ความแตกต่างรากและลำต้น

<h1><span style="color: #000000;">อยากทราบว่าข้อแตกต่างระหว่างรากและลำต้นเป็นอย่างไร<br /><br /></span><span style="font-size: small; color: #000000;">อยากได้คำตอบวันนี้อ่ะคับ<br /><br />ส่งวันพรุ่งนี้ไงก็ช่วยตอบให้หน่อยน่ะครับ<br /><br />ส่งมาทางเมล์หรือไม่ก็ตอบเลยก็ได้คับ</span></h1>


ความคิดเห็นที่ 1 

MONday (Guest)
18 ก.ค. 2552 11:21
 1. ราก
  1. เจริญจาก radicle
  2. เจริญลงดิน ตามแรงโน้มถ่วงของโลก
  3. ไม่มีข้อและปล้อง
  4. ปลายรากมีหมวกราก
  5. รากแตกแขนงจาก pericycle
  6. ขนรากยื่นจาก epidermis
  7. phloem และ xylem อยู่คนละรัศมี
  8. มี protoxylem ด้านนอก (มั้ง อันนี้จดมาที่อาจารย์สอนไม่ครบ)
  9. ส่วนมากไม่มี pith
  10. เนื้อเยื่อชั้นในสุดคือ primery xylem
  11. cortex กว้าง เนื้อไม้แคบ
  12. มี endodermis และ pericycle

  ลำต้น
  1. เจริญจาก caulicle
  2. เจริญบนดิน ต้านแรงโน้มถ่วง
  3. มีข้อและปล้อง
  4. ปลายยอดของลำต้นไม่มีอะไรหุ้ม
  5. กิ่งและตาแตกออกจากผิวนอกของลำต้น
  6. ใบและดอกแตกออกจากลำต้น
  7. phloem และ xylem เรียงซ้อนกัน
  8. มี protoxylem ด้านใน
  9. ส่วนมากมี pith
  10. เนื้อเยื่อชั้นในสุดคือ pith
  11. cortex แคบ เนื้อไม้กว้าง
  12. มักไม่มี endodermis และ pericycle


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น