การวิเคราะห์-อภิปราย ผลการทดลอง คืออะไรครับ จะเขียนแบบไหน

การวิเคราะห์-อภิปราย ผลการทดลอง คืออะไรครับ จะเขียนแบบไหน


การวิเคราะห์ผลการทดลอง


การอภิปรายผลการทดลอง


จะเขียนผลการทดลองอะครับ แล้วมันมีให้กรอกข้อมูลตามนี้
ผมเลยไม่ทราบรูปแบบว่าจะเขียนอธิบายประมาณไหนครับ


มันจะมี 5 หัวข้อ
1.วิธีทดลอง
2. ผลการทดลอง
3. วิเคราะห์ผลการทดลอง
4. สรุปผลการทดลอง
5. อภิปรายการทดลอง


รบกวนด้วยนะครับ
ถ้ายกตัวอย่าง ได้ก็รบกวนด้วยนะครับ
ขบอคุณครับ

25 ม.ค. 2552 13:43
20 ความเห็น
98188 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 amjaja9900@hotmail.com (Guest)

หนูก้อกามลางหาอยูเหมือนกันคร๊า

อิอิ  #_#

22 ก.ย. 2552 18:42


ความคิดเห็นที่ 3 kamikaza (Guest)

ง่ายๆเหมือนสรุปการทดลอง เช่น ทดลองการเกิดลูกเห็บ เราสังเกตเห็นอะไรก็สรุปตามสิ่งที่เห็น
2 มี.ค. 2553 21:55


ความคิดเห็นที่ 4 hi5+555 (Guest)

การวิเคราะห์-อภิปราย ผลการทดลอง คืออะไรครับ จะเขียนแบบไหน

การวิเคราะห์ผลการทดลอง

การอภิปรายผลการทดลอง

จะเขียนผลการทดลองอะครับ แล้วมันมีให้กรอกข้อมูลตามนี้
ผมเลยไม่ทราบรูปแบบว่าจะเขียนอธิบายประมาณไหนครับ

มันจะมี 5 หัวข้อ
1.วิธีทดลอง
2. ผลการทดลอง
3. วิเคราะห์ผลการทดลอง
4. สรุปผลการทดลอง
5. อภิปรายการทดลอง

ง่ายqถามคนผู้รู้
2 มี.ค. 2553 21:58


ความคิดเห็นที่ 9 kty (Guest)

1. ชื่อการทดลอง (title of subject)
2. ชื่อผู้ทำการทดลอง (names) พร้อมรายชื่อผู้ร่วมการทดลอง
3. วัตถุประสงค์ (objective) ของการทำการทดลองนั้น
4. วิธีการทดลอง (procedure) อธิบายถึงขั้นตอนการทำการทดลองตามความ
เป็นจริง
5. ผลการทดลอง (result) แสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการทดลองอาจจัด
อยู่ในรูปของตารางหรือกราฟแล้วแต่ความ
เหมาะสม
6. การคำนวณ (calculation) ควรแสดงขั้นตอนการคำนวณพร้อมทั้งแสดงสมการ
เคมีที่นำมาใช้ ผลการคำนวณอาจแสดงไว้ในรูป
ของตารางได้เช่นกัน
7. วิจารณ์ผลการทดลอง (discussion) ผลการทดลองนั้นสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่หาก
ไม่สอดคล้อง ให้อธิบายถึงสาเหตุที่ผลการทดลอง
คลาดเคลื่อน และบอกแนวทางแก้ไขความคลาด
เคลื่อน ว่ามีอย่างไรบ้าง
8. สรุปผลการทดลอง (conclusion) กล่าวสั้น ๆ ถึงสาระสำคัญที่ได้จากผลการทดลอง
ทั้งที่ได้ผลบวกหรือผลลบ (ไม่ควรนำทฤษฎีมาสรุป)
9. ข้อเสนอแนะ (suggestion) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเท่านั้นอาจกล่าว
ถึงงานที่สามารถทำเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา หรือของการทดลอง อาจกล่าวถึงแนวทาง
การประยุกต์เพื่อใช้งานต่อไป
15 ส.ค. 2553 20:24


ความคิดเห็นที่ 10 nnnnnnn (Guest)

อภิปายผล คืออะไร

งงมากๆ
1 ก.ย. 2553 22:55


ความคิดเห็นที่ 11 ออม (Guest)

เราหมาถึง หัวข้อหลักๆ เนไข้หวัดหมูอะไรตามนี้ ถ้ารู้ก็ช่วยบอกหน่อย
2 ต.ค. 2553 15:43


ความคิดเห็นที่ 12 nakane_earth@hotmail.com (Guest)

แล้วถ้าทำรายงานเกี่ยวกับน้ำดอกไม้ล่ะค้ะ

งงอะทำรายงานไม่ถูก
2 มี.ค. 2554 17:15


ความคิดเห็นที่ 13 โดย Ouroboros

น้ำดอกไม้ คืออะไรครับ? แค่อ่านยังไม่เข้าใจเลยครับ

2 มี.ค. 2554 17:37


ความคิดเห็นที่ 14 yam (Guest)

อภิปรายคืออะไรหรอค่

แล้วก้

การที่แสดงผลการทดลองเนี่ยมันมี ตั้ง3 ครั้งแต่เราทำการค้นคว้าอ่ะจะต้องทำไงดีค่
6 พ.ค. 2554 13:14


ความคิดเห็นที่ 15 natnaree_songyon@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณมากนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆ
8 ก.ค. 2554 19:55


ความคิดเห็นที่ 16 thitima_2543@hotmail.com (Guest)

งง ?????????? ตึ้บอ่ะ
6 ส.ค. 2554 11:40


ความคิดเห็นที่ 17 Soul1 (Guest)

ขอบคุณค่ะ
31 ม.ค. 2555 14:28


ความคิดเห็นที่ 18 may (Guest)

นู๋ก้อกำลางหาอยู่เหมือนกันค้า
20 มี.ค. 2556 17:39


ความคิดเห็นที่ 19 โดย ศานติ


นู๋ก้อกำลางหาอยู่เหมือนกันค้า  ประโยคยาว ๘ คำ สะกดผิดเสีย ๔ คำ น่าเศร้าที่เรียนมาถึงขนาดนี้แล้วยังใช้ภาษาวิบัติแบบนี้  คุณสะกดไม่เป็น ขี้เกียจ หรือ คิดว่าเท่  คิดถึงอนาคตครับ ถ้าเขียนแบบนี้เวลาไปสมัครงานจะหาคนจ้างทำงานดีๆยาก 

20 มี.ค. 2556 19:52


ความคิดเห็นที่ 20 nus_1999@hotmail.com (Guest)

ถ้าเป็นโครงงานสบู่เหลวจากเปลือกกล้วยน้ำว้า ต้องเขียนวิเคราะห์การทดลองแบบไหนคะ
5 มี.ค. 2557 09:21

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น