ประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชูจากใยบวบ

 ใบงาน  


เรื่อง  การประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชูจากใยบวบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นของใช้จากวัสดุท้องถิ่น                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------
 


จุดประสงค์การเรียนรู้


1.    นักเรียนสามารถออกแบบกล่องกระดาษทิชชูได้


2.    นักเรียนสามารถเลือกวัสดุ  ใช้และเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ  ได้ถูกต้อง


3.   นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ที่ได้จากการประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชูจากใยบวบได้


4.   นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชูจากใยบวบได้


  วัสดุ/อุปกรณ์


 


1.       ใยบวบแห้ง


2.       ผ้าลูกไม้


3.       เชือกฟั่น


4.       กาวยาง


5.       กล่องกระดาษทิชชู


6.       กรรไกร


 


 


 


 


 


 


         ขั้นตอนการประดิษฐ์


 


  
 
 


 


 


 


 

1.       นำใยบวบมาตัดเท่าขนาดของกล่องกระดาษทิชชู  ติดกาวยางโดยรอบ


 


 


  
 
 


 


 


 


 


 


 
2.       ตัดใยบวบทำฝาปิดด้านบนกล่องกระดาษทิชชู


 


 


 


 


 


 


 


  
 
 


 


 


 


 


 


 


 
3.       ติดใยบวบรอบกล่องทุกด้านแล้วนำผ้าลูกไม้ติดให้รอบ


 


  
 
 


 


 


 


 


 


 


 
4.       นำเชือกฟั่นมาติดขอบกล่องทั้งบนและล่างให้


 


 


 


 


 


 


 


  
 
 


 


 


 


 


 


 


 
ติดผ้าลูกไม้ขอบด้านบนที่ล้วงกระดาษทิชชู   


  


 


 


 


 


 


 


                                                                                        


ภาพที่สำเร็จ                                                                                                                                                 กล่องกระดาษทิชชูจากใยบวบ


 

No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น