ต้องการหารัศมีของครึ่ง วงกลมครับ

ไม่ทราบว่ารัศมีของ ครึ่งวงกลมที่มีความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ 58mm จะต้องใช้รัศมีวงกลมเท่าไร่ครับ
ความคิดเห็นที่ 3


28 เม.ย. 2552 20:37
 1. เข้าใจละ หาตั้งนานเลยย
ความคิดเห็นที่ 26

11 ธ.ค. 2553 15:59
 1. ผมอยากทราบวิธีทำของคำถามข้อนี้ครับ "สุชาติวิ่งออกกำลังกายรอบสนามรูบครึ่งวงกลม 4 รอบได้ระยะทาง 400 ม. สนามมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณกี่เมตร" ช่วยตอบด้วยครับความคิดเห็นที่ 27

นกแสก
11 ธ.ค. 2553 18:41
 1. ผมอยากทราบวิธีทำของคำถามข้อนี้ครับ "สุชาติวิ่งออกกำลังกายรอบสนามรูบครึ่งวงกลม 4 รอบได้ระยะทาง 400 ม. สนามมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณกี่เมตร" ช่วยตอบด้วยครับ

  วิ่งรอบสนามรูปครึ่งวงกลม� 4� รอบ� ได้ระยะทาง� =� 400� เมตร

  ถ้า

  วิ่งรอบสนามรูปครึ่งวงกลม� 1� รอบ� จะได้ระยะทาง� =� 400/4

  ����������������������������������������������������������� =� 100� เมตร

  และจากสูตรหาความยาวเส้นรอบรูปครึ่งวงกลม� =� ความยาวของครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงกลม + ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม = (2 × 3.14 × r/2) + (2 × r) = (3.14 × r) + (2 × r) = r × (3.14 + 2) = r × 5.14 ดังนั้น จะได้ 100 เมตร = r × 5.14 r = 100/5.14 = 19.45 เมตร และดังนั้น จะได้ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง = 2 × r = 2 × 19.45 = 38.91 เมตร
ความคิดเห็นที่ 25

27 มี.ค. 2553 18:12
 1. อยากทราบว่า มีวิธีไหนบ้างที่จะค่า เส้นโค้งนอกได้ เนื่องจากไม่ทราบรัศมีครับ ตามหน้างานจริง พื้นที่ ความยาวของเส้นโค้ง อยู่ที่ 12.70 เมตร และต้องการให้กว้างยื่นออกไปอีก 1.80 เมตร ความยาวเส้นโค้งรอบนอกจะเท่ากับเท่าไรครับ รบกวนท่านที่ทราบช่วยตอบกลับหรือแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับความคิดเห็นที่ 23

นกแสก
23 มี.ค. 2553 20:07
 1. ทรงกลมลูกใหญ่มีปริมาตร 27 เท่าของทรงกลมลูกเล็ก เขียนเป็นสมการได้ว่า Vใหญ่ = 27Vเล็ก = 4 × 3.14 × 5³/3 = 523.33 ลูกบาศก์นิ้ว ดังนั้น จะสามารถหารัศมีของทรงกลมเล็ก ได้ว่า Vเล็ก = Vใหญ่/27 4 × 3.14 × r³/3 = 523.33/27 r = 19.38 × 3/4 × 3.14 = 4.63 นิ้ว ดังนั้น จะสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกลมเล็กได้จาก พื้นที่ผิวทรงกลม = 4πr² 4 × 3.14 × 4.63² = 269.25 ตารางนิ้วความคิดเห็นที่ 22

22 มี.ค. 2553 13:25
 1. อยากทราบว่า ทรงกลมลูกใหญ่มีปริมาตร27เท่าของทรงกลมลูกเล็ก ถ้าทรงกลมลูกใหญ่มีรัศมี5นิ้วแล้วทรงกลมลูกเล็กจะมีพื้นที่ผิมเท่าไร ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับความคิดเห็นที่ 24

นกแสก
23 มี.ค. 2553 20:25
 1. รัศมีของวงกลม หาได้จากสูตร พื้นที่วงกลม = πr² ดังนั้น r² = พื้นที่วงกลม/π r = √(พื้นที่วงกลม/π) = √(พื้นที่วงกลม/3.14) หรือ อาจหาได้จากสูตร เส้นรอบวงกลม = 2πr ดังนั้น r = เส้นรอบวงกลม/2π = เส้นรอบวงกลม/2 × 3.14 เมื่อ π คือ ค่าคงที่ มีค่าประมาณ = 3.14 r คือ รัศมีของวงกลมความคิดเห็นที่ 2

Timestopper_STG
28 ม.ค. 2552 21:40
 1. [[127700]]

  ผมคิดว่าเส้นรอบวงของครึ่งวงกลมน่าจะหมายถึงเส้นรอบรูปมากกว่าครับซึ่งคือ
  2r+pi r = 58
ความคิดเห็นที่ 1

ครูไผ่
28 ม.ค. 2552 08:41
 1. รัศมีของวงกลมกับรัศมีของครึ่งวงกลมมีความยาวเท่ากันค่ะ

  ถ้าเส้นรอบวงมีความยาว 58 mm.

  ก็ใช้สูตร เส้นรอบวงของวงกลม = 2¶r
  แทนค่าสูตร จะได้           58 = 2*22/7*r
  r คือรัศมีของวงกลม  แก้สมการหาค่า r ก็จะได้ความยาวของรัศมีที่ต้องการค่ะ    
          
ความคิดเห็นที่ 4

ศานติ
29 เม.ย. 2552 08:03
 1. คำถามกำกวมหน่อยหรือเปล่าครับ ที่ว่า ความยาวเส้นรอบวงของครึ่งวงกลม หมายถึง ความยาวของเส้นรอบวงก่อนแ่บ่งวงกลมเป็นสองเสี้ยว หรือ เพียงครึ่งของเส้นรอบวงก่อนแบ่งเป็นสองเสี้ยว หรือ อีกนัยหนึ่ง

                     2πr = 58  หรือ   2πr = 116
ความคิดเห็นที่ 5

25 มิ.ย. 2552 21:20
 1. ลูกฟุตบอลลูกหนึ่งวัดความยาวรอบวงกลมใหญ่ได้ 66 เซนติเมตร ถ้าลูกฟุตบอลทำด้วยหนังหนา 0.5 จะจลมได้กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ??? ผม งง มาก เลย อ่ะ คับ ช่วย สอน วิธี ผม ที นะ คับความคิดเห็นที่ 6

นกแสก
27 มิ.ย. 2552 08:39
 1. สูตรหาปริมาตรทรงกลม  =  4 × 3.142 × r3/3

  หาค่า  r  จาก

      ความยาวเส้นรอบวง  =  2 × 3.142 × r

                         66  =  2 × 3.142 × r

                           r  =  66/2 × 3.142

                              =  10.503   เซนติเมตร

  ดังนั้น  จะได้

         ปริมาตรทรงกลม  =  4 × 3.142 × 10.5033/3

                              =  4853.835   ลูกบาศก์เซนติเมตร 

  แต่  ลูกบอลมีผิวหนา  0.5  มิลลิเมตร

  ดังนั้น      66 - 0.05  =  65.95  เซนติเมตร

  จะได้            65.95  =  2 × 3.142 × r

                           r  =  65.95/2 × 3.142

                              =  10.495   เซนติเมตร 

  ดังนั้น 

         ปริมาตรทรงกลม  =  4 × 3.142 × 10.4953/3

                              =  4842.752   ลูกบาศก์เซนติเมตร   
ความคิดเห็นที่ 7

29 ต.ค. 2552 21:48
 1. อยากได้สูตรการหาค่าเส้นรอบครึ่งวงกลมที่ไม่เท่ากัน เช่น ฐาน 14เมตร สูง3.8เมตรอยากทราบว่าเส้นรอบวงนั้เท่าไรจะใช้สูตรไหน (จะใช้คำนวนหลังคาโค้ง)ช่วยตอบหน่อยขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 8

นกแสก
29 ต.ค. 2552 22:13
 1. สูตรเส้นรอบครึ่งวงกลม  =  3.142 × r

  เมื่อ   r  คือ  รัศมีของครึ่งวงกลม  =  ความยาวฐานของครึ่งวงกลม/2  

              
ความคิดเห็นที่ 9

8 พ.ย. 2552 11:47
 1. ขอขอบคุณมากที่ช่วยตอบ
ความคิดเห็นที่ 10

13 พ.ย. 2552 13:11
 1. ขอรู้สูตรเส้นรอบวงของครึ่งวงกลมหน่อยครับความคิดเห็นที่ 11

18 พ.ย. 2552 10:48
 1. สมมุติว่าผมมีหลังคาโค้งอยู่ที่ความกว้าง9เมตรสูง3เมตรอยากทราบว่าข้อ1ความยาวรวมของหลังคาโค้งนี้เป็นเท่าไร ข้อ2จะหารัศมีโค้งของหลังคานี้ได้อย่างไรช่วยตอบพร้อมวิธีทำขอขอบคุณล่วงหน้ามากๆ(เด็กบ้านนอก)
ความคิดเห็นที่ 12

นกแสก
19 พ.ย. 2552 20:14
 1. ถ้ากำหนดให้   ความยาว  1  เมตร  =  1  เซนติเมตร

  จากการทดลองสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงในกระดาษด้วยขนาดความยาวและมาตราส่วนดังกล่าว  แล้ววัดมุมความกว้างของส่วนโค้งของวงกลมนี้  จะได้

         ขนาดของมุมที่วัดได้  คือ  135  องศา

  ดังนั้น  จากสูตร

              ความยาวส่วนโค้งของวงกลม  =  θ × 3.142 × d/360°

  เมื่อ    

        θ  คือ  มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่เกิดจากความยาวของส่วนโค้ง  =  135  องศา

        d  คือ  เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม  =  9.8  เมตร

  จะได้

              ความยาวส่วนโค้งของวงกลม  =  135° × 3.142 × 9.8/360°

                                                 =  11.547  เมตร

  ดังนั้น  จะได้ความยาวเส้นรอบรูปทั้งหมด  =  11.547 + 9  เมตร

                                                  =  20.547  เมตร

  ดังนั้น  หลังคานี้มีความยาวส่วนโค้ง  =  11.547  เมตร

                        มีความยาวฐาน  =  9  เมตร

                                มีความสูง  =  3  เมตร
ความคิดเห็นที่ 13

นกแสก
19 พ.ย. 2552 21:19
 1. สูตรเส้นรอบวงของครึ่งวงกลม  =  3.142 × รัศมีของครึ่งวงกลม
ความคิดเห็นที่ 14

ananeso
22 พ.ย. 2552 13:20
 1. ต่อจากความเห็นที่12  นอกจากต้องวาดรูปในกระดาษแล้ว จะมีสูตรใดใช้ในการหาค่า d และในการหาค่า O ไหม (o คือ 9.8 เมตร คือ d 135 องศา )


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น