แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คณิตศาสตร์เป็นวิชาในกลุ่มทักษะ จึงต้องอาศัยการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้เกิด   ความชำนาญในการคิดคำนวณ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หากแต่ปัจจุบันยังพบว่าผู้เรียนไม่ค่อยสนใจเรียนคณิตศาสตร์มากนัก ทั้งนี้ยังพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่า  วิชาอื่น ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไขให้ผู้เรียนมีความรัก และสนใจเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น


            การจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบ  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความชำนาญในทักษะการคิดคำนวณ และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์


            แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่จัดทำขึ้นนี้ ข้าพเจ้าได้คิดหารูปแบบที่ง่ายเพื่อให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย  และสะดวกต่อการเรียนการสอน  ข้าพเจ้าหวังว่าแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ต่อเพื่อนครู และวงการศึกษาต่อไป


ความคิดเห็นที่ 1

fame1245
15 ต.ค. 2551 21:40
 1. แล้วไง


ความคิดเห็นที่ 2

16 ก.พ. 2552 15:25
 1. ไม่ชอบเรื่องเศษส่วนเลยคะ


ความคิดเห็นที่ 3

17 ก.พ. 2552 12:52
 1. ขอให้มีความคิดเห็นต่อข้อสอบ


ความคิดเห็นที่ 4

12 เม.ย. 2552 08:27
 1. ขอแบบฝึกเรื่องเศษส่วนระดับประถมด้วยคะ              ขอบคุณมาก


ความคิดเห็นที่ 6

20 มิ.ย. 2552 09:55
 1. ขอบคุณที่มีนำใจในการเผยแพร่ หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์อีกค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10

9 ต.ค. 2552 20:42
 1. รูดคืออะไรอะ

ความคิดเห็นที่ 17

8 พ.ย. 2552 14:50
 1. หมิ่นประมาทคือ การใส่ความผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ เช่น พูด เขียน พิมพ์ข้อความ หรือแสดงกริยาต่างๆ โดยการใส่ความดังกล่าวนั้น ต้องเป็นการกระทำให้บุคคลที่สามรับทราบ ซึ่งเป็นการกระทำให้ผู้ถูกใส่ความนั้น ได้รับความเสียหาย ดังนั้น ผู้กระทำการหมิ่นประมาท จะมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา กล่าวคือ การหมิ่นประมาทนั้น ผู้กระทำผิดจะมีความหมายทางแพ่ง ฐานละเมิดตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ ผู้กระทำได้กล่าว หรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความที่ขัดต่อความเป็นจริง เป็นผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ นอกจากนี้การหมิ่นประมาท ยังถูกบัญญัติให้เป็นความผิดหนึ่ง ในประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 326 ซึ่งลักษณะการกระทำคือ ผู้กระทำความผิดได้ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง การพิจารณาข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทในทางอาญานั้น อาจเป็นความจริง หรือเท็จก็ได้ดังที่เคยมีคำกล่าวว่า "ยิ่งจริงยิ่งผิด" เพราะกฏหมาย มุ่งพิจารณาแต่เพียงว่าถ้ามีการกล่าวถึงบุคคลอื่น ในด้านที่ไม่ดีแล้ว ย่อมจะทำให้สังคมไม่สงบสุข ไม่ว่าข้อความนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ ขอให้ความเห็นที่ 9 ได้อ่านและเลิกการกระทำดังกล่าวเสียมิฉะนั้นจะถูกดำเนินตามกฏหมาย และให้ผู้ดูแล web โปรดลบออกจาก web โดยทันที

ความคิดเห็นที่ 18

15 ธ.ค. 2552 19:02
 1. ทำไมไม่มีแบบฝึดให้ทำละคะ


ความคิดเห็นที่ 25

26 เม.ย. 2553 13:28
 1. ชอบเรื่องเศษส่วนมากเลยคร้าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

ความคิดเห็นที่ 26

21 ส.ค. 2553 16:14
 1. เรื่องเศษส่วยไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่หลอก ถ้าวิชาภาษาไทยละก็ อันดับหนึ่งของห้องเลยที่เดียว ไม่ใด้โม่นะเรื่องจริง จริงๆ ไม่ใด้โกหกเลย ถ้าเรื่องคณิตละก็ไม่ค่อยไหว่นะ ต้อ งเก่งวิชาคณิตให้ได้เลย อยากเรียนคณะบัญชีแต่ออนคณิต ช่วยหน่อยเถอะ ค่ะขอร้อง !!นะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27

21 ส.ค. 2553 16:16
 1. ชอบมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เศษส่วน

ความคิดเห็นที่ 28

1 ก.ย. 2553 18:55
 1. อะไรกันนักหนา

ความคิดเห็นที่ 29

8 ก.ย. 2553 18:40
 1. ไม่เห็นจะมีอัไรเลย หรอกกันนี้หง่า อยากติวเว้ยไม่ได้มาอยากฟังคนอื่นเสือกเรื่องชาวบ้าน

ความคิดเห็นที่ 30

8 ก.ย. 2553 18:49
 1. อ้าวขอโตดนะเว้ยพอดีนึกว่ามันจะเเสดงไม่ได้เลยพอมมาอย่างงี้ เสือก ที่จริงมันคือ เลือก นะขอโทดดดดดดดดดดด

ความคิดเห็นที่ 31

8 ก.ย. 2553 18:59
 1. นี้คือตัวอย่างของการพิมพ์อะไรลงไป ต้องขอขอบคุณเรื่องของการหมิ่นประมาทมากเลยนะค่ะและอยากให้ทุกคนดุตัวอย่างนี้ไว้ตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของฉันเองว่าไม่ควรที่จะไปเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อนๆดูไว้เป็นตัวอย่างนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 32

13 ก.ย. 2553 13:58
 1. ข้อสอบดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกเลยงะ

ความคิดเห็นที่ 34

16 ก.ย. 2553 14:42
 1. ขอบป๊ะเดดพระคุณมากคร๊าบ จากต้น ณ ผ่อง

ความคิดเห็นที่ 35

20 ก.ย. 2553 20:12
 1. 555555+ไอบ้าไปแล้ว

ความคิดเห็นที่ 36

22 ก.ย. 2553 17:58
 1. ไม่เห็นรู้เรื่องเลย ใช่ไม่ได้เลยเว็บนี้

ความคิดเห็นที่ 38

30 ก.ย. 2553 09:00
 1. ควรอธบายให้ดีหน่อย

ความคิดเห็นที่ 39

29 ต.ค. 2553 10:48
 1. ไม่ชอบ

ความคิดเห็นที่ 40

8 พ.ย. 2553 20:10
 1. เล่น hi5 หรือเปล่า ถ้าเล่นขอเป็นเพื่อนด้วยนะ

ความคิดเห็นที่ 41

9 พ.ย. 2553 09:41
 1. เพื่อมผมเข้าhi5ด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 43

17 มี.ค. 2554 17:53
 1. ทำไมมีแต่เว็บไม่มีความรู้เลยละครับ

ความคิดเห็นที่ 44

นิรันดร์
17 มี.ค. 2554 19:09
 1. สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคม   เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย


ความคิดเห็นที่ 45

16 เม.ย. 2554 19:38
 1. ไม่ค่อยเข้าใจเรย

ความคิดเห็นที่ 46

20 เม.ย. 2554 20:22
 1. เราชอบเศษส่วนสนุดดี

ความคิดเห็นที่ 48

5 ส.ค. 2554 13:40
 1. สรุปแล้วไม่มีอะไรให้ดูนอกจากข้อความ

ความคิดเห็นที่ 49

17 ส.ค. 2554 19:53
 1. ชอบมากค่ะ ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมคะ ไม่ทราบว่ามีแบบฝึกเศษส่วนชุดอื่นอีกไหมคะ

ความคิดเห็นที่ 50

9 ก.ย. 2554 22:34
 1. สอบได้

ความคิดเห็นที่ 51

NpEd
9 ก.ย. 2554 23:04
 1. เป็นกระทู้ที่ดีมากครับเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่สนใจดีกว่้าหลายกระทู้ที่มีแต่บทคัดย่อ  ไม่มีชิ้นงานให้ดูหาโอกาสนำมาเสนออีกนะครับ


ความคิดเห็นที่ 52

joonongmon
14 พ.ย. 2554 11:47
 1. ขอแบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วนชุดที่2-15 ด้วยครับ  ขอบคุณครับ


ความคิดเห็นที่ 53

30 ม.ค. 2555 19:42
 1. ทำ ไรกาน อ่ะ เราทำไม่เป็งเลย อ่ะ งงชิป เซ็งๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เครียด ๆ ๆๆ ๆ ๆ ๆๆๆๆๆๆๆ ๆ ๆ ๆ ๆๆ ๆๆ -- >_

ความคิดเห็นที่ 54

30 ม.ค. 2555 19:48
 1. คิด ๆๆๆ กาน จัง 55555+ เด็กใต้สงขลาอ.สะเดา คัฟ อิอิ >_

ความคิดเห็นที่ 55

9 พ.ค. 2556 11:43
 1. มีประโยชน์มากค่ะ อ่านเข้ใจง่าย สามารถนำไปให้เด็กๆ ฝึกด้วยตนเองได้ ขอให้บุญกุศลส่งผลให้ได้แต่สิ่งดีๆ ค่ะ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 57

26 ม.ค. 2557 16:55
 1. ทำเฉลยกากบาทมั่วมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น