การวิเคราะห์-อภิปราย ผลการทดลอง คืออะไรครับ จะเขียนแบบไหน

การวิเคราะห์-อภิปราย ผลการทดลอง คืออะไรครับ จะเขียนแบบไหน


การวิเคราะห์ผลการทดลอง


การอภิปรายผลการทดลอง


จะเขียนผลการทดลองอะครับ แล้วมันมีให้กรอกข้อมูลตามนี้
ผมเลยไม่ทราบรูปแบบว่าจะเขียนอธิบายประมาณไหนครับ


มันจะมี 5 หัวข้อ
1.วิธีทดลอง
2. ผลการทดลอง
3. วิเคราะห์ผลการทดลอง
4. สรุปผลการทดลอง
5. อภิปรายการทดลอง


รบกวนด้วยนะครับ
ถ้ายกตัวอย่าง ได้ก็รบกวนด้วยนะครับ
ขบอคุณครับความคิดเห็นที่ 1

amjaja9900@hotmail.com (Guest)
22 ก.ย. 2552 18:42
 1. หนูก้อกามลางหาอยูเหมือนกันคร๊า

  อิอิ  #_#
ความคิดเห็นที่ 3

kamikaza (Guest)
2 มี.ค. 2553 21:55
 1. ง่ายๆเหมือนสรุปการทดลอง เช่น ทดลองการเกิดลูกเห็บ เราสังเกตเห็นอะไรก็สรุปตามสิ่งที่เห็นความคิดเห็นที่ 4

hi5+555 (Guest)
2 มี.ค. 2553 21:58
 1. การวิเคราะห์-อภิปราย ผลการทดลอง คืออะไรครับ จะเขียนแบบไหน

  การวิเคราะห์ผลการทดลอง

  การอภิปรายผลการทดลอง

  จะเขียนผลการทดลองอะครับ แล้วมันมีให้กรอกข้อมูลตามนี้
  ผมเลยไม่ทราบรูปแบบว่าจะเขียนอธิบายประมาณไหนครับ

  มันจะมี 5 หัวข้อ
  1.วิธีทดลอง
  2. ผลการทดลอง
  3. วิเคราะห์ผลการทดลอง
  4. สรุปผลการทดลอง
  5. อภิปรายการทดลอง

  ง่ายqถามคนผู้รู้ความคิดเห็นที่ 9

kty (Guest)
15 ส.ค. 2553 20:24
 1. 1. ชื่อการทดลอง (title of subject)
  2. ชื่อผู้ทำการทดลอง (names) พร้อมรายชื่อผู้ร่วมการทดลอง
  3. วัตถุประสงค์ (objective) ของการทำการทดลองนั้น
  4. วิธีการทดลอง (procedure) อธิบายถึงขั้นตอนการทำการทดลองตามความ
  เป็นจริง
  5. ผลการทดลอง (result) แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการทดลองอาจจัด
  อยู่ในรูปของตารางหรือกราฟแล้วแต่ความ
  เหมาะสม
  6. การคำนวณ (calculation) ควรแสดงขั้นตอนการคำนวณพร้อมทั้งแสดงสมการ
  เคมีที่นำมาใช้ ผลการคำนวณอาจแสดงไว้ในรูป
  ของตารางได้เช่นกัน
  7. วิจารณ์ผลการทดลอง (discussion) ผลการทดลองนั้นสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่หาก
  ไม่สอดคล้อง ให้อธิบายถึงสาเหตุที่ผลการทดลอง
  คลาดเคลื่อน และบอกแนวทางแก้ไขความคลาด
  เคลื่อน ว่ามีอย่างไรบ้าง
  8. สรุปผลการทดลอง (conclusion) กล่าวสั้น ๆ ถึงสาระสำคัญที่ได้จากผลการทดลอง
  ทั้งที่ได้ผลบวกหรือผลลบ (ไม่ควรนำทฤษฎีมาสรุป)
  9. ข้อเสนอแนะ (suggestion) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเท่านั้นอาจกล่าว
  ถึงงานที่สามารถทำเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของ
  เนื้อหา หรือของการทดลอง อาจกล่าวถึงแนวทาง
  การประยุกต์เพื่อใช้งานต่อไปความคิดเห็นที่ 10

nnnnnnn (Guest)
1 ก.ย. 2553 22:55
 1. อภิปายผล คืออะไร

  งงมากๆความคิดเห็นที่ 11

ออม (Guest)
2 ต.ค. 2553 15:43
 1. เราหมาถึง หัวข้อหลักๆ เนไข้หวัดหมูอะไรตามนี้ ถ้ารู้ก็ช่วยบอกหน่อยความคิดเห็นที่ 12

nakane_earth@hotmail.com (Guest)
2 มี.ค. 2554 17:15
 1. แล้วถ้าทำรายงานเกี่ยวกับน้ำดอกไม้ล่ะค้ะ

  งงอะทำรายงานไม่ถูกความคิดเห็นที่ 13

Ouroboros vcharkarn vteam
2 มี.ค. 2554 17:37
 1. น้ำดอกไม้ คืออะไรครับ? แค่อ่านยังไม่เข้าใจเลยครับ
ความคิดเห็นที่ 14

yam (Guest)
6 พ.ค. 2554 13:14
 1. อภิปรายคืออะไรหรอค่

  แล้วก้

  การที่แสดงผลการทดลองเนี่ยมันมี ตั้ง3 ครั้งแต่เราทำการค้นคว้าอ่ะจะต้องทำไงดีค่ความคิดเห็นที่ 15

natnaree_songyon@hotmail.com (Guest)
8 ก.ค. 2554 19:55
 1. ขอบคุณมากนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆความคิดเห็นที่ 16

thitima_2543@hotmail.com (Guest)
6 ส.ค. 2554 11:40
 1. งง ?????????? ตึ้บอ่ะความคิดเห็นที่ 17

Soul1 (Guest)
31 ม.ค. 2555 14:28
 1. ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 18

may (Guest)
20 มี.ค. 2556 17:39
 1. นู๋ก้อกำลางหาอยู่เหมือนกันค้าความคิดเห็นที่ 19

ศานติ vcharkarn vteam
20 มี.ค. 2556 19:52

 1. นู๋ก้อกำลางหาอยู่เหมือนกันค้า  ประโยคยาว ๘ คำ สะกดผิดเสีย ๔ คำ น่าเศร้าที่เรียนมาถึงขนาดนี้แล้วยังใช้ภาษาวิบัติแบบนี้  คุณสะกดไม่เป็น ขี้เกียจ หรือ คิดว่าเท่  คิดถึงอนาคตครับ ถ้าเขียนแบบนี้เวลาไปสมัครงานจะหาคนจ้างทำงานดีๆยาก 
ความคิดเห็นที่ 20

nus_1999@hotmail.com (Guest)
5 มี.ค. 2557 09:21
 1. ถ้าเป็นโครงงานสบู่เหลวจากเปลือกกล้วยน้ำว้า ต้องเขียนวิเคราะห์การทดลองแบบไหนคะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น