วิชาการดอทคอม ptt logo

การวิเคราะห์-อภิปราย ผลการทดลอง คืออะไรครับ จะเขียนแบบไหน

โพสต์เมื่อ: 13:43 วันที่ 25 ม.ค. 2552         ชมแล้ว: 59,276 ตอบแล้ว: 20
วิชาการ >> กระทู้ >> การบ้านแบบฝึกหัด

การวิเคราะห์-อภิปราย ผลการทดลอง คืออะไรครับ จะเขียนแบบไหน

การวิเคราะห์ผลการทดลอง

การอภิปรายผลการทดลอง

จะเขียนผลการทดลองอะครับ แล้วมันมีให้กรอกข้อมูลตามนี้
ผมเลยไม่ทราบรูปแบบว่าจะเขียนอธิบายประมาณไหนครับ

มันจะมี 5 หัวข้อ
1.วิธีทดลอง
2. ผลการทดลอง
3. วิเคราะห์ผลการทดลอง
4. สรุปผลการทดลอง
5. อภิปรายการทดลอง

รบกวนด้วยนะครับ
ถ้ายกตัวอย่าง ได้ก็รบกวนด้วยนะครับ
ขบอคุณครับNort.SP
ร่วมแบ่งปัน9 ครั้ง - ดาว 150 ดวง

จำนวน 20 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 22 ก.ย. 2552 (18:42)

หนูก้อกามลางหาอยูเหมือนกันคร๊า

อิอิ  #_#


amjaja9900@hotmail.com (IP:125.26.137.159)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 6 ต.ค. 2552 (19:12)
นึกไม่อก บอกไม่ถูก
คัยได้แล้วช่วยบอกที
สงสัยมาก
*-*!
n.aom_502@hotmail.com (IP:125.26.108.6)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 2 มี.ค. 2553 (21:55)
ง่ายๆเหมือนสรุปการทดลอง เช่น ทดลองการเกิดลูกเห็บ เราสังเกตเห็นอะไรก็สรุปตามสิ่งที่เห็น
kamikaza (IP:112.142.40.24)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 2 มี.ค. 2553 (21:58)
การวิเคราะห์-อภิปราย ผลการทดลอง คืออะไรครับ จะเขียนแบบไหน

การวิเคราะห์ผลการทดลอง

การอภิปรายผลการทดลอง

จะเขียนผลการทดลองอะครับ แล้วมันมีให้กรอกข้อมูลตามนี้
ผมเลยไม่ทราบรูปแบบว่าจะเขียนอธิบายประมาณไหนครับ

มันจะมี 5 หัวข้อ
1.วิธีทดลอง
2. ผลการทดลอง
3. วิเคราะห์ผลการทดลอง
4. สรุปผลการทดลอง
5. อภิปรายการทดลอง

ง่ายqถามคนผู้รู้
hi5+555 (IP:112.142.40.24)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 3 มี.ค. 2553 (10:42)
การเขียนมันไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับความนิยมของหน่วยงานด้วย วารสารแต่ละแห่งก็กำหนดหัวข้อต่างกันไป คุณต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละหัวข้อเสียก่อนว่าหน่วยงานเขาให้เขียนอย่างไร ทั้งรูปแบบการเขียน และลีลาการเขียน การแยกหัวข้อดูแปลก ๆ และเรียงหัวข้อไม่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง และบางหัวข้ออ่านแล้วก็งง ๆ ว่าให้ทำอะไรแน่ แต่ก็จะลองอธิบายดู

แต่ก็พอให้คำแนะนำกว้าง ๆ ได้
1. วิธีการทดลอง
คือต้องอธิบายระเบียบวิธีการวิจัยทั้งหมด ว่าคุณใช้ระเบียบวิธีการวิจัยอย่างไร เขียนให้ละเอียดให้เข้าใจ เมื่อคนอื่นมาอ่านสามารถทำซ้ำได้ไม่ผิดพลาด เพื่อให้งานวิจัยของคุณน่าเชื่อถือเพราะคุณมีการะบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ ในส่วนของวิธีการทดลองโดยทั่วไปจะตรงกับ materials and methods ซึ่งเป็นส่วนของการทำการทดลอง เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
unity sun power
ร่วมแบ่งปัน371 ครั้ง - ดาว 146 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 3 มี.ค. 2553 (11:04)
ยกตัวอย่าง ผมทดลองปุ๋ยในโตรเจน 5 อัตรา กับพันธุ์ข้าว 4 พันธุ์ ทดลอง สองซ้ำ ในสถานีทดลอง 2 สถานี ทดลอง 2 ฤดู ทั้งฤดูกาลปกติและนอกฤดูเป็นเวลา 2 ปี

สิ่งทดลองทั้งหมด 20 สิ่ง (5x4) และมี 40 แปลงย่อย ในแต่ละการทดลองย่อย และผมเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวเปลือกเพียงอย่างเดียว จากพื้นที่เก้บเกี่ยวทั้งหมดในแต่ละแปลงย่อยยกเว้นต้นที่อยู่หัวแถวและท้ายแถวและแถวข้างของแปลงย่อย ข้อมูบที่ได้เรียกว่าข้อมูล ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์ท่างสถิติต่อไป

ผมอาจวิเคราะห์ทีละการทดลองย่อยก่อน ซื่งจะมีทั้งหมด 8 การทดลองย่อย (2 สถานี x 2 ฤดู x 2 ปี) จากนั้นจึงวิเคราะห้รวมทั้งหมด 8 การทดลองย่อย และผมใช้โปรแกรม SAS ในกรวิเคราะห็ความแปรปรวณของข้อมูลและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองโดยใช้ LSD

ตรงนี้ก็จะจบในส่วนของการทดลอง คือต้องอธิบายให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้อื่นทำซ้ำได้ไม่ผิดพลาด
unity sun power
ร่วมแบ่งปัน371 ครั้ง - ดาว 146 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 3 มี.ค. 2553 (11:17)
2 ผลการทดลอง (results)
ต่อไปคือการเสนอผล ผมอาจเสนอตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวณ ตารางเปรียบเทียบพันธุ์ และตารางเปรียบเทียบอัตรปุ๋ย

ผมจะอธิบายว่า main effects เป็นอย่างไรแตกต่างกันหรือไม่ พันธุ์ไหนดีพันธุ์ไหนไม่ดี อัตราปุ๋ยไหนดี อัตราไหนไม่ดี ผลแต่ละปี แต่ละฤดู แต่ละสถานีเป้นอย่างไร สอดคลอ้งกันดีหรือไม่มี interactions ระหว่าง main effects มากน้อยเพียงใด

นี่เป็นส่วนของผลการทดลอง คือเสนอตรงไปตรงมาในส่วนที่เราค้นพบจากการทดลอง พร้อมทั้งแปรผลการทดลองจากตัวเลขในตารางเป็นภาษาง่าย ๆ ที่คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจ เอาส่วนสำคัญที่สุดขึ้นก่อน
unity sun power
ร่วมแบ่งปัน371 ครั้ง - ดาว 146 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 3 มี.ค. 2553 (11:32)
3 อภิปรายผล (discussion)
ไม่ต้องไปวิเคราะห์ผลการทดลองอะไรอีกแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเดียวก็พอ อภิปรายผลอาจเขียนรวมกับผลการทดลองเลยก็ได้ ไม่ต้องแบ่งหัวข้อย่อยให้มากหลายหัวข้อและอ่านรู้เรื่องดีกว่าด้วย และหลีกเลี่ยงการทวนผลการทดลองได้ด้วย แต่ทั้งนีร้แล้วแต่ความนิยม มันไม่มีกฏตายตัว

คุณต้องอภิปรายว่าผลการทดลองของคุณตอบคำถามที่ตั้งไว้หรือไม่ ตรงตามทฤษฎีหรือหลักการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปหรือขัดแย้งกัน และมีงานทดลองที่ทำโดยนักวิจัยอื่น ๆ สนับสนุนงานทดลองของคุณหรือขัดแย้งกับงานทดลองของคุณหรือไม่ เพราะเหตุใด

จากนั้นคุณสรุปผลการทดลองโดยไม่ต้องตั้งหัวข้อใหม่ หรือจะตั้งใหม่ก็แล้วแต่ความนิยม ว่า คุณพบอะไรที่สำคัญ งานทดลองคุณตอบคำถามที่ตั้งไว้ สนับสนุนหรือทักล้างทฤษฎี หรือเสริมทฤษฎีที่มีอยู่ก่อนแล้ว งานทดลองของคุณจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร มีข้อจำกัดอะไรบ้าง อะไรที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม คำถามอะไรที่ได้คำตอบชัดเจนแล้ว และอะไรที่ยังไม่ชัดเจนคุณจะแนะนำผู้อ่านว่าอย่างไร

เท่านี้แหละครับ ขอให้ประสบความสำเดร็จเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับ
unity sun power
ร่วมแบ่งปัน371 ครั้ง - ดาว 146 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 15 ส.ค. 2553 (20:24)
1. ชื่อการทดลอง (title of subject)
2. ชื่อผู้ทำการทดลอง (names) พร้อมรายชื่อผู้ร่วมการทดลอง
3. วัตถุประสงค์ (objective) ของการทำการทดลองนั้น
4. วิธีการทดลอง (procedure) อธิบายถึงขั้นตอนการทำการทดลองตามความ
เป็นจริง
5. ผลการทดลอง (result) แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการทดลองอาจจัด
อยู่ในรูปของตารางหรือกราฟแล้วแต่ความ
เหมาะสม
6. การคำนวณ (calculation) ควรแสดงขั้นตอนการคำนวณพร้อมทั้งแสดงสมการ
เคมีที่นำมาใช้ ผลการคำนวณอาจแสดงไว้ในรูป
ของตารางได้เช่นกัน
7. วิจารณ์ผลการทดลอง (discussion) ผลการทดลองนั้นสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่หาก
ไม่สอดคล้อง ให้อธิบายถึงสาเหตุที่ผลการทดลอง
คลาดเคลื่อน และบอกแนวทางแก้ไขความคลาด
เคลื่อน ว่ามีอย่างไรบ้าง
8. สรุปผลการทดลอง (conclusion) กล่าวสั้น ๆ ถึงสาระสำคัญที่ได้จากผลการทดลอง
ทั้งที่ได้ผลบวกหรือผลลบ (ไม่ควรนำทฤษฎีมาสรุป)
9. ข้อเสนอแนะ (suggestion) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเท่านั้นอาจกล่าว
ถึงงานที่สามารถทำเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา หรือของการทดลอง อาจกล่าวถึงแนวทาง
การประยุกต์เพื่อใช้งานต่อไป
kty (IP:125.26.186.181)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 1 ก.ย. 2553 (22:55)
อภิปายผล คืออะไร

งงมากๆ
nnnnnnn (IP:119.31.126.83)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 2 ต.ค. 2553 (15:43)
เราหมาถึง หัวข้อหลักๆ เนไข้หวัดหมูอะไรตามนี้ ถ้ารู้ก็ช่วยบอกหน่อย
ออม (IP:182.232.103.68)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 2 มี.ค. 2554 (17:15)
แล้วถ้าทำรายงานเกี่ยวกับน้ำดอกไม้ล่ะค้ะ

งงอะทำรายงานไม่ถูก
nakane_earth@hotmail.com (IP:115.87.200.28)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 2 มี.ค. 2554 (17:37)

น้ำดอกไม้ คืออะไรครับ? แค่อ่านยังไม่เข้าใจเลยครับ


Ouroboros
ร่วมแบ่งปัน2439 ครั้ง - ดาว 306 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 6 พ.ค. 2554 (13:14)
อภิปรายคืออะไรหรอค่

แล้วก้

การที่แสดงผลการทดลองเนี่ยมันมี ตั้ง3 ครั้งแต่เราทำการค้นคว้าอ่ะจะต้องทำไงดีค่
yam (IP:125.25.233.238)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 8 ก.ค. 2554 (19:55)
ขอบคุณมากนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆ
natnaree_songyon@hotmail.com (IP:58.9.153.106)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 6 ส.ค. 2554 (11:40)
งง ?????????? ตึ้บอ่ะ
thitima_2543@hotmail.com (IP:125.26.30.204)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 31 ม.ค. 2555 (14:28)
ขอบคุณค่ะ
Soul1 (IP:202.129.46.251)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 20 มี.ค. 2556 (17:39)
นู๋ก้อกำลางหาอยู่เหมือนกันค้า
may (IP:124.121.247.88)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 20 มี.ค. 2556 (19:52)


นู๋ก้อกำลางหาอยู่เหมือนกันค้า  ประโยคยาว ๘ คำ สะกดผิดเสีย ๔ คำ น่าเศร้าที่เรียนมาถึงขนาดนี้แล้วยังใช้ภาษาวิบัติแบบนี้  คุณสะกดไม่เป็น ขี้เกียจ หรือ คิดว่าเท่  คิดถึงอนาคตครับ ถ้าเขียนแบบนี้เวลาไปสมัครงานจะหาคนจ้างทำงานดีๆยาก 


ศานติ
ร่วมแบ่งปัน5953 ครั้ง - ดาว 592 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 5 มี.ค. 2557 (09:21)
ถ้าเป็นโครงงานสบู่เหลวจากเปลือกกล้วยน้ำว้า ต้องเขียนวิเคราะห์การทดลองแบบไหนคะ
nus_1999@hotmail.com (IP:49.230.176.48)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม