วิชาการดอทคอม ptt logo

วันสงกรานต์(ช่วยแปลเป็นอังกฤษให้หน่อยค่ะ)

โพสต์เมื่อ: 16:21 วันที่ 1 ธ.ค. 2551         ชมแล้ว: 74,710 ตอบแล้ว: 16
วิชาการ >> กระทู้ >> กิจกรรมพิเศษ

ประเพณีสงกรานต์
ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสฤต แปลว่า ผ่านหรือเคลื่อนย้าย หมายถึง การเคลื่อนไทยมาช้านาน
การย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปจักรราศีใดราศีหนึ่ง จะเป็นราศีใดก็ได้ แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้ หมายเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนเท่านั้น

 

วันสงกรานต์เป็นประเพณีการขึ้นปีใหม่ในประเทศแถบร้อน ซึ่งแตกต่างจากประเทศแถบหนาวดังที่กล่าวไว้ในเรื่องของวันปีใหม่ วันสงกรานต์มีทั้งหมด ๓ วันด้วยกัน ได้แก่

วันที่ ๑๓ เมษายน วันมหาสงกรานต์ หรือวันส่งท้ายปีเก่า หมายถึง ก้าวหรือย่างขึ้นครั้งใหญ่ คือ สงกรานต์ปี การที่พระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษ เป็นวันทำความสะอาดใหญ่ ชำระล้างร่างกาย และจิตใจให้ใสสะอาด เริ่มมีการเล่นสาดน้ำเป็นวันแรก

วันที่ ๑๔ วันกลาง หรือวันเนา หมายถึง อยู่คือวันที่ถัดมาจากวันมหาสงกรานต์ ๑ วัน การที่พระอาทิตย์เข้ามาอยู่ในราศีเมษเรียบร้อยแล้ว เป็นวันที่มักมีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมากมายเช่น ขนทรายเข้าวัด ก่อพระเจดีทราย ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ การแสดงทางวัฒนธรรมและมหรสพอื่นๆ ... การเล่นสาดน้ำตามประเพณีไทยมักเล่นกันวันนี้มากเป็นพิเศษ

และวันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันเถลิงศก หมายถึง วันขึ้นศกใหม่ เป็นวันทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ปล่อยนกปล่อยปลา อุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่
ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้ที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษและขอพรปีใหม่เพื่อเป็นศิริมง คลต่อชีวิต ตลอดจนจัดให้มีการสรงน้ำพระสงฆ์ พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองอีกด้วย ..วันนี้ยังมีการเล่นสาดน้ำอยู่เช่นกัน แต่ในส่วนของตำนานวันสงกรานต์รวมถึงประเพณีที่เกี่ยว ข้องกับนางสงกรานต์นั้น มีหลักฐานปรากฏในหลักศิลาจารึกของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 
 

120798


nupui_freestyle@hotmail.com
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 15 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 3 ส.ค. 2552 (11:33)

ก้อดี.....


01@On sTreeT At PattaYa (IP:58.9.124.44)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 21 ก.พ. 2553 (16:01)
Songkran Festival.
Is the Thai New Year. Which abide the ancient continuity. And a national culture that is deeply embedded in the beautiful life of people the word "Songkran" comes from a dead language, Ericsson Inc., or move through the means of movement means Thai long.
The sun moved into the universe of any dignity. Is any dignity. However, the interpretation of Thai people generally use. Defined only on the sun and time moving into Aries in April only.Songkran Festival is a tradition of New Year's in hot countries. Unlike the countries discussed in the winter issue of the New Year. Songkran Day is the day together, including all 3.

On 13 April Mhasgkrants. Day or New Year's Eve means a big step up grilled or Songkran is the year that orbit the sun into Aries. A major cleaning day. Cleansing the body. And hearts to clean. Start playing a splash on the first day.

14 days on medium or Wannena means is located on the next day from day 1 Mhasgkrants the sun into the Ram already. A day that typically has many local activities such as play. Kntraiekgawand. J. King make good soup. Songkran Festival parade. The cultural and entertain other play ... splash traditional Thai often play this very special day.

And on April 15 is New Year's day means the day the new era. Is put on merits welcome the new year. Emissions released birds, fish. The charity dedicated to fathers who passed away. The water Dmhaw adult.
The man who for. People respect. To ask for forgiveness and cry b hat to the new year is similar to the glory of New Life and provide a clean priest Buddha is also honorable national importance. .. Today also played the same splash. But in the legend of the Songkran Festival, as well as related traditions. Songkran is always with her. Evidence has shown in the main stone inscription of Wat Praechtupn Magclaram pure
อาย ศีรราชา (IP:112.142.138.219)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 22 ก.พ. 2553 (11:08)
หี
ดดด (IP:118.172.79.126)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 12 เม.ย. 2553 (14:04)
สวัสดีครับ----วัน---สงกรานต์-----------ของไทย------------ขอให้-----มีความ----สุข-----สนุกสนาน------------------เล่น----สงกรานต์---------ตาม-----ประเพณี------ของไทย------------เดินทางโดย------สวัสดิภาพ------
มนตรา-----ตรีเมฆ-----หมู----นนทบุรี (IP:58.8.134.125)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 27 มิ.ย. 2553 (16:31)
ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยครับ
บทคัดย่อ
โครงการชุมชนร่วมใจเล่นสงกรานต์ ถนนข้าวฮาง สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2553 เป็นกิจกรรมที่เทศบาลได้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553 ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้ 450,000 บาท ในส่วนของงบฯ ในการจัดกิจกรรมโครงการชุมชนร่วมใจฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 100,000 บาท ระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน 2553 ผลการดำเนินงานปรากฏดังนี้
ด้านการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการในภาพรวม จากการสัมภาษณ์ สอบถาม และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อจูงใจให้ประชาชนเข้าชมงานมากขึ้น
ด้านการบริหารจัดการโครงการและสภาพทั่วไปในการจัดงาน พบว่า ประชาชนรับทราบข้อมูลในการจัดงานน้อย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและกระชั้นชิดเกินไป
อลงกรณ์/kornkanha@hotmail.com (IP:125.26.213.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 15 ก.ค. 2553 (20:02)
เย้ !!หาเจอเเว้ว
มิ้น Mint@msn.com (IP:115.87.17.96)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 15 ก.ย. 2553 (22:32)
ขอบคุณค่ะ
เจมส์ (IP:119.31.121.88)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 15 พ.ย. 2553 (18:24)
ขอบคุณครับคนสวย
อาม (IP:110.49.83.138)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 16 พ.ย. 2553 (09:01)
งานเข้า
งิงิ (IP:117.47.56.80)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 16 พ.ย. 2553 (09:02)
555555555+
โอ (IP:117.47.56.80)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 23 พ.ย. 2553 (20:34)
ขอคุณคับ....
taokanong_tn@hotmail.com (IP:61.7.134.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 23 ก.พ. 2554 (10:25)
เขียนจนปวดมือเลย555555555+
lovedbud18oot (IP:118.172.155.225)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 18 เม.ย. 2554 (11:34)
เค้าบอกว่าคนหน้าตาดี มักจะอกหักนะค่ะ ม่ายด้ายชมนะ คิดเอาเองและกันนะค่ะ
aommyjung555 (IP:110.77.225.173)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 27 ส.ค. 2554 (15:51)
ขอบคุณนะ
nalin (IP:58.9.142.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 24 มี.ค. 2555 (21:23)
เย้งานเสร็จแร้วขอบคุณค๊
มะปราง (IP:1.47.75.245)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม