วิชาการดอทคอม ptt logo

ถอดคำประพันธ์สุภาษิตพระร่วงให้ทีจิครับ

โพสต์เมื่อ: 11:33 วันที่ 7 ม.ค. 2552         ชมแล้ว: 24,812 ตอบแล้ว: 8
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ปางสมเด็จพระร่วงเจ้า เผ้าแผ่นภพสุโขทัย</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">มลักเห็นในอนา จึ่งผายพจนประภาษ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เป็นอนุสาสนกถา สอนคณานรชน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ทั่วธราดลพึงเพียร เรียนอำรุงผดุงอาตม์</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าเคลื่อนคลาดคลาถ้อย เมื่อน้อยให้เรียนวิชา</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ให้หาสินเมื่อใหญ่ อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าริระร่านแก่ความ ประพฤติตามบุรพรบอบ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เอาแต่ชอบเสียผิด อย่าประกอบกิจเป็นพาล</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าอวดหาญแก่เพื่อน เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">หน้าศึกอย่านอนใจ ไปเรือนท่านอย่านั่งนาน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">การเรือนตนเร่งคิด อย่านั่งชิดผู้ใหญ่</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าใฝ่สูงให้พ้นศักดิ์ ที่รักอย่าดูถูก</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าโดยคำคนพลอด เข็นเรือทอดข้างถนน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เป็นคนอย่าทำใหญ่ ข้าคนไพร่อย่าไฟฟุน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">คบขุนนางอย่าโหด โทษตนผิดรำพึง</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าคนึงถึงโทษท่าน หว่านพืชจักเอาผล</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เลี้ยงคนจักกินแรง อย่าขัดแย้งผู้ใหญ่</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าใฝ่ตนให้เกิน เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ ที่ซุ่มเสือจงประหยัด</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">จงเร่งระมัดฟืนไฟ ตนเป็นไทอย่าคบทาส</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าประมาทท่านผู้ดี มีสินอย่าอวดมั่ง</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ผู้เฒ่าสั่งจงจำความ ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ทำรั้วเรือกไว้กับตน คนรักอย่าวางใจ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ที่มีภัยพึงหลีก ปลีกตนไปโดยด่วน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ได้ส่วนอย่ามักมาก อย่ามีปากว่าคน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">รักตนกว่ารักทรัพย์ อย่าได้รับของเข็ญ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เห็นงามตาอย่าปอง ของฝากท่านอย่ารับ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ที่ทับจงมีไฟ ที่ไปจงมีเพื่อน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ทางแถวเถื่อนไคลคลา ครูบาสอนอย่าโกรธ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">โทษตนผิดพึงรู้ สู้เสียสินอย่าเสียศักดิ์</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ภักดีอย่าด่วนเคียด อย่าเบียดเสียดแก่มิตร</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ที่ผิดช่วยเตือนตอบ ที่ชอบช่วยยกยอ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าขอของรักมิตร ชอบชิดมักจางจาก</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">พบศัตรูปากปราศรัย ความในอย่าไขเขา</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่ามัวเมาเนืองนิจ คิดตรองตรึกทุกเมื่อ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">พึงผันเผื่อต่อญาติ รู้ที่ขลาดที่หาญ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">คบพาลอย่าพาลผิด อย่าผูกมิตรไมตรี</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เมื่อพาทีพึงตอบ จงนบนอบผู้ใหญ่</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ช้างไล่แล่นเลี่ยงหลบ สุวานขบอย่าขบตอบ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่ากอปรจิตริษยา เจรจาตามคดี</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าปลุกผีกลางคลอง อย่างปองเรียนอาถรรพณ์</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">พลันฉิบหายวายม้วย อย่ายลเยี่ยงถ้วยแตกมิติด</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">จงยลเยี่ยงสัมฤทธิ์แตกมิเสีย ลูกเมียอย่าวางใจ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ภายในอย่านำออก ภายนอกอย่านำเข้า</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อาสาเจ้าจนตัวตาย อาสานายจงพอแรง</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ของแพงอย่ามักกิน อย่ายินคำคนโลภ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">โอบอ้อมเอาใจคน อย่ายลเหตุแต่ใกล้</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ท่านไท้อย่าหมายโทษ คนโหดให้เอ็นดู</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ยอครูยอต่อหน้า ยอข้าเมื่อแล้วกิจ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ยอมิตรเมื่อลับหลัง ลูกเมียยังอย่าสรรเสริญ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เยียวสะเทินจะอดสู อย่าชังครูชังมิตร</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ผิดอย่าเอาเอาแต่ชอบ นอบตนต่อผู้เฒ่า</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เข้าออกอย่าวางใจ ระวังระไวหน้าหลัง</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เยี่ยงผู้ชังจะคอยโทษ อย่ากิ้วโกรธเนืองนิจ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ผิวผิดปลิดไป่ร้าง ข้างตนไว้อาวุธ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เครื่องสรรพยุทธอย่าวางจิต คิดทุกข์ในสงสาร</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าทำการที่ผิด คิดขวนขวายที่ชอบ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">โต้ตอบอย่าเสียคำ คนขำอย่าร่วมรัก</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">พรรคพวกพึงทำนุก ปลูกเอาแรงทั่วตน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ยลเยี่ยงไก่นกกระทา พาลูกหลานหากิน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ระบือระบิลอย่าฟังคำ การกระทำอย่าด่วนได้</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าใช้คนบังบด ทดแทนคุณท่านเมื่อยาก</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ฝากของรักจงพอใจ เฝ้าท้าวไทอย่าทรนง</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ภักดีจงอย่าเกียจ เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">นอบนบใจใสสุทธิ์ อย่าขุดคนด้วยปาก</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าถากคนด้วยตา อย่าพาผิดด้วยหู</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าเลียนครูเตือนด่า อย่าริกล่าวคำคด</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">คนทรยศอย่าเชื่อ อย่าแผ่เผื่อความคิด</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าผูกมิตรคนจร ท่านสอนอย่าสอนตอบ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ความชอบจำใส่ใจ ระวังระวังที่ไปมา</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เมตตาตอบต่อมิตร คิดแล้วจึงเจรจา</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่านินทาผู้อื่น อย่าตื่นยกยอตน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">คนจนอย่าดูถูก ปลูกไมตรีทั่วชน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ตระกูลตนจงคำนับ อย่าจับลิ้นแก่คน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ท่านรักตนจงรักตอบ ท่านนอบตนจงนอบแทน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ความแหนให้ประหยัด เผ่ากษัตริย์เพลิงงู</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าดูถูกว่าน้อย หิ่งห้อยอย่าแข่งไฟ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าปองภัยต่อท้าว อย่ามักห้าวพลันแตก</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าเข้าแบกงาช้าง อย่าออกก้างขุนนาง</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ปางมีชอบท่านช่วย ปางป่วยท่านชิงชัง</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ผิจะบังบังจงลับ ผิจะจับจับจงมั่น</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ผิจะคั้นคั้นจนตาย ผิจะหมายหมายจงแท้</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ผิจะแก้แก้จงกระจ่าง อย่ารักห่างกว่าชิด</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">คิดข้างหน้าอย่าเบา อย่าถือเอาตื้นกว่าลึก</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เมื่อเข้าศึกระวังตน เป็นคนเรียนความรู้</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">จงยิ่งผู้ผู้มีศักดิ์ อย่ามักง่ายมิดี</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่าตีงูให้แก่กา อย่าตีปลาหน้าไซ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ใจอย่าเบาจงหนัก อย่าตีสุนัขห้ามเห่า</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ข้าเก่าร้ายอดเอา อย่ารักเหากว่าผม</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่ารักลมกว่าน้ำ อย่ารักถ้ำกว่าเรือน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">อย่ารักเดือนกว่าตะวัน สบสิ่งสรรพโอวาท</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ผู้เป็นปราชญ์พึงสดับ ตรับตริตรองปฏิบัติ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">โดยอรรถอันถ่องถ้วน แถลงเลศเหตุเลือกล้วน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">เลิศอ้างทางธรรม แลนาฯ</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">บัณ เจิดจำแนกแจ้ง พิสดาร ความเอย</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ฑิต ยุบลบรรหาร เหตุไว้</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">พระ ปิ่นนัคราสถาน อุดรสุข ไทยนา</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt;"><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';" lang="TH">ร่วง ราชรามนี้ได้ กล่าวถ้อยคำสอน</span><span style="font-size: 16pt; color: black; font-family: 'Angsana New';"></span></p> <h1>ช่วยผมหน่อยนะครับ<br />ด่วยมากๆๆเลย<br /></h1>


bigbangpp@hotmail.com(125.24.28.153)

จำนวน 6 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 10 ส.ค. 2552 (16:19)
ถอดคำประพันธ์ให้หน่อยค่ะ อย่ารักถ้ำกว่าเรือน อย่ารักเดือนกว่าตะวัน สบสิ่งสรรพโอวาท ผู้เป็นปราชญ์พึงสดับ
mintmaza@hotmail.com (IP:222.123.37.165)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 8 ก.ย. 2552 (20:03)
อ่านไม่ออกเลย
satawat
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 23 ธ.ค. 2552 (16:06)
เขียนอารายอ่านม้ายอกเลย
เด็กเลว1/5อัน (IP:124.122.60.95)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 20 มิ.ย. 2553 (13:01)
ดิฉันว่า จขกท.ต้องบร้าไปแล้วแน่ๆ :P
jhitoyu@hotmail.com (IP:58.9.198.100)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 21 ก.พ. 2554 (18:25)
อ่านไม่ออกเลยอ๊
งงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ม๊ากมากกกกกกกกกกกกกก
may (IP:125.27.137.99)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 25 พ.ย. 2554 (18:32)
เออไม่ทราบว่าเขียนรัยค่ะ้นี้ย คนอ่านเค้าคงรุเรื่องอะค่ะ เพราะเค้าไม่ช่ายคนเขียน นิหว่า

Like Like Like
nanny_sar@hotmail.com (IP:125.27.90.101)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม