อภิปรัชญา

อภิปรัชญา


         อภิปรัชญา  หมายถึง  แก่นแท้ของสรรพสิ่งคือสิ่งใด  และทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นแก่นแท้ของสรรพสิ่ง


         แก่นแท้  หมายถึง  ความจริงสูงสุดของทุกสิ่ง  ความจริงสูงสุดนั้น คือ สิ่งที่สรรพสิ่งทั้งหลายจะได้เผชิญกับมันเมื่อดับสลายและก่อนที่จะอุบัติขึ้นใหม่  เมื่ออุบัติขึ้นใหม่สรรพสิ่งที่อุบัติขึ้นใหม่ก็ไม่รู้แล้วว่า แก่นแท้คืออะไร และเป็นอย่างไร  เพราะก่อนจะอุบัติขึ้นใหม่  อะตอมอันเก่าที่ดับสลายไปจะทำให้สิ่งเก่าที่ได้เจอก่อนดับสลาย  และหลังดับสลาย  และก่อนอุบัติขึ้นใหม่จะหายไป  และเมื่ออุบัติขึ้นใหม่แล้วจะไม่เหลืออะตอมอันเก่าและสิ่งที่ได้เห็นหลังดับสลาย และก่อนจะอุบัติใหม่เลยแม้สักนิดเดียว  แก่นแท้ของสรรพสิง่นั้นต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีทั้งจุดเกิดและจุดดับ  เป็นสิ่งที่มีมานานแล้วก่อนที่จักรวาลจะเกิด และ ไม่กินพื้นที่ ไม่มีพื้นที่ และไม่สามารถสัมผัสได้  แต่สามารถเห็นได้ และรู้สึกถึงได้เมื่อสรพพสิ่งดับสลายและก่อนจะอุบัติใหม่


         แก่นแท้ของสรรพสิ่ง  คือ ความว่างเปล่า  ความว่างเปล่านั้นไม่มีจุดเกิดและจุดดับ  ความว่างเปล่านั้นมีมานานก่อนจักรวาลจะเกิดและทำให้ความคิดได้ให้กำเนิดจักรวาลและสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นมา  ความว่างเปล่านั้นสรรพสิ่งจะได้เจอเมื่อสรรพสิ่งดับสลาย และก่อนที่จะอุบัติขึ้นใหม่  ความว่างเปล่านั้น ไม่กินพื้นที่  ไม่มีพื้นที่  และไม่สามารถสัมผัสได้  แต่สามารถเห็นได้  และรู้สึกได้  เมื่อสรรพสิ่งดับสลายและก่อนจะอุบัติขึ้นใหม่  ความว่างเปล่าเป็นแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้  เพราะอย่างไรก็ตามเราก็ได้เห็นและรู้สึกถึงเมื่อเราดับสลายหรือก่อนจะอุบัติขึ้นใหม่


         ในอดีตนั้นนักปรัชญาหลาบท่าน อันได้แก่ ธาเลส โสเครตีส เพลโต อริสโตเติล เป็นต้น  ได้พูดถึงแก่นแท้ของสรรพสิ่งควรมีลักษณะเป็นอย่างและแบบไหน  เป็นสิ่งที่กินพื้นที่หรือเปล่าหรือเป็นสิ่งไม่กินพื้นที่  เป็นสิ่งที่สัมผัสได้หรือไม่ได้ ถ้าได้ จะได้สัมผัสถึงสิ่งนี้ได้ตอนไหน  ซึ่งการได้พูดถึงสิ่งเหล่าทำให้อภิปรัชญาเจริญรุ่งเรืองขึ้น  แต่เป็นที่น่าเสียดาย  หลังจากที่ผ่านสมัยของ ธาเลส โสเครตีส เพลโต อริสโตเติล ไปแล้ว ไม่มีผลงานทางด้านอภิปรัชญาอีกเลย  แม้จะมีผลิตขึ้นมาบ้างแต่ไม่ใช่เพื่ออภิปรัชญาแต่เพื่อวิชาอื่นหรืออาจจะมาขยายวิชาอื่น  ปัจจุบันอภิปรัชญาเป็นสาขาวิชาย่อยของวิชาปรัชญาที่เก่าแก่ที่สุดของสาขาวิชาย่อยของวิชาปรัชญา  เราอาจจะกล่าวได้ว่า อภิปรัชญานั้นได้ให้กำเนิดวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ทางดานดาราศาสตร์และฟิสิกส์บางสาขาก็ได้  ถึงแม้ปัจจุบันจะไม่ค่อยมีผลางานทางด้านอภิปรัชญามากหนัก  แม้ผลงานทางด้านอภิปรัชญาจะน้อยแต่อย่างไงอภิปรัชญาก็ดำรงอยู่ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้ที่สนใจวิชาปรัชญาต้องรู้จักและศึกษามัน


        


 ความคิดเห็นที่ 1

yoshisuku vcharkarn veditor
13 ต.ค. 2551 19:28
 1. จริงๆเเล้วมีความเห็นมากมาย  เเต่มันจะมากเกินไป  ไม่เเน่ใจว่าจะเข้าใจถูกหรือไม่   เพราะผมเองเคยเขียนเอาไว้เรื่องของ  " ความจริง "  คือ  ช่องว่าง  เเต่ถ้าพูดถึงความว่างเปล่า  มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้น  เพราะมันอาจจะเป็นได้ทั้งความหมายทั้งใน  "เชิงรูปธรรม"  เเละความหมายในเชิง  "นามธรรม"  อย่างความว่างในทางคำสอนศาสนาพุทธก็ยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมาก    
   
  ถ้าเราจะเชื่อมโยงก็อาจเป็นไปได้ว่า  

  1.  ช่องว่าง  หรือ  ความว่าง  ในทางรูปธรรม  เป็นเรื่องของฟิสิกส์  เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้   นิยามได้   เป็นอัตตา   ในขณะที่  

  2.  ความว่าง  ในทางศาสนาพุทธ  " ความว่าง "  อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือมีความเป็นนามธรรมมากกว่า   เป็นเรื่องทางศาสนา   นิยามไม่ได้ คิดเองไม่ได้   เป็นอนัตตา   
   
    ถึงตอนนี้คิดว่า  " ความว่างในทางรูปธรรมอาจจะไม่ใช่ความจริง  "  อาจจะไม่ใช่เเก่นเเท้ของทุกสรรพสิ่งก็เป็นได้
   
   
ความคิดเห็นที่ 2

วิมม์ (Guest)
14 ต.ค. 2551 23:32
 1. * แก้วไม่ว่าง มีน้ำเต็ม  

  เรารู้ว่า  แก้วไม่ว่าง  เพราะเห็น น้ำที่เต็ม  ไม่ได้เห็นแก้วที่ไม่ว่าง

  * แก้วว่าง ไม่มีน้ำ

  เรารู้ว่า  แก้วว่าง  เพราะ ไม่เห็น น้ำ  ไม่ได้เห็น ความว่าง ของแก้ว

  แก้ว ไม่มีความเต็ม  และความว่าง 

  แก้ว เป็นเพียงสื่อกลาง ทำให้เห็น และ อนุมาน เอาได้ว่า มันควรจะเป็น

  ความว่าง  หรือ ความเต็ม 

  ***** ทั้ง ความว่าง  และ ความเต็ม  ล้วนมีอยู่  มิได้ไม่มี

  แต่  ความหมายของ ความว่าง ในพระพุทธศาสนา  

  คือ การไม่มี ทั้ง ความมี และ ความไม่มี ต่างหาก

  งง น้อ...................... เขียน เอง  งง เอง  อ่ะป่าว
  หุ หุ หุ
ความคิดเห็นที่ 3

MathGuy vcharkarn veditor
15 ต.ค. 2551 13:06

 1. แค่ "ปรัชญา" ก็ทำเอาเราสับสน หลุดลอยออกไปได้มากแล้ว

  มาปรับแต่งเป็น "อภิปรัชญา" ยิ่งจะชวนให้หลุดโลกกันไปใหญ่
ความคิดเห็นที่ 4

SaLaSs
16 ต.ค. 2551 13:12
 1. ยังเห็นว่าว่าง
   จะว่างได้อย่างไร
ความคิดเห็นที่ 5

วิมม์
17 ต.ค. 2551 00:50
 1. แหม.................. ที่ ยังเห็นว่าว่าง  แล้วจะว่าง ได้อย่างไร


   


  ก็ ว่างตาม ที่เห็น อ่ะครับ  ขึ้นอยู่กับว่า  เห็นว่า ว่าง จากอะไร


   


  ว่าง จาก สิ่งที่ต้องการจะเห็น


  หรือ ว่าง จาก การที่จะเห็น 


   


  * เห็นแก้วว่าง   เพราะ สิ่งที่ต้องการจะเห็น ในแก้ว  ไม่มีอยู่   แ้ก้วนั้น จึงว่าง


  *เห็นแก้วว่าง   เพราะ การที่จะเห็น ความว่างของแก้ว ได้ถูกระงับลง  แก้วนั้น จึงว่างโดยสิ้นเชิง


   


  มันเป็น  ความว่าง  ที่ แตกต่าง แต่เป็นสิ่งเดียวกัน


   


  เพียงแค่............... คนละชั้น กัน ก็เท่านั้นเอง


   


   


   
ความคิดเห็นที่ 6

วิมุติ (Guest)
28 ต.ค. 2551 16:34
 1. แหมคุณวิมนี้เก่งจังนะครับ


   


  อธิบายซะงงเลย


   


  ^^


   


   
ความคิดเห็นที่ 7

วิมม์
28 ต.ค. 2551 17:07
 1. เป็นความสามารถเฉพาะตัวครับ

  พูดให้คนอื่นงงได้ เนี่ย

  พูดให้เข้าใจ ง่ายกว่ากันเยอะ

  ฮา ฮา ฮา
ความคิดเห็นที่ 8

Gravitivist
31 ต.ค. 2551 12:18
 1. เป็นวิชาที่มั่วมากคับ
ความคิดเห็นที่ 9

วิมม์
2 พ.ย. 2551 15:15

 1. ประทานโทษ นะครับ คุณ gravitivist

  การที่ คนหนึ่งคน ไม่สามารถเข้าใจ ในสิ่งที่อีกคนถ่ายทอด

  มันมิได้หมายความ ว่า  เขาถ่ายทอดไม่ดี เสมอไปนะครับ

  บางครั้ง คนถ่ายทอด อาจจะดี  วิชากที่ถ่ายทอด ก็ดี

  แต่......................................................

  คนรับการถ่ายทอด ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงสิ่งที่ถ่ายทอดไปต่างหาก

  คำว่า "เป็นวิชาที่มั่วมาก"  มีความหมายหลาย ๆ นัย ด้วยกัน

  ผมมอง โลกในแง่ดี ว่า คงจะหมายความว่า เป็นวิชาที่เข้าใจยากนะครับ

  งั้น คุณ ถึงได้มั่วกับมัน ได้

  แต่....................................

  สำหรับ ตัวผม เอง  เมื่อสามารถอธิบาย ออกไปได้ นั่นแปลว่า ผมก็เข้าใจในสิ่งที่อธิบาย ล่ะครับ  มิได้มั่ว กับสิ่งที่คิด นะครับ

  ถ้าคุณบอกว่า คุณมั่วกับมัน  ผมก็ไม่ว่ากะไร

  แต่ถ้าคุณหมายถึง ผมอธิบาย มั่ว ๆ ล่ะก็ ผมขอบอกว่า ผมอธิบาย ตามความเข้าใจของผมครับ  มิได้มั่ว นะจ๊ะ  จะบอกให้

  หุ   หุ   หุ
ความคิดเห็นที่ 10

ni (Guest)
2 พ.ย. 2551 15:42
 1. ผิดแล้วความว่างคือไม่ยึดติดสิ่งอื่นแต่ก็มิใช่ละเลยไปเสียหมด    หมานถึงความพอดีและสมดุล ทั้งการงาน ครอบครัว  สงคม และ เพื่อน มนุษย์  แต่ จากที่เราศึกษาหลายศาสนาแล้วมีเพียงศาสนาเดียว ศาสนาแรกเก่าแก่ และ มิเสื่อมคลาย
ความคิดเห็นที่ 11

เอาเถิดหนา (Guest)
2 พ.ย. 2551 15:50
 1. ท่านบอกว่า ความว่างคือไม่ยึดติดสิ่งอื่นแต่ก็ไม่ใช่ละเลยไปเสียหมด หมายถึงความพอดีและสมดุล.....ฯลฯ

  เท่านี้ ความว่างของท่านก็ไม่ว่างแล้วครับ
ความคิดเห็นที่ 12

Sirichut B.
11 เม.ย. 2552 23:36
 1. อ่านะ

  ทุกๆสิ่ง ในทุก สิ่งความคิดเห็นที่ 13

ฅิว จน กุย (Guest)
25 ก.ค. 2552 23:30
 1. ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นมี แต่สิ่งนั้นไม่มี ก็จะเห็นเป็นของว่าง� ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นไม่มี แต่สิ่งนั้นมี ก็จะเห็นเป็นของว่างเช่นกัน แต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นมี และสิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งนั้นก็มิได้ว่างป่าว� ในสิ่งมี มีสิ่งที่ไม่มี มีอยู่� ในสิ่งที่ไม่มี มีสิ่งที่มี มีอยู่��

  แต่ตอนนี้ ท้องมีส่วนว่างมาก� หิว� อ่านมาเยอะ เจ็บมาเยอะ เรื่องว่างเนี้ยะ
ความคิดเห็นที่ 14

vakabond (Guest)
15 ก.ย. 2552 15:48
 1. ทุ่มเถียงกันน่าสนใจ แต่


  คงลืมไปว่าเราอยู่และมีความคิดได้แค่ในโลกสี่มิติเท่านั้น


  มาเถียงกันเรื่องที่เราไม่อาจรู้และไม่อาจเข้าใจได้


  ก็มีแต่ต่อยกันเท่านั้นละก้า


  ส่วนผมขอกลับไปดูเวปโป๊ต่อละนะ


   


   


   


   
ความคิดเห็นที่ 15

chokanan2009hotmail. com (Guest)
17 ก.ย. 2552 14:06
 1. วิชานี้หน้าเรียนดีนะครับชอบวิเคราะห์......HAHAHAHA
ความคิดเห็นที่ 16

จิงกาบ๊วย (Guest)
21 ก.ย. 2552 16:14
 1. คนเราจะตายก็เพราะภาษาละครับ คนเราจะถ่ายทอดกันได้ก็ด้วยภาษา ไม่ว่า

  ภาษาพูด ภาษากาย ถ้าเข้าใจได้ไม่ตรงกับคนถ่ายทอดก็เท่านั้น

  อีกทั้งมีหลายอย่างที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยภาษาทางกายภาพ

  เช่น ความรู้สึกลึกๆๆๆๆๆๆๆ ความคิดลึกๆๆๆๆ ที่มันคล้ายๆกับ

  ไฟมอดจุดเล็กๆอยู่ได้กองขี้เถ้าละงับ

  ขี้เถ้ากองเบิ้ม มันอุ่นๆ เหมือนกับมีไฟอยู่ข้างใต้  .... รึป่าววะ ??
ความคิดเห็นที่ 17

ชะเอม (Guest)
3 เม.ย. 2553 00:57
 1. แค่เพียงเราสนใจเราอาจมีจุดหมายของเราร่วมกัน อยากรู้จริงๆว่าปรัชญาทำไมเข้าใจยากจังความคิดเห็นที่ 18

วาตะ เมฆา (Guest)
5 พ.ค. 2553 07:49
 1. ความว่าง ตรงข้ามกับ สภาวะชองโซฟาที่บ้านในวันหยุดความคิดเห็นที่ 20

นักศึกษาวิชาปรัชญา (Guest)
6 ก.ย. 2553 18:03
 1. งง และสงสัยไปหมดทุกอย่างเลย ที่เราเข้าใจทุกวันนี้ถูกต้องแล้วหรือ ใคร ถูกใครผิด ขึ้นอยุ่กับอะไร ใช้เกณฑ์อะไรตัดสินมีอะไรบ้างที่มนุษย์เข้าใจถูกว่าสิ่งๆนั้นคือ ความถูกต้องที่เรียกว่าจุดกำเนิดของทุกสิ่ง จนถึงทุกวันนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งไหนกันแน่ที่เรียบกันว่า.....ลืม เพื่อนเรียกแปปเดียวลืมหมดเลยความคิดเห็นที่ 21

โรตี (Guest)
2 ต.ค. 2553 12:38
 1. มนุษย์ไปอธิบายสิ่งที่มองไม่เห็นเเล้วไปบอกว่าของฉันถูกของเธอผิด เเล้วอะไรล่ะที่มากำกับว่าความคิดของเรา เราเองหรือ ?เราบอกว่าส่ิงที่เราคิดนัั้นมันถูกเเล้วถูกจริงหรือ ? มนุษย์เกิดมาคลอดปุ๊ปมีออกซิเจนให้หายใจเลย ทำไมต้องมีออกซิเจนด้วย ? ไม่มีไม่ได็หรือ ? ออกซิเจนเป็นก๊าซติดไฟมิใช้หรือ ? เเต่ว่าออกซิเจนที่เราหายใจหรือสูบดมเข้าออกเนียมันผสมเเล้ว เเล้วมันผสมเองหรือ? มนุษย์น่าจะคิดเรื่องที่ไกลตัวมากที่สุดก่อนน่ะเเล้วให้คำตอบสิว่ามันเป็นยังไร

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น