เสนอแนะแก้ปัญหาเด็กไม่ส่งการบ้าน

ใครมีวิธีการที่แก้ปัญหาอย่างได้ผลช่วยเสนอแนะหน่อยครับ..ผมสอนวิชาคณิตศาสตร์
...แลกเปลี่ยนเรียนรู่สู่การปฏิบัติ.อย่างได้ผล..เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนและครู
....ผมใช้วิธี..ใช้บัตรคะแนนให้นักเรียนติดสมุดทุกครังที่ส่งงาน..ผลการแก้ปัญหาได้ผลประมาณ 60%ใครจะลองนำไปใช้ก็ยินดีนะครับ


[[113840]]
ความคิดเห็นที่ 1

NpEducate
13 ต.ค. 2551 00:25
 1. 1. ให้การบ้านที่ง่าย ท้าทายความสามารถของเด้ก  หรือ2. ติดต่อกับผู้ปกตรอง ให้ผู้ปกครองช่วยควบคุมดูแลให้  หรือ3. เรียกให้ไปทำในห้องพักครู ให้ทำให้เสร็จในโรงเรียนหลังเลิกเรียนแล้ว ก่อนกลับบ้าน (วิธีนี้ ป้องกันการลอกการบ้านได้ด้วย)


ความคิดเห็นที่ 3

15 ก.พ. 2552 19:30
 1. เด็กทำได้-อยากทำ = เสริมแรง  สนับสนุนให้ทำเด็กทำไม่ได้-อยากทำ=ฝึกให้ทำให้ได้และให้การเสริมแรงเด็กทำได้-ไม่อยากทำ=ลงโทษ  เมื่อทำแล้วให้การเสริมแรงเด็กทำไม่ได้-ไม่อยากทำ=ลงโทษ  ฝึกให้การเสริมแรงลองดูนะคะ   การที่เด็กไม่ส่งการบ้านอาจมีหลายสาเหตุ  ตอนนี้ก็ทำวิจัยเรื่องนี้อยู่คะ


ความคิดเห็นที่ 4

13 ส.ค. 2552 20:01
 1. นั้นสิ ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเด็กไม่ส่งการบ้าน เอามากๆเลยด้วย ตีก็สงสาร บ่นก็ไม่เป็น ไม่ไหวๆ ทำไงดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5

หน้าใหม่
14 ส.ค. 2552 13:12
 1. กำหนดให้การบ้านเป็นกิจกรรมก่อนสอบที่มีคะแนนด้วย เช่น ร้อยละ 10-20 ของคะแนนสอบ เพื่อให้เด็กตื่นตัว กำหนดให้ทำการบ้านเป็นกลุ่มสลับ กับงานเดี่ยว ด้วยวิธีการจับฉลาก ไม่ให้นักเรียนเลือกกลุ่มกันเอง ทำให้ครูประหยัดเวลาตรวจ และ นักเรียนมีโอกาสทำการบ้าน เพราะเกรงใจเพื่อน แต่หากใครที่ไม่เอาเรื่องจริงๆ สักวันต้องเริ่มละอายบ้าง แล้วจะต้องช่วยเพื่อนๆ ทำงานที่ครูสั่ง จัดเวลาการทำการบ้านเป็นแบบ reality show คือ แบบสดๆ ประจานกันซึ่งๆ หน้า ในท้ายชั่วโมง หลังจากการเรียน โดยเลือกเนื้อหาที่ไม่ยากเกินไป และคิดหาแบบฝึกหัดที่ไม่หินเกินจำเป็น เพื่อให้เด็กที่ไม่ยอมส่งการบ้าน ทำหน้าชั้น ให้เปิดตำราด้วย สมัยเรียนหนังสือ เคยเรียนวิชาหนึ่ง เป็นวิชาวรรณคดี ตอนนั้นเรียนเรื่องราชาธิราช ครูที่สอน จะเล่าเรื่อง เป็นการเริ่มต้น แล้วให้นักเรียนเล่าเรื่องต่อสลับกันไป ครูใช้วิธีการสมัครใจ ไม่ได้ชี้ตัว หากไม่มีใครต่อได้ ครูก็จะเล่าต่อไป ปรากฎว่า มีอยู่ไม่กี่คนที่อ่านมา แต่คนที่ไม่ได้อ่านก็ จะรู้สึกอาย และ ไม่ค่อยจะยืดเท่าเพื่อนที่ต่อได้เป็นฉากๆ

ความคิดเห็นที่ 6

คำตัน
14 ส.ค. 2552 21:21
 1. สมัยเรียนผมเคยไม่ส่งการบ้านเนืองๆ๑. ผมทำไม่ได้๒. ผมไม่ได้ทำ๓. ผมไม่ชอบลอกข้อ ๒ คือความคิดขณะนั้น "ทำไปแล้วจะได้อะไร?" แนวคิดนี้ยิ่งใหญ่มาก หมายถึงอนาคตของคนหนึ่งคนที่กำลังคลำทางเลือกเดิน..ที่บ้านทำขนมถ้วยฟูขาย เงิน ๑ บาท ซื้อขนมถ้วยได้ ๔ ถ้วย ถ้าในถาดมีขนมถ้วยฟู ๑๐๐ ถ้วย แล้วขายหมด ผมบอกได้ว่าจะได้เงินกี่บาทสามเหลี่ยมเรขาคณิต ผมทำได้ เพราะต้องซ่อมแซมหลังคาบ้านบ่อยๆ (หน้าจั่ว)นั่นคือ...เห็นรูปธรรมชัดเจน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแต่แล้วจู่ๆ...5x2 + 15x - 200� =�� 0ถ้าแบบนี้ มองว่าเป็นนามธรรมถ่ายเดียว...เริ่มคิด'ผรั่งว่างมากหรือไง...คิดมาไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราว ใช้อะไรได้'ถ้าครูท่าน ทำนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ จะมีส่วนช่วยให้เด็กสนใจใคร่รู้มากกว่าแต่ก่อน เมื่อสนใจก็อยากเรียน เรียกว่าเรียนรู้ ที่ไหนจะต้องเคี่ยวเข็ญให้ต้องท่องจำกัน


ความคิดเห็นที่ 7

หน้าใหม่
15 ส.ค. 2552 10:02
 1. ลืมบอกว้าสมัยก่อน ไม่กล้าไม่ส่งการบ้านค่ะ ยังไงต้องมีส่งให้ได้ กลัวที่สุดคือสอบตก กลัวไม่มีที่เรียน ไม่มีงานทำ พ่อแม่ต้องทำงานเลี้ยงลูกหลายคน หากเป็นภาระให้หา รร ใหม่ให้อีกคงไม่มีทางเรียนต่อ และ จะอายมากถ้าสอบตก

ความคิดเห็นที่ 8

หน้าใหม่
15 ส.ค. 2552 10:24
 1. สมัยนี้เป็นยุคของการทวงสิทธิ  ทุกคนมักจะอ้างสิทธิของตัวเองในการเคลื่อนไหวต่างๆ    จนอาจลืมไปว่า  สิทธิกับหน้าที่มาควบคู่กัน   และต้องมีมารยาทมาด้วยอีกอย่างหนึ่ง   กติกามารยาท ก็คือ ต้องเกรงใจผู้อื่นด้วย   เกรงใจมิใช่เกรงลัวในอำนาจหน้าที่ หรือฐานะที่สูงกว่าของผู้อื่น  แต่เกรงใจและเคารพสิทธิของเขาหากทุกคนรู้จักสิทธิ หน้าที่ ที่อยู่บนความพอดี  ความวุ่นวายคงไม่เกิดแน่พ่อแม่หลายคนกลัวลูกจะขาดความเชื่อมั่น  อาจทำให้เกิดอาการเกรงใจลูก    เมื่อเป็นผู้ใหญ่  เด็กๆ  ก็จะติดนิสัยชอบตามใจไปด้วย    การที่เด็กจะไม่ทำการบ้านไม่ว่าด้วยเหตุใด   แต่สิ่งหนึ่งที่เด็ก หรือ ผู้ใหญ่จะต้องรับรู้และคิดได้ก็คือ  ทราบว่าตัวเองมีหน้าที่อะไร การเรียนหนังสือ จะต้องเริ่มด้วยวิชาพื้นฐานต่างๆ  เพื่อแตกแขนงไปยังวิชาชั้นสูงขึ้นไป ซึ่งจะนำไปประกอบอาชีพได้   ตรงนี้จะไม่ถกเถียงเรื่องการเรียนรู้กับการเรียนหนังสือ      แต่กำลังพยายามจะพูดถึงเรื่อง  กฎพื้นฐานของคนเรา นั่นคือ หากเรายังไม่สร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นความคิด หรือ การเรียนวิชาต่างๆ  ให้ได้   เราจะสร้างความสับสนให้ตัวเอง และสังคมอย่างที่เห็นกันอยู่ และรู้สึกว่าจะมากขึ้นไปเรื่อยๆดิฉันอยากให้เด็กๆ  เริ่มต้นด้วยการรู้หน้าที่ของเราเสียก่อน  อย่าเพิ่งไปคิดไกลขนาดเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการศึกษาหรืออะไรเหล่านั้น   ตราบใดที่เรายังช่วยตัวเองไม่ได้  ต้องอาศัยการอุปการะเลี้ยงดูจากผู้ปกครอง    ต้องยอมรับและคิดว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ (ที่ดีเป็นส่วนใหญ่)  พยายามผลักดันให้เราเป็นไป  เช่น ตั้งใจเรียน  เรียนหนังสืออย่าให้สอบซ่อมบ่อยนัก หรือ สอบตกโดยไม่จำเป็น  ฯลฯ     อย่าเพิ่งไปคิดว่า ผู้ใหญ่ดีแต่บังคับ     อันที่จริงเพราะผู้ใหญ่(ส่วนใหญ่อีกแล้ว)หวังดีต่างหาก เพียงแต่วิธีการที่แสดงออกมา อาจทำให้เด็กๆ  ไม่เข้าใจ    ซึ่งท่านจะเข้าใจดีขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว 


ความคิดเห็นที่ 10

13 ส.ค. 2553 18:33
 1. ลองใช้แบบบันทึกการส่งงานสำหรับนักเรียน ปวช. ได้ผลเหมือนกันค่ะ แต่ต้องติดตามทุกต้นชั่วโมง

ความคิดเห็นที่ 11

14 ส.ค. 2553 23:29
 1. ขอบคุณสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาจากทุกความเห็นนะครับ...

ความคิดเห็นที่ 12

jinny_2403
25 ส.ค. 2553 22:27
 1. เราต้องรู้ก่อนว่าทำไมเด็กถึงไม่ส่งโดยเรียกถามเป็นรายตัวทำไมไม่ส่ง  มันยากเกินไปหรือเปล่า  หรือให้เยอะไปก็ลดลงซักนิดหนึ่งต้องการอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนกับการส่งการบ้าน หาสิ่งมาล่อใจ เพราะคนทุกคนต้องการอยู่แล้ว หันหน้ามาเจอกันคนละครึ่งทางเด็กมันชอบอยู่แล้ว


ความคิดเห็นที่ 13

2 มี.ค. 2554 14:35
 1. ปัญหาใหญ่มากสำหรับการศึกษาไทย นักเรียนไม่ส่งงาน ซึ่งงานที่ทำจะสะท้อนความรู้ ความคิด เพื่อให้ครูไปพัฒนานักเรียน พยายามมาหลายอย่างไม่ได้ผลเลย นำคะแนนมาโชว์ ใครบ้างขาดคะแนนอะไร ไม่ส่งอะไร ตอนนี้ 50 คะแนน บางคนได้ 10 ไม่ส่งติด ร ติด 0 เรียนซ้านะ สิ่งที่ได้กลับมานักเรียนเฉย ไม่สะทกสะท้าน ไม่สะดุ้งสะเทือน ไม่ตระหนัก เรียกมาสอบถามทีละคน ทไมไม่ส่ง คำตอบ ลืมเอามา ทำไม่เสร็จ เพื่อไม่ให้ลอก ไม่ใส่ใจ ห่วงเล่น ขี้เกียจๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ นี่คือคำตอบของเด็กไทย แล้วอย่างนี้ผลสัมฤทธิ์จะสูงได้อย่างไร วิชาที่ฉันสอน รับผิดชอบนักเรียน 600 คน เพราะ 0.5 หน่วย ตรวจงานแต่ละครั้งจะเป้นลม

ความคิดเห็นที่ 14

Ouroboros
2 มี.ค. 2554 15:10
 1. ณ ตอนนี้ปัญหาไม่ใช่แค่ส่งหรือไม่ส่งแล้วครับต้องดูด้วยว่าการบ้านที่นำมาส่งได้มาจากไหน ดูอย่างในเว็บบอร์ดนี้ก็ได้มีเด็กๆ มาขอให้ทำการบ้านให้ ขอคำตอบ ขอบทความ ขอให้แปลให้ ขอให้แต่งกลอน ขอ ขอ ขอ แทบทุกอย่างขอเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนน ได้มาซึ่งเกรด ได้วุฒิการศึกษา โดยไม่สนใว่าจะได้ความรู้ ได้เรียนรู้หรือไม่ เทคโนโลยีทำให้ทุกสิ่งอย่างง่ายและรวดเร็ว นักเรียนจึงคิดหาแต่ทางลัด สูตรลัด วิธีการสำเร็จรูป การเรียนจึงเป็นการเรียนอย่างมักง่ายไปด้วย


ความคิดเห็นที่ 15

17 ก.พ. 2557 14:24
 1. ผมว่าสอนแล้ว หาจุดที่เด็กเรียนแล้วสนุก สอนแล้วให้ทำเลย ไม่ใช่สอนแล้วให้ทำท้ายคาบรึว่าสอนแล้วให้ทำเป็นการบ้าน บางทีสอนแล้วในคาบเด็กจำ พอกับบ้านเด็กลืมนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่ส่งงาน ถ้าเราให้ทำเด็กสามารถที่จะชักถามครูได้และครูสามารถแนะนำ อันไหนผิดถูก

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น