โจทย์คณิต ม.ต้น "การแปรผัน"

มีโจทย์มาให้คิดนะ อย่างหัวข้อเลยย เรื่องการแปรผันใครคิดได้อะไรยังไงบอกกันด้วยย

1. เวลาในการแกว่งของลูกตุ้มลูกหนึ่งแปรผันโดยตรงกับรากที่สองของความยาวของลูกตุ้ม ถ้าลูกตุ้มลูกหนึ่งยาว 1 เมตร แกว่ง 1 ครั้งใช้เวลา 1 วินาที จงหาความยาวของลูกตุ้มซึ่งแกว่ง 75 ครั้งใน 1 นาที

2. ถ้า x แปรผันโดยตรงกับ y จงแสดงว่า x2+y2 แปรผันโดยตรงกับ x2+y2

3.
ปล่อยก้อนหินก้อนหนึ่งจากยอดหอคอย เมื่อเวลาผ่านไป 18 วินาที ก้อนหินจะอยู่สูงจากพื้นดิน 3592 เมตร และเมื่อเวลาผ่านไป 19 วินาที ก้อนหินอยู่สูงจากพื้นดิน 3000 เมตร ถ้าระยะทางที่ก้อนหินตกจากยอดหอคอยแปรผันโดยตรงกับกำลังสองของเวลาที่ตก จงหาความสูงของหอคอย

4. หัวรถจักรคันหนึ่งวิ่งได้เต็มที่ในอัตราชั่วโมงล่ะ 200 กิโลเมตร เมื่อพวงตู้แล้วความเร็วที่ลดลงแปรผันโดยตรงกับกำลังสองของจำนวนตู้ที่พ่วง ถ้าพ่วงตู้เข้าไป 10 ตู้ พบว่า เมื่อเร่งเครื่องเต็มที่ความเร็วของรถไปเป็น 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาว่ารถจักรคันนี้พ่วงตู้ได้มากที่สุดกี่ตู้ จึงจะยังคงวิ่งได้ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

5. เวลาที่วัตถุก้อนหนึ่งตกจากที่สูงมายังพื้นดินแปรผันโดยตรงกับรากที่สองของระยะทางที่วัตถุตกลงมา ถ้าในระหว่างวินาทีที่16 และ 17 วัตถุตกลงมาเป็นระยะทาง 2.0625 เมตร จงหาว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่วัตถุจึงจะตกลงมาได้ระยะทาง 4 เมตรความคิดเห็นที่ 1

~๐พายุ๐~ (Guest)
23 ต.ค. 2551 23:22
 1. 1. t=f(Sqrt(l))
  2. x=F(y)
  3. s=f(t^2)
  4. V=f(n^2)
  5. t=f(s^2)
ความคิดเห็นที่ 2

Raoros
24 ต.ค. 2551 01:20
 1. 1.  f = k(L)1/2 จากโจทย์แทนค่า ได้ k = 1
      f ที่โจทย์ถาม คือ 75/60 = 5/4 จะได้
           L = (f/k)2 = 25/16 = 1.5625 เมตร
ความคิดเห็นที่ 3

Raoros
24 ต.ค. 2551 01:24
 1. 2.    ทำไม่เป็นจะ
ความคิดเห็นที่ 4

Raoros
24 ต.ค. 2551 01:34
 1. 3.  s = kt2   และให้ x = ความสูงหอคอย
       x - s = x - k(18)2 = 3592 จะได้ x = 3592 + k(18)2
     และ         x - k(19)2 = 3000 จะได้ x = 3000 + k(19)2
     นั่นคือ                       3592 + k(18)2 = 3000 + k(19)2
                                                 k = 592/(19-18)(19+18) = 592/27 = 21.93
     เพราะฉะนั้น   x = 3000 + k(19)2 = 10915 เมตร
ความคิดเห็นที่ 5

Raoros
24 ต.ค. 2551 01:40
 1. 4. v = kn2    
  จาก    200-100 = 100 = k102   ดังนั้น  k = 1
           200-60 = 140 = n2        จะได้  n = 11.8
  ดังนั้น รถไฟจะพ่วงขบวนได้มากที่สุด 11 คัน จึงจะมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 กม./ชม.
ความคิดเห็นที่ 6

นู๋ ดาว (Guest)
14 ก.พ. 2552 13:28
 1. ข้อ 2
  xyกำลัง2
ความคิดเห็นที่ 7

love_jom@hotmail.com (Guest)
22 ก.พ. 2553 12:55
 1. ตอนนี้นู๋ก้เรียนยุ
  มันยากมากมาย
  นู๋ตกตลอดเรยย TT'
  ไม่ว่าจะเรียนยังไงก้อไม่เข้าไจความคิดเห็นที่ 8

lay (Guest)
4 มี.ค. 2553 12:02
 1. ทำไม่เป็นความคิดเห็นที่ 9

jack (Guest)
12 ก.ย. 2553 21:29
 1. 3. x= ความสูงหอคอย s= ระยะทางที่ก้อนหินสูงจากพื้น t= เวลา
  s=ktกำลัง2
  วินาทีที่18 3592=k18กำลัง2 ดังนั้นระยะที่ก้อนหินตกจากหอคอย=x-3592
  = x - 3592 = k 18กำลัง2 ------ 1
  วินาทีที่19 3000=k19กำลัง2 ดังนั้นระยะที่ก้อนหินตกจากหอคอย=x-3000
  = x - 3000 = k 19กำลัง2 ------ 2
  สมการ2-1 592=37k
  k=592/37 =16 แทนค่าใน1หรือ2ก็ได้ (ในที่นี้เลือก1)

  = x - 3592 = 16(18กำลัง2)
  = x - 3592 = 5184
  x = 5184+3592
  x = 8776
  ดังนั้นความสูงของหอคอยเท่ากับ 8776 เมตรความคิดเห็นที่ 10

hiy (Guest)
5 ม.ค. 2554 21:26
 1. ไม่รู้เหมือนกันความคิดเห็นที่ 11

dome36134@hotmail.com (Guest)
15 ก.พ. 2554 21:50
 1. ข้อ 4 ตอบ 11ตู้ แน่นอน ถึงมันจะไม่ลงพอดีแต่มันได้ 11 ตู้เต็ม และเหลืออีกไม่ถึงครึ่งตู้จึงไม่นับตู้ที่ 12..ดังนั้นจึงตอบ 11 ตู้

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น