ขอแบบ ป.พ. 4 - 9 หน่อยค่ะ

ใครมีแบบ ป.พ. 4 - 9 ขอดูเป็นตัวอย่างหน่อยค่ะ ส่งให้ทาง e-mail ก็ได้ค่ะความคิดเห็นที่ 4


14 ก.ย. 2546 19:41
 1. เคย Download จากเวบของกรมวิชาการ Www.dcid.go.thซึ่งปัจจุบันปิดเวบไปแล้ว แต่ไปอบรมเขาแจกแบบ ปพ.ต่างๆของกรมวิชาการ ใครสนใจติดต่อมาจะถ่ายเอกสารไปให้ความคิดเห็นที่ 15

songsook
23 ก.พ. 2551 14:39
 1. ตอนนี้ย้ายแบบ ปพ.มาที่เว็บ http://www.songsook.com/ แล้วครับ
  สามารถ load ปพ. ต่าง ๆ ได้เหมือนเดิมครับ
ความคิดเห็นที่ 11

ครูไผ่
7 ต.ค. 2546 01:50
 1. หลักสูตรใหม่ต้องการให้โรงเรียนคิดเอง
  แต่โรงเรียนก็มีทั้งครูที่อยากคิด ไม่อยากคิด และอยากคิดแต่คิดไม่ออก
  กรมวิชาการจึงช่วยออกแบบให้ดูเป็นตัวอย่าง
  ท่านจะอิงหรือไม่อิงก็ได้

  จากคนนอกกรมวิชาการความคิดเห็นที่ 12

ครูไผ่
18 พ.ย. 2546 08:08
 1. สำหรับท่านที่อยากคิดเอง แต่คิดไม่ออก หรือคิดออกแต่ไม่มั่นใจ

  มีโปรแกรมทะเบียนวัดผลรายปี/รายภาค
  สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  Version 1.0
  บันทึกผลการประเมินตามหลักสูตรใหม่ครบทุกรายการ
  ดึงข้อมูลนักเรียนจาก ศธ.01 โดยตรง และข้อมูลที่บันทึก
  ไว้สามารถส่งเข้า ศธ.01 รุ่นใหม่ได้โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูล
  ใหม่อีก กำหนดรหัสวิชาตามสถานศึกษาออกแบบ
  รองรับรหัสกลางในอนาคต รองรับเกรดได้ทุกรูปแบบ
  ไม่ว่าจะเป็น 0 1 2 3 4 F D C B A หรือ F D+ C+ B+ A
  เพิ่ม ลด นักเรียน รายวิชา การลงทะเบียนได้ตลอดเวลา
  มีวิธีการลงทะเบียนได้หลายแบบ แบบเดิมทีละคน
  แบบเป็นห้อง เป็นชั้น หรือบาร์โค้ด
  สามารถพิมพ์แบบ ปพ.1 - ปพ.9 ด้วยตัวโปรแกรมเอง
  มีรายการข้อมูล เป้าหมายของ ศธ. นักเรียน 23 รายการและของบุคลากร 28 รายการในตัวเอง
  ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือได้ที่นี่
  http://gened.moe.go.th/ความคิดเห็นที่ 8

ครูไผ่
26 ก.ย. 2546 03:43
 1. ได้ตรวจสอบกับเล่มของกรมวิชาการแล้ว
  เขาทำตามแนวของกรมวิชาการค่ะความคิดเห็นที่ 6

ครูไผ่
19 ก.ย. 2546 13:58
 1. มีตัวอย่างให้ download ที่นี่ค่ะ
  http://school.bed.go.th/watboad/ความคิดเห็นที่ 14

songsook
19 พ.ค. 2550 11:26
 1. เข้ามา load ได้ที่นี้ครับ โปรแกรม ปพ.1 4 5 6 7 http://school.obec.go.th/haupeung/ความคิดเห็นที่ 1

12 ก.ย. 2546 20:13
 1. ซื้อเอาซิคะความคิดเห็นที่ 5

19 ก.ย. 2546 03:17
 1. ขอกราบขอบพระคุณ คุณyongyongyut@chaiyo.com ล่วงหน้าค่ะที่จะช่วยเป็นธุระจัดส่งเอกสารตัวอย่างแบบ ปพ.ต่างๆของกรมวิชาการมาให้
  กราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง
  nswing@hunsa.comความคิดเห็นที่ 7

25 ก.ย. 2546 22:20
 1. เรียนครูไผ่
  ที่ว่า"มีตัวอย่างให้ download ที่นี่ค่ะ
  http://school.bed.go.th/watboad/
  ครูไผ่ วันที่ 19 ก.ย. 2546 13:58:36 " ได้download มาแล้วแต่ไม่ใช่ตัวอย่างของกรมวิชาการ ค่ะ และได้ไปดูที่ศึกษาภัณฑ์ราชดำเนินก็ไม่มีขายความคิดเห็นที่ 9

1 ต.ค. 2546 09:29
 1. "ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4

  เคย Download จากเวบของกรมวิชาการ Www.dcid.go.thซึ่งปัจจุบันปิดเวบไปแล้ว แต่ไปอบรมเขาแจกแบบ ปพ.ต่างๆของกรมวิชาการ ใครสนใจติดต่อมาจะถ่ายเอกสารไปให้
  yongyongyut@chaiyo.com วันที่ 14 ก.ย. 2546 19:41:42 "
  ได้ส่งe - mail ไปที่ yongyongyut@chaiyo.com แต่ จดหมายถูกตีกลับ ไม่ททราบว่า เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากความสนุกของนักกัดจิ้งหรีด ขอความกรุณาเถอะ ไม่ต้องปั่นหัว ก็ หัวปั่นอยู่แล้ว โปรดนำความเฉลียวฉลาดมาช่วยสร้างอนาคตของชาติกันดีกว่า และการช่วยลดความทุกข์ของผู้อื่นก็เป็นกุศล และในทางกลับกันการเพิ่มทุกข์ให้ผู้อื่นถือเป็นบาปอย่างมหันต์ความคิดเห็นที่ 2

13 ก.ย. 2546 23:52
 1. อ่านข้อความ : ใครมีแบบ ป.พ. 4 - 9 ขอดูเป็นตัวอย่างหน่อยค่ะ ส่งให้ทาง e-mail ก็ได้ค่ะ koonray@newmail.net
  และข้อความ : ซื้อเอาซิคะ san2494ความคิดเห็นที่ 3

14 ก.ย. 2546 00:55
 1. อ่านข้อความ : ใครมีแบบ ป.พ. 4 - 9 ขอดูเป็นตัวอย่างหน่อยค่ะ ส่งให้ทาง e-mail ก็ได้ค่ะ koonray@newmail.net
  และข้อความ : ซื้อเอาซิคะ san2494 นี้แล้วรู้สึกเห็นใจkoonray@newmail.net และตัวเองมากเพราะมีแต่คนถามมีแต่คำถามแต่ไม่มีคำตอบ คำปลอบหรือแม้แต่คำแนะนำจากเพื่อนอย่างนี้น่าจะเรียกว่า " รำพึง" มากกว่า " เสวนา " เคยไปดูแบบปพ.ต่างๆที่มีวางขายอยู่นั้นพิจารณาแล้วไม่ถูกใจด้วยประการทั้งปวง เพราะเคยดาวน์โหลดตัวอย่างแบบปพ.ต่างๆ(ลิขสิทธฺ์ของกระทรวงศึกษาธิการ)จากเว็ปของกรมวิชาการได้เป็นบางส่วน(เนื่องจากวันนั้นมีฝนฟ้าคะนอง ไฟฟ้าดับ กลับไปหาเว็ปไซด์เดิมก็ปิดไปแล้ว) ตอนนี้สอนไปก็บันทึกไปแต่ไม่แน่ใจว่าจะประเมินหรือบันทึกได้คลอบคลุม และเพื่อผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือเพื่อเด็กนักเรียน จึงร้องขอมายังVcharkarn.com ช่วยนำตัวอย่างแบบปพ.ต่าง(ลิขสิทธิ์ของกระทรวงศึกษาธิการ)มาให้ดาวน์โหลดที่เดียวกับสาระการเรียนรู้และผังมโนทัศน์และหากจะกรุณาลงด่วนก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเพราะใกล้ปิดภาคเรียนแล้ว และกรุณาลงชื่อผู้จัดทำแบบปพ.ต่างๆด้วยนะคะ
  กราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง
  nswing@hunsa.comความคิดเห็นที่ 10

6 ต.ค. 2546 22:25
 1. ตกลงหลักสูตรใหม่โรงเรียนคิดหรือกรมวิชาการคิดคะเพราะท่าน ออกแบบให้หลายอย่างถ้าเราไม่อิงท่านได้หรือไม่ เราดูว่าปพ.นี้ใช้สำหรับเรื่องใดแล้วออกแบบเองจะใช้ได้ไหมความคิดเห็นที่ 13

12 พ.ค. 2549 12:56
 1. วิชาคอมพิวเตอร์ในระดับช่วงชั้นที่ 1 - 2 มีกี่หน่วยกิตความคิดเห็นที่ 16

hatoriza
23 ม.ค. 2553 11:17
 1. ใครมีแบบฟอร์ม รบ1-ต ขอหน่อยนะครับหายากมาก แล้วก็แบบฟอร์ม ปพ1:3 ด้วยนะครับ มีอยู่ตอนนี้แต่เป็นแบบฟอร์มตัวเก่า อยากได้ตัวใหม่ ขอบคุณล่วงหน้าครับ hatoriza@hotmail.comความคิดเห็นที่ 17

28 มิ.ย. 2553 09:36
 1. ขอแบบปพ 4-9 ทางอีเมล์หน่อยนะครับความคิดเห็นที่ 18

25 ก.ย. 2553 16:36
 1. โหลดไม่ได้เลยค่ะรบกวนขอทางอีเมลหน่อยคนะคะความคิดเห็นที่ 19

4 เม.ย. 2554 15:12
 1. ขอแบบปพ 4-9 ทางอีเมล์หน่อยนะค่ะ krumonta@hotmail.com

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น