วิชาการดอทคอม ptt logo

แผนการสอน PHYS0111 ฟิสิกส์ 2 ปี-46

โพสต์เมื่อ: 16:56 วันที่ 22 ก.ย. 2546         ชมแล้ว: 15,277 ตอบแล้ว: 540
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
ภาคเรียนนี้ อาจารย์ผู้สอนประชุมกัน ลำดับหัวข้อที่จะเรียนใหม่ดังนี้

12124
.

13627
.

ตำราที่ใช้ก็คือ
Principle of Physics 3rd edition, Serway&Jewett (Harcourt)
ตำราประกอบ
Fundamental of Physics Extended 5th edition, Resnick+(Wilie)
University Physics 10th edition, Young&Fredman (Addison wesley)
Contemporrary college Physics 3rd edtion, Jones&Childer(Mc Grall hill)
สื่อการสอน
The Video Encyclopedia of Physics demonstration,
Physics cinema classic,
Laserdisc,
Multimedia video projector
Video tape player
Video camera
Computer, Internet
และอุปกรณ์สาธิตสดในห้องเรียนอีกเป็นจำนวนมาก
การประเมินผล
การบ้าน 20% จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ คะแนนการบ้านทางอินเตอรเน็ต 10% และ และงานส่งในห้องเรียน 10%
สอบกลางภาค 30% ซึ่งจะเป็นรูปแบบเดิมที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 1
สอบปลายภาค 50% จะมีการเปลี่ยนแปลงคือตัดข้อสอบปรนัยออกและเพิ่มข้อสอบอัตนัย(แสดงวิธีทำ)ขึ้นมาแทนที่

การตัดเกรดใช้ โปรแกรม Smart GR


เป้าหมาย เพื่อให้นักศึกษา
(1)มีความเข้าใจถึงกฎ พื้นฐานของธรรมชาติเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง อิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น โมเดอร์นฟิสิกส์
(2) สามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้ และใช้ในการศึกษาต่อ
(3) เพื่อให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ใครยังไม่มีตำราเรียน รีบ ๆ หน่อยนะครับ ที่ศูนย์หนังสือยังเหลืออีกไม่มาก ราคาก็ถูกมาก คุณภาพเกินราคา


ชี้แจงเรื่องการส่งงานในห้องเรียน 10%
1. เป็นการบังคับว่า นักศึกษาจะต้องเข้าห้องเรียนทุกครั้ง
2. เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ทดลองเขียนตอบการบ้านด้วยมือ แทนที่จะเป็นการ copy & paste
3. ถ้าใครส่งการบ้านโดยทำแทนเพื่อน ถ้าถูกจับได้จะได้คะแนน -10 ทันที
4. การส่งงานในห้องเรียนจะต้องทำในเวลาและส่งในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่รับการส่งนอกเวลาหรือส่งสาย


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27034 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

จำนวน 336 ความเห็น, หน้าที่ | 1| 2| 3| -4-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 344 21 พ.ย. 2546 (16:52)
แผนการสอนทำให้เราเข้าใจและสามารถรู้ได้ว่าเราต้องแผนการเรียนอย่างไรบอกตรงๆเลยคะว่าชอบวิธีการสอนอาจารย์นิรันด์

มากเลยคะทั้งโหดทั้งตลก
4611210477 (IP:203.148.159.60,203.148.155.64,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 349 21 พ.ย. 2546 (21:25)
พอได้ทราบแผนการเรียนแล้วทำให้ผมได้มีเวลาเตรียมตัวและศึกษามาก่อนล่วงหน้าครับ
s4611210509 (IP:203.150.224.151,10.0.0.31,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 351 22 พ.ย. 2546 (10:23)
มีอะไรใหม่ๆหรือของเล่นใหม่ๆมากขึ้นครับ
s4611210184 (IP:203.144.214.35,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 354 22 พ.ย. 2546 (12:08)
ขอบคุณมากครับสำหรับแผนการสอน ทำให้ผมสามารถเตรียมตัวก่อนเรียน และเรียนได้อย่างรู้เรื่อง ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ
4611410326 (IP:203.148.159.60,203.148.150.55,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 356 22 พ.ย. 2546 (12:23)
พอได้ทราบแผนการเรียนแล้วทำให้ผมได้มีเวลาเตรียมตัวและศึกษามาก่อนล่วงหน้าครับ
s4611410287 (IP:203.148.159.60,203.148.150.14,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 359 22 พ.ย. 2546 (18:46)
ขอบคุณครับ จะได้มีการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนแผนการเรียนทําให้อ่านก่อนได้ล่วงหน้า
s4611110091 (IP:203.146.32.151,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 364 25 พ.ย. 2546 (10:26)
การจักแผนการสอนป้นการ เตรียมความพร้อมในการสอน ผมว่าดีมากครับเราจะได้รู้ส่าเราจะเรียนเรื่องไร ก่อนหลัง
s4611210118 (IP:203.148.159.60,203.148.155.61,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 366 25 พ.ย. 2546 (14:14)
ผมว่าการมีงานส่งในคาบเรียนทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเป็นการฝึกให้นักศึกษาทำงานด้วยตัวเอง ทบทวนบทเรียนไปในตัว และเป็นการบังคับให้นักศึกษาเข้าเรียนทางอ้อมอีกด้วย
s4611210791 (IP:203.148.159.60,203.148.157.141,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 367 25 พ.ย. 2546 (16:17)
ที่ดีมากเพราะเป้นการฝึกให้นักศึกษาทำงานด้วยตัวเองและเป็นการบังคับให้นักศึกษาเข้าเรียนทางอ้อมอีกด้วย
s4611310212 (IP:203.148.159.60,203.148.148.77,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 368 25 พ.ย. 2546 (16:18)
การจักแผนการสอนป้นการ เตรียมความพร้อมในการสอน ผมว่าดีมากครับเราจะได้รู้ส่าเราจะเรียนเรื่องไร ก่อนหลัง
s4611310271 (IP:203.148.159.60,203.148.148.77,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 369 25 พ.ย. 2546 (17:30)
มีงานส่งในคาบเรียนทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเป้นการฝึกให้นักศึกษาทำงานด้วยตัวเองและเป็นการบังคับให้นักศึกษาเข้าเรียนทางอ้อมอีกด้วย
s4611210734 (IP:203.148.159.60,203.148.149.190,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 370 25 พ.ย. 2546 (21:48)
รับทราบและจะปฏิบัติตามให้ดีที่สุด
s4611210507 (IP:203.150.224.151,10.0.0.31,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 371 25 พ.ย. 2546 (21:49)
ขอบคุณมากค่ะจะได้เตรียมตัวก่อนเรียนได้
s4611210553 (IP:203.150.224.151,10.0.0.31,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 372 25 พ.ย. 2546 (21:50)
ขอบคุณมากจะได้เตรียมตัวก่อนเรียน
s4611210597 (IP:203.150.224.151,10.0.0.31,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 373 26 พ.ย. 2546 (03:45)
ขอบคุณมากครับ
s4611310054 (IP:203.148.159.61,203.209.49.1,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 374 26 พ.ย. 2546 (10:35)
เยี่ยมมากเลยครับ
s45141389 (IP:203.148.159.60,203.148.150.164,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 375 26 พ.ย. 2546 (14:03)
ดีครับจะได้บังคับตัวเองไปในตัวด้วยให้มาเรียนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนและได้ทราบว่าในแต่ละครั้งทำการเรียนเรื่องอะไรจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าได้ครับ
s4611350030 (IP:194.200.70.40,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 376 26 พ.ย. 2546 (15:10)
ผมว่ามันเป็นเรื่องดีที่มีการเก็บคะแนนทุกคาบ เพราะจะได้เป็นคะแนนเก็บสะสม
s4611310221 (IP:203.148.159.60,203.148.157.185,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 377 26 พ.ย. 2546 (16:41)
ผมได้รับทราบเเล้วครับเเละจะปฏิบัติตามให้จงได้ครับ
S4611410077 (IP:203.148.159.60,203.148.150.40,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 378 26 พ.ย. 2546 (16:48)
ผมว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วครับที่มีงานส่งในคาบจะได้มีคะแนนช่วยเวลาสอบ และยังทำให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคาบ
s4611410328 (IP:203.148.159.60,203.148.150.36,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 379 26 พ.ย. 2546 (17:17)
งานที่ให้ทำส่งในห้องเรียนควรให้ส่งท้ายคาบครับผม
S4611210051 (IP:203.148.159.60,203.148.150.170,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 381 27 พ.ย. 2546 (00:48)
รับทราบและพร้อมปฎิบัติตามครับ
s 4611110218 (IP:203.148.159.61,203.209.49.151,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 382 27 พ.ย. 2546 (00:54)
ดีครับเด็กจะได้ ตั้งใจเรียนมากขึ้น และทำข้อสอบได้
s 4611110218 (IP:203.148.159.61,203.209.49.151,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 384 27 พ.ย. 2546 (13:18)
รับทราบและพร้อมปฏิบัติตาม ครับ
4611410273 (IP:203.148.159.60,203.148.155.42,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 385 27 พ.ย. 2546 (13:18)
รับทราบและพร้อมปฏิบัติตาม ครับ
4611410274 (IP:203.148.159.60,203.148.155.42,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 386 27 พ.ย. 2546 (13:20)
แผนการสอนนี้บอกรายละเอียดหลายอย่างให้นักศึกษาได้เข้าใจ
4611410356 (IP:203.148.159.60,203.148.155.42,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 389 28 พ.ย. 2546 (12:58)
งานที่ให้ทำส่งในห้องเรียนควรให้ส่งท้ายคาบครับผม
s4611310261 (IP:203.148.159.60,203.148.150.33,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 390 28 พ.ย. 2546 (12:59)
เป็นแผนการสอนที่น่าสนใจมาก ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น และแผนการสอนนี้บอกรายละเอียดหลายอย่างให้นักศึกษาได้เข้าใจ
s4611310266 (IP:203.148.159.60,203.148.150.33,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 391 28 พ.ย. 2546 (13:00)
ดีครับเด็กจะได้ ตั้งใจเรียนมากขึ้น และทำข้อสอบได้
s4611310271 (IP:203.148.159.60,203.148.150.33,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 392 28 พ.ย. 2546 (14:43)
ดีครับทำให้เด็กได้คิดวิธี่วาควนทำอะไรวันไหนทำให้ศึกษาเข้าใจยิ่งขึ้น
4611210267 (IP:203.148.159.60,203.148.149.219,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 399 29 พ.ย. 2546 (14:17)
ดีครับ น.ศ จะขยันและตั้งใจเรียนมากขึ้น เข้าหอง้เรียนทุกครั้ง
s4611210488 (IP:203.148.159.60,203.148.150.33,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 400 29 พ.ย. 2546 (15:27)
เป็นแผนการสอนที่ดีครับ ทำให้มีเวลาเที่ยวน้อยลง และขยันอ่านมากขึ้น
s4412881 (IP:203.148.159.60,203.148.150.17,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 404 29 พ.ย. 2546 (21:42)
ดีครับได้ทราบรายละเอียดและได้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียนได้ครับ

s4611310138
s4611310138 (IP:210.86.177.28,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 405 29 พ.ย. 2546 (21:44)
ดีครับ .....แต่กลัวว่านักศึกษาจะไม่เข้าเรียนหรือเปล่า

s4611310029
s4611310029 (IP:210.86.177.28,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 406 29 พ.ย. 2546 (21:45)
เป็นแผนการสอนที่ดีครับ

s4611310129
s4611310129 (IP:210.86.177.28,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 407 29 พ.ย. 2546 (21:46)
ดีครับได้ทราบรายละเอียดและได้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียนได้ครับ

s4611310086
s4611310086 (IP:210.86.177.28,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 408 30 พ.ย. 2546 (11:37)
จากการที่ได้ศึกษาแผนการสอนทำให้ได้ทราบถึงจุดประสงค์ของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาทำให้สามารถเตรียมตัวได้
s4611110233 (IP:203.148.159.61,203.148.155.99,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 409 30 พ.ย. 2546 (17:07)
จากประมวลการสอนเทอม2นี้เมื่อเห็นเเ้ล้วผมคิดจะตั้งใจให้มากกว่าเทอมเเรกจะเเก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่จะเอาวิธีเรียนเก่งของอ.นิรันดร์มาใช้ ผมต้องขอโทษอาจารย์ที่อังคารก่อนผมเอางานอื่นซึ่งเป็นของเพื่อนผมมาช่วยเขียนในคาบของอาจารย์ คราวหลังผมจะไม่ทำอีกครับกลับบ้านไปผมคิดมากที่โดนอาจารย์ดุ....ผมไม่น่าทำเลยครับ...อาจารย์คงให้อภัยผมนะครับ อาจารย์สอนได้ประทับใจผมเเละเพื่อนๆทุกคนมากครับ ไม่ใช่เเค่สอนเก่งเเต่อาจารย์ยังช่วยในด้านระเบียบวินัยเช่นการเเต่งกายที่เหมาะสมของนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ดีเเละผมอยากจะเรียนกับอาจารย์ต่อในเทอม2ครับ
s4611110304 (IP:203.148.136.67,203.209.49.28,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 410 1 ธ.ค. 2546 (00:19)
Very Good. ดีมากเลยครับทำให้เข้าใจถึงรูปแบบการสอนล่วงหน้าจะได้เตรียมตัวถูกครับ
s4611110381 (IP:203.148.136.67,203.209.48.235,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 411 1 ธ.ค. 2546 (12:35)
ก็ดีคะ จะได้รู้เนื้อหาที่จะต้องเรียนในเทอนี้และจะได้เตรียมตัวตั้งแต่ต้นเทอม
S45111188 (IP:203.148.159.60,203.148.155.66,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 414 1 ธ.ค. 2546 (14:17)
ดีครับจะได้ทราบรายละเอียดและรู้เนื้อหาที่จะเรียนได้ล่วงหน้า จะได้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียนได้ครับ
s4611210691 (IP:203.148.159.60,203.148.150.147,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 417 2 ธ.ค. 2546 (12:35)
ดีแล้วครับที่มีการบอกแผนการสอนจะได้ทราบรายละเอียด
s4611210679 (IP:203.148.159.60,203.148.157.148,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 419 2 ธ.ค. 2546 (15:06)
เป็นการใช้แผนการสอนที่ดีเยี่ยมมากๆ เลยครับอาจารย์ ทำให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดในห้องมากขึ้น แทนที่จะมีแต่การบ้านบนอินเตอร์เนต
s4611410266 (IP:203.148.159.60,203.148.149.182,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 420 2 ธ.ค. 2546 (16:12)
ดีครับ จะได้เตรียมตัวถูกก่อนเข้าเรียน และทำให้เข้าใจเกียวกับการตัดคะแนน
s4611110165 (IP:202.183.214.3,192.168.16.30, 10.254.254.3,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 427 3 ธ.ค. 2546 (10:50)
เป็นการชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนพร้อมทั้งบอกให้ทราบว่าสัปดาห์ต่อไปจะเรียยเรื่องอะไรทำให้เตรียนอ่านหนังสือมาก่อน
s4611110081 (IP:203.147.0.42,203.156.46.158,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 430 3 ธ.ค. 2546 (16:05)
ดีเหมือนกันครับ เพราะจะได้รู้การเรียนการสอนล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมเรียนในเทอมต่อไป
s4611210647 (IP:203.148.159.60,203.148.150.17,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 432 3 ธ.ค. 2546 (18:16)
ดีครับจะได้ทำให้นักศึกษารู้จุดประสงค์ในการเรียน
4611210107 (IP:203.148.159.60,203.148.150.19,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 433 3 ธ.ค. 2546 (21:14)
เป็นความคิดที่ดีครับที่อาจารย์ทำแผนการเรียนออกมา ผมจะได้รู้ว่าจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างในแต่ละคร้งที่มีการเรียนการ

สอน และผมจะได้เตรียมตัวทัน


s4611210690 (IP:203.148.136.67,203.209.48.202,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 434 3 ธ.ค. 2546 (21:16)
สามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์และทราบว่าจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์ ผมจะได้เตรียมตัวทัน
s4611210616 (IP:203.148.136.67,203.209.48.202,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 435 3 ธ.ค. 2546 (21:52)
ดีครับ
s4611110074 (IP:203.148.159.61,203.209.51.22,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 436 3 ธ.ค. 2546 (22:05)
ก็ดีครับการเข้าห้องเรียนเพื่อฟังอาจารย์สอนและมีงานให้ทำส่งทุกครั้งในคาบก็เป็นการช่วยให้นักศึกษามีคะแนนช่วย แล้วยังช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นเข้าเรียนทุกครั้ง
s4611210235 (IP:203.148.136.67,203.209.48.33,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 438 4 ธ.ค. 2546 (10:53)
ดีมากเลยครับ
s4611210718 (IP:203.148.159.60,203.148.157.28,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 440 4 ธ.ค. 2546 (12:05)
ดีครับ จะได้รู้ว่าเรานั้นจะได้เรียนอะไรบ้าง
s4611210797 (IP:203.148.159.60,203.148.157.209,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 443 4 ธ.ค. 2546 (15:03)
ดีครับ เพราะเราจะได้ทราบว่าเทอมนี้เราต้องเตรียมตัวเรียนอย่างไรบ้าง
s4611210688 (IP:203.148.159.60,203.148.157.167,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 444 4 ธ.ค. 2546 (18:31)
แผนการสอนทำให้เรารู้ว่าจะเรียนอะไร และได้เตรียมตัวมาถูก
s4611210236 (IP:203.148.136.67,203.209.49.68,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 445 4 ธ.ค. 2546 (18:32)
ดีครับอาจารณ์ จะได้รู้ จะได้อ่านหนังสือเอาไว้
s4611210344 (IP:203.148.136.67,203.209.49.68,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 447 6 ธ.ค. 2546 (23:35)
**** ดีค จะได้รู้ว่าเรานั้นจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
s4611410400 (IP:203.148.159.61,203.209.50.240,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 448 6 ธ.ค. 2546 (23:36)
**** ดีคะ จะได้รู้ว่าเรานั้นจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ****
s4611410400 (IP:203.148.159.61,203.209.50.240,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 449 7 ธ.ค. 2546 (00:09)
ผมว่าถ้ามีคะแนนเข้าเรียนคงดีไม่น้อย
s4611410251 (IP:203.148.159.61,203.209.51.109,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 450 8 ธ.ค. 2546 (12:30)
แผนการสอนมีประโยชน์มากครับช่วยให้ได้เตรียมตัวล่วงหน้าแต่ที่ผมเสียคายคีอผมไม่ได้เรียน sectionเดียวกับอาจารย์ครับเพราะผมชอบรูปแบบการสอนอาจารย์ครับ อาจารย์น่าจะบอกด้วยครับว่าอาจารย์สอนกล่มไหนผมจะได้เรียนกับอาจารย์ไดตรงกล่มครับ
s4611210519 (IP:203.148.159.60,203.148.150.158,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 451 8 ธ.ค. 2546 (14:51)
คุณควรเข้าเรียนตามเซ็คชั่นที่ลงทะเบียนเรียนนะครับ
นิรันดร์ (IP:203.148.159.61,203.148.152.215,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 453 8 ธ.ค. 2546 (19:37)
ก็ดีครับการเข้าห้องเรียนเพื่อฟังอาจารย์สอนและมีงานให้ทำส่งทุกครั้งในคาบก็เป็นการช่วยให้นักศึกษามีคะแนนช่วย แล้วยังช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นเข้าเรียนทุกครั้ง
s4611210060 (IP:203.147.0.42,203.156.48.97,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 456 9 ธ.ค. 2546 (15:43)
ก็ดีครับการเข้าห้องเรียนเพื่อฟังอาจารย์สอนและมีงานให้ทำส่งทุกครั้งในคาบก็เป็นการช่วยให้นักศึกษามีคะแนนช่วย แล้วยังช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นเข้าเรียนทุกครั้ง และ

จะได้เข้าเรียนถูกว่ามันสำคัญมากน้อยเพียงไร
s4611410139 (IP:203.148.159.60,203.148.149.136,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 457 11 ธ.ค. 2546 (14:46)
ขอบคุณมากครับอาจารย์ เนื่องจากถ้าเราได้รู้จักเนื้อหาที่จะเรียนก่อนก็จะทำให้เราเตรียมตัวได้ดีและเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น
s4611210336 (IP:203.148.159.60,203.148.149.220,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 460 11 ธ.ค. 2546 (19:18)
ดีครับแบ่งเป็นสัดส่วนดีครับ จะได้อ่านหนังสือแล้วจะได้เก็บคะแนนได้ถูกครับ
s4611210241 (IP:203.148.159.60,203.148.157.159,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 461 11 ธ.ค. 2546 (19:20)
ดีค่ะ มีการบ้านในคาบเรียนทุกครั้งจะได้มีคะแนนช่วยแล้วทำให้ขาดเรียนไม่ได้เพราะต้องทำแบบฝึกหัดส่งค่ะ เป็นการบังคับไปในตัว จะได้ไม่ขาดเรียน ดีแล้วค่ะ
s4611210186 (IP:203.148.159.60,203.148.157.159,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 463 12 ธ.ค. 2546 (22:19)
การสอนควรมีการสอนที่ดีและมีสือการสอนที่ชัดเจนมากกว่าที่จะสอนโดยอาศัยคำพูดเพราะว่าเป็นวิชาที่ง่วงนอนมากถ้ามีการสอนที่ทำไห้ น.ศ มีความคิดที่จะอยากเรียนก็หน้าจะดีนะคับผมเห็นด้วยกับการสอนทุกอย่างแต่คนเรียนกับคนสอนมันไม่เหมือนกันกันคับแต่ผมก็จะเรียนไห้เต็มที่คับเพราะไห้สมกับที่อาจารย์ทุกคนตั้งใจสอนคับ
s4611210676 (IP:203.148.159.61,203.209.51.54,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 469 19 ธ.ค. 2546 (00:29)
ดีครับเพราะว่าเป็นการช่วยนักศึกษาไปในตัว
S41111632 (IP:203.148.136.67,203.209.48.131,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 470 20 ธ.ค. 2546 (01:16)
good ooooooooo
39111427 (IP:203.148.252.233,210.203.176.46,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 474 23 ธ.ค. 2546 (14:57)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
s4611410177 (IP:203.148.159.60,203.148.149.197,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 479 7 ม.ค. 2547 (13:59)
ดีมากครับนักศึกษาจะมีความรู้มากขึ้น

good
s4611410361 (IP:203.148.136.67,203.209.48.153,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 480 11 ม.ค. 2547 (21:58)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
s4611210193 (IP:203.113.80.11,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 483 19 ม.ค. 2547 (01:19)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
4611110153 (IP:203.155.35.113,192.168.0.249,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 484 19 ม.ค. 2547 (01:20)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
4611110375 (IP:203.155.35.113,192.168.0.249,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 485 19 ม.ค. 2547 (01:20)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
4611110423 (IP:203.155.35.113,192.168.0.249,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 486 19 ม.ค. 2547 (01:21)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
4611110437 (IP:203.155.35.113,192.168.0.249,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 487 19 ม.ค. 2547 (01:21)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
4611110447 (IP:203.155.35.113,192.168.0.249,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 488 19 ม.ค. 2547 (01:22)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
4611110460 (IP:203.155.35.113,192.168.0.249,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 489 19 ม.ค. 2547 (01:22)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
4611110472 (IP:203.155.35.113,192.168.0.249,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 491 19 ม.ค. 2547 (22:50)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ
s4611110058 (IP:203.148.159.61,203.209.49.96,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 492 20 ม.ค. 2547 (10:50)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
s4511210059 (IP:203.148.159.60,203.148.150.150,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 493 20 ม.ค. 2547 (10:51)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
s4611210036 (IP:203.148.159.60,203.148.150.150,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 495 20 ม.ค. 2547 (15:12)
มีประโยชน์ครับ ทำให้ทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์ ก่อนที่จะเรียน
s4611410269 (IP:203.148.159.60,203.148.149.175,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 496 21 ม.ค. 2547 (17:54)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์
s4611210416 (IP:203.148.159.60,203.148.149.203,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 500 28 ม.ค. 2547 (11:27)
ครับ
s4611110466 (IP:203.148.136.67,203.209.48.108,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 506 30 ม.ค. 2547 (15:23)
มีประโยชน์มากๆเลยครับ ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
s4611210766 (IP:203.148.159.60,203.148.149.222,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 510 2 ก.พ. 2547 (12:41)
มีประโยชน์ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์

ขอขอบคุณครับ
s4611410194 (IP:203.148.136.67,203.209.48.241,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 511 2 ก.พ. 2547 (14:41)
จะหมดเทอมอยู่แล้ว จะมีประโยชน์อะไรตอนนี้
นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27034 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 512 3 ก.พ. 2547 (03:02)
จะได้มีรู้ว่าเราต้องเรียนไรก่อนบ้าง
ห4611210636 (IP:203.148.136.67,203.209.48.168,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 515 3 ก.พ. 2547 (15:01)
ดีมากเพราะครับเราสามารถดูแล้วนำไปจัดตารางการอ่านหนังสือก่อนการสอบและถ้ามีปัญหาอะไรเราก็สามารถถามอาจารย์ในภาควิชาได้ครับ
s4611410212 (IP:203.148.159.60,203.148.149.151,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 516 6 ก.พ. 2547 (03:37)
ถือว่าเป็น สือในเรียนอย่าง 1 ครับ เพื่อให้มีการเตรียมตัวก่อนเรียน เป็นการผึกความตั้งใจอีก...........(แต่ผมจะรู้ใด้ไงว่าผมในคะแนในการนี้จริง หรือเท่าไร ดูใด้ที่ไหนครับ...........
s4611110513 (IP:203.148.159.61,203.209.49.39,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 519 9 ก.พ. 2547 (21:44)
กำลังอ่านหนังสือตามหัวข้ออบู่คับ...
s4611250180 (IP:203.148.136.67,203.209.48.155,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 521 12 ก.พ. 2547 (12:33)
ดีมากครับ...มีประโยชน์ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์
s4611410354 (IP:203.148.159.60,203.148.155.111,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 522 12 ก.พ. 2547 (12:33)
ดีมากครับ...มีประโยชน์ทำให้นักศึกษาทราบเนื้อหาที่จะเรียนล่วงหน้า ทราบการให้คะแนน และการเตรียมตัวในแต่ละสัปดาห์
s4611410354 (IP:203.148.159.60,203.148.155.111,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 524 13 ก.พ. 2547 (15:42)
แผนการสอนผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่นักศึกษาต้องรู้ เพื่อจะได้มีการเตรียมตัวในการเรียน
s4611210613 (IP:203.148.159.60,203.148.150.170,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 529 14 ก.พ. 2547 (14:10)
ถือว่าเป็น สือในเรียนอย่าง 1 ครับ เพื่อให้มีการเตรียมตัวก่อนเรียน เป็นการผึกความตั้งใจอีก(แต่ผมจะรู้ใด้ไงว่าผมในคะแนในการนี้จริง หรือเท่าไร ดูใด้ที่ไหนครับ
s4611410364 (IP:203.148.159.60,203.148.150.40,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 530 14 ก.พ. 2547 (14:12)
เท่าที่ได้อ่านแล้วคิดว่าเป็นการดีมากที่อาจารย์ได้ทำสื่ออย่างนี้ออกมา เพราะจะทำให้ นศ.ได้เตรียมตัวกับการเรียนในเทอมหน้าต่อไป และจะเป็นการดียิ่งขึ้น ถ้าผมสอบผ่าน ฟิสิก 1 ผมก็จะดีใจมากที่จะได้เรียนตามประมวลการสอนของอาจารย์อีก หวังว่าในเทอม 2 จะได้เรียนกับอาจารย์ นิรันดร์อีกครั้ง
s4611410383 (IP:203.148.159.60,203.148.150.40,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 538 16 ก.พ. 2547 (11:13)
เท่าที่ได้อ่านแล้วคิดว่าเป็นการดีมากที่อาจารย์ได้ทำสื่ออย่างนี้ออกมา เพราะจะทำให้ นศ.ได้เตรียมตัวกับการเรียนในเทอมหน้าต่อไป และจะเป็นการดียิ่งขึ้น ถ้าผมสอบผ่าน ฟิสิก 1 ผมก็จะดีใจมากที่จะได้เรียนตามประมวลการสอนของอาจารย์อีก หวังว่าในเทอม 2 จะได้เรียนกับอาจารย์ นิรันดร์อีกครั้ง
s4611310257 (IP:203.146.251.68,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 539 17 ก.พ. 2547 (20:29)
เป็นการวางแผนที่ดีครับเพราะเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายคือกับอาจารย์ทำให้อาจารย์ได้จัดเตรียมการสอนไว้ล่วงหน้าสำหรับนักศึกษานั้นทำให้เราได้รู้แผนการสอนของอาจารย์ว่าครั้งนี้อาจารย์จะสอนเรื่องอะไรจะได้ไปเตรียมตัวหรือค้นคว้าก่อนเข้าเรียนครับ
s4611410361 (IP:203.148.159.61,203.209.49.106,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 540 17 ก.พ. 2547 (20:29)
เป็นการวางแผนที่ดีครับเพราะเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายคือกับอาจารย์ทำให้อาจารย์ได้จัดเตรียมการสอนไว้ล่วงหน้าสำหรับนักศึกษานั้นทำให้เราได้รู้แผนการสอนของอาจารย์ว่าครั้งนี้อาจารย์จะสอนเรื่องอะไรจะได้ไปเตรียมตัวหรือค้นคว้าก่อนเข้าเรียนครับ
s4611410407 (IP:203.148.159.61,203.209.49.106,)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม