วิชาการดอทคอม ptt logo

อภิปรัชญา

โพสต์เมื่อ: 18:07 วันที่ 12 ต.ค. 2551         ชมแล้ว: 62,941 ตอบแล้ว: 28
วิชาการ >> กระทู้ >> ปรัชญา

อภิปรัชญา

         อภิปรัชญา  หมายถึง  แก่นแท้ของสรรพสิ่งคือสิ่งใด  และทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นแก่นแท้ของสรรพสิ่ง

         แก่นแท้  หมายถึง  ความจริงสูงสุดของทุกสิ่ง  ความจริงสูงสุดนั้น คือ สิ่งที่สรรพสิ่งทั้งหลายจะได้เผชิญกับมันเมื่อดับสลายและก่อนที่จะอุบัติขึ้นใหม่  เมื่ออุบัติขึ้นใหม่สรรพสิ่งที่อุบัติขึ้นใหม่ก็ไม่รู้แล้วว่า แก่นแท้คืออะไร และเป็นอย่างไร  เพราะก่อนจะอุบัติขึ้นใหม่  อะตอมอันเก่าที่ดับสลายไปจะทำให้สิ่งเก่าที่ได้เจอก่อนดับสลาย  และหลังดับสลาย  และก่อนอุบัติขึ้นใหม่จะหายไป  และเมื่ออุบัติขึ้นใหม่แล้วจะไม่เหลืออะตอมอันเก่าและสิ่งที่ได้เห็นหลังดับสลาย และก่อนจะอุบัติใหม่เลยแม้สักนิดเดียว  แก่นแท้ของสรรพสิง่นั้นต้องเป็นสิ่งที่ไม่มีทั้งจุดเกิดและจุดดับ  เป็นสิ่งที่มีมานานแล้วก่อนที่จักรวาลจะเกิด และ ไม่กินพื้นที่ ไม่มีพื้นที่ และไม่สามารถสัมผัสได้  แต่สามารถเห็นได้ และรู้สึกถึงได้เมื่อสรพพสิ่งดับสลายและก่อนจะอุบัติใหม่

         แก่นแท้ของสรรพสิ่ง  คือ ความว่างเปล่า  ความว่างเปล่านั้นไม่มีจุดเกิดและจุดดับ  ความว่างเปล่านั้นมีมานานก่อนจักรวาลจะเกิดและทำให้ความคิดได้ให้กำเนิดจักรวาลและสรรพสิ่งทั้งหลายขึ้นมา  ความว่างเปล่านั้นสรรพสิ่งจะได้เจอเมื่อสรรพสิ่งดับสลาย และก่อนที่จะอุบัติขึ้นใหม่  ความว่างเปล่านั้น ไม่กินพื้นที่  ไม่มีพื้นที่  และไม่สามารถสัมผัสได้  แต่สามารถเห็นได้  และรู้สึกได้  เมื่อสรรพสิ่งดับสลายและก่อนจะอุบัติขึ้นใหม่  ความว่างเปล่าเป็นแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้  เพราะอย่างไรก็ตามเราก็ได้เห็นและรู้สึกถึงเมื่อเราดับสลายหรือก่อนจะอุบัติขึ้นใหม่

         ในอดีตนั้นนักปรัชญาหลาบท่าน อันได้แก่ ธาเลส โสเครตีส เพลโต อริสโตเติล เป็นต้น  ได้พูดถึงแก่นแท้ของสรรพสิ่งควรมีลักษณะเป็นอย่างและแบบไหน  เป็นสิ่งที่กินพื้นที่หรือเปล่าหรือเป็นสิ่งไม่กินพื้นที่  เป็นสิ่งที่สัมผัสได้หรือไม่ได้ ถ้าได้ จะได้สัมผัสถึงสิ่งนี้ได้ตอนไหน  ซึ่งการได้พูดถึงสิ่งเหล่าทำให้อภิปรัชญาเจริญรุ่งเรืองขึ้น  แต่เป็นที่น่าเสียดาย  หลังจากที่ผ่านสมัยของ ธาเลส โสเครตีส เพลโต อริสโตเติล ไปแล้ว ไม่มีผลงานทางด้านอภิปรัชญาอีกเลย  แม้จะมีผลิตขึ้นมาบ้างแต่ไม่ใช่เพื่ออภิปรัชญาแต่เพื่อวิชาอื่นหรืออาจจะมาขยายวิชาอื่น  ปัจจุบันอภิปรัชญาเป็นสาขาวิชาย่อยของวิชาปรัชญาที่เก่าแก่ที่สุดของสาขาวิชาย่อยของวิชาปรัชญา  เราอาจจะกล่าวได้ว่า อภิปรัชญานั้นได้ให้กำเนิดวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ทางดานดาราศาสตร์และฟิสิกส์บางสาขาก็ได้  ถึงแม้ปัจจุบันจะไม่ค่อยมีผลางานทางด้านอภิปรัชญามากหนัก  แม้ผลงานทางด้านอภิปรัชญาจะน้อยแต่อย่างไงอภิปรัชญาก็ดำรงอยู่ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้ที่สนใจวิชาปรัชญาต้องรู้จักและศึกษามัน

        

 bmhon1992
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 27 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 13 ต.ค. 2551 (19:28)

จริงๆเเล้วมีความเห็นมากมาย  เเต่มันจะมากเกินไป  ไม่เเน่ใจว่าจะเข้าใจถูกหรือไม่   เพราะผมเองเคยเขียนเอาไว้เรื่องของ  " ความจริง "  คือ  ช่องว่าง  เเต่ถ้าพูดถึงความว่างเปล่า  มันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้น  เพราะมันอาจจะเป็นได้ทั้งความหมายทั้งใน  "เชิงรูปธรรม"  เเละความหมายในเชิง  "นามธรรม"  อย่างความว่างในทางคำสอนศาสนาพุทธก็ยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมาก    
 
ถ้าเราจะเชื่อมโยงก็อาจเป็นไปได้ว่า  

1.  ช่องว่าง  หรือ  ความว่าง  ในทางรูปธรรม  เป็นเรื่องของฟิสิกส์  เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้   นิยามได้   เป็นอัตตา   ในขณะที่  

2.  ความว่าง  ในทางศาสนาพุทธ  " ความว่าง "  อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือมีความเป็นนามธรรมมากกว่า   เป็นเรื่องทางศาสนา   นิยามไม่ได้ คิดเองไม่ได้   เป็นอนัตตา   
 
  ถึงตอนนี้คิดว่า  " ความว่างในทางรูปธรรมอาจจะไม่ใช่ความจริง  "  อาจจะไม่ใช่เเก่นเเท้ของทุกสรรพสิ่งก็เป็นได้
 
 


yoshisuku
ร่วมแบ่งปัน304 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 14 ต.ค. 2551 (23:32)

* แก้วไม่ว่าง มีน้ำเต็ม  

เรารู้ว่า  แก้วไม่ว่าง  เพราะเห็น น้ำที่เต็ม  ไม่ได้เห็นแก้วที่ไม่ว่าง

* แก้วว่าง ไม่มีน้ำ

เรารู้ว่า  แก้วว่าง  เพราะ ไม่เห็น น้ำ  ไม่ได้เห็น ความว่าง ของแก้ว

แก้ว ไม่มีความเต็ม  และความว่าง 

แก้ว เป็นเพียงสื่อกลาง ทำให้เห็น และ อนุมาน เอาได้ว่า มันควรจะเป็น

ความว่าง  หรือ ความเต็ม 

***** ทั้ง ความว่าง  และ ความเต็ม  ล้วนมีอยู่  มิได้ไม่มี

แต่  ความหมายของ ความว่าง ในพระพุทธศาสนา  

คือ การไม่มี ทั้ง ความมี และ ความไม่มี ต่างหาก

งง น้อ...................... เขียน เอง  งง เอง  อ่ะป่าว
หุ หุ หุ


วิมม์ (IP:58.64.82.222)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 15 ต.ค. 2551 (13:06)


แค่ "ปรัชญา" ก็ทำเอาเราสับสน หลุดลอยออกไปได้มากแล้ว

มาปรับแต่งเป็น "อภิปรัชญา" ยิ่งจะชวนให้หลุดโลกกันไปใหญ่


MathGuy
ร่วมแบ่งปัน2308 ครั้ง - ดาว 382 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 16 ต.ค. 2551 (13:12)

ยังเห็นว่าว่าง
 จะว่างได้อย่างไร


SaLaSs
ร่วมแบ่งปัน313 ครั้ง - ดาว 1 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 17 ต.ค. 2551 (00:50)

แหม.................. ที่ ยังเห็นว่าว่าง  แล้วจะว่าง ได้อย่างไร


 


ก็ ว่างตาม ที่เห็น อ่ะครับ  ขึ้นอยู่กับว่า  เห็นว่า ว่าง จากอะไร


 


ว่าง จาก สิ่งที่ต้องการจะเห็น


หรือ ว่าง จาก การที่จะเห็น 


 


* เห็นแก้วว่าง   เพราะ สิ่งที่ต้องการจะเห็น ในแก้ว  ไม่มีอยู่   แ้ก้วนั้น จึงว่าง


*เห็นแก้วว่าง   เพราะ การที่จะเห็น ความว่างของแก้ว ได้ถูกระงับลง  แก้วนั้น จึงว่างโดยสิ้นเชิง


 


มันเป็น  ความว่าง  ที่ แตกต่าง แต่เป็นสิ่งเดียวกัน


 


เพียงแค่............... คนละชั้น กัน ก็เท่านั้นเอง


 


 


 


วิมม์
ร่วมแบ่งปัน73 ครั้ง - ดาว 99 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 28 ต.ค. 2551 (16:34)

แหมคุณวิมนี้เก่งจังนะครับ


 


อธิบายซะงงเลย


 


^^


 


 


วิมุติ (IP:58.9.28.67)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 28 ต.ค. 2551 (17:07)

เป็นความสามารถเฉพาะตัวครับ

พูดให้คนอื่นงงได้ เนี่ย

พูดให้เข้าใจ ง่ายกว่ากันเยอะ

ฮา ฮา ฮา


วิมม์
ร่วมแบ่งปัน73 ครั้ง - ดาว 99 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 31 ต.ค. 2551 (12:18)

เป็นวิชาที่มั่วมากคับ


Gravitivist
ร่วมแบ่งปัน44 ครั้ง - ดาว 25 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 2 พ.ย. 2551 (15:15)


ประทานโทษ นะครับ คุณ gravitivist

การที่ คนหนึ่งคน ไม่สามารถเข้าใจ ในสิ่งที่อีกคนถ่ายทอด

มันมิได้หมายความ ว่า  เขาถ่ายทอดไม่ดี เสมอไปนะครับ

บางครั้ง คนถ่ายทอด อาจจะดี  วิชากที่ถ่ายทอด ก็ดี

แต่......................................................

คนรับการถ่ายทอด ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงสิ่งที่ถ่ายทอดไปต่างหาก

คำว่า "เป็นวิชาที่มั่วมาก"  มีความหมายหลาย ๆ นัย ด้วยกัน

ผมมอง โลกในแง่ดี ว่า คงจะหมายความว่า เป็นวิชาที่เข้าใจยากนะครับ

งั้น คุณ ถึงได้มั่วกับมัน ได้

แต่....................................

สำหรับ ตัวผม เอง  เมื่อสามารถอธิบาย ออกไปได้ นั่นแปลว่า ผมก็เข้าใจในสิ่งที่อธิบาย ล่ะครับ  มิได้มั่ว กับสิ่งที่คิด นะครับ

ถ้าคุณบอกว่า คุณมั่วกับมัน  ผมก็ไม่ว่ากะไร

แต่ถ้าคุณหมายถึง ผมอธิบาย มั่ว ๆ ล่ะก็ ผมขอบอกว่า ผมอธิบาย ตามความเข้าใจของผมครับ  มิได้มั่ว นะจ๊ะ  จะบอกให้

หุ   หุ   หุ


วิมม์
ร่วมแบ่งปัน73 ครั้ง - ดาว 99 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 2 พ.ย. 2551 (15:42)

ผิดแล้วความว่างคือไม่ยึดติดสิ่งอื่นแต่ก็มิใช่ละเลยไปเสียหมด    หมานถึงความพอดีและสมดุล ทั้งการงาน ครอบครัว  สงคม และ เพื่อน มนุษย์  แต่ จากที่เราศึกษาหลายศาสนาแล้วมีเพียงศาสนาเดียว ศาสนาแรกเก่าแก่ และ มิเสื่อมคลาย


ni (IP:125.25.88.205)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 2 พ.ย. 2551 (15:50)

ท่านบอกว่า ความว่างคือไม่ยึดติดสิ่งอื่นแต่ก็ไม่ใช่ละเลยไปเสียหมด หมายถึงความพอดีและสมดุล.....ฯลฯ

เท่านี้ ความว่างของท่านก็ไม่ว่างแล้วครับ


เอาเถิดหนา (IP:117.47.13.157)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 11 เม.ย. 2552 (23:36)
อ่านะ

ทุกๆสิ่ง ในทุก สิ่ง
Sirichut B.
ร่วมแบ่งปัน63 ครั้ง - ดาว 145 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 25 ก.ค. 2552 (23:30)

ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นมี แต่สิ่งนั้นไม่มี ก็จะเห็นเป็นของว่าง� ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นไม่มี แต่สิ่งนั้นมี ก็จะเห็นเป็นของว่างเช่นกัน แต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นมี และสิ่งนั้นมีอยู่ สิ่งนั้นก็มิได้ว่างป่าว� ในสิ่งมี มีสิ่งที่ไม่มี มีอยู่� ในสิ่งที่ไม่มี มีสิ่งที่มี มีอยู่��

แต่ตอนนี้ ท้องมีส่วนว่างมาก� หิว� อ่านมาเยอะ เจ็บมาเยอะ เรื่องว่างเนี้ยะ


ฅิว จน กุย (IP:58.9.189.135)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 15 ก.ย. 2552 (15:48)

ทุ่มเถียงกันน่าสนใจ แต่


คงลืมไปว่าเราอยู่และมีความคิดได้แค่ในโลกสี่มิติเท่านั้น


มาเถียงกันเรื่องที่เราไม่อาจรู้และไม่อาจเข้าใจได้


ก็มีแต่ต่อยกันเท่านั้นละก้า


ส่วนผมขอกลับไปดูเวปโป๊ต่อละนะ


 


 


 


 


vakabond (IP:202.176.109.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 17 ก.ย. 2552 (14:06)

วิชานี้หน้าเรียนดีนะครับชอบวิเคราะห์......HAHAHAHA


chokanan2009hotmail. com (IP:117.47.41.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 21 ก.ย. 2552 (16:14)

คนเราจะตายก็เพราะภาษาละครับ คนเราจะถ่ายทอดกันได้ก็ด้วยภาษา ไม่ว่า

ภาษาพูด ภาษากาย ถ้าเข้าใจได้ไม่ตรงกับคนถ่ายทอดก็เท่านั้น

อีกทั้งมีหลายอย่างที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยภาษาทางกายภาพ

เช่น ความรู้สึกลึกๆๆๆๆๆๆๆ ความคิดลึกๆๆๆๆ ที่มันคล้ายๆกับ

ไฟมอดจุดเล็กๆอยู่ได้กองขี้เถ้าละงับ

ขี้เถ้ากองเบิ้ม มันอุ่นๆ เหมือนกับมีไฟอยู่ข้างใต้  .... รึป่าววะ ??


จิงกาบ๊วย (IP:124.120.123.23)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 3 เม.ย. 2553 (00:57)
แค่เพียงเราสนใจเราอาจมีจุดหมายของเราร่วมกัน อยากรู้จริงๆว่าปรัชญาทำไมเข้าใจยากจัง
ชะเอม (IP:58.8.137.94)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 5 พ.ค. 2553 (07:49)
ความว่าง ตรงข้ามกับ สภาวะชองโซฟาที่บ้านในวันหยุด
วาตะ เมฆา (IP:58.8.62.94)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 6 ก.ค. 2553 (08:18)
ความว่างคือความที่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งยึดติดอยู่ นั่นก็คือความไม่มีตัวตนนั่นเอง เพราะสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้น เป็นเพียงสิ่งที่สมมุติว่าให้มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเอง อย่างเช่นน้ำในแก้วที่ว่านั้น น้ำคืออะไร มีอะไรประกอบ เมื่อเราไล่ลึกลงไป ทำไมมันถึงได้ชื่อว่าน้ำ พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวด โคตรทวดของเราก็พากันเรียกว่าน้ำทั้งนั้น ก็เพราะเรากำหนดขึ้นเองมันไม่ได้มีตัวตนอย่างที่เราเห็น สมมุติว่าถ้าคนเราไม่มีตา เราจะคิกว่ามันเป็นน้ำหรือไม่ ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นหรือสัมผัสได้มันก็เป็นสิ่งๆๆหนึ่งที่เกิดขึ้นมา แล้วก็ดับไป จนกลายเป็นความว่าง นั่นก็คืความไม่มีตัวไม่มีตนนั้นเอง อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ปรึกษาได้ครับ อันนี้เอาแค่ย่อๆๆ โย่โฮ่ โย่โฮ่ โย่โฮ่ โย่โฮ่ โย่โฮ่ เอาเหล้าบิงส์มาส่ง............
Lonely_sexylove@hotmail.com (IP:110.49.204.12)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 6 ก.ย. 2553 (18:03)
งง และสงสัยไปหมดทุกอย่างเลย ที่เราเข้าใจทุกวันนี้ถูกต้องแล้วหรือ ใคร ถูกใครผิด ขึ้นอยุ่กับอะไร ใช้เกณฑ์อะไรตัดสินมีอะไรบ้างที่มนุษย์เข้าใจถูกว่าสิ่งๆนั้นคือ ความถูกต้องที่เรียกว่าจุดกำเนิดของทุกสิ่ง จนถึงทุกวันนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งไหนกันแน่ที่เรียบกันว่า.....ลืม เพื่อนเรียกแปปเดียวลืมหมดเลย
นักศึกษาวิชาปรัชญา (IP:202.28.27.4)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 2 ต.ค. 2553 (12:38)
มนุษย์ไปอธิบายสิ่งที่มองไม่เห็นเเล้วไปบอกว่าของฉันถูกของเธอผิด เเล้วอะไรล่ะที่มากำกับว่าความคิดของเรา เราเองหรือ ?เราบอกว่าส่ิงที่เราคิดนัั้นมันถูกเเล้วถูกจริงหรือ ? มนุษย์เกิดมาคลอดปุ๊ปมีออกซิเจนให้หายใจเลย ทำไมต้องมีออกซิเจนด้วย ? ไม่มีไม่ได็หรือ ? ออกซิเจนเป็นก๊าซติดไฟมิใช้หรือ ? เเต่ว่าออกซิเจนที่เราหายใจหรือสูบดมเข้าออกเนียมันผสมเเล้ว เเล้วมันผสมเองหรือ? มนุษย์น่าจะคิดเรื่องที่ไกลตัวมากที่สุดก่อนน่ะเเล้วให้คำตอบสิว่ามันเป็นยังไร
โรตี (IP:122.154.33.120)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 22 ต.ค. 2553 (04:39)
ความจริงสากลได้แก่
1.จิต
2.ธาตุ
3.แบบ
4.ความสัมพันธ์
ทั้งสี่ประการนี้รวมกันก่อเป็นรูปของสรรพสิ่ง เมื่อสลายก็กลับสู่ความเป็นอิสระต่อกัน
thanawat2002@windowslive.com (IP:182.232.0.98)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 14 ธ.ค. 2553 (11:32)
ความมีจึงว่าง
Paisan/treeangleyyk@hotmail.com (IP:202.143.147.98)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 17 มิ.ย. 2554 (20:55)

อภิปรัชญา เป็นศาสตร์ทีว่าด้วย การแสวงหา ความจริงของ ชีวิต และ ของโลก เพื่อให้พบความสุขที่แท้จริง


happy-happy
ร่วมแบ่งปัน52 ครั้ง - ดาว 48 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 25 23 ก.ค. 2554 (23:10)
เป็นบทความที่น่าสนใจมากค่ะ ^^
Lightwars (IP:1.47.23.61)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27 25 ส.ค. 2554 (11:12)
เข้าสู่เรื่องวาทกรรมครับ
มันเป็นความผิดขอวาทกรรม ที่บรรญััติศัพท์มาอธิบายสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่ชัดเจนมังครับ
เช่นว่าความว่าง
อย่างที่อ่านมา เ่ช่น ความว่างคือไม่ยึดติดสิ่งอื่นแต่ก็มิใช่ละเลยไปเสียหมด หมายถึงความพอดีและสมดุล ทั้งการงาน ครอบครัว สงคม และ เพื่อน มนุษย์ แต่ จากที่เราศึกษาหลายศาสนาแล้วมีเพียงศาสนาเดียว ศาสนาแรกเก่าแก่ และ มิเสื่อมคลาย
ถ้าอย่าง่นี้น่าจะใช้วาทกรรมที่ว่า ทางสายกลาง นะครับ ความว่างคงอธิบายไมได้
วาทกรรม (IP:118.173.35.86)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 25 ส.ค. 2554 (11:20)
พูดถึงเรื่องแก้วว่าง ในแก้วไม่มีน้ำ แก้วจึงว่างจากน้ำ แต่มีอากาศ มันจึงไม่ว่าง ถ้าแก้วเป็นสูญกาศ คิดว่ามันว่างแน่ๆๆ
ความว่างจึงมีจริง รับรู้ได้ แต่สัมผัสไม่ เช่น บริเวณหนึ่ง เราจับแล้วไม่โดนไม่เจออะไรเลย สรุปว่ามันว่าง แต่มันไม่เกี่ยวกับอาหารว่างนะครับ ถ้ามันว่างเราคงอดดดดดดดดดดดดดดดด
อาหารว่าง (IP:118.173.35.86)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม