การกินอาหารตามกลุ่มเลือด ในปัจจุบันแพทย์ยอมรับกันไหมครับ

และมีแนวความคิดสมมุติฐานจากอะไรครับ ใครทราบบ้าง หรือจากหลักสถิติครับ กลุ่มเอ บี เอบี โอ ควรทานอะไรใครทราบบ้างครับ ช่วยบอกทีแสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น