ช่วยเขียนโฟลว์ชาร์ทของโปรแกรมตัดเกรดให้ทีนะครับ

จากโปรแกรมตัดเกรด ผมใช้โปรแกรม Turbo C++ เขียนแล้วได้โค้ดดังนี้

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main(void)
{
 int Score,No,n,i;
 float Cradit,value,Point,Tcradit,GPA;
 char Grade,Subject[10],F;


 Point=0;
 clrscr();
 printf(" **********Get number of subject**********: ");
 scanf("%d",&n);
 printf("
");
 textcolor(GREEN);
 gotoxy(1,3); printf("=================================================
");
 gotoxy(1,4); cprintf("No    Subject         Cradit   Score    Grade  
");
 gotoxy(1,5);printf("=================================================
");
 for(i=1;i<=n;i++)
 {
   gotoxy(1,5+i);
   printf("%d",i);
   gotoxy(7,5+i);
   scanf("%s",Subject);
   gotoxy(23,5+i);
   scanf("%f",&Cradit);
   gotoxy(32,5+i);
   scanf("%d",&Score);
   gotoxy(36,5+i);


   if(Score<50)
    { gotoxy(41,5+i);
      printf("%c",'F');
      value=0;
    }


  if((Score>=50)&&(Score<=54))
    { gotoxy(41,5+i);
      printf("%c",'D');
      value=1;
    }
   if((Score>=55)&&(Score<=59))
   { gotoxy(41,5+i);
      printf("%s","D+");
      value=1.5;
    }
   if((Score>=60)&&(Score<=64))
   { gotoxy(41,5+i);
      printf("%c",'C');
      value=2;
    }
   if((Score>=65)&&(Score<=69))
   { gotoxy(41,5+i);
      printf("%s","C+");
      value=2.5;
    }
   if((Score>=70)&&(Score<=74))
   { gotoxy(41,5+i);
      printf("%c",'B');
      value=3;
    }
   if((Score>=75)&&(Score<=79))
   { gotoxy(41,5+i);
      printf("%s","B+");
      value=3.5;
    }
   if((Score>=80)&&(Score<=100))
   { gotoxy(41,5+i);
      printf("%c",'A');
      value=4;
    }
   gotoxy(1,14);printf("=================================================");


   Point=Point+value*Cradit;
   Tcradit=Tcradit+Cradit;
   textcolor(RED);
   gotoxy(1,16); cprintf("Point  total = %.2f",Point);
   gotoxy(1,17); cprintf("Cradit total = %.2f",Tcradit);
  {
   GPA=Point/Tcradit;
   gotoxy(1,19); printf("-------------------------------------------------");
   textcolor(BLUE);
   gotoxy(1,20);
   cprintf("Your grade is ==> %.2f",GPA);
   gotoxy(1,21); printf("-------------------------------------------------");
  }
}
 getch();


}

ผมควรเขียนโฟลว์ชาร์ทยังงัยดีครับความคิดเห็นที่ 1

siriwat
29 พ.ย. 2551 03:58
 1. pic1
ความคิดเห็นที่ 2

siriwat
29 พ.ย. 2551 04:00
 1. pic2
ความคิดเห็นที่ 3

siriwat
29 พ.ย. 2551 04:03
 1. ต่อกันเลยนะครับทั้ง2 รูป ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมต้องเล่นสีสันด้วย พอดีต้องทำส่งจารย์ด้วยครับ คิดว่าเขียนโฟร์ชาร์ตซึ่งดูจากโค้ดแล้วน่าจะถูกนะครับ
  แต่ก้อไม่ค่อยมั่นใจ ต้องลูป for เท่าไร เขียนแบบลวกๆอะครับ แต่ที่จิงแล้วถ้าเขียนโปรแกรมเอง ก้อน่าจะเขียนโฟร์ชาร์ตได้ไมยากนะครับ
ความคิดเห็นที่ 4

siriwat (Guest)
29 พ.ย. 2551 12:54
 1. แปลก ต้องกด show pic ก่อนนะถึงรูปจะขึ้นความคิดเห็นที่ 5

aphiwatkaka
29 พ.ย. 2551 16:13
 1. ขอบคุณมากๆครับ
  ยังงัยทิ้งเมลไว้ได้มะครับ
  เผื่อจะได้สอนผมเขียนโฟว์ชาร์ทมั่ง
  ผมเขียนไม่ค่อยเปนอ่ะครับ
  แล้วใช้โปรแกรมอะไรเขียนหรอครับ
ความคิดเห็นที่ 6

p_epsilon
30 พ.ย. 2551 03:20
 1. คุณ siriwat ใช้โปรแกรมอะรัยทำคับหนิ
  สวยสุดๆ คับ
ความคิดเห็นที่ 7

siriwat (Guest)
30 พ.ย. 2551 09:16
 1. powerpoint 2007 ครับ
ความคิดเห็นที่ 8

aphiwatkaka
30 พ.ย. 2551 22:58
 1. โปรแกรม visio 2007 ก้อสวยนะครับ สะดวกกว่าด้วย
ความคิดเห็นที่ 9

siriwat (Guest)
1 ธ.ค. 2551 11:12
 1. มีที่โหลดไหมครับ พอดีแผ่นผมมันเป็น cd มันก้อเลยไม่ม visio
ความคิดเห็นที่ 12

Under (Guest)
17 พ.ย. 2552 22:22
 1. ตอบnipa.af1@hotmail.com
  ดูจากตัวอย่างข้างบนที่ผมทำไว้ น่าจะประยุกใช้กับการนำไปเขียนฟร์ชาร์ตเกี่ยวกับการตัดเกรดได้นะครับความคิดเห็นที่ 13

piggyblue@hotmail.com (Guest)
1 ก.ค. 2553 08:57
 1. ช่วยเขียนโฟลว์ชาร์ดวิธีการตัดเกรดนักเรียนโดยมีเงื่อนไขคือ
  คะแนน80ถึง100คะแนนให้แสดงเกรด a
  คะแนน60ถึง79ให้แสดงเกรด b
  คะแนน50ถึง69ให้แสดงเกรด c
  คะแนน0ถึง59ให้แสดงเกรด d
  คะแนนน้อยกว่า0ถึงมากกว่า0ให้แสดงerror scove

  คุณครูไม่เคยสอนเลย.....//อยู่ๆให้นักเรียนมาทำจะทำได้ไงยากกกกกกก

  piggyblue@hotmail.com

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น