เรียนทางไกล

ผมเองจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา จิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้องการที่จะเรียนต่อ ปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ทางไกล

ไม่ทราบว่ามีสถาบันใดบ้างที่เปิดสอน ปริญญาตรีต่อเนื่อง ในสาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ ทางไกลบ้างครับความคิดเห็นที่ 1

manitjumpa
12 ธ.ค. 2551 13:30
  1. "ปริญญาตรีต่อเนื่อง" สาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ทางไกล คำว่า ปริญญาต่อเนื่องในเที่นี้ หมายถึง เรียนปริญญาตรีใบที่สอง แต่ใช้เวลาเรียนเพียง ๓ ปี แทนที่จะต้องเรียน ๓ ปีใช้ไหมครับ ถ้าใช่ เท่าที่ทราบยังไม่น่าจะมีสถาบันการศึกษาใดเปิดแบบทางไกล ส่วนใหญ่ต้องมาเข้าชั้นเรียน
    แต่อย่างไรก็ตาม หากต้องการเรียนปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ แต่ใช้เวลาเรียน ๔ ปี ตามปกติ แต่เป็นลักษณะทางไกล อาจติดต่อหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มที่ ๒ มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความคิดเห็นที่ 2

น้ำผึ้ง (Guest)
25 ม.ค. 2554 08:55
  1. อยากทราบว่าทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดทางไปรษณีเหมือน ม . ส . ท ไหมค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น