ต้องการหารัศมีของครึ่ง วงกลมครับ

ไม่ทราบว่ารัศมีของ ครึ่งวงกลมที่มีความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ 58mm จะต้องใช้รัศมีวงกลมเท่าไร่ครับความคิดเห็นที่ 1

ครูไผ่ vcharkarn vteam
28 ม.ค. 2552 08:41
 1. รัศมีของวงกลมกับรัศมีของครึ่งวงกลมมีความยาวเท่ากันค่ะ

  ถ้าเส้นรอบวงมีความยาว 58 mm.

  ก็ใช้สูตร เส้นรอบวงของวงกลม = 2¶r
  แทนค่าสูตร จะได้           58 = 2*22/7*r
  r คือรัศมีของวงกลม  แก้สมการหาค่า r ก็จะได้ความยาวของรัศมีที่ต้องการค่ะ    
          
ความคิดเห็นที่ 2

Timestopper_STG vcharkarn veditor
28 ม.ค. 2552 21:40
 1. ผมคิดว่าเส้นรอบวงของครึ่งวงกลมน่าจะหมายถึงเส้นรอบรูปมากกว่าครับซึ่งคือ
  2r+pi r = 58
ความคิดเห็นที่ 3

ออมมี่ -0- (Guest)
28 เม.ย. 2552 20:37
 1. เข้าใจละ หาตั้งนานเลยย
ความคิดเห็นที่ 4

ศานติ vcharkarn vteam
29 เม.ย. 2552 08:03
 1. คำถามกำกวมหน่อยหรือเปล่าครับ ที่ว่า ความยาวเส้นรอบวงของครึ่งวงกลม หมายถึง ความยาวของเส้นรอบวงก่อนแ่บ่งวงกลมเป็นสองเสี้ยว หรือ เพียงครึ่งของเส้นรอบวงก่อนแบ่งเป็นสองเสี้ยว หรือ อีกนัยหนึ่ง

                     2πr = 58  หรือ   2πr = 116
ความคิดเห็นที่ 5

pop_narak_za@hotmail.com (Guest)
25 มิ.ย. 2552 21:20
 1. ลูกฟุตบอลลูกหนึ่งวัดความยาวรอบวงกลมใหญ่ได้ 66 เซนติเมตร ถ้าลูกฟุตบอลทำด้วยหนังหนา 0.5 จะจลมได้กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ???

  ผม งง มาก เลย อ่ะ คับ ช่วย สอน วิธี ผม ที นะ คับความคิดเห็นที่ 6

นกแสก
27 มิ.ย. 2552 08:39
 1. สูตรหาปริมาตรทรงกลม  =  4 × 3.142 × r3/3

  หาค่า  r  จาก

      ความยาวเส้นรอบวง  =  2 × 3.142 × r

                         66  =  2 × 3.142 × r

                           r  =  66/2 × 3.142

                              =  10.503   เซนติเมตร

  ดังนั้น  จะได้

         ปริมาตรทรงกลม  =  4 × 3.142 × 10.5033/3

                              =  4853.835   ลูกบาศก์เซนติเมตร 

  แต่  ลูกบอลมีผิวหนา  0.5  มิลลิเมตร

  ดังนั้น      66 - 0.05  =  65.95  เซนติเมตร

  จะได้            65.95  =  2 × 3.142 × r

                           r  =  65.95/2 × 3.142

                              =  10.495   เซนติเมตร 

  ดังนั้น 

         ปริมาตรทรงกลม  =  4 × 3.142 × 10.4953/3

                              =  4842.752   ลูกบาศก์เซนติเมตร   
ความคิดเห็นที่ 9

ananeso1994@gmail.com (Guest)
8 พ.ย. 2552 11:47
 1. ขอขอบคุณมากที่ช่วยตอบ
ความคิดเห็นที่ 11

ดาเนียล (Guest)
18 พ.ย. 2552 10:48
 1. สมมุติว่าผมมีหลังคาโค้งอยู่ที่ความกว้าง9เมตรสูง3เมตรอยากทราบว่าข้อ1ความยาวรวมของหลังคาโค้งนี้เป็นเท่าไร ข้อ2จะหารัศมีโค้งของหลังคานี้ได้อย่างไรช่วยตอบพร้อมวิธีทำขอขอบคุณล่วงหน้ามากๆ(เด็กบ้านนอก)
ความคิดเห็นที่ 17

นกแสก
22 พ.ย. 2552 20:54
 1. แสดงรูปวงกลม
ความคิดเห็นที่ 18

ญา (Guest)
20 ธ.ค. 2552 11:48
 1. อยากทราบว่าเส้นรอบวงของครึ่งวงรีเป็นเท่าไรถ้ามีความยาวฐาน3.5เมตร สูง0.80 ม. c]h;vpkdmik[;bTu8bffh;p8jt
ความคิดเห็นที่ 19

ญา (Guest)
20 ธ.ค. 2552 11:49
 1. อยากทราบว่าเส้นรอบวงของครึ่งวงรีเป็นเท่าไรถ้ามีความยาวฐาน3.5เมตร สูง0.80 ม. อยากทราบวิธีคิดด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 20

manu0186@hotmail.com (Guest)
20 ธ.ค. 2552 21:18
 1. ยากอะความคิดเห็นที่ 22

devilboy_p@hotmail.com (Guest)
22 มี.ค. 2553 13:25
 1. อยากทราบว่า ทรงกลมลูกใหญ่มีปริมาตร27เท่าของทรงกลมลูกเล็ก ถ้าทรงกลมลูกใหญ่มีรัศมี5นิ้วแล้วทรงกลมลูกเล็กจะมีพื้นที่ผิมเท่าไร

  ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับความคิดเห็นที่ 23

นกแสก
23 มี.ค. 2553 20:07
 1. ทรงกลมลูกใหญ่มีปริมาตร 27 เท่าของทรงกลมลูกเล็ก เขียนเป็นสมการได้ว่า

  Vใหญ่ = 27Vเล็ก

  = 4 × 3.14 × 5³/3

  = 523.33 ลูกบาศก์นิ้ว

  ดังนั้น จะสามารถหารัศมีของทรงกลมเล็ก ได้ว่า

  Vเล็ก = Vใหญ่/27

  4 × 3.14 × r³/3 = 523.33/27

  r = 19.38 × 3/4 × 3.14

  = 4.63 นิ้ว

  ดังนั้น จะสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกลมเล็กได้จาก

  พื้นที่ผิวทรงกลม = 4πr²

  4 × 3.14 × 4.63² = 269.25 ตารางนิ้วความคิดเห็นที่ 24

นกแสก
23 มี.ค. 2553 20:25
 1. รัศมีของวงกลม หาได้จากสูตร

  พื้นที่วงกลม = πr²

  ดังนั้น r² = พื้นที่วงกลม/π

  r = √(พื้นที่วงกลม/π)

  = √(พื้นที่วงกลม/3.14)

  หรือ อาจหาได้จากสูตร

  เส้นรอบวงกลม = 2πr

  ดังนั้น r = เส้นรอบวงกลม/2π

  = เส้นรอบวงกลม/2 × 3.14

  เมื่อ π คือ ค่าคงที่ มีค่าประมาณ = 3.14

  r คือ รัศมีของวงกลมความคิดเห็นที่ 25

นิธิ (Guest)
27 มี.ค. 2553 18:12
 1. อยากทราบว่า มีวิธีไหนบ้างที่จะค่า เส้นโค้งนอกได้ เนื่องจากไม่ทราบรัศมีครับ
  ตามหน้างานจริง พื้นที่ ความยาวของเส้นโค้ง อยู่ที่ 12.70 เมตร และต้องการให้กว้างยื่นออกไปอีก 1.80 เมตร
  ความยาวเส้นโค้งรอบนอกจะเท่ากับเท่าไรครับ รบกวนท่านที่ทราบช่วยตอบกลับหรือแนะนำด้วยครับ
  ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 26

ช่วยตอบด้วยครับ (Guest)
11 ธ.ค. 2553 15:59
 1. ผมอยากทราบวิธีทำของคำถามข้อนี้ครับ "สุชาติวิ่งออกกำลังกายรอบสนามรูบครึ่งวงกลม 4 รอบได้ระยะทาง 400 ม. สนามมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณกี่เมตร" ช่วยตอบด้วยครับความคิดเห็นที่ 27

นกแสก
11 ธ.ค. 2553 18:41
 1. ผมอยากทราบวิธีทำของคำถามข้อนี้ครับ "สุชาติวิ่งออกกำลังกายรอบสนามรูบครึ่งวงกลม 4 รอบได้ระยะทาง 400 ม. สนามมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณกี่เมตร" ช่วยตอบด้วยครับ

  วิ่งรอบสนามรูปครึ่งวงกลม� 4� รอบ� ได้ระยะทาง� =� 400� เมตร

  ถ้า

  วิ่งรอบสนามรูปครึ่งวงกลม� 1� รอบ� จะได้ระยะทาง� =� 400/4

  ����������������������������������������������������������� =� 100� เมตร

  และจากสูตรหาความยาวเส้นรอบรูปครึ่งวงกลม� =� ความยาวของครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงกลม + ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม

  = (2 × 3.14 × r/2) + (2 × r)

  = (3.14 × r) + (2 × r)

  = r × (3.14 + 2)

  = r × 5.14

  ดังนั้น จะได้

  100 เมตร = r × 5.14

  r = 100/5.14

  = 19.45 เมตร

  และดังนั้น จะได้

  ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง = 2 × r

  = 2 × 19.45

  = 38.91 เมตร
ความคิดเห็นที่ 28

เด็กน้อย (Guest)
2 ส.ค. 2554 02:43
 1. ช่วยหาทีครับ ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%

  1. 40% 2. 80% 3. 96% 4. 125%ความคิดเห็นที่ 29

ศานติ vcharkarn vteam
2 ส.ค. 2554 02:54
 1. คุณรู้สูตรหาพื้นที่วงกลม ถ้ารู้รัศมีใช่ไหม?

  สมมุติรัสมีขึ้นมาตัวหนึ่ง เอาง่ายๆ 100 ซม. ใช้สูตรหาพื้นที่ ออกมาเป็นตารางซม.

  คราวนี้เพิ่มรัศมีให้มากขึ้น 40%  ซึ่งเท่ากับ 140 ซม.

  หาพื้นที่วงกลมอีกที คราวนี้ใช้รัศมี 140 ซม. ได้ผลเท่าไหร่จดเอาไว้

  เอาพื้นที่วงกลมรัศมี 100 ซม. ไปเทียบกับ พื้นที่วงกลมรัศมี 140 ซม. ดูว่าเพิ่มกี่ตารางซม. แล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะเท่าไหร่


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น