะจะคอย

   

  ลมบกลมทะเลคืออะไรอ่ะ

   

  ไม่รู้  งง

   

  ใครรู้บอกด้วยนะเด๋วจัดให้ดอกหนึ่องอ่ะ


ความคิดเห็นที่ 6

17 ธ.ค. 2552 12:44
 1. ไม่รู้ว่าจะหวยไปถึงไหน

ความคิดเห็นที่ 7

10 พ.ค. 2553 18:33
 1. ลมบกและลมทะเล ลมบกและลมทะเล เกิดจากความร้อนซึ่งแตกต่างกันระหว่างบริเวณทะเลและพื้นดิน ตามชายฝั่งในตอนเช้าและ ตอนบ่าย เวลากลางวันผืนแผ่นดินตามชายฝั่งได้รับรังสี จากดวงอาทิตย์ ทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณทะเล ดังนั้นอากาศในบริเวณแผ่นดิน จึงมีความแน่นน้อยกว่า และความกดก็ลดลงด้วยจึงลอยตัวขึ้น ดังนั้นอากาศเย็น ตาม บริเวณทะเลจะพัดเข้ามาแทนที่ ลมซึ่งพัดจากทะเลนี้เรียกว่า "ลมทะเล" (sea breeze) ซึ่งเกิดขึ้นในตอน บ่ายและเย็น นอกจากตามชายฝั่งทะเลแล้ว ลักษณะคล้ายลมทะเลนี้อาจจะเกิดขึ้นตามทะเลสาบใหญ่ๆก็ได้ ส่วนมากลมบก (land breeze) นั้นเกิดขึ้นในทิศตรงกันข้ามกับทะเล และมีกำลังแรงน้อยกว่าเก่า คือในตอน กลางคืนพื้นน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าผืนแผ่นดิน ดังนั้นอากาศในบริเวณทะเลซึ่งมีความแน่นน้อยกว่าจะลอยตัวขึ้น อากาศเย็น ในบริเวณแผ่นดินจะพัดออกไปแทนที่จากความรู้เรื่องลมบกลมทะเลนี้ชาวประมงได้อาศัยกำลังของ ลม ดังกล่าวเป็นเครื่องช่วยในการแล่นเรือเข้า หรือออก จากฝั่งได้ดีในการดำเนินอาชีพหาปลาของเขา สรุป ลมบกและลมทะเลเป็น ลมบกเกิดในเวลากลางคืน และลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน ________________________________________ ลมทะเล ในเวลากลางวันพื้นดินรับความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำ ทำให้อากาศเหนือพื้นดิน มีอุณหภูมิสูงกว่า อากาศเหนือพื้นน้ำ อากาศเหนือพื้นน้ำหรืออากาศเหนือพื้นน้ำ มีความกดอากาศสูงกว่าอากาศ เหนือพื้นดิน เป็นผลให้อากาศเหนือพื้นน้ำมีความกดอากาศสูงกว่าเคลื่อน ที่เข้าเข้าหา บริเวณพื้นดิน ที่มีความกดอากาศต่ำกว่าหรือเกิดลมพัดจากทะเลเข้าหาฝั่งในเวลากลางวัน ลมบก ในเวลากลางคืนพื้นดินคลายได้เร็วกว่าพื้นน้ำ ทำให้อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิต่ำกว่าอากาศเหนือ พื้นน้ำ หรืออากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำ เป็นผลให้อากาศเหนือพื้นดิน ที่มี ความกดอากาศสูงกว่าเคลื่อนที่เข้าหาพื้นน้ำที่มีความกดอากาศต่ำกว่า หรือเกิดลมพัดจากบกออกสู่ฝั่งทะเลใน เวลากลางคืน

ความคิดเห็นที่ 8

23 ก.ค. 2553 21:32
 1. ลมบกลมทะเล อากาศถ่ายเท ทุกวัน ๆ ลมทะเลพัดตอนกลางวัน ส่วนลมบกนั้นพัดยามค่ำคืน ( มันคือเพลงอ่ะ )

ความคิดเห็นที่ 9

1 ก.ย. 2553 12:43
 1. ได้ความรู้แล้ว

ความคิดเห็นที่ 10

13 ก.ย. 2553 20:26
 1. ลมบกคือ ลมที่ถูกพัดจากทะเลมาสู่บก เพราะในตอนกลางวันทะเลจะดูดความร้อนเเละได้คายความร้อนในตอนกลางคืน ลมทะเลคือ ลมที่ถูกพัดจากบกเข้าสู่ทะเล เพราะในตอนกลางวันดินได้ดูดความร้อนเเละคายความร้อนออกมาในตอนกลางวัน

ความคิดเห็นที่ 12

18 ธ.ค. 2553 15:06
 1. ดี

ความคิดเห็นที่ 13

25 ธ.ค. 2553 08:38
 1. ลมบกและลมทะเล ลมบกและลมทะเล เกิดจากความร้อนซึ่งแตกต่างกันระหว่างบริเวณทะเลและพื้นดิน ตามชายฝั่งในตอนเช้าและ ตอนบ่าย เวลากลางวันผืนแผ่นดินตามชายฝั่งได้รับรังสี จากดวงอาทิตย์ ทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณทะเล ดังนั้นอากาศในบริเวณแผ่นดิน จึงมีความแน่นน้อยกว่า และความกดก็ลดลงด้วยจึงลอยตัวขึ้น ดังนั้นอากาศเย็น ตาม บริเวณทะเลจะพัดเข้ามาแทนที่ ลมซึ่งพัดจากทะเลนี้เรียกว่า "ลมทะเล" (sea breeze) ซึ่งเกิดขึ้นในตอน บ่ายและเย็น นอกจากตามชายฝั่งทะเลแล้ว ลักษณะคล้ายลมทะเลนี้อาจจะเกิดขึ้นตามทะเลสาบใหญ่ๆก็ได้ ส่วนมากลมบก (land breeze) นั้นเกิดขึ้นในทิศตรงกันข้ามกับทะเล และมีกำลังแรงน้อยกว่าเก่า คือในตอน กลางคืนพื้นน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าผืนแผ่นดิน ดังนั้นอากาศในบริเวณทะเลซึ่งมีความแน่นน้อยกว่าจะลอยตัวขึ้น อากาศเย็น ในบริเวณแผ่นดินจะพัดออกไปแทนที่จากความรู้เรื่องลมบกลมทะเลนี้ชาวประมงได้อาศัยกำลังของ ลม ดังกล่าวเป็นเครื่องช่วยในการแล่นเรือเข้า หรือออก จากฝั่งได้ดีในการดำเนินอาชีพหาปลาของเขา สรุป ลมบกและลมทะเลเป็น ลมบกเกิดในเวลากลางคืน และลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน

ความคิดเห็นที่ 14

26 ธ.ค. 2553 09:55
 1. .0

ความคิดเห็นที่ 15

18 ม.ค. 2554 13:05
 1. ลมบกและลมทะเล โดย นาวาเอกเจริญ เจริญรัชตภาคย์ ลมบกและลมทะเล เกิดจากความร้อนซึ่งแตกต่างกันระหว่างบริเวณทะเลและพื้นดินตามชายฝั่งในตอนเช้าและตอนบ่าย เวลากลางวันผืนแผ่นดินตามชายฝั่งได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ ทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณทะเล ดังนั้นอากาศในบริเวณแผ่นดินจึงมีความแน่นน้อยกว่า และความกดก็ลดลงด้วยจึงลอยตัวขึ้น ดังนั้นอากาศเย็นตามบริเวณทะเลจะพัดเข้ามาแทนที่ลมซึ่งพัดจากทะเลนี้เรียกว่า "ลมทะเล" (sea breeze) ซึ่งเกิดขึ้นในตอนบ่ายและเย็น นอกจากตามชายฝั่งทะเลแล้ว ลักษณะคล้ายลมทะเลนี้อาจจะเกิดขึ้นตามทะเลสาบใหญ่ๆ ก็ได้ ส่วนมากลมบก (land breeze) นั้น เกิดขึ้นในทิศตรงกันข้ามกับลมทะเล และมีกำลังแรงน้อยกว่า กล่าวคือในตอนกลางคืนพื้นน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าผืนแผ่นดิน ดังนั้นอากาศในบริเวณทะเลซึ่งมีความแน่นน้อยกว่าจะลอยตัวขึ้น อากาศเย็นในบริเวณแผ่นดินจะพัดออกไปแทนที่ จากความรู้เรื่องลมบกลมทะเลนี้ ชาวประมงได้อาศัยกำลังของลมดังกล่าวเป็นเครื่องช่วยในการแล่นเรือเข้าหรือออกจากฝั่งได้ดีในการดำเนินอาชีพหาปลาของเขา

ความคิดเห็นที่ 17

16 ม.ค. 2555 17:49
 1. มีความรู้ดีครับ

ความคิดเห็นที่ 18

25 ม.ค. 2555 16:00
 1. ลมบกลมทะเลมีประโยชน์ต่อชาวประมงอย่างไร

ความคิดเห็นที่ 20

3 พ.ย. 2555 21:43
 1. ขอบคุนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21

3 พ.ย. 2555 21:45
 1. มีประโยชน์ต่อการเรียนของหนูค่ะ ขอบคุนมากค่า

ความคิดเห็นที่ 22

NpEd
3 พ.ย. 2555 22:11
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 13 ก.ย. 2553 (20:26) ลมบกคือ ลมที่ถูกพัดจากทะเลมาสู่บก เพราะในตอนกลางวันทะเลจะดูดความร้อนเเละได้คายความร้อนในตอนกลางคืน ลมทะเลคือ ลมที่ถูกพัดจากบกเข้าสู่ทะเล เพราะในตอนกลางวันดินได้ดูดความร้อนเเละคายความร้อนออกมาในตอนกลางวันyai_luv_1141@hotmail.com 

  -------------------------------------------------------------------

  ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10  พาออกทะเลไปแล้ว(ตั้งแต่ปี 2553)

  เกาลัดจีน    คือ เกาลัดที่มาจากประเทศจีนรถญี่ปุ่น  คือ  รถที่มาจากญี่ปุ่นทีวีเกาหลี  คือ  ทีวีที่มาจากเกาหลีลมทะเล  คือ  ลมที่พัดมาจากทะเลลมบก  คือ  ลมที่พัดไปจากบก

   


ความคิดเห็นที่ 23

31 ธ.ค. 2555 12:54
 1. ลมบกคือลมที่พัดจากทะเลเข้าหาฝั่ง ความรู้เสริมการเรียนเพิ่มทักษะได้ ลมทะเลอากาศถ่ายเททุกวัน

ความคิดเห็นที่ 24

ครองขวัญ
2 ม.ค. 2556 17:04
 1. ลมทะเล ในเวลากลางวันพื้นดินรับความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำ ทำให้อากาศเหนือพื้นดิน มีอุณหภูมิสูงกว่า อากาศเหนือพื้นน้ำ  อากาศเหนือพื้นน้ำหรืออากาศเหนือพื้นน้ำ มีความกดอากาศสูงกว่าอากาศ เหนือพื้นดิน เป็นผลให้อากาศเหนือพื้นน้ำมีความกดอากาศสูงกว่าเคลื่อน ที่เข้าเข้าหา บริเวณพื้นดิน ที่มีความกดอากาศต่ำกว่าหรือเกิดลมพัดจากทะเลเข้าหาฝั่งในเวลากลางวัน

   ลมบก  ในเวลากลางคืนพื้นดินคลายได้เร็วกว่าพื้นน้ำ ทำให้อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิต่ำกว่าอากาศเหนือ พื้นน้ำ หรืออากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำ เป็นผลให้อากาศเหนือพื้นดิน ที่มี ความกดอากาศสูงกว่าเคลื่อนที่เข้าหาพื้นน้ำที่มีความกดอากาศต่ำกว่า หรือเกิดลมพัดจากบกออกสู่ฝั่งทะเลใน เวลากลางคืน

  ประโยชน์ของลมบก ลมทะเล

     เรือประมงขนาดเล็กจะออกสู่ท้องทะเลเพื่อหาปลาในเวลากลางคืน โดยอาศัย“ลมบก”ที่พัดจากฝั่งออกสู่ทะเล ในตอนกลางคืน พอรุ่งสางเรือเหล่านี้ก็จะอาสศัย “ลมทะเล” ที่พัดจากทะเลเข้าฝั่งในเวลากลางวัน แล่นกลับเข้า สู่ฝั่งอีกครั้งนั้นเอง


ความคิดเห็นที่ 25

7 ก.พ. 2556 12:31
 1. ลมบกและลมทะเล ลมบกและลมทะเล เกิดจากความร้อนซึ่งแตกต่างกันระหว่างบริเวณทะเลและพื้นดิน ตามชายฝั่งในตอนเช้าและ ตอนบ่าย เวลากลางวันผืนแผ่นดินตามชายฝั่งได้รับรังสี จากดวงอาทิตย์ ทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณทะเล ดังนั้นอากาศในบริเวณแผ่นดิน จึงมีความแน่นน้อยกว่า และความกดก็ลดลงด้วยจึงลอยตัวขึ้น ดังนั้นอากาศเย็น ตาม บริเวณทะเลจะพัดเข้ามาแทนที่ ลมซึ่งพัดจากทะเลนี้เรียกว่า "ลมทะเล" (sea breeze) ซึ่งเกิดขึ้นในตอน บ่ายและเย็น นอกจากตามชายฝั่งทะเลแล้ว ลักษณะคล้ายลมทะเลนี้อาจจะเกิดขึ้นตามทะเลสาบใหญ่ๆก็ได้ ส่วนมากลมบก (land breeze) นั้นเกิดขึ้นในทิศตรงกันข้ามกับทะเล และมีกำลังแรงน้อยกว่าเก่า คือในตอน กลางคืนพื้นน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าผืนแผ่นดิน ดังนั้นอากาศในบริเวณทะเลซึ่งมีความแน่นน้อยกว่าจะลอยตัวขึ้น อากาศเย็น ในบริเวณแผ่นดินจะพัดออกไปแทนที่จากความรู้เรื่องลมบกลมทะเลนี้ชาวประมงได้อาศัยกำลังของ ลม ดังกล่าวเป็นเครื่องช่วยในการแล่นเรือเข้า หรือออก จากฝั่งได้ดีในการดำเนินอาชีพหาปลาของเขา สรุป ลมบกและลมทะเลเป็น ลมบกเกิดในเวลากลางคืน และลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน

ความคิดเห็นที่ 26

7 ก.พ. 2556 14:42
 1. ลมทะเล คือในเวลากลางวันพื้นดินรับความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำทำให้อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำ หรืออากาศเหนือพื้นน้ำมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศเหนือพื้นดิน เป็นผลให้อากาศเหนือพื้นน้ำมีความกดอากาศสูงกว่า เคลื่อนที่เข้าหาบริเวณพื้นดินที่มีความกดอากาศต่ำกว่าหรือเกิดลมพัดจากทะเลเข้าหาชายฝั่งในเวลากลางวัน ลมบก คือ ในเวลากลางคืนพื้นดินคลายได้เร็วกว่าพื้นน้ำทำให้อากาศมีอุณหภูมิต่ำกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำอากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำ เป็นผลให้อากาศเหนือพื้นดินที่มีความกดอากาศสูงกว่าเคลือนที่เข้าหาพื้นน้ำที่มีความกดอากาศต่ำกว่าหรือเกิดลมพัดจากบกสู่ฝั่งทะเลในเวลากลางคืน

ความคิดเห็นที่ 27

7 ก.พ. 2556 18:07
 1. ลมทะเล คือในเวลากลางวันพื้นดินรับความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำ ทำให้อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำ  หรืออากาศเหนือพื้นน้ำมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศเหนือพื้นดิน เป็นผลให้อากาศเหนือพื้นน้ำที่มีความกดอากาศสูงกว่าเคลื่อนที่เข้าเข้าหาบริเวณพื้นดินที่มีความกดอากาศต่ำกว่าหรือเกิดลมพัดจากทะเลเข้าหาฝั่งในเวลากลางวัน 

  ลมบก คือในเวลากลางคืนพื้นดินคลายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำ ทำให้อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิต่ำกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำ หรืออากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำ เป็นผลให้อากาศเหนือพื้นดินที่มีความกดอากาศสูงกว่าเคลื่อนที่เข้าหาพื้นน้ำที่มีความกดอากาศต่ำกว่า หรือเกิดลมพัดจากบกออกสู่ทะเลในเวลากลางคืน 

  สรุป ลมบกเกิดในเวลากลางคืน และลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน ประโยชน์ของลมบก ลมทะเล เรือประมงขนาดเล็กจะออกสู่ท้องทะเลเพื่อหาปลาในเวลากลางคืน โดยอาศัย“ลมบก”ที่พัดจากฝั่งออกสู่ทะเลในตอนกลางคืน พอรุ่งสางเรือเหล่านี้ก็จะอาสศัย “ลมทะเล” ที่พัดจากทะเลเข้าฝั่งในเวลากลางวัน แล่นกลับเข้าสู่ฝั่งอีกครั้งนั้นเอง


ความคิดเห็นที่ 28

7 ม.ค. 2557 21:13
 1. มีประโยชน์มาก

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น