โจทย์เกี่ยวกับเรขา วงกลมเเนบในสี่เหลี่ยม

คิดไม่ออกอ่า


 


ใครคิดได้ช่วยบอกวิธีคิดหน่อยนะ


 


จากรูปถ้าสี่เหลี่ยม abcd มีด้านแต่ละด้านยาว r ดังนั้นอัตราส่วนระหว่าง เส้นรอบวงกลมที่ล้อมรอบ สี่เหลี่ยม abcd


กับเส้นรอบวงวงกลมที่บรรจุภายในสี่เหลี่ยม abcd คือเืท่าใด


 


 


 


 
ความคิดเห็นที่ 3


29 ต.ค. 2551 16:00
 1. งง

  ขอวิธีละเอียดๆ

   

   

   

   

   

   

  หน่อย

   

   

   

  ?
ความคิดเห็นที่ 1

Raoros
22 ต.ค. 2551 21:39
 1. ใช้พิธากอรัส ก็จะหารัศมีวงกลมอันนอกได้แล้ว
ความคิดเห็นที่ 10

ครูไผ่
31 ต.ค. 2551 09:54
 1. [[116778]]

  .
ความคิดเห็นที่ 5

ครูไผ่
29 ต.ค. 2551 19:17
 1. [[116471]]

  ให้เส้นทแยงมุม AC ยาว a
ความคิดเห็นที่ 6

ครูไผ่
29 ต.ค. 2551 20:21
 1. [[116473]]

  ให้เส้นทะแยงมุม AC ยาว a
ความคิดเห็นที่ 7

ครูไผ่
29 ต.ค. 2551 20:25
 1. [[116474]]

  ง.
ความคิดเห็นที่ 8

ครูไผ่
29 ต.ค. 2551 20:37
 1. [[116475]]

  .
ความคิดเห็นที่ 9

ครูไผ่
29 ต.ค. 2551 20:40
 1. [[116476]]

  .
ความคิดเห็นที่ 2

cameramars
24 ต.ค. 2551 09:39
 1. ตอบ  √2 ต่อ 1
ความคิดเห็นที่ 4

29 ต.ค. 2551 17:40
 1. แต่ละด้านยาวr ปีทาโกรัสเส้นทะแยงมุมของสี่เหลี่ยมจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใหญ่

  แล้ววงกลมเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางจะเท่ากับด้านของสี่เหลี่ยม

  แล้วก็หาเส้นรอบรูปของแต่ละอันมาเทียบเป็นอัตราส่วน
ความคิดเห็นที่ 11

11 ก.ค. 2556 17:27
 1. ช่วยทีนะ โจทย์นี้จะพิสูจน์ยังไง พื้นที่ของวงกลมเท่ากับ1/12ของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนเส้นผ่าศูนย์กลาง

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น