ประเมินอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์

ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการชุดที่ 2 ในการประเมินผลงานของครูที่ขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ มีความกลุ้มใจมากครับ

เพราะจะต้องไปประเมินครูอาจารย์ ต่างโรงเรียนถึง 5 แห่ง แต่ละแห่งอยู่คนละอำเภอกัน การไปประเมินแต่ละครั้งคงต้องเสียเวลา 1 วัน ก


ความคิดเห็นที่ 6 

ครูต้นแบบ (Guest)
5 พ.ย. 2546 20:55
 1. อ่านดูแล้วแม้แต่กรรมการผู้ประเมินยังเข้าใจไม่ตรงกันก็ทราบมาว่าก่อนที่จะออกมาประเมินคณะกรรมการชุดที่ 1 ชุดที่ 2ไปประชุมฟังคำชี้แจงมาแล้ว ทำไมถึงไม่คัดเลือกผู้ประเมินมาเลยบางโรงเรียนคนที่ประเมิน(กรรมการชุดที่ 1)ไม่เคยสนใจเรื่องการเรียนการสอนเลยแผนการสอนที่ทำส่งผู้บริหารก็ซื้อเอาแล้วมาจ้างพิมพ์ใหม่ อย่างนี้อนาคตเด็กไทยจะเป็นอย่างไรถ้าครูมัวแต่มุ่งประโยชน์ส่วนตัวความคิดเห็นที่ 14

chaowana.i@chaiyo.com (Guest)
9 เม.ย. 2547 11:01
 1. การประเมินอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ โดยหลักการนับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้เรียนและเป็นผลดีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะการประเมินเน้นผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อผู้เรียนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ แต่วิธีการประเมินต้องทำด้วยความสุจริตด้วยกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการอำนวยความสะดวก มีการแนะแนว แนะนำด้วยความเป็นกัลยาณมิตร มีการติดตามผล ช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อบุคลากรของประเทศชาติที่เป็นคนเก่ง คนดี คนมีความสุข บูรณาการสมบูรณ์แบบตามที่สังคมคาดหวังความคิดเห็นที่ 22

อิ อิ อิ (Guest)
30 เม.ย. 2547 11:01
 1. ที่ครูไผ่ว่าให้ครูทุกคนในโรงเรียนเป็นผู้ประเมิน และให้เด็กที่เรียนกับครูคนนั้นประเมินด้วย พูดเหมือนที่เขากำลังจะเอาครูออก 5 % เลยนะ ถ้าทำกันยังงี้จริงๆ แย่นะครับ คนที่ได้ อ.3 คงต้องเป็นคนมีพวกมาก ตั้งอกตั้งใจสอน ตั้งใจทำงาน คนอื่นเขาหมั่นใส้ เขาก็จะไม่ผ่านให้ ทำไปทำมาในทางปฎิบัติมันจะไม่ใช่เป็นการ "ประเมิน" มันจะเป็นการ "โหวต" แทน คนที่จะได้ อ.3 หรือคนที่จะรอดจากการออก 5 % ก็คือคนมีพวก ดูแล้วเหมือนเกมส์ Survivor เลย โหวตคนออก ต่างคนก็เอาตัวรอด นั่นมันแค่เกม จะเอาชีวิตคนไปเล่นเป็นเกมได้ไง ควรหาอะไรที่มันเป็นธรรมกว่า คนที่ถูกโหวตออก ไม่ใช่คนที่ทำงานไร้ประสิทธิภาพ เกียจคร้าน ตามจุดประสงค์แน่ และสุดท้าย ได้ อ.3 หัวดี ความรู้เยอะ ก็น่าจะดีกว่า ได้ อ.3 พวกมาก อ.3 ถ่ายเอกสาร นะความคิดเห็นที่ 105

คนที่กำลังจะเป็นใหญ่ใครไม่ถอย (Guest)
3 ม.ค. 2548 21:05
 1. ความเห็นเพิ่มเติมที่ 97

  ความคิดเห็นนี้เอามาจากสมอง คน....หรือ......ความคิดเห็นที่ 80

ไม่มี (Guest)
2 พ.ย. 2547 23:54
 1. ผมว่าการที่จะพัฒนาอะไรไปในทางที่ดีได้ สิ่งหนึ่งก็คือกำลังใจ หากครูมีกำลังใจที่ดีผลงานที่แสดงออกมาก็น่าจะดี อย่าลืมว่าคนเรามีความสามารถที่แตกต่างกัน ครูบางคนเขาเป็นนักปฏิบัติแต่การทำผลงานเป็นไปในเชิงวิชาการซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีความถนัดจึงอาจจะเขียนไม่ได้ดีเท่าไร ในส่วนนี้ก็น่าจะดูในเจตนาบ้าง การตรวจน่าจะลดรายละเอียดลงบ้างเพื่อให้เขาได้มีกำลังใจที่จะพัฒนางาน ท่านทราบไหมว่าครูส่วนใหญ่เขามองการทำผลงานว่าเป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม เพราะมีตัวอย่างผู้ผ่านให้เห็นน้อยมาก ผู้ที่ทำแล้วไม่ผ่านก็ท้อแท้เพราะเท่าที่เห็นผู้ที่เขาทำบางคนทำเต็มที่จริงๆ เด็กมีคุณภาพจริงๆสามารถพิสูจน์ได้ถ้าหากกรรมการชุดที่ 3 ลงมาทดสอบด้วยตัวเอง แต่เมื่อส่งผลงานไปกลับไม่ผ่าน แถมยังไม่รู้ด้วยซำ้ว่าไม่ผ่านเพราะอะไร ครูส่วนใหญ่ก็เลยไม่อยากทำผลงาน หลายปีที่ผ่านมาจึงไม่ค่อยเห็นนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น ครูที่ไม่ทำผลงานก็สอนไปเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งก็ทำไปตามอุดมการณ์เด็กก็ได้อานิสงค์ไป ส่วนหนึ่งก็หันไปหารายได้ด้านการสอนพิเศษ(ได้ดีกว่าทำผลงานอีก) อีกส่วนหนึ่งก็หันมาเอาดีด้านการเลียผู้บริหารเพื่อให้ได้เงินเพิ่ม  ดังนั้นจึงอยากให้มีครูผ่านเกณฑ์มากขึ้นเพราะท่านทำได้อยู่แล้ว ถ้ากลัวว่าไม่เก่งจริงก็ประเมินซำ้บ่อยๆ แล้วยกเลิกก็ยังไม่สาย  ท่านทราบไหมว่าครูส่วนหนึ่งเขามองว่าผู้ที่มีอำนาจกันเงินไว้แต่สายผู้บริหาร ผู้บริหารได้แล้วได้อีก ผลงานห่วยแตกก็ยังได้ ผอ. รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละเป็นหมื่น วันๆก็ไม่อยู่โรงเรียนคิดแล้วสงสารตัวเอง ปากเปียกปากแฉะสอนคนให้เป็นดาว  ขอฝากท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายช่วยทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาคน พัฒนางานให้ได้มีขวัญกำลังใจ เพราะทีี่่พึ่งสุดท้ายในการทำให้เขามีเงินเพิ่มก็คือการมุ่งมั่นในการทำผลงานนี่แหละ หวังรอท่านผู้บริหารที่ชอบแต่คำหวานๆให้ขวัญและกำลังใจก็ได้แต่ฝันความคิดเห็นที่ 51

กก (Guest)
22 ต.ค. 2547 11:26
 1. อึมความคิดเห็นที่ 130

thatako.com (Guest)
19 เม.ย. 2548 13:00
 1. การแสดงความคิดเห็นนี้จะไปเข้าหูท่าน รมต.อดิศัยหรือไม่

  ข่าวหลายกระแสเกี่ยวกับารประเมินครู อาจารย์ 2/7 เข้า คศ2

  เป็น คศ 3 หน่วยงานใดประเมิน ครูผู้ประเมินอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ผ่านคณะกรรมการชุดที่ 1-2 แล้วได้เงินประจำตำแหน่งหรือไม่ รมต.อดิศัยให้อ.3 เชิงประจักษ์แบบเอื้ออาทร

  ผู้ใดไม่ผ่าน อ.3 จะมีการอบรมให้ผ่านทุกคน

  ข่าวหลายกระแส ผู้หยุดข่าวได้คือใครวานช่วยบอกความคิดเห็นที่ 9

preechaso@thaimail.com (Guest)
20 พ.ย. 2546 23:39
 1. ผมอ่านดูคำตอบแต่ละท่าน มันก็จริงส่วนหนึ่ง แต่มันก็ไม่จริงอีกส่วนหนึ่ง ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำผลงานอาจารย์ 3 ผมเขียนแผนการสอนด้วยตนเอง ใช้สื่ออุปกรณ์ตามที่ระบุ ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนผมเองไม่เคยสนใจการใช้แผนการสอนเลย พอลงมือเขียนพบว่าการเขียนแผนการสอนล่วงหน้าเป็นสิ่งมีประโยชน์ เราได้เตรียมล่วงหน้า เมื่อเกิดปัญหาก็บันทึกเก็บเอาไว้เพื่อใช้กับห้องต่อไปหรือปีต่อไป กรุณาอย่าเหมาเอาหมดว่าคนทำอาจารย์ 3 จะเหมือนที่เขียนกันมา ที่จริงงานในหน้าที่ของผมก็มีมา่กมายจนไม่มีเวลาจะเตรียมการสอนมานานแล้ว แต่ปีนี้ตัดใจทำอาจารย์ 3 แต่ไม่ได้หวังว่าจะฟลุ๊กได้มาง่ายๆ เพียงหวังว่าเราน่าจะพัฒนาตัวเองเพื่อเด็กไทยบ้างเท่านั้น ทำเท่าที่ทำได้ ผ่านหรือไม่ผ่านไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวล สิ่งที่ผมได้จากการทำอาจารย์ 3 มีหลายประการ รู้ว่าเราอยู่นิ่งไม่ได้ เราต้องก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลง คนที่มาประเมินผมเขาก็ให้คำแนะนำดี อะไรที่เรายังบกพร่องเขาก็บอกว่าควรทำอย่างไร ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้น ผมถือว่าไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่เราไม่ต้องลงทุนลงแรง คนที่เขาไม่ตั้งใจทำก็ปล่อยเขาไป ผลงานมันจะฟ้องเองแหละ คนปลูกข้าวย่อมได้ข้าง จะได้ผลผลิตมากได้น้อยก็ขึ้นอญุ่กับการดูแล บำรุงรักษา ทำน้อยแต่จะเอามากคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับความคิดเห็นที่ 54

sheena_lunatics@hotmail.com (Guest)
23 ต.ค. 2547 16:41
 1. ใครก็ได้ช่วยไปไล่ผอ.และฏ้อาจารย์ที่โรงเรียนเก่าผมออกหน่อย ห่วยแตกทำตัวแย่ความคิดเห็นที่ 53

ครูแก่ (Guest)
23 ต.ค. 2547 16:02
 1. ไม่ทราบว่าเกณฑ์ของคณะกรรมการประเมินอาจารย์3ที่กำหนดไว้กว้างๆนั้นพิจารณาจากอะไรเดิมบอกว่าอ.3เชิงประจักษ์จะดูจากการจัดกิจกรรมในการสอนและงานในหน้าที่ครูทั้งในและนอกโรงเรียนดิฉันเป็นครูมา27ปีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สามารถสอนจริงได้ แต่ไม่ได้ส่งผลงานอ.3แบบเดิมเพราะไม่สามารถจัดทำเอกสารได้เพราะวันๆมัวแต่เตรียมการสอนทำสื่อการสอน สอนแล้วก็ต้องตรวจงานนักเรียน ประกอบกับต้องทำงานอื่นๆในโรงเรียนก็คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้น่าจะเป็นงานของครูผู้สอน จึงสมัคร แต่กลับพบว่าเกณฑ์ที่จะบ่งบอกของความเป็นครูมืออาชีพนั้นคืออะไร การทำนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม การทำเอกสารที่พิสดารพันลึกอย่างนั้นหรือ

  คนที่มาประเมินเข้าใจธรรมชาติของครูผู้สอนดีแล้วหรือ เทียบกับการส่งผลงานแบบเดิมที่ไม่ต้องสอนจริงแต่ยกเมฆ ครูที่สอนจริงๆการทำเอกสารย่อมที่จะไม่เรียบร้อยเพราะมันไม่มีเวลามานั่งทำ แค่ทำส่งให้ทันกำหนดก็แทบจะใช้เวลาทั้งหมดในชีวิต

  ไอ้ที่ว่าครูมัวแต่นั่งทำผลงานแล้วไม่สอนทำได้อย่างไรจะเอาผลผลิตมาจากไหนถ้าไม่สอนตามแผนการสอนที่วางไว้ แล้วกรรมการชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ให้คะแนนผ่านมาได้อย่างไรความคิดเห็นที่ 43

ครูดอย (Guest)
16 ต.ค. 2547 15:12
 1. ผลงานอาจารย์3 เชิงประจักษ์ทำไมอนุมัติยากจังเลย ผ่านกรรมการตั้ง 2 ชุด ทำคะแนนได้ 800 กว่า แต่มาแพ้ย่อยยับกับคะแนน 80 คะแนน เป็นธรรมกับครูแล้วหรือ ท่านนายกหรือใครใหญ่ ๆๆๆ ช่วยพิจารณาทีความคิดเห็นที่ 30

dd (Guest)
8 พ.ค. 2547 13:41
 1. ถ้าที่ไหนโรงเรียนไหนมีปัญหา มีสิ่งไม่ดี และแก้กันไม่ได้และอยากแก้ ก็ร้องเรียนแจ้งเบาะแสไปให้คนที่รับผิดชอบได้ อย่าปล่อยไว้เลยครับ นายกเขาก็มีช่องให้แจ้งไม่ใช่หรือครับ อย่ามาพูดแล้วก็ให้ผ่านไปเฉยๆเลยครับความคิดเห็นที่ 28

pss@cs.rimhk.ac.th (Guest)
7 พ.ค. 2547 17:19
 1. น่าจะประเมินกันด้วยผลงาน เช่น สื่อการสอน นวัตกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่

  หรืองานวิจัย แล้วมีกรรมการประเมินจากบุคคลภายนอก เช่น สมศ

  น่าจะเป็นธรรมและมีผลต่อประสิทธิภาพการสอนจริง ๆความคิดเห็นที่ 145

ลุกศิษย์ (Guest)
21 ก.ย. 2548 18:08
 1. พวกคุณทำอาจารย์สาม เพื่อหวังแต่ตำแหน่งและเงินเดือนกันเหรอ ไม่คิดถึงเด็กนักเรียนตาดำๆที่พวกคุณสอนบ้างอย่างน้อยพวกเขาก็ได้ความรู้จากพวกคุณ นี่ถึงจะเรียกว่าครู ถ้าคุณทำดีจริงรอหน่อย  เห็นแต่เอาเวลาไปทำอาจารย์สามมุ่งแต่ผลงานที่เป็นเล่ม

  บ้างก็ลอกกันมา ส่งก็เกือบจะไม่ทัน เอกสารรกบ้านไปหมด

  หมดเงินคนละหลายบาทละซิ  สำหรับครูทำจริงก็เห็นใจนะความคิดเห็นที่ 116

p (Guest)
25 ม.ค. 2548 11:09
 1. เอาแบบนี้เลยเหรอคุณ Sam!ความคิดเห็นที่ 128

p
29 มี.ค. 2548 07:42
 1. ครูลำปางครับ

  ในเมื่อพิมพ์ก็พิมพ์เอง

  แล้ว 50,000 บาท เป็นค่าอะไรครับความคิดเห็นที่ 40

www.thcity.com.Kunakon (Guest)
13 ต.ค. 2547 13:34
 1. อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ทุกคนควรพลังกัน เรียกร้องความเป็นธรรมในการทำอาจารย์ 3 ครั้งนี้ เพราะว่า เราทำผลงานและมีกรรมการไปประเมินที่โรงเรียนเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการชุดที่2 ได้ประเมินตามสภาพจริงแล้ว แต่ต้องส่งเอกสารเหมือนกับอาจารย์ 3 ชุดเก่า ทำให้เราต้องสละทั้งเวลา แรงกาย กำลังทรัพย์ ซึ่งเราเป็นครูก็ค่าใช้ในครอบครัวก็น้อยอยู่แล้ว บางคนเดือดร้อนทั้งครอบครัว มีปัญหาทางครอบครัว พวกเราจึงควรร่วมพลังกันเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐบาลความคิดเห็นที่ 52

ครูมุก (Guest)
22 ต.ค. 2547 16:15
 1. ทำไมเอาเรื่องการประเมินอาจารย์ 3 ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองละคะความคิดเห็นที่ 67

ครูผุ้ทำอาจารย์ 3 เชิงประจักษ (Guest)
30 ต.ค. 2547 20:17
 1. อีกครั้งหนึ่งที่ต้องขอความเห็นใจจากผู้ตรวจ คืออยากรู้ความจริงว่า การทำผลงานเขาไม่เอาผลของงานที่รายงานขึ้นไปหรือ

  กระแสข่าว ได้ร้อยละ 2 ,5 หรือ 10 ไม่น่าเป็นความจริง

  เพราะความตั้งใจไมม่ควรแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ ปกติหัวอก

  ข้าราชการระดับ 7 เป็นระดับที่อยู่ตรงกลาง เสียเปรียบอยู่แล้ว

  เงินเดือนก็ตันเร็ว ซี 8 กับ 9 ห่างกันแค่ 2,000 กว่าบาท

  แต่ ซี 7 ห่างกับ วี 8 ถึง หมื่นกว่าบาท ก้ไม่ทราบว่าผู้กำหนดซี

  เดิมท่านใช้สูตรคูณแม่ใดประเมิน ซี 7 ถึงได้เหมือนเป็นพลเมืองชั้น 2 ของประเทศ พอทำผลงานเข้าตอนแรกก็ว่าคราวนี้ได้แน่

  เพราะเป็นเชิงประจักษ์ แต่กรรมการที่มาดูเพื่อประจักษ์ 2 ชุด

  แทบหมดความหมาย เพราะไปไป และมามา ท่านก็ให้อำนาจ

  กับกรรมการที่ไม่เคยพบเห็นการทำงานของพวกเราเลยและมี

  คะแนนเพียง 80 คะแนน เป็นผู้กำชะตาชีวิตเรา

  จึงอยากถามว่าท่านให้ความเป็นธรรมแก่พวกเราผู้ลำบาก

  ที่สุด 1 ปีการศึกษา แล้วหรือ ถ้าผลงานพวกเราแย่จริงๆ เราไม่ว่า

  หรอก แต่ถ้าพอใช้ได้ สอนเด็กแล้วได้ผล ท่านควรดูคะแนน

  ของกรรมการทั้ง 2 ชุดประกอบด้วย หรือจะใช้นักสืบมาสืบดู

  พฤติกรรมของพวกบ้างานอย่างพวกเราก็ได้ รับรองว่าไม่มีครู

  สังกัดใดทำตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบอย่างพวกเราความคิดเห็นที่ 70

ครูไผ่ (Guest)
31 ต.ค. 2547 09:25
 1. กฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง ย่อมเป็นสิ่งที่แก้ไขได้

  แต่ต้องพิจารณาอย่างไตร่ตรองให้เป็นการแก้ไขที่นำไปสู่ความถูกต้องและเป็นธรรมมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น