ต้องการหารัศมีของครึ่ง วงกลมครับ

ไม่ทราบว่ารัศมีของ ครึ่งวงกลมที่มีความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ 58mm จะต้องใช้รัศมีวงกลมเท่าไร่ครับความคิดเห็นที่ 1

ครูไผ่
28 ม.ค. 2552 08:41
 1. รัศมีของวงกลมกับรัศมีของครึ่งวงกลมมีความยาวเท่ากันค่ะถ้าเส้นรอบวงมีความยาว 58 mm.ก็ใช้สูตร เส้นรอบวงของวงกลม = 2¶rแทนค่าสูตร จะได้           58 = 2*22/7*rr คือรัศมีของวงกลม  แก้สมการหาค่า r ก็จะได้ความยาวของรัศมีที่ต้องการค่ะ            


ความคิดเห็นที่ 2

Timestopper_STG
28 ม.ค. 2552 21:40
 1. [[127700]]

  ผมคิดว่าเส้นรอบวงของครึ่งวงกลมน่าจะหมายถึงเส้นรอบรูปมากกว่าครับซึ่งคือ2r+pi r = 58


ความคิดเห็นที่ 3

28 เม.ย. 2552 20:37
 1. เข้าใจละ หาตั้งนานเลยย


ความคิดเห็นที่ 4

ศานติ
29 เม.ย. 2552 08:03
 1. คำถามกำกวมหน่อยหรือเปล่าครับ ที่ว่า ความยาวเส้นรอบวงของครึ่งวงกลม หมายถึง ความยาวของเส้นรอบวงก่อนแ่บ่งวงกลมเป็นสองเสี้ยว หรือ เพียงครึ่งของเส้นรอบวงก่อนแบ่งเป็นสองเสี้ยว หรือ อีกนัยหนึ่ง                   2πr = 58  หรือ   2πr = 116


ความคิดเห็นที่ 5

25 มิ.ย. 2552 21:20
 1. ลูกฟุตบอลลูกหนึ่งวัดความยาวรอบวงกลมใหญ่ได้ 66 เซนติเมตร ถ้าลูกฟุตบอลทำด้วยหนังหนา 0.5 จะจลมได้กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ??? ผม งง มาก เลย อ่ะ คับ ช่วย สอน วิธี ผม ที นะ คับ

ความคิดเห็นที่ 6

นกแสก
27 มิ.ย. 2552 08:39
 1. สูตรหาปริมาตรทรงกลม  =  4 × 3.142 × r3/3หาค่า  r  จาก    ความยาวเส้นรอบวง  =  2 × 3.142 × r                       66  =  2 × 3.142 × r                         r  =  66/2 × 3.142                            =  10.503   เซนติเมตร ดังนั้น  จะได้       ปริมาตรทรงกลม  =  4 × 3.142 × 10.5033/3                            =  4853.835   ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่  ลูกบอลมีผิวหนา  0.5  มิลลิเมตรดังนั้น      66 - 0.05  =  65.95  เซนติเมตรจะได้            65.95  =  2 × 3.142 × r                         r  =  65.95/2 × 3.142                            =  10.495   เซนติเมตร ดังนั้น        ปริมาตรทรงกลม  =  4 × 3.142 × 10.4953/3                            =  4842.752   ลูกบาศก์เซนติเมตร 


ความคิดเห็นที่ 9

8 พ.ย. 2552 11:47
 1. ขอขอบคุณมากที่ช่วยตอบ


ความคิดเห็นที่ 11

18 พ.ย. 2552 10:48
 1. สมมุติว่าผมมีหลังคาโค้งอยู่ที่ความกว้าง9เมตรสูง3เมตรอยากทราบว่าข้อ1ความยาวรวมของหลังคาโค้งนี้เป็นเท่าไร ข้อ2จะหารัศมีโค้งของหลังคานี้ได้อย่างไรช่วยตอบพร้อมวิธีทำขอขอบคุณล่วงหน้ามากๆ(เด็กบ้านนอก)


ความคิดเห็นที่ 17

นกแสก
22 พ.ย. 2552 20:54
 1. แสดงรูปวงกลม


ความคิดเห็นที่ 18

20 ธ.ค. 2552 11:48
 1. อยากทราบว่าเส้นรอบวงของครึ่งวงรีเป็นเท่าไรถ้ามีความยาวฐาน3.5เมตร สูง0.80 ม. c]h;vpkdmik[;bTu8bffh;p8jt


ความคิดเห็นที่ 19

20 ธ.ค. 2552 11:49
 1. อยากทราบว่าเส้นรอบวงของครึ่งวงรีเป็นเท่าไรถ้ามีความยาวฐาน3.5เมตร สูง0.80 ม. อยากทราบวิธีคิดด้วยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 20

20 ธ.ค. 2552 21:18
 1. ยากอะ

ความคิดเห็นที่ 22

22 มี.ค. 2553 13:25
 1. อยากทราบว่า ทรงกลมลูกใหญ่มีปริมาตร27เท่าของทรงกลมลูกเล็ก ถ้าทรงกลมลูกใหญ่มีรัศมี5นิ้วแล้วทรงกลมลูกเล็กจะมีพื้นที่ผิมเท่าไร ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 23

นกแสก
23 มี.ค. 2553 20:07
 1. ทรงกลมลูกใหญ่มีปริมาตร 27 เท่าของทรงกลมลูกเล็ก เขียนเป็นสมการได้ว่า Vใหญ่ = 27Vเล็ก = 4 × 3.14 × 5³/3 = 523.33 ลูกบาศก์นิ้ว ดังนั้น จะสามารถหารัศมีของทรงกลมเล็ก ได้ว่า Vเล็ก = Vใหญ่/27 4 × 3.14 × r³/3 = 523.33/27 r = 19.38 × 3/4 × 3.14 = 4.63 นิ้ว ดังนั้น จะสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกลมเล็กได้จาก พื้นที่ผิวทรงกลม = 4πr² 4 × 3.14 × 4.63² = 269.25 ตารางนิ้ว

ความคิดเห็นที่ 24

นกแสก
23 มี.ค. 2553 20:25
 1. รัศมีของวงกลม หาได้จากสูตร พื้นที่วงกลม = πr² ดังนั้น r² = พื้นที่วงกลม/π r = √(พื้นที่วงกลม/π) = √(พื้นที่วงกลม/3.14) หรือ อาจหาได้จากสูตร เส้นรอบวงกลม = 2πr ดังนั้น r = เส้นรอบวงกลม/2π = เส้นรอบวงกลม/2 × 3.14 เมื่อ π คือ ค่าคงที่ มีค่าประมาณ = 3.14 r คือ รัศมีของวงกลม

ความคิดเห็นที่ 25

27 มี.ค. 2553 18:12
 1. อยากทราบว่า มีวิธีไหนบ้างที่จะค่า เส้นโค้งนอกได้ เนื่องจากไม่ทราบรัศมีครับ ตามหน้างานจริง พื้นที่ ความยาวของเส้นโค้ง อยู่ที่ 12.70 เมตร และต้องการให้กว้างยื่นออกไปอีก 1.80 เมตร ความยาวเส้นโค้งรอบนอกจะเท่ากับเท่าไรครับ รบกวนท่านที่ทราบช่วยตอบกลับหรือแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 26

11 ธ.ค. 2553 15:59
 1. ผมอยากทราบวิธีทำของคำถามข้อนี้ครับ "สุชาติวิ่งออกกำลังกายรอบสนามรูบครึ่งวงกลม 4 รอบได้ระยะทาง 400 ม. สนามมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณกี่เมตร" ช่วยตอบด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 27

นกแสก
11 ธ.ค. 2553 18:41
 1. ผมอยากทราบวิธีทำของคำถามข้อนี้ครับ "สุชาติวิ่งออกกำลังกายรอบสนามรูบครึ่งวงกลม 4 รอบได้ระยะทาง 400 ม. สนามมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณกี่เมตร" ช่วยตอบด้วยครับ วิ่งรอบสนามรูปครึ่งวงกลม� 4� รอบ� ได้ระยะทาง� =� 400� เมตรถ้าวิ่งรอบสนามรูปครึ่งวงกลม� 1� รอบ� จะได้ระยะทาง� =� 400/4����������������������������������������������������������� =� 100� เมตรและจากสูตรหาความยาวเส้นรอบรูปครึ่งวงกลม� =� ความยาวของครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงกลม + ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม = (2 × 3.14 × r/2) + (2 × r) = (3.14 × r) + (2 × r) = r × (3.14 + 2) = r × 5.14 ดังนั้น จะได้ 100 เมตร = r × 5.14 r = 100/5.14 = 19.45 เมตร และดังนั้น จะได้ ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง = 2 × r = 2 × 19.45 = 38.91 เมตร


ความคิดเห็นที่ 28

2 ส.ค. 2554 02:43
 1. ช่วยหาทีครับ ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่% 1. 40% 2. 80% 3. 96% 4. 125%

ความคิดเห็นที่ 29

ศานติ
2 ส.ค. 2554 02:54
 1. คุณรู้สูตรหาพื้นที่วงกลม ถ้ารู้รัศมีใช่ไหม?สมมุติรัสมีขึ้นมาตัวหนึ่ง เอาง่ายๆ 100 ซม. ใช้สูตรหาพื้นที่ ออกมาเป็นตารางซม.คราวนี้เพิ่มรัศมีให้มากขึ้น 40%  ซึ่งเท่ากับ 140 ซม.หาพื้นที่วงกลมอีกที คราวนี้ใช้รัศมี 140 ซม. ได้ผลเท่าไหร่จดเอาไว้เอาพื้นที่วงกลมรัศมี 100 ซม. ไปเทียบกับ พื้นที่วงกลมรัศมี 140 ซม. ดูว่าเพิ่มกี่ตารางซม. แล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะเท่าไหร่


ความคิดเห็นที่ 30

15 ต.ค. 2554 15:54
 1. ผมอยากทราบวิธีทำข้อนี้อ่ะคราบ (ด่วนเลยน่ะคราบ) "บ้านในชนบทแห่งหนึ่งใช้น้ำโดยเฉลี่ยนันละ 1/2 ลบ.ซม. ต้องการสร้างถังเก็บน้ำฝนทรงกระบอก 4 ใบ ที่มีขนาดเท่ากัน เมื่อเก็บน้ำไว้ในช่วงเวลา 88 ถ้าต้องการใช่ถังน้ำมีความสูง 3เศษ 1/2 จะต้องสร้างถังเก็บน้ำให้มีเส้นผ่าศูนญ์กลาง ภายในยาวเท่าได"

ความคิดเห็นที่ 31

นกแสก
15 ต.ค. 2554 16:22
 1. รู้สึกว่าจะพิมพ์ข้อความโจทย์อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะ  ตก ๆ  หล่น ๆ  แต่พอจับใจความได้ว่า        ใน  1  วัน     ใช้น้ำเฉลี่ย      1/2  ลูกบาศก์(เมตร.... หรือ  เซนติเมตร....)   ถ้า        ใน  88  วัน    ใช้น้ำเฉลี่ย    (88 × 1/2)/1                                      =  44  ลูกบาศก์..... สูตรหาปริมาตรถังทรงกระบอก  คือ                 ปริมาตรทรงกระบอก  =  พื้นที่ฐาน (วงกลม) × สูง                                     44  =  3.14 × r2 × (3 + 1/2)                เมื่อ                         r  =  เส้นผ่าศูนย์กลาง/2                         h  =  3 + 1/2  =  7/2    (หน่วย.....?)          จะได้                       r2  =  4.004   (เมตร.....  หรือ  เซนติเมตร....?)                         r  =  2    (เมตร....หรือ  เซนติเมตร.....?)           ดังนั้น                เส้นผ่าศูนย์กลาง  =  2 × r  =  2 × 2  =  4  (เมตร.....หรือ  เซนติเมตร......?) 


ความคิดเห็นที่ 32

28 ม.ค. 2555 16:20
 1. จาก ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 22 พ.ย. 2552 (20:54) ถ้าผมจะหาพื้นที่ของรูปที่ฐานกว้าง 9 เมตร สูง 3 เมตร หาได้อย่างไรครับ

ความคิดเห็นที่ 33

นกแสก
28 ม.ค. 2555 20:03
 1. จาก ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 22 พ.ย. 2552 (20:54) ถ้าผมจะหาพื้นที่ของรูปที่ฐานกว้าง 9 เมตร สูง 3 เมตร หาได้อย่างไรครับ

  ตอบ          พื้นที่นี้  เรียกว่า  พื้นที่เซ็คเมนต์

                 หาได้จากสูตร

             


ความคิดเห็นที่ 34

ครูไผ่
29 ม.ค. 2555 07:57
 1. พื้นที่เซกเมนต์สีแดง = พื้นที่เซกเตอร์สีแดงและเหลือง - พื้นที่รูปสามเหลี่ยมสีเหลือง

  เซกเตอร์ซึ่งมีมุมที่จุดศูนย์กลาง 135 องศามีพื้นที่เป็น «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»135«/mn»«mn»360«/mn»«/mfrac»«/math» เท่าของพื้นที่วงกลม = «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»135«/mn»«mn»360«/mn»«/mfrac»«/math»×«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»22«/mn»«mn»7«/mn»«/mfrac»«/math»×r2

  พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«/math»× ความยาวฐาน × ความสูง

  พื้นที่เซกเมนต์สีแดง =  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»135«/mn»«mn»360«/mn»«/mfrac»«/math»×«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»22«/mn»«mn»7«/mn»«/mfrac»«/math»×r2   - «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«/math»×ความยาวฐาน×ความสูง

  แทนค่า r ของวงกลม, ความยาวฐานและความสูงของรูปสามเหลี่ยม

  จะได้พื้นที่เซกเมนต์ตามต้องการ 


ความคิดเห็นที่ 35

31 ม.ค. 2555 13:28
 1. ที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 36 เมตร ยาว 40 เมตร ทำถนนกว้าง 4 เมตร ล้อมรอบทั้ง 4 ด้านทับบนที่ดินและพื้นที่ด้านกว้างทั้งสองด้านทำเป็นสวนหย่อมรูปครึ่งวงกลม พื้นที่ส่วนที่เหลือทั้งหมดปลูกหญ้าคิดเป็นกี่ตารางเมตร ใครรู้ ช่วยหาวิธีคิดคำตอบให้ด้วยนะคะ พอดีจะไปสอนเด็กค่ะ

ความคิดเห็นที่ 36

นกแสก
31 ม.ค. 2555 22:29
 1.      สูตร

              พื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากที่เหลือหลังจากทำถนนนกว้าง  4  เมตรทั้ง  4  ด้านทับบนที่ดิน

                                        =  กว้าง × ยาว

                                        =  (36 - 4 - 4) × (40 - 4 - 4)

                                        =  896  ตารางเมตร

      และ

           ด้านกว้างทั้งสองด้านทำเป็นสวนหย่อมรูป  "ครึ่งวงกลม"  จะได้

                  พื้นที่ครึ่งวงกลม  =  3.14 × r2/2  =  3.14 × (d/2)2/2  =  3.14 × d2/8

                     เมื่อ     r  =  ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง  =  d/2  =  36  เมตร/2  =  18  เมตร

                 ดังนั้น  จะได้

                   พื้นที่ครึ่งวงกลม  2  ด้าน  =  พื้นที่วงกลมเต็มวง  =  (3.14 × d2/8) + (3.14 × d2/8)

                                                  =  2 × (3.14 × d2/8)

                                                  =  3.14 × d2/4

                                                  =  3.14 × r2

                                                  =  3.14 × (36/2)2

                                                  =  1017.36  ตารางเมตร

                จะเห็นว่า  พื้นที่  เหลือ  896  ตารางเมตร  ดังนั้น  พื้นที่ครึ่งวงกลมทั้งสองด้านนี้  จะต้องอยู่  "ข้างนอก"  พื้นที่ที่เหลือ  896  ตารางเมตรนี้แน่ ๆ

                 ดังนั้น   พื้นที่ส่วนที่เหลือ  คือ  896  ตารางเมตร

   

   


ความคิดเห็นที่ 37

ครูไผ่
1 ก.พ. 2555 03:24
 1. ที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 36 เมตร ยาว 40 เมตร ทำถนนกว้าง 4 เมตร ล้อมรอบทั้ง 4 ด้านทับบนที่ดินและพื้นที่ด้านกว้างทั้งสองด้านทำเป็นสวนหย่อมรูปครึ่งวงกลม พื้นที่ส่วนที่เหลือทั้งหมดปลูกหญ้าคิดเป็นกี่ตารางเมตร วาดรูปมาให้ดูค่ะ คงทำต่อเองได้นะคะ สวนหย่อมรูปครึ่งวงกลมมีรัศมี = ครึ่งหนึ่งของ (36-ความกว้างของถนนสองข้าง)                                     = «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«/math» × (36-8)                                            = «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»1«/mn»«mn»2«/mn»«/mfrac»«/math» × 28 = 14 ม.สวนหย่อมสองข้างรวมกันมีพื้นที่เท่ากับวงกลมที่มีรัศมี 14 ม. สวนหย่อมมีพื้นที่รวมกันเท่ากับพื้นที่วงกลม = «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»22«/mn»«mn»7«/mn»«/mfrac»«/math» × «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mi»r«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/math»                                                                    = «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mfrac»«mn»22«/mn»«mn»7«/mn»«/mfrac»«/math» × 14 × 14                                                         = ? ตร.ม.ที่ดินไม่รวมถนนมีพื้นที่ = (36-8) × (40-8)                                  = ? ตร.ม.เหลือพื้นที่ปลูกหญ้า ? - ? = ? ตารางเมตร 

ความคิดเห็นที่ 38

17 เม.ย. 2555 12:33
 1. อรอนงค์เดินไปตามสนามรูปครึ่งวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 56 เมตร ได้ครบ 1 รอบพอดี อรอนงค์เดินได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใด

ความคิดเห็นที่ 40

17 เม.ย. 2555 12:48
 1. กรุณาแสดงวิธีทำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ อรอนงค์เดินไปตามสนามรูปครึ่งวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 56 เมตร ได้ครบ 1 รอบพอดี อรอนงค์เดินได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใด

ความคิดเห็นที่ 41

13 ธ.ค. 2555 17:04
 1. กระดาษรูปครึ่งวงกลม มีพื้นท่ 77ตร.น. จะมีความยาวรอบรูปกี่ ซม.? ช่วยตอยให้หนน่อยนะคะอยากรู้มาก

ความคิดเห็นที่ 42

นกแสก
14 ธ.ค. 2555 18:06
 1. กระดาษรูปครึ่งวงกลม มีพื้นท่ 77ตร.น. จะมีความยาวรอบรูปกี่ ซม.? ช่วยตอยให้หนน่อยนะคะอยากรู้มาก

           1  ตารางนิ้ว    เท่ากับ     6.4516  ตารางเซนติเมตร

        ถ้า

        77  ตารางนิ้ว     เท่ากับ     77 × 6.4516/1  =  496.7732  ตารางเซนติเมตร

          สูตรพื้นที่ครึ่งวงกลม  =  3.14 × r2/2

        ดังนั้น  จะได้

               496.7732  ตารางเซนติเมตร  =  3.14 × r2/2

                                                 r  =  √[(496.7732 × 2)/3.14]

                                                 r  =  17.7881  เซนติเมตร

             สูตรความยาวเส้นรอบวงกลม  =  2 × 3.14 × r

             ดังนั้น  ความยาวเส้นรอบวงครึ่งหนึ่ง  =  2 × 3.14 × r/2  =  3.14 × r  =  3.14 × 17.7881  =  55.8546  เซนติเมตร

            บวกกับความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม  คือ  d  =  2r  จะได้ความยาวเส้นรอบรูป  เท่ากับ

                               55.8546 + (2 × 17.7881)  =  91.4308  เซนติเมตร


ความคิดเห็นที่ 43

24 มิ.ย. 2556 17:53
 1. โง่กันจุงเบย

ความคิดเห็นที่ 44

patchara_foon
25 ก.ค. 2556 12:51
 1. [[264973]]

  รบกวนขอสูตรในการคำนวณหารัศมีครับ

   


ความคิดเห็นที่ 45

patchara_foon
3 ส.ค. 2556 18:55
 1. รออาจารย์ทั้งหลายมาตอบอยู่นะครับ


ความคิดเห็นที่ 46

นกแสก
3 ส.ค. 2556 22:41
 1. รัศมี จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี รูปวงกลมที่แสดงถึงรัศมี เส้นผ่านศูนย์กลาง จุดศูนย์กลาง และเส้นรอบวง

  รัศมี (อังกฤษ: radius พหูพจน์: radii) ของรูปวงกลมหรือทรงกลม คือส่วนของเส้นตรงใดๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างจุดศูนย์กลาง ไปยังเส้นรอบวงหรือพื้นผิวของทรงกลม อีกนัยหนึ่งหมายถึงความยาวของส่วนของเส้นตรงนั้น รัศมีเป็นส่วนครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง ในทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มีการใช้คำว่า รัศมีความโค้ง (radius of curvature) แทนความหมายที่คล้ายกับรัศมี

  ในกรณีทั่วไปที่ไม่ใช่สำหรับรูปวงกลมหรือทรงกลม อาทิ ทรงกระบอก รูปหลายเหลี่ยม กราฟ หรือชิ้นส่วนจักรกลต่างๆ รัศมีสามารถหมายถึงระยะทางที่วัดจากจุดกึ่งกลางหรือแกนสมมาตรไปยังจุดอื่นที่อยู่ภายนอก ซึ่งในกรณีนี้รัศมีอาจมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้

  ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมี r กับเส้นรอบวง c ของรูปวงกลมคือ

  r = \frac{c}{2\pi}

  ความยาวรัศมีของรูปวงกลมที่ผ่านจุดสามจุดใดๆ P_1, P_2, P_3 \,\! ที่ไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน คำนวณได้จาก

  r = \frac{| P_1 - P_3 |}{2 \sin \theta}

  โดยที่ \theta คือขนาดของมุม \angle P_1 P_2 P_3

  ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B5


ความคิดเห็นที่ 47

patchara_foon
6 ส.ค. 2556 01:11
 1. ข้อนี้รบกวนช่วยแสดงวิธีทำให้ดูด้วยได้ไหมครับ

  ขอบคุณมากครับ


ความคิดเห็นที่ 48

นกแสก
6 ส.ค. 2556 10:09
 1. สูตรนี้ใช้กฎของไซน์

  ถ้ามีจุดสามจุดจากพิกัด (x_1,y_1) , (x_2,y_2) และ (x_3,y_3) , สามารถใช้สูตรต่อไปนี้:

   r={\frac {\sqrt{ \left( \left( {\it x_2}-{\it x_1} \right) ^{2}+ \left( {\it y_2}-{\it y_1} \right) ^{2} \right) \left( \left( {\it x_2}-{\it x_3} \right) ^{2}+ \left( {\it y_2}-{\it y_3} \right) ^{2} \right) \left( \left( {\it x_3}-{\it x_1} \right) ^{2}+ \left( {\it y_3}-{\it y_1} \right) ^{2} \right)} }{ 2 \left| {\it x_1}\,{\it y_2}+{\it x_2}\,{\it y_3}+{\it x_3}\,{\it y_1}-{\it x_1}\,{\it y_3}-{\it x_2}\,{\it y_1}-{\it x_3}\,{\it y_2} \right| }}          

ความคิดเห็นที่ 49

นกแสก
6 ส.ค. 2556 10:12
 1. เมื่อ

              x1  =  0.000,  y1  =  0.000

             x2  =  -3.921,  y2  =  -1.897

             x3  =  3.921,  y3  =  -1.897

  จะได้

              r  =  148.785/29.753  =  5.001

   


ความคิดเห็นที่ 50

นกแสก
6 ส.ค. 2556 10:19
 1. ใช้โปรแกรมช่วยคำนวณ Circle radius and centre calculator given 3 points   Related Links Carpentry Decorating Cove Calculator Curtain Calculator Paint Calculator Paper Calculator Suggest an improvement request a quote You're in:- Property Decorating 3 Point Circle Calculator Circle radius and centre calculator given 3 points

   

  This calculator will work out the radius and centre of a circle which intersects three given points.

  It sometimes happens that you need 3 points to sit on a circle. This calculator allows you to work back from these fixed points and find the centre point and radius of the circle which passes through them.

  Imagine the three point are on an X/Y matrix as shown below:-

  three point circle

  Enter the X/Y coordinates of the three points (10,10), (29.31,70) & (63.05,100) into the boxes below and it will calculate the radius and the coordinates of the centre for you. It does not matter what units you choose as long as you are consistent.

  3 Point Circle Calculator             Define the 3 points   X Y Point 1 Point 2 Point 3   Results Circle Radius 5.001     X Y Circle Centre -0.000 -5.001      

  http://mlmsolutions.biz/threepointcircle.php


ความคิดเห็นที่ 51

นกแสก
6 ส.ค. 2556 10:22
 1. [[265329]]

  http://mlmsolutions.biz/threepointcircle.php

   


ความคิดเห็นที่ 52

patchara_foon
6 ส.ค. 2556 17:51
 1. ขอบคุณมากครับ


ความคิดเห็นที่ 53

นิรันดร์
7 ส.ค. 2556 00:39
 1. ดูจากขอบซ้ายขวา ก็เหมือนจะรู้ได้ทันทีว่ารัศมีวงกลมเป็น 5.000 นะครับ


ความคิดเห็นที่ 54

นิรันดร์
16 ส.ค. 2556 00:04
 1. .


ความคิดเห็นที่ 55

นิรันดร์
16 ส.ค. 2556 00:11

ความคิดเห็นที่ 56

patchara_foon
29 ส.ค. 2556 19:03
 1. ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ


ความคิดเห็นที่ 62

นิรันดร์
17 ต.ค. 2556 12:44
 1. ผมเห็นคุณหมออ้างถึงความเห็นที่ 58 เห็นแต่ความเห็นที่ 59 จึงไปค้นดูก็พบว่ามันซ้ำกัน เพื่อให้ความต่อเนื่อง ผมจึงไปกู้ความเห็นที่ 58 กลับมาแล้วลบความเห็นที่ 59 ไปแทนนะครับ อ่านคำถามแล้วก็ค่อนข้างสับสนกับคำถาม ไม่รู้ว่ากำหนดอะไรมาให้แน่ ต้องการให้หาค่าอะไรกันแน่  คนที่ถามก็ไม่มาแสดงความเห็นว่าได้สิ่งที่ต้องการหรือยัง ผมอยากแสดงความเห็นแต่ขอรอดูท่าทีของเจ้าของคำถามก่อนนะครับ


ความคิดเห็นที่ 63

23 ม.ค. 2557 19:03
 1. ผมอยากโจทข้อนี้ครับ รูปวงกลมรูปหนึ่งมีความยาวรอบรูป 220 เซนติเมตรจงหารัสมีของวงกลมรูปนี้

ความคิดเห็นที่ 64

นกแสก
24 ม.ค. 2557 09:49
 1. ความยาวเส้นรอบวงกลม  =  2 x 3.14 x รัศมี

                                 220  =  6.28 x รัศมี

                                  รัศมี  =  220/6.28  =  35.0  เซนติเมตร


ความคิดเห็นที่ 65

18 ก.พ. 2557 19:47
 1. ความคิดเห็นที่ 58 ที่ถามว่าครึ่งวงกลมยาว25 เส้นตรง25 ถ้าลองวาดออกมามันจะเป็นรูปวงกลมได้เหรอคะ หรือเราเข้าใจผิดช่วยบอกทีนะคะ เเละก็คำตอบไม่ใช่12.5เหรอคะ ถ้ามีเส้นตรง 25 รัศมีก็น่าจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นตรงนะคะ

ความคิดเห็นที่ 66

26 ก.พ. 2557 18:49
 1. ดีมาก

ความคิดเห็นที่ 67

22 มี.ค. 2557 13:34
 1. อยากทราบวิธีทำโจทย์นี้อ่ะคะ สนามวงกลมหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เมตร เด็กคนหนึ่งเดินไปตามขอบสนามเมื่อเดินไปจนครบรอบ จะได้ระยะทางเท่าไร เเละมีการกระจัดเท่าไร ตามลำดับ ช่วยทีค่าา ^^

ความคิดเห็นที่ 68

นกแสก
22 มี.ค. 2557 21:43
 1. สูตร

           ความยาวเส้นรอบวงกลม  =  2 x 3.14 x รัศมี

                                           รัศมี  =  เส้นผ่าศูนย์กลาง/2  =  14/2  =  7  เมตร

     จะได้

          ความยาวเส้นรอบวงกลม  =  2 x 3.14 x 7  =  44  เมตร

         เมื่อเดินไปจนครบรอบ เด็กจะเดินได้ระยะทาง  =  44  เมตร  และได้การกระจัด  =  0


ความคิดเห็นที่ 69

นกแสก
22 มี.ค. 2557 21:44
 1. การกระจัด คืออะไร  ลองไปค้นเอาเอง


ความคิดเห็นที่ 70

23 มี.ค. 2557 19:16
 1. ทำไมการกระจัดถึงได้ 0 ละคะ

ความคิดเห็นที่ 71

6 มิ.ย. 2557 22:22
 1. อยากทราบวิธีทำโจทย์นี้ครับ ตะกั่วทรงกลม 3 ลูกที่มีขนาดเท่ากันทุกประการ แต่ละลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 21 เซนติเมตร ถ้านำมาหลอมรวมกันแล้ว จงหา 1) ปริมาตรของลูกตะกั่วทรงกลมลูกใหม่ 2) รัศมีของทรงกลมลูกใหม่

ความคิดเห็นที่ 73

ศานติ
7 มิ.ย. 2557 02:16
 1. หาปริมาตรของทรงกลมลูกเดียวก่อน โดยใช้สูตร์ V  =  4/3 ¶ r3  ในเมื่อ V = volume - ปริมาตร    r = radius - รัสมี คูณด้วยจำนวนลูก ได้ปริมาตรทรงกลมใหม่ ใช้สูตร์เดียวกันหารัสมีของทรงกลมใหม่


ความคิดเห็นที่ 74

9 มิ.ย. 2557 03:27
 1. "ขอบคุณครับ" ทำได้แต่การหาปริมาตร (ที่ผมคิดคือหาปริมาตรลูกนึงก่อนแล้วนำผลไปคูณ 3 "จำนวนลูก") ถูกใช่ไหมครับ แต่ที่อยากรุ้คือการหารัศมี 555 ( ที่ผมคิดคือ นำ r ของลูกแรก ไป คูณ 3 ) ไม่รุ้จะใช้วิธีนี้ได้ไหม เพราะถ้ามันเหมือนกันผมก็ว่าน่าจะได้ รุ้สึกผมจะเคยเรียนเหมือน 5-6 ปีที่ แล้ว ลืมหรือไม่ได้เรียนไม่รุ้ (จบ ม.3) #. การที่ผมถามด้วยความไม่รู้ ท่านผู้ให้คำตอบ ท่านเสมือนครูบาอาจารย์ผม ทุกคนครับ

ความคิดเห็นที่ 75

ครูไผ่
9 มิ.ย. 2557 08:00
 1. คุณjmi.ip สามารถตรวจสอบข้อคาดการณ์ของตนเองได้หลายวิธี  เช่น ลองวาดรูปดูให้เห็นจริง ว่าเป็นไปได้ไหมที่นำทรงกลมเล็กที่มีขนาดเท่ากัน 3 ลูกไปหลอมรวมให้เป็นลูกเดียวกันแล้วจะมีความยาวรัศมีเป็น 3 เท่าของทรงกลมเล็กเดิมรูปภาพที่แสดงให้เห็นจริงว่าทรงกลมที่มีรัศมี a จำนวน 3 ลูก หลอมรวมกันเป็นทรงกลมใหม่จะมีปริมาตรเท่ากับทรงกลมที่มีรัศมี 3a หรือไม่?


ความคิดเห็นที่ 76

นิรันดร์
10 มิ.ย. 2557 17:03
 1. การหารัศมีของทรงกลมใหม่ เมื่อคุณทราบปริมาตรแล้ว ให้คุณแทนค่าปริมาตรลงในสูตร V  =  (4/3) π r3   คราวนี้ ตัวไม่ทราบค่าคือรัศมี คุณต้องแก้สมการหารัศมีออกมา จะทำได้ ก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขช่วย หรือไม่ก็ต้องถอดรากกำลังที่สามเป็นด้วยครับ


ความคิดเห็นที่ 77

นิรันดร์
10 มิ.ย. 2557 17:07
 1. ตัวช่วย  รากกำลังที่สามของ 3 มีค่าประมาณ 1.4422 


ความคิดเห็นที่ 78

23 มิ.ย. 2557 21:46
 1. พื้อที่ผิวของทรงกลมเป็น 382 ตารางเซนติเมตร รัศมีของทรงกลมเป็นเท่าไร (กำหนดให้π=3.14) หายังไงอะ

ความคิดเห็นที่ 79

นิรันดร์
24 มิ.ย. 2557 16:02
 1. แทนค่าพื้นที่ A เข้าในสูตร พื้นที่ผิวทรงกลม A = 4πR2 แล้วแก้สมการหาค่ารัศมี R


ความคิดเห็นที่ 80

12 ก.ค. 2557 21:27
 1. ถ้าจะหาปริมาตรวัตถุรูปทรงกระบอกแต่ในโจทย์ให้แต่ความสูงมาจะทำยังไงดีคะ ปล.รบกวนตอบให้หน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 81

ศานติ
13 ก.ค. 2557 07:57
 1. คห. 80   ถ้าโจทย์ให้หาปริมาตรวัตถุรูปทรงกระบอกแต่โจทย์ให้แต่ความสูงมา ไม่ให้อย่างอื่น เช่น รัสมีของทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางทรงกระบอก หรือ พื้นที่หน้าตัดของทรงกระบอก ก็ไม่มีทางหาปริมาตรได้  (ลอกโจทย์มาผิดหรือเปล่า?)


ความคิดเห็นที่ 82

17 ก.ค. 2557 22:14
 1. หารัศมีครึ่งวงกลม. สุง 2 เมตร หาได้ป่าวคับ

ความคิดเห็นที่ 83

นกแสก
18 ก.ค. 2557 13:14
 1. หารัศมีครึ่งวงกลม. สูง 2 เมตร

           ครึ่งวงกลม  มีรัศมี  เท่ากับ  ความสูง  ดังนั้น  จะได้รัศมี  = ......


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น